Pressmeddelanden

Branschinitiativ för enkel och tydlig information vid pensionsflytt

2015-03-23 08:48 CET Svensk Försäkring Med hjälp av nya, enkla faktablad ska konsumenter som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring enkelt kunna jämföra sin nuvarande försäkring med den försäkring de överväger att flytta till. Det beslutade nyligen Svensk Försäkrings styrelse.

Ny märkesförsäkring för Polaris

2015-03-20 10:02 CET Svedea Polaris Scandinavia AB väljer Svedea som ny leverantör av försäkringar för snöskotrar och ATV. Märkesförsäkringarna kan tecknas från och med 1 april 2015 hos auktoriserade Polaris-återförsäljare.

Var femte singelolycka sker när motorcykeln står stilla

2015-03-19 08:53 CET Svedea Mc-säsongen börjar komma igång och det brukar innebära ett ökat antal olyckor på vägarna. Dock sker hela 20 % av alla singelolyckor när motorcykeln står stilla. Vältskadorna, som egentligen är rätt lätta att undvika, kostar i snitt 20 000 kr att åtgärda. Det visar skadestatistik från mc-försäkringsspecialisten Svedea

Svedea slopar 30-årsgräns på motorstarka snöskotrar

2015-03-18 14:32 CET Svedea Yngre skoterförare är bättre på att skydda sig än äldre förare och de har även en mer restriktiv inställning till alkohol i samband med skoterkörning. Det är bland annat därför som Svedea nu väljer att ta bort 30-årsgränsen på motorstarka snöskotrar.

Aon Hewitt meddelar partnerskap med PRI Pensionsgaranti (PRI) i Sverige

2015-03-18 10:43 CET Aon Sweden Aon Hewitt, ett global konsultbolag inom pension, lön, förmåner och hälsa, helägt av Aon plc (NYSE;AON), meddelar idag att man ingått ett samarbete med PRI, det ledande bolaget inom pensionsadministration och aktuariella tjänster i Sverige. Samarbetet syftar till att stärka leveranser avseende det svenska och globala pensionserbjudandet för bägge parter.

Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

2015-03-17 09:24 CET Monyx Financial Group Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.

Var femte småföretagare utsatt för dataintrång

2015-03-16 09:31 CET If Skadeförsäkring Var femte småföretagare har varit utsatt för ett dataintrång, enligt en ny undersökning från If. Förutom avbrott i verksamheten ser småföretagarna också att kunder kan drabbas genom försenade leveranser och att konfidentiell information riskerar att spridas. Nu lanserar If en databrottsförsäkring för denna utsatta målgrupp. IT-jätten IBM bidrar med support 24/7.

Square dance bränner mest fett för pengarna

2015-03-16 07:30 CET Zmarta Square dance är det billigaste sättet att bränna kalorier, enligt ett hälsoindex som gjorts av den finansiella tjänsten Zmarta. Golf är dyrast, tätt följt av ridning och trendträningen yoga.

2015-03-13 14:30 CET AI Pension Styrelserna i AI Pension och PP Pension har beslutat avbryta arbetet med att förbereda ett samgående försäkringsföreningarna emellan.

2015-03-12 16:43 CET AFA Försäkring Ersättningskollen.se är nominerad i kategorin Årets innovation i försäkringsbranschen i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året. Prisutdelning är den 22 april på Berns i Stockholm.