Pressmeddelanden

2013-11-21 10:48 CET Länsstyrelsen Västerbotten Alla högspänningsfel är åtgärdade i länet och nu jobbar elbolagen med lågspänningsfel. Man misstänker att fler elabonnenter än man känner till är strömlösa. De i Västerbotten som är utan ström efter stormen Hilde uppmanas att omgående kontakta sina elbolag. Elbolagen förväntar sig ett ökat antal felanmälningar till helgen när länsborna åker till sina stugor.

2013-11-20 16:58 CET Länsstyrelsen Västerbotten På Länsstyrelsens webbplats finns en sammanfattning av läget i Västerbotten med länkar till respektive kommun och övriga inblandade aktörer: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2013/Pages/lagesbeskrivning-i-lanet-efter-stormen-hilde-mandag-1130.aspx

2013-11-20 10:47 CET Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsens raststuga (fjällstuga) i Slipsikken söder om Klimpfjäll i Vilhelmina kommun är svårt skadad efter stormen Hildes framfart. Nödtelefonen finns inte kvar, stugan saknar dörr och är för närvarande helt obrukbar.

Personal till Filippinerna

2013-11-19 13:07 CET Svenska kyrkan Idag sänder Svenska kyrkan personal till Filippinerna för att bistå i arbetet för de tyfondrabbade. Anna Arnborg och Djoen Besselink från Svenska kyrkans personalpool för katastrofinsatser ska arbeta för att människor får stöd att bygga upp sin tillvaro igen.

2013-11-19 11:47 CET Länsstyrelsen Västerbotten Konsekvenserna i Västerbotten efter stormen Hilde är fortsatt allvarliga med avbrott i strömförsörjning, telefoni och på vissa håll vattenförsörjning. Situationen förbättras dock successivt i hela länet och elbolagen lämnade positiva prognoser i samband med den senaste samverkanskonferensen som ägde rum 9.00 idag. Antalet abonnenter som saknar el var då nere i 4600.

2013-11-18 17:31 CET Länsstyrelsen Västerbotten En uppdaterad lägesbild och länksamling finns nu på Länsstyrelsens webbplats. Där sammanfattas den bild av läget som framkom under samverkanskonferensen som hölls med berörda aktörer kl 15.00. Sammanfattningsvis kan sägas att små skillnader noteras jämfört med läget som rapporterades om på förra konferensen kl 9.00.

2013-11-18 15:01 CET Länsstyrelsen Västerbotten En kortfattad sammanställning av läget i Västerbotten efter stormen Hilde finns på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

Apotek Hjärtat har julklappen som ger barn rent vatten

2013-11-18 08:54 CET Apotek Hjärtat Nu kan du ge bort en julklapp som räddar barns liv, till exempel i Filippinerna. Hos Apotek Hjärtat finns gåvokort på vattenreningstabletter från Unicef. Ett gåvokort med 1 018 vattenreningstabletter kostar 49 kronor. Denna julklapp renar 5 000 liter vatten och hjälper utsatta barn och deras familjer att undvika dödliga sjukdomar. Årets jultema är: "Tänk att det är så enkelt att göra något stort".

Fler öar i Filippinerna drabbade rapporterar Rädda Barnen

2013-11-15 01:00 CET Rädda Barnen På ön Panay har 90 000 bostäder förstörts av tyfonen Haiyan, rapporterar Rädda Barnen på plats i Filippinerna. Organisationens omfattande insats utgår nu från baser på tre av de värst drabbade öarna - Leyte, Cebu, och Panay. Rädda Barnen har under onsdagen flugit in stora mängder förnödenheter som nu transporteras ut till tyfonhärjade områden.

2013-11-14 12:27 CET Barnfonden Barnfondens samarbetspartners i ChildFund Alliance är just nu på plats för att hjälpa nödställda på öarna runt om i Filippinerna. Förutom att dela ut förnödenheter startar personal på plats också upp barnvänliga platser för att ta hand om traumatiserade barn.