Pressmeddelanden

Omfattande gränsindustri styr vägen in i Europa

2014-08-05 12:20 CEST Stockholms universitet En ny bok utforskar mötet mellan irreguljära migranter och aktörer i den mångfacetterade industri som vuxit fram kring migranternas färdvägar. Författaren Ruben Andersson, forskare vid Stockholms universitet och London School of Economics, berör flera av dagens mest brännande frågor om förhållandena i gränsområdet mellan Afrika och Europa.

2014-07-24 12:29 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR More than 800 people have died this year alone in the Mediterranean, many of them seeking safety from conflict and civil war. More than 260 people have died or been reported missing as they attempted to cross the Mediterranean Sea towards Europe over the past ten days. Survivors reported disturbing incidents of mass drownings, suffocations and a suspected multiple stabbing.

2014-07-23 09:37 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR As the outflow of mostly Muslim refugees continues from the Central African Republic, many severely weakened, UNHCR and 16 other agencies providing life-saving relief are today calling on donors to increase their funding support for programmes in neighbouring host countries.

Situationen allt mer desperat för barnen i Gaza

2014-07-22 11:03 CEST Rädda Barnen Var tredje skadad och vart femte dödsoffer i Gaza är ett barn. Rädda Barnen kräver ett omedelbart och permanent eldupphör och ett slut på det våld som orsakar ett enormt lidande för barn och deras familjer i både Gaza och i Israel.

2014-07-10 10:10 CEST Flyktingarna.se "Hur ska jag kunna ta mig från ensamhet till att bli en levande fri människa igen?" Orden är Nayifs, papperslös, och är hämtad från en av de 41 berättelser av flyktingar om deras situation som vi har publicerat på flyktingarna.se sedan starten 14 september 2013.

Taxi 020s marknadschef Frederick Scholander träffar Tobias Billström

2014-07-07 15:41 CEST Taxi 020 AB Tankesmedjan Fores referensgrupp för migrationsfrågor, där Taxi 020s marknadschef Frederick Scholander ingår, träffades onsdagen den 2 juli i Almedalen.

Livräddande operationer under enkla förhållanden i Sydsudan

2014-07-03 06:30 CEST Röda Korset Röda Korset har haft fyra medarbetare på plats i Sydsudan, som jobbat med sjukvård i fält, vatten- och sanitetsfrågor och samarbete med Sydsudans Röda Kors. En av delegaterna, Peter Andersson återvänder hem på fredag, efter sju veckor som kirurg i landet. Han har jobbat under mycket tuffa förhållanden. Den humanitära situationen är svår och en koleraepidemi gör läget än värre.

Svenska biståndet ändras vid regeringsskifte

2014-07-02 17:01 CEST CONCORD Sverige Om det blir ett regeringsskifte i höst vill oppositionen se över den svenska biståndspolitiken och skapa en ny biståndspolitisk plattform. Det framkom när riksdagspartierna debatterade Sveriges bistånd på onsdagen. Moderaterna ansåg å andra sidan att plattformen inte innehåller något nytt utan bara är en sammanslagning av en rad policys och att den därför ska ligga kvar även efter valet.

Denmark supports UNHCR with USD 10.3 million to refugee emergencies

2014-07-02 11:33 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR UNHCR is grateful for Denmark’s continued strong support to refugee emergencies. Denmark is the only donor to contribute with an Emergency Fund at the start of each year of USD 8.8 million (DKK 50.5 million), which is solely at UNHCR's discretion to allocate where the need is the greatest.

Uttalande från Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa

2014-07-02 10:50 CEST Svenska kyrkan Den 19:e generalförsamlingen för Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME) avslutades söndagen den 29 juni. I ett avslutande uttalande uppmanade delegaterna från hela Europa till ”en förändring av inställningen till migration i enlighet med europeiska värderingar”. I uttalandet understryks att detta även ”omfattar säkert och lagligt tillträde till Europa för dem som behöver skydd”.