Nyheter

​Personcentrerad vård kortade sjukhustiden för hjärtsviktpatienter

2015-02-25 07:33 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset En personcentrerad vård tar nytta av patientens egna resurser och involverar både individen och anhöriga i vårdplaneringen. På Östra sjukhuset har metoden lyckats kortat vårdtiden för hjärtsviktpatienter från nio till sju dagar.

2015-02-24 23:35 CET Psykologisk Orientering NYHET 1: NU 22 klienter i följd som ger en utvärdering av 3-dagars utbildningsprocess för att lösa sitt komplicerade livs-relationsproblem: http://psykologiskorientering.se/media/54e987aa69e2e.pdf

En namnskapares huvudvärk

2015-02-24 15:29 CET Skriptor AB

Cadila investerar i Biopolymers utveckling

2015-02-24 15:10 CET Sahlgrenska Science Park Biopolymer Products forskning på Sahlgrenska Science Park är av stort intresse för den indiska läkemedelskoncernen Cadila Pharmaceuticals Ltd. Företagen fattade tycke för varandra år 2013, då företrädare för Cadila besökte Sahlgrenska Science Park på initiativ av Business Region Göteborg. Med siktet inställt på att skapa nytta och möta medicinska behov har företagen nu ingått ett samarbete.

2015-02-24 14:50 CET Apotekarsocieteten

Celgene förstärker med nytt affärsområde

2015-02-24 10:30 CET Celgene ​Celgene förstärker sin organisation och startar upp ett nytt affärsområde, I&I, inom inflammation och immunologi. I samband med detta har Celgene rekryterat tre nyckelpersoner som ska hjälpa till att leda utvecklingen inom detta affärsområde:Carl-Gustav Fabiansson; Unit Director I&I Norden, Sarah Friberg; Market Access Director Nordic I&I och Petra Amoudruz; Associate Medical Director Nordic I&I.

Effektiv patienthantering på distans med hjälp av modern teknik

2015-02-24 10:23 CET ResMed Sweden Modern teknik hjälper sjukvården till effektivare vård. ResMed’s molnbaserade patienthanteringstjänst AirView™ hjälper sjukvården att hantera och följa upp sina sömnapnépatienter på distans på ett effektivt sätt. AirView™ erbjuder felsökning och behandlingsjustering på distans tack vare integrerad trådlös teknik i AirSense™ och AirCurve™ apparaterna.

2015-02-24 10:00 CET Celgene En stark utveckling inom biomedicinsk forskning skapar möjlighet till individuell läkemedelsbehandling av små och specifika patientpopulationer med maligna sjukdomar. I Sverige finns en god tradition med olika nationella register samt en god och väl fungerande organisation för Sveriges biobanker.

2015-02-24 09:45 CET Celgene Nya studier visar att kostnaderna för utveckling av nya särläkemedel kommer vara fortsatt låga fram till år 2020. Ett resultat som visar att tillgång till behandling för människor med svåra och sällsynta sjukdomar har stor utvecklingspotential. Endast en procent av människor som diagnosticerats med en sällsynt sjukdom en effektiv behandling.

Skatteverket lägger ner processen mot Praktikertjänst och dess aktieägare

2015-02-24 09:09 CET Praktikertjänst Under hösten 2014 fick 379 av Praktikertjänsts verksamhetsansvariga aktieägare, som köpt aktier under 2012, information om att Skatteverket ville upptaxera deras aktieinnehav. Nu har Skatteverket beslutat att lägga ner processen.