Pressmeddelanden

2013-12-06 09:00 CET Fortum Sverige AB Det hårda ovädret drog igår in på Västkusten och har nu under morgonen förflyttat sig in mot land och orsakar nu störningar i elförsörjningen i Värmland och Gävleborg. Av Fortums områden har Halland och Västra Götaland varit värst drabbade under natten med orkanstyrkor i vindbyarn. Som mest var under natten ca 30 000 av Fortums kunder utan ström och kl 06.00 var 16 000 kunder utan ström.

2013-12-05 19:26 CET Halmstads kommun När stormen Sven nu drar in över Halland och Halmstad väntas vindar som i byarna uppgår till närmare 30 m/s samtidigt som vattenståndet i Kattegatt och Nissan väntas stiga 140 cm. Allmänheten rekommenderas att stanna inomhus.

2013-12-05 15:01 CET Fortum Sverige AB Enligt SMHI:s prognos kommer det i eftermiddag och natt in ett oväder med kraftiga vindar och stora mängder nederbörd i Fortums nätområden. Vi har därför ökat beredskapen för strömavbrott.

2013-12-05 13:11 CET Sveriges Åkeriföretag I samband med stormen Sven kommer in med full kraft över Sverige och vid kl 14 idag så fattar Trafikverket beslut om vilka tågsträckor och vägar som ska ställas in, respektive, stängas. Det får även konsekvenser för åkerinäringens kunder i förlängningen.

Plan lanserar INSTAHJÄLPEN till förmån för tyfonens offer

2013-11-22 15:44 CET Plan Sverige På hemsidan www.instahjalpen.se uppmanas användare av fotoappen Instagram att – för en dag – ändra sitt profilnamn till uppmaningen att SMS:a en gåva på 50 kronor. På så sätt sprids både en påminnelse om situationen i Filippinerna och vikten av att stödja i folks flöden. En like åt gången. På hemsidan finns både användarnamn och ”bio-text” att hämta.

2013-11-21 10:48 CET Länsstyrelsen Västerbotten Alla högspänningsfel är åtgärdade i länet och nu jobbar elbolagen med lågspänningsfel. Man misstänker att fler elabonnenter än man känner till är strömlösa. De i Västerbotten som är utan ström efter stormen Hilde uppmanas att omgående kontakta sina elbolag. Elbolagen förväntar sig ett ökat antal felanmälningar till helgen när länsborna åker till sina stugor.

2013-11-20 16:58 CET Länsstyrelsen Västerbotten På Länsstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av läget i Västerbotten med länkar till respektive kommun och övriga inblandade aktörer: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2013/Pages/lagesbeskrivning-i-lanet-efter-stormen-hilde-mandag-1130.aspx

2013-11-20 10:47 CET Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsens raststuga (fjällstuga) i Slipsikken söder om Klimpfjäll i Vilhelmina kommun är svårt skadad efter stormen Hildes framfart. Nödtelefonen finns inte kvar, stugan saknar dörr och är för närvarande helt obrukbar.

Personal till Filippinerna

2013-11-19 13:07 CET Svenska kyrkan Idag sänder Svenska kyrkan personal till Filippinerna för att bistå i arbetet för de tyfondrabbade. Anna Arnborg och Djoen Besselink från Svenska kyrkans personalpool för katastrofinsatser ska arbeta för att människor får stöd att bygga upp sin tillvaro igen.

2013-11-19 11:47 CET Länsstyrelsen Västerbotten Konsekvenserna i Västerbotten efter stormen Hilde är fortsatt allvarliga med avbrott i strömförsörjning, telefoni och på vissa håll vattenförsörjning. Situationen förbättras dock successivt i hela länet och elbolagen lämnade positiva prognoser i samband med den senaste samverkanskonferensen som ägde rum 9.00 idag. Antalet abonnenter som saknar el var då nere i 4600.