Kontaktpersoner

Daniel Wallström
Åsa Edman
Kristina Andreasson
Ulf Eriksson

Trivector Ulf Eriksson, Dr i hälsa och stadsbyggnad Hur får vi till miljöer som främjar gång och cykel? Kan vi planera och bygga städer så att vi får friskare invånare? Ulf har disputerat med en avhandling om sambandet mellan stadsdelars promenadvänlighet och de boendes fysiska aktivitet. Han är intresserad av hur vi med hjälp av smart stadsplanering kan öka nivåerna av gång och cykel och...

Vibeke Sjögren Ottosson
Lars Sandberg

Spårvagnar i Skåne

Spårvagnar i Skåne

Katarina Zeplien

Spårvagnar i Skåne