Pressmeddelanden

MED VÅRSOLEN INTRÄDER HÖGSÄSONGEN FÖR CYKELSTÖLDER

2014-06-03 10:47 CEST Falck Secure Med vårsolen ökar inte bara antalet cyklar på våra gator utan även antalet cykelstölder. Cykelstölder är ett säsongsbetonat brott som ökar under vår- och sommarmånaderna vilket betyder att vi nu träder in i högsäsongen för cykelstölder. Förra året anmäldes 66 100 stulna cyklar vilket är en ökning med 9 procent jämför med föregående år.

AMF Fastigheters kontor i Västmalmsgallerian fullt uthyrda

2014-06-03 09:45 CEST AMF AMF Fastigheter har tecknat hyresavtal med bland annat Sveriges största Folktandvård och Stockholms Syncentral. Därmed är kontorsytorna ovan Västmalmsgallerian om cirka 6500 kvm fullt uthyrda. Inflyttning är planerad till februari 2015.

2014-06-03 08:30 CEST AFA Försäkring Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. En svårighet är att ansvaret för arbetsmiljöarbetet för inhyrd personal är delat mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet som i dag presenterats vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Skadeorsak vid cykelolyckor avgörande för försäkringsersättningens storlek

2014-06-02 15:30 CEST Folksam Om en cyklist krockar med en bil och får en personskada som leder till inkomstbortfall så täcks skadan av trafikförsäkringen. Men om cyklisten kör omkull i en singelolycka, så riskerar hen att få en bråkdel jämfört med ersättningen vid krock med motorfordon. I värsta fall kan det skilja miljontals kronor i jämförelse med vad trafikförsäkringen ger.

SPPs gröna frammarsch fortsätter

2014-06-02 11:30 CEST SPP SPP/Storebrand investerar i ytterligare en grön obligation. Denna gång utgiven av ett av Europas ledande fastighetsbolag specialiserat på köpcenter, Unibail-Rodamco. Merparten av finansieringen går till byggnation av "Mall of Scandinavia" och resterande till andra miljöklassificerade projekt.

Ny ansvarig för Investor Relations på Folksam

2014-06-02 11:23 CEST Folksam Juha Hartomaa blir ny ansvarig för Investor Relations på Folksam med dotterbolag. Han tillträder i mitten av augusti och kommer närmast från en tjänst som Account Director på Hill+Knowlton Strategies.

2014-06-02 11:20 CEST Max Matthiessen Idag öppnar Max Matthiessen sitt nya kontor i Landskrona. Max Matthiessen är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare med över 400 anställda och kontor på 23 orter i Sverige.

2014-05-30 11:15 CEST Trygg-Hansa Styrelserna inom Codan Forsikring A/S och Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag tillkännager att man planerar att fusionera de båda bolagen till en enhet. Den nya strukturen kommer att förenkla koncernens företagsstruktur och minska komplexiteten. Trygg-Hansas kunder påverkas inte av fusionen.

2014-05-30 08:55 CEST Folksam Pensionsutfallet skiljer sig stort mellan landets regioner visar en ny undersökning* från Folksam. Stockholmarna har högst pension i landet, gotlänningarna lägst. Samtidigt har pensionärerna i Stockholm och på Gotland de största privata förmögenheterna.

2014-05-28 12:22 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring har finansierat ett forskningsprojekt i syfte att få ett bättre underlag för arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag. Forskningsprojektets resultat presenteras vid ett seminarium den 3 juni.