Nyheter

Att förstå en systemsjukdom

2015-08-27 11:36 CEST Psoriasisförbundet 18 september arrangerar Psoriasisförbundet en gemensam workshop med vårdprofessionen, representanter från intresseorganisationer, läkemedelsindustrin och myndigheter. Syftet är att diskutera WHO:s resolution om psoriasis från 2014 och dess implementering i den svenska vården.

​Sjukhusets beredskap vid ett militärt angrepp sätts på prov

2015-08-27 11:15 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Måndagen den 31 augusti deltar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en övning tillsammans med Försvarsmakten. Syftet är bland annat att testa och förbättra sjukhusets förmåga att ta emot ett stort antal skadade vid ett eventuellt militärt ingrepp.

2015-08-26 16:58 CEST Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL ​Barriärer i kommunikationen resulterar ofta i att döva, dövblinda och barndomshörselskadade får begränsad tillgång till vård och därmed riskerar fel- eller underbehandling. Stockholms läns landsting har därför tagit fram nya riktlinjer för psykiatrisk vård av dessa grupper.

Peran Comfortgolv

2015-08-26 16:08 CEST Flowcrete Sweden AB Peran Comfortgolv ger en slät yta och ett modernt intryck som är anpassat för ytor där gångtrafik förekommer. Idealisk golvbeläggning för butiker, kontor, korridorer, restauranger, sjukhus och skolor. Peran Comfort är en flexibel självnivellerande alifatisk tvåkomponents polyuretanbeläggning. Beställ gratis broschyr och prover på seweb@flowcrete.se

Nytt nummer av Smart Seniors medlemstidning Extra Smart

2015-08-26 14:31 CEST Smart Senior AB Under vecka 35-36 delas Smart Seniors medlemstidning Extra Smart nr 3, 2015 ut till medlemmarna. I den presenteras bland annat 60 av de 300 rabatter som Smart Senior erbjuder.

2015-08-26 13:11 CEST Lotteriinspektionen ​På torsdag 27 augusti inleds det årliga generaldirektörsmötet mellan de nordiska ländernas spelmyndigheter. Ny gäst i år är Åland som deltar för första gången och ska presentera sitt förslag om att upprätta en oberoende lotteriinspektion på ön.

Prestandatest – hjälp att strukturera dina tester

2015-08-26 11:47 CEST AddQ Consulting Har du jobbat med funktionella tester ett tag och känner att du behöver utvidga din kompetens eller har du nyss lärt dig ett prestandaverktyg och undrar: hur gör jag nu?

Framtidsvisning av Life City - kvarteret med hjärta och hjärna

2015-08-26 07:30 CEST Studio Atrium Ljungberg ​Den 26-27 augusti presenterar Atrium Ljungberg en ny satsning riktad till Sveriges aktörer inom life science. Medverkande är ett hundratal intressenter med stark koppling till life science och Hagastadens utveckling.

​SPP lanserar vattenfond - Parvest Aqua

2015-08-26 07:00 CEST SPP Under de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Vatten är en knapp resurs och efterfrågan väntas öka med 7-12 procent under de närmaste 20 åren.

Filmen om Renosafe - kommentator Glenn Hysén

2015-08-25 14:27 CEST Nattaro Labs AB Här kan du se hur Renosafe fungerar samt hur man enkelt sätter ihop och monterar den.