Pressmeddelanden

Europaparlamentet erkänner antiziganismen och romernas förintelse

2015-04-15 19:32 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs resolution gick igenom i Europaparlamentet med 554 röster för, 13 röster emot och 44 som avstod. Erkännandet av antiziganismen och romernas förintelse är grundläggande steg för en genuin integrationsprocess för romerna i Europa. I resolutionen förklarar Europaparlamentet också att en särskild europeisk minnesdag ska inrättas för romernas förintelse under andra världskriget.

2015-04-15 13:00 CEST Statskontoret ​De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor.

2015-04-13 18:41 CEST CONCORD Sverige Hur kan Politik för Global Utveckling (PGU) återfå en central plats i Sveriges globala arbete? Regeringskansliet och CONCORD Sverige bjuder in till seminarium om nystarten av PGU. Fokus ligger vid tre utmaningar: Hållbart företagande, kapital- och skatteflykt samt hållbara energiinvesteringar. Företrädare för den svenska regeringen, civila samhället, akademin och näringslivet medverkar.

IKEA-kampanj ger ljus i mörkret till 380 000 människor i UNHCR:s flyktingläger

2015-04-10 09:00 CEST Sverige för UNHCR IKEA-kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” gav i år 10,8 miljoner euro (ca 101 miljoner kronor) till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Kampanjen pågick i IKEA-varuhus världen över mellan 1 februari och 29 mars och under denna period skänkte IKEA Foundation en euro för varje köpt LEDARE (LED-lampa) till stöd för människor som har tvingats fly sina hem.

2015-04-07 11:27 CEST My Human Rights För andra gången har de sociala entreprenörerna Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen tagit sig in på hyllorna i FN:s bokhandel i New York. Nu med materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”. ”Beskedet ger en välbehövlig energikick i en entreprenörs vardag", säger Emma Wistrand initiativtagare och grundare av föreningen My Human Rights.

Kyrkor viktiga för nyanlända i Sverige

2015-04-07 08:00 CEST Studieförbundet Bilda Vilken roll spelar församlingar i integrationen av nyanlända i Sverige? Den frågan är temat för ett seminarium på Stadsbiblioteket Skellefteå 16 april kl. 13-17. Det blir föredrag av forskaren Anne Kubai och Bengt Almstedt, Bilda. Atsede Leikun och Maronga Furaha berättar om sina erfarenheter av integrationsprojekt.

2015-04-02 09:30 CEST Äldrecentrum Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

2015-04-01 08:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt Initiativ ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet! Feministiskt Initiativ kräver att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.

​Insufficient language analysis – debate in the Parliament

2015-03-31 13:56 CEST VERIFIED There will be questions and answers in the Swedish Parliament on insufficient language analysis.

Boken om Sverige ny källa i Mobilearn

2015-03-31 09:26 CEST Mobilearn Det nationella läromedlet Boken om Sverige som används i undervisningen av nyanlända migranter i Sverige ingår från den 10 april Mobilearns basutbud. Med införandet av Boken om Sverige blir Mobilearn inte längre endast en informationstjänst utan också ett läromedel.