Kontaktpersoner

Fredrik Löfqvist
Göran Lindström

Relacom AB Tfn +46 706 30 25 25 Mail goran.lindstrom@se.relacom.com

Magnus Bergkvist

LogPoint AB

Rune Petersson

LogPoint AB

Sofia Runn

LogPoint AB

Hindrek Pikk
Lennart Weiss
Fredrik Andersson

Länsstyrelsen Värmland Webb och intranät, kommunikationsfrågor, sociala kommunikationskanaler samt kriskommunikation.