Pressmeddelanden

Stora ojämlikheter döljer sig bakom minskad barnadödlighet

2013-10-23 01:00 CEST Rädda Barnen Allt färre barn i världen dör före sin femårsdag, men minskningen är ojämnt fördelad. En ny rapport från Rädda Barnen visar att i många länder där stora framsteg gjorts i arbetet med att uppnå FN:s millenniemål om minskad barnadödlighet, är det bara delar av befolkningen som får del av framgångarna.

Hjälporganisation varnar att flickor glöms bort i katastrofer

2013-10-11 06:00 CEST Plan Sverige Idag på FN:s internationella flickdag publicerar den internationella barnrättsorganisationen Plan sin årliga rapport om flickors situation i världen: The State of The World’s Girls, som i år handlar om hur flickor drabbas hårt i konflikter och katatsrofer.

2013-10-09 11:45 CEST Relacom AB Teknikserviceföretaget Relacom presenterar sitt nya tillväxtområde för samhällskritiska funktioner, som innebär drift och underhåll av s k robusta nät som måste fungera 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Rädda Barnen och IKEA Foundation samarbetar om snabb katastrofhjälp

2013-09-20 16:00 CEST Rädda Barnen I ett unikt samarbete med IKEA Foundation kan Rädda Barnen nu inom 24 timmar få tillgång till extra medel att använda i en katastrofsituation där det snabbt behövs en humanitär insats. Avtalet är det första i sitt slag som Rädda Barnen tecknar med en aktör från näringslivet, och samarbetet omfattar initialt totalt 10,9 miljoner kronor.

Brev till Sida: Angola och Namibia behöver katastrofhjälp

2013-08-16 14:12 CEST Afrikagrupperna Torkan i Angola och Namibia kommer att drabba över två miljoner människor. Internationella Röda Korset och flera andra organisationer har begärt katastrofstöd. En begäran som flera länder svarat på. – Vi hoppas att Sida kommer att följa exemplet och bemöta katastrofen. Så skriver Afrikagruppernas partnerorganisationer LAC i Namibia och ADRA i Namibia i ett brev till Sida.

Översvämningsbarriär för villaägare från Inero

2013-08-14 15:51 CEST Science Park Jönköping Många villaägare har de senaste åren råkat ut för besvärliga och kostsamma översvämningar i källare i samband med skyfall. Science Park-företaget Inero kompletterar därför sitt befintliga sortiment av översvämningsbarriärer med en version för hemmabruk. Villabarriären säljs i 1-meters längder och kopplas samman till ett hinder som styr undan vattnet.

Katastrofal torka i Angola och Namibia

2013-08-06 09:22 CEST Afrikagrupperna Nära en och en halv miljon människor påverkas av den värsta torkan på trettio år i Angola och Namibia. Organisationer i länderna har begärt stöd från det internationella samfundet. I Namibia har hittills har 38 människor avlidit. Regn kommer inte att falla på flera månader ännu och skördar är möjliga tidigast i mars nästa år.

Plan fördömer polisvåld mot flickaktivist i Nepal

2013-06-06 09:56 CEST Plan Sverige Flickaktivisten Urmila Chaudhary, 22, vårdas på sjukhus efter att ha misshandlats svårt av polis vid en demonstration mot kamalari-systemet i veckan. Plan fördömer övergreppet på Urmila Chaudhary som tidigare varit kamalari-slav och som nu kämpar för att befria andra flickor från slaveri.

Barn måste höras i diskussionen om katastrofer i världen

2013-05-20 10:33 CEST Plan Sverige Sedan millennieskiftet har 2,9 miljarder människor i världen utsatts för katastrofer och över en miljon har dött. Barn drabbas oproportionerligt hårt – men deras röster blir sällan hörda. I veckan samlas företrädare för över 100 länder, FN och internationella organisationer i Geneve för att diskutera hur man ska minska risken för katastrofer i världen

Risken för översvämningar i Sverige har ökat

2013-03-13 10:20 CET KTH Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.