Pressmeddelanden

Ny kraftig jordbävning i Nepal förvärrar den redan akuta situationen för barn och familjer

Ny kraftig jordbävning i Nepal förvärrar den redan akuta situationen för barn och familjer

2015-05-12 12:29 CEST
Aldrig har behovet för skydd, katastrofhjälp och psykosocialt stöd för barn varit mer k...

Ikaros Cleantech fortsätter sitt engagemang inom motorsport

Ikaros Cleantech fortsätter sitt engagemang inom motorsport

2015-05-05 12:27 CEST
Ikaros Cleantech höjer miljösäkerheten hos Speedwayteamet Smederna.

Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

2015-04-30 15:17 CEST
Över en tredjedel av barn i skolåldern har påverkats av jordbävningen i Nepal och tusen...

Läget i Nepal är akut – Radiohjälpen samarbetar med Runda Upp

2015-04-28 10:49 CEST
Med anledning av jordbävningskatastrofen i Nepal inleder Radiohjälpen ett samarbete med...

 Jordbävningen i Nepal - kamp mot klockan för att hjälpa utsatta familjer när monsunregnen är på väg

Jordbävningen i Nepal - kamp mot klockan för att hjälpa utsatta familjer när monsunregnen är på väg

2015-04-27 17:11 CEST
Barnrättsorganisationen Plan oroas över situationen för barn och deras familjer efter d...

Massiva insatser behövs efter jordbävningen i Nepal

Massiva insatser behövs efter jordbävningen i Nepal

2015-04-25 16:36 CEST
​Hundratals personer har omkommit efter den kraftigaste jordbävningen i Nepal på 80 år....

Flyktingkrisen i Medelhavet: Sverige behöver vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn på flykt

Flyktingkrisen i Medelhavet: Sverige behöver vidta omedelbara åtgärder för att skydda barn på flykt

2015-04-23 13:37 CEST
De senaste veckorna har antalet flyktingar som försökt ta sig till Europa över Medelhav...

GWS och G4S tillkännager ett globalt partnerskap för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster

GWS och G4S tillkännager ett globalt partnerskap för att leverera nästa generations personsäkerhetstjänster

2015-04-23 08:00 CEST
GWS har tecknat avtal med ömsesidig exklusivitet med G4S för att gemensamt adressera de...

Skogsbrandsseminarium i Sundsvall 22 april

2015-04-20 09:14 CEST
Förra sommaren härjade skogsbranden i Västmanland, nu tar Räddningstjänsten Medelpad in...

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

2015-03-23 13:18 CET
Interaktionsdesigner Ambra Trotto från Arkitekthögskolan leder ett nytt projekt – Commu...