Pressmeddelanden

Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

2012-11-22 15:15 CET Rädda Barnen Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster. Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.

2012-11-13 13:29 CET Plan Sverige Den 8-9 november drabbades Haiti av kraftiga regn och översvämningar som ledde till stora skador i norra delen av landet. 10 personer har dött och över 1500 har tvingats fly sina hem och bor i tillfälliga tältläger. Översvämningarna kom bara två veckor efter att stormen Sandy skapade stor förödelse på Haiti.

Katastrofcontainern är här

2012-11-07 09:44 CET KTH För ett år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare att snickra på en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält och producera el under återuppbyggnaden. Nu är det första exemplaret klar för visning.

2012-11-06 14:38 CET DesignMobile Scandinavia AB Krisappen är en mobil webbapplikation som har inbyggd chatt- och sms-funktion. Den fungerar både i mobilen (smartphones), läsplattor och datorer. Denna lösning kompletterar och i vissa fall ersätter existerande verktyg som finns på marknaden. Att kunna larma berörda personer i kommunen i inledningen av en kris eller olycka, och påbörja krisarbetet är extremt värdefullt.

2012-10-31 16:29 CET Hoppets Stjärna 29 personer omkom. 90% av landets jordbruk förstördes. Människors hem och få ägodelar spolades bort. Förödelsen är stor i Haiti efter orkanen Sandys framfart.

2012-10-31 09:08 CET KTH Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

Statistik: Dubbdäck fortfarande populärare än dubbfritt

2012-10-26 10:54 CEST Prisjakt Sverige AB Inför höstlovsresan: Prisjakts besökare föredrar fortfarande dubbdäck - men de dubbfria knappar in. Kolla vinterdäckens 10-i-topp!

2012-10-10 08:00 CEST Plan Sverige Flickor i utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen och deras röster blir sällan hörda. Därför satsar Plan på flickor i vår globala kampanj - Because I am a Girl. Målet är att göra flickors utbildning till en prioriterad fråga bland världens ledare.

Stormen Dagmar tog strömmen

2012-10-05 09:48 CEST Dina Försäkringar Natten mellan juldagen och annandagen slog stormen Dagmar till mot stora delar av Sverige. Medarbetare från Dina Försäkringar, som verkar över hela landet kan berätta om hur kunderna hanterade strömlösheten.

2012-08-26 20:02 CEST Hoppets Stjärna Kraftiga översvämningar, förstörda bostadshus och Star of Hope-skolor som nu fungerar som evakueringscentrum. Förödelsen är stor efter den tropiska stormen Isaacs framfart över det redan hårt krisdrabbade Haiti.