Pressmeddelanden

2013-03-12 10:00 CET Relacom AB Ett fungerande elnät är inte det enda som svenskarna tycker är viktigt i vardagen. I dag spelar tillgången till internet och mobiltelefonen en nästan lika stor roll. Det framgår av en undersökning om svenska folkets beroende av olika typer av infrastuktur, som konsumentinformationsföretaget Cint har genomfört på uppdrag av Relacom.

Ökad amning i utvecklingsländer kan minska barnadödligheten med 20 procent

2013-02-28 06:55 CET Rädda Barnen Om fler mammor börjar amma direkt efter förlossningen kan barnadödligheten bland nyfödda minska med över 20 procent. Det motsvarar 830 000 barn varje år. Rädda Barnens nya rapport Superfood for babies visar att amning under första levnadstimmen och enbart bröstmjölk de kommande sex månader bokstavligen kan rädda liv. Samtidigt har amningsfrekvensen i världen stannat av.

Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa

2013-02-27 08:54 CET Rädda Barnen Rädda Barnen släpper idag en ny rapport om polis och åklagares handläggningstider vid vålds- och sexualbrott mot barn. Från polisanmälan till fällande dom kan det ta flera år, något som strider både mot barnkonventionen och svensk lagstiftning. För att komma tillrätta med situationen krävs en lagskärpning.

Ny klassificering av vinterdäck

2013-02-01 09:00 CET Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en ny klassificering av vinterdäck

Glöm inte bort barnen i finansieringen för att säkra Mali

2013-01-29 13:25 CET Plan Sverige Samtidigt som den internationella givarkonferensen pågår i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att finansiera den militära interventionen i Mali, uppmanar barnrättsorganisationen Plan världens ledare att inte glömma bort barnen. FN har bara fått in 1 procent av de 370 miljoner dollar som bedöms som nödvändiga för att hjälpa människor som tvingats fly från sina hem.

Framsteg på Haiti tre år efter jordbävningen

2013-01-10 15:18 CET Plan Sverige Tre år efter jordbävningen kan de akuta hjälpinsatserna ersättas av återuppbyggnad och utvecklingsarbete, meddelar den internationella barnrättsorganisationen Plan. Barns utbildning är en av de viktigaste frågorna.

2012-12-08 13:04 CET Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen är nu beredd att mjuka upp sin tolkning av kör- och vilotidsreglerna till förmån för effektivare snöröjning.

2012-12-07 10:36 CET Hoppets Stjärna Rumäniens president Traian Basescu utsåg på onsdagen Lennart Eriksson, ledare för Star of Hope - Hoppets Stjärna, till riddare av Rumänien.

2012-11-28 09:02 CET Sveriges Åkeriföretag Dessvärre riskerar snöröjningen att inte fungera optimalt. Att många vägar inte kommer att snöröjas omedelbart beror på en nytolkning av reglerverket kring kör-ochvilotider. Transportstyrelsen tolkar reglerna på ett annat sätt än Polisen, som tidigare hade tillsynsansvaret.

Storsatsning på säker takskottning - över 1000 takskottare redan licensierade

2012-11-27 10:37 CET Entreprenörföretagen Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Plåtslageriernas riksförbund, Fastighetsägarna och flertalet försäkringsbolag har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet "Skotta säkert" och licenskrav ska ge säker takskottning.