Pressmeddelanden

2014-05-27 12:45 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR In South Sudan, the number of people fleeing fighting continues to rise almost three weeks on from a truce agreement. Since the signing of the Cessation of Hostilities Agreement on 9 May in Addis Ababa, the number of internally displaced people has grown by 46,000 people to 1,005,096.

Döva ställs utanför arbetsmarknaden – rent kompetensslöseri!

2014-05-25 15:37 CEST Sveriges Dövas Riksförbund Offentligfinansierade teckenspråkstolkar till döva i arbetslivet gynnar alla. Tillgänglighet för oss förutsätter en välfungerande tolkservice, men tillgången till tolk i arbetslivet har kraftigt begränsats. Ett dåligt fungerande tolksystem på arbetsmarknaden leder till att vi utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

UNHCR says insufficient help reaching CAR refugees in Cameroon

2014-05-23 13:46 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR In Cameroon, UNHCR and its partners are battling to help growing numbers of refugees from the Central African Republic, many arriving malnourished and ill after walking and hiding in the bush for weeks before reaching the border.

Internationella frågor i fokus under Världens fest

2014-05-22 14:38 CEST Svenska kyrkan Över 2000 är anmälda till Världens fest i Karlstad 30/5-1/6 när Svenska kyrkan bjuder in för att diskutera och skapa engagemang kring internationella frågor. Under helgen hålls bland annat seminarier och workshops. En mängd internationella gäster deltar för att bland annat diskutera klimatfrågan, förföljelse på grund av tro och fredsfrågor.

Nationalistisk retorik från traditionella partier ökar främlingsfientligheten

2014-05-20 08:24 CEST Umeå universitet Högerextrema partiers framfart i en del av Europas länder har ännu inte haft någon direkt effekt på människors syn på invandrare och invandring. Istället är det framförallt traditionella partiers retorik som påverkar graden av främlingsfientlighet. Det visar sociologen Andrea Bohman i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Föreningen My Human Rights inleder samarbete med Rädda Barnen om Barnkonventionen

2014-05-19 10:01 CEST My Human Rights Föreningen My Human Rights inleder samarbete med Rädda Barnen för att utveckla och sprida kunskap om Barnkonventionen. ”Vi är väldigt stolta över att få samarbete med Rädda Barnen kring materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” Med tanke på det som sker i Nigeria känns det extra viktigt att sätta fokus på barns rättigheter, säger Emma Wistrand, initiativtagare till föreningen.

Ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget

2014-05-19 07:05 CEST Stockholms universitet Flyktingar i Sverige diskriminerades under kalla kriget. Särskilt ryska flyktingar fick betydligt mer begränsade uppehållstillstånd än andra. En ny avhandling i historia vid Stockholms universitet visar på en tät relation mellan säkerhetspolitik och flyktingpolitik. En relation som också påverkades av etniska fördomar och svenska byråkraters åsikter om moral och skötsamhet.

2014-05-18 18:47 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd Gränspolisen planerar nu åter en gruppdeportation till Afghanistan. De som gripits och förmodligen kommer att föras ut ur Sverige på tisdag kväll är alla personer som hade goda skäl att lämna sitt hemland. Flera av dem har inte hemlandspass och ingen kan garantera att de kommer att få skydd. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, kräver att utvisningen stoppas. Läs mer här om dem som ska utvisas.

2014-05-18 18:42 CEST FARR, Flyktinggruppernas Riksråd Det är ett oförsvarligt risktagande med människors liv att åter deportera människor till Afghanistan. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, kräver att inga tvångsutvisningar ska ske till Afghanistan så länge säkerheten inte kan garanteras, att tidigare tvångsutvisningar utvärderas och att Afghanistan ska betraktas som ett land i väpnad konflikt.

2014-05-16 14:05 CEST FN:s flyktingorgan UNHCR UNHCR is seeing new displacement in Central African Republic following a recent intensification of conflict in the centre-north. Already, as of 2 May, more than 23,000 people were displaced in the Kaga Bandoro area, a near doubling from the level of a month earlier.