Pressmeddelanden

Glöm inte bort barnen i finansieringen för att säkra Mali

2013-01-29 13:25 CET Plan Sverige Samtidigt som den internationella givarkonferensen pågår i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att finansiera den militära interventionen i Mali, uppmanar barnrättsorganisationen Plan världens ledare att inte glömma bort barnen. FN har bara fått in 1 procent av de 370 miljoner dollar som bedöms som nödvändiga för att hjälpa människor som tvingats fly från sina hem.

Framsteg på Haiti tre år efter jordbävningen

2013-01-10 15:18 CET Plan Sverige Tre år efter jordbävningen kan de akuta hjälpinsatserna ersättas av återuppbyggnad och utvecklingsarbete, meddelar den internationella barnrättsorganisationen Plan. Barns utbildning är en av de viktigaste frågorna.

2012-12-08 13:04 CET Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen är nu beredd att mjuka upp sin tolkning av kör- och vilotidsreglerna till förmån för effektivare snöröjning.

2012-12-07 10:36 CET Hoppets Stjärna Rumäniens president Traian Basescu utsåg på onsdagen Lennart Eriksson, ledare för Star of Hope - Hoppets Stjärna, till riddare av Rumänien.

2012-11-28 09:02 CET Sveriges Åkeriföretag Dessvärre riskerar snöröjningen att inte fungera optimalt. Att många vägar inte kommer att snöröjas omedelbart beror på en nytolkning av reglerverket kring kör-ochvilotider. Transportstyrelsen tolkar reglerna på ett annat sätt än Polisen, som tidigare hade tillsynsansvaret.

Storsatsning på säker takskottning - över 1000 takskottare redan licensierade

2012-11-27 10:37 CET Entreprenörföretagen Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Plåtslageriernas riksförbund, Fastighetsägarna och flertalet försäkringsbolag har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet "Skotta säkert" och licenskrav ska ge säker takskottning.

Barn riskerar att rekryteras till barnsoldater i Kongo

2012-11-22 15:15 CET Rädda Barnen Tusentals barn som nu är på flykt undan striderna i Kongo riskerar att bli rekryterade till väpnade grupper där de kan utnyttjas som soldater, arbetskraft eller för sexuella tjänster. Barn är särskilt utsatta i katastrofer eftersom de lätt kommer bort från sina föräldrar och då riskerar att exploateras.

2012-11-13 13:29 CET Plan Sverige Den 8-9 november drabbades Haiti av kraftiga regn och översvämningar som ledde till stora skador i norra delen av landet. 10 personer har dött och över 1500 har tvingats fly sina hem och bor i tillfälliga tältläger. Översvämningarna kom bara två veckor efter att stormen Sandy skapade stor förödelse på Haiti.

Katastrofcontainern är här

2012-11-07 09:44 CET KTH För ett år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare att snickra på en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält och producera el under återuppbyggnaden. Nu är det första exemplaret klar för visning.

2012-11-06 14:38 CET DesignMobile Scandinavia AB Krisappen är en mobil webbapplikation som har inbyggd chatt- och sms-funktion. Den fungerar både i mobilen (smartphones), läsplattor och datorer. Denna lösning kompletterar och i vissa fall ersätter existerande verktyg som finns på marknaden. Att kunna larma berörda personer i kommunen i inledningen av en kris eller olycka, och påbörja krisarbetet är extremt värdefullt.