Pressmeddelanden

2013-12-08 10:00 CET Fortum Sverige AB Många kunder fick tillbaka strömmen under lördagen och just nu återstår cirka 1 200 strömlösa kunder. I dag fortsätter arbetet och vår prognos är att ytterligare cirka 950 kunder ska få tillbaka strömmen under dagen.

2013-12-07 16:00 CET Fortum Sverige AB Reparationsarbetet efter stormen Sven har löpt på bra och drygt 700 kunder har fått tillbaka strömmen under förmiddagen. Bedömningen är att ytterligare ca 600 kunder ska få tillbaka strömmen innan natten.

2013-12-07 16:00 CET Fortum Sverige AB Reparationsarbetet efter stormen Sven har löpt på bra och drygt 1000 kunder har fått tillbaka strömmen under förmiddagen. Bedömningen är att ytterligare 500 kunder ska få tillbaka strömmen innan natten.

2013-12-07 09:30 CET Fortum Sverige AB Ovädret har nu dragit vidare och vi fortsätter att jobba med full styrka hela helgen. Om inget tillstöter är vår bedömning att drygt 2000 av nuvarande strömlösa kunder ska få strömmen tillbaka under dagen. Detta innebär dock att ett antal kunder kommer att vara utan ström hela helgen.

2013-12-06 19:06 CET Fortum Sverige AB Under dagen har det fortsatt blåsa i våra elnätsområden, men vinden har succesivt mojnat. Många kunder har fått tillbaka strömmen under dagen. Trots att arbetet fortsätter med full styrka, bedömer vi ändå att ett antal kunder kommer att vara utan ström under helgen.

2013-12-06 09:00 CET Fortum Sverige AB Det hårda ovädret drog igår in på Västkusten och har nu under morgonen förflyttat sig in mot land och orsakar nu störningar i elförsörjningen i Värmland och Gävleborg. Av Fortums områden har Halland och Västra Götaland varit värst drabbade under natten med orkanstyrkor i vindbyarn. Som mest var under natten ca 30 000 av Fortums kunder utan ström och kl 06.00 var 16 000 kunder utan ström.

2013-12-05 19:26 CET Halmstads kommun När stormen Sven nu drar in över Halland och Halmstad väntas vindar som i byarna uppgår till närmare 30 m/s samtidigt som vattenståndet i Kattegatt och Nissan väntas stiga 140 cm. Allmänheten rekommenderas att stanna inomhus.

2013-12-05 15:01 CET Fortum Sverige AB Enligt SMHI:s prognos kommer det i eftermiddag och natt in ett oväder med kraftiga vindar och stora mängder nederbörd i Fortums nätområden. Vi har därför ökat beredskapen för strömavbrott.

2013-12-05 13:11 CET Sveriges Åkeriföretag I samband med stormen Sven kommer in med full kraft över Sverige och vid kl 14 idag så fattar Trafikverket beslut om vilka tågsträckor och vägar som ska ställas in, respektive, stängas. Det får även konsekvenser för åkerinäringens kunder i förlängningen.

Plan lanserar INSTAHJÄLPEN till förmån för tyfonens offer

2013-11-22 15:44 CET Plan Sverige På hemsidan www.instahjalpen.se uppmanas användare av fotoappen Instagram att – för en dag – ändra sitt profilnamn till uppmaningen att SMS:a en gåva på 50 kronor. På så sätt sprids både en påminnelse om situationen i Filippinerna och vikten av att stödja i folks flöden. En like åt gången. På hemsidan finns både användarnamn och ”bio-text” att hämta.