Kontaktpersoner

Anna-Karin Johansson

Spårvagnsstäderna Ansvarar för kommunikationsfrågor på Spårvagnsstäderna

Lars Sandberg

Spårvagnar i Skåne

Spårvagnar i Skåne

Katarina Zeplien

Spårvagnar i Skåne

Christer G Wennerholm
Christel Grip

Swebus ,

Hanna Wennberg

Trivector Hanna Wennberg, Tekn. dr. / Affärsområdesansvarig Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet är Hannas expertområden. Hennes avhandling handlade om hur äldres mobilitet som gående påverkas av tillgängliga och trygga utemiljöer. Hanna är van föredragshållare t ex om: Hur vi bättre kan prioritera gång- och cykeltrafiken i kommunal planering. Hur kommuner kan bli mer effektiva och...

Ulf Malmqvist