Pressmeddelanden

Detta elavtal var bäst under vintern

2015-02-13 10:31 CET Baraspara Energimarknadsinspektionen rapporterar om låg elanvändning under fjolåret, vilket innebär att elkonsumenter med rörligt elprisavtal var elmarknadens vinnare.

Solid Försäkringar erbjuder en av marknadens mest generösa vägassistanser

2015-02-13 09:00 CET Solid Försäkringar Med Vägassistans Premium får kunden nu ett ännu starkare skydd än tidigare. Solid Försäkringar har adderat två smarta moment till det redan omfattande skyddet, tanka fel och bilnyckelförsäkring. I kombination med den höga ersättningsnivån är Vägassistans Premium nu en av de mest generösa vägassistansprodukterna på marknaden.

Aon Akademin 2015

2015-02-12 13:51 CET Aon Sweden Som ledande kunskapsföretag anordnar Aon årligen seminarier och utbildningar inom sina expertområden.

​Starkt fondår med fokus på hållbart sparande

2015-02-11 08:24 CET SPP SPP fortsätter stärka sin position inom hållbart fondsparande, och placerar sig återigen på internationella hållbarhetsindex. SPPs totala förvaltade kapital ökade under 2014 med 13,8 miljarder kronor och uppgick till 154,2 miljarder kronor.

2015-02-10 09:44 CET Alecta Alectas finansiella rapport för 2014 visar på god avkastning för både förmånsbestämd och premiebestämd försäkring. Avkastningen för Alecta Optimal Pension var 14,9 procent under 2014.

Få polisanmälda försäkringsbedrägerier leder till åtal

2015-02-10 09:11 CET Svensk Försäkring Trots att försäkringsbolagen enbart polisanmäler väl styrkta fall så leder endast en fjärdedel av polisanmälningarna till åtal. Samtidigt blir allmänheten allt mindre förlåtande till försäkringsbedrägerier. Det visar en rapport om försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerar idag.

AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

2015-02-09 14:00 CET AI Pension ​Styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna den 1 januari 2016.

Även inbrottstjuven spanar på Hemnet

2015-02-09 11:06 CET If Skadeförsäkring Tjuvar kan med hjälp av bostadsannonser bevaka villor - och till och med gå på visning för att titta på larm och värdesaker. Enligt försäkringsbolaget If förekom det under 2014 flera fall där inbrott skett i samband med visning och försäljning.

Sportlovsveckan kan bli årets mest trafikfarliga

2015-02-08 10:09 CET Trygg-Hansa Denna vecka väntas bli årets mest trafikfarliga. Statistik från Trygg-Hansa visar att 30 procent fler trafikolyckor sker under vecka 7 jämfört med en vanlig vecka. Endast 4 av 10 svenskar uppger att de har en plan för hur de packar bilen, och säkerheten kommer inte alltid i första hand. Detta framkommer i en ny undersökning från Trygg-Hansa.

2015-02-07 10:29 CET Trygg-Hansa En av tre svenskar är orolig för säkerheten i skidbacken och varannan anser att folk har dålig uppsikt över andra när de åker skidor men ändå är inte skydd en självklarhet när man åker utför. En fjärdedel skippar hjälmen och 9 av 10 avstår ryggskydd och handledsskydd. Detta visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.