Pressmeddelanden

Lindex kunder rundar upp för barn på flykt

2015-09-04 15:39 CEST Sverige för UNHCR Med start idag erbjuds kunder som handlar i någon av Lindex butiker att runda upp sitt köp med 10 kronor till förmån för UNHCR:s arbete för barn på flykt. Pengarna som samlas in kommer att hjälpa tusentals familjer att få tak över huvudet, kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård.

Frälsningsarmén hjälper flyktingar i Grekland och Italien. Insamling pågår

2015-09-04 12:55 CEST Frälsningsarmén Tusentals flyktingar har flytt till Grekland från norra Afrika och Mellanöstern. Upp till 1500 människor anländer varje vecka i hamnen i Pireus, och sätter upp läger i centrala Aten. Frälsningsarmén delar där ut mat, flaskor med vatten och andra förnödenheter. I Rom ordnar vi boende till flyktingar. Gåvor behövs till detta arbete och insamling pågår nu.

2015-09-03 12:21 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd Förslagen borde läggas åt sidan till förmån för förslag om hur asylsökande ska kunna resa lagligt. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett remissvar till justitiedepartementets utredning om hur missbruket av svenska pass ska minskas. - Häpnadsväckande aningslöst att utredningen inte ens i sin konsekvensanalys nämner att fler skulle dö på vägen, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin

Svenska kyrkan stödjer flyktingar och migranter i Ungern

2015-08-31 09:32 CEST Svenska kyrkan Med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar och migranter till Europa bistår Svenska kyrkan med bland annat hygienartiklar, tält och psykosociala insatser i Ungern. Insatserna fokuseras framförallt på kvinnor och barn.

​Människor dör på tröskeln till Europa – vi måste agera nu!

2015-08-31 08:31 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och de övriga nordiska medlemmarna i ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete, uppmanar till omedelbar handling med anledning av flyktingsituationen i Europa.

Hala Mohammed blir ny vice ordförande i Svenska Röda Korsets styrelse

2015-08-28 15:35 CEST Röda Korsets Ungdomsförbund På riksstämman togs i juni det historiskt viktiga beslutet att ändra Röda Korsets stadgar så att Ungdomsförbundets ordförande numera har en permanent ledamotsplats i Svenska Röda Korsets styrelse. Idag hade styrelsen sitt första möte sedan riksstämman i juni. Styrelsen beslöt att även välja Hala Mohammed, ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund, till ny vice ordförande, för det kommande året.

2015-08-27 13:52 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Döva Anna Edenås som är 97 år gammal ansökte om plats på äldreomsorg för döva och dövblinda i Malmö men Skurup kommun sa nej och nekade henne. Hennes situation har engagerat många, bland annat Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Skånes Dövas Distriktförbund, Skånes Dövas Pensionärsförening och Malmö Dövas Pensionärsförening.

Ersta Sköndal högskola arrangerar seminarium om etik och migration den 25 september

2015-08-27 11:16 CEST Ersta Sköndal högskola Ersta Sköndal högskolas årligen återkommande Hamiltonseminarium handlar i år om etik och migration. Idag är ca 60 miljoner människor på flykt undan krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former. Detta är den mest dramatiska flyktingsituationen sedan slutet av andra världskriget.

Aktuell teater hos Vuxenskolan

2015-08-26 10:31 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm En föreställning som vill ge nya perspektiv och tankar. Som vill påminna om att tiggaren först och främst är en människa. ”Hjärtat har sin egen plånbok” handlar om ett till synes omöjligt möte över kulturgränserna. Den romska tiggarkvinnan Emina, från Kosovo, träffar en morgon Jonatan utanför HM på Hamngatan i Stockholm.

​Svenska kyrkan utökar stödet till irakiska flyktingar i Jordanien

2015-08-26 09:13 CEST Svenska kyrkan För att rädda liv och lindra nöden för nyanlända irakiska flyktingar i Jordanien satsar Svenska kyrkan ytterligare medel för att ge flyktingar mat, sanitet och livsuppehållande sjukvård. Svenska kyrkan har beredskap att skicka specialister på psykosocialt arbete.