Kontaktpersoner

Kristina Andreasson
Ulf Eriksson

Trivector Ulf Eriksson, Dr i hälsa och stadsbyggnad Hur får vi till miljöer som främjar gång och cykel? Kan vi planera och bygga städer så att vi får friskare invånare? Ulf har disputerat med en avhandling om sambandet mellan stadsdelars promenadvänlighet och de boendes fysiska aktivitet. Han är intresserad av hur vi med hjälp av smart stadsplanering kan öka nivåerna av gång och cykel och...

Lars Sandberg
Katarina Zeplien
Christel Grip

Swebus ,

Hanna Wennberg

Trivector Hanna Wennberg, Tekn. dr. / Affärsområdesansvarig Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet är Hannas expertområden. Hennes avhandling handlade om hur äldres mobilitet som gående påverkas av tillgängliga och trygga utemiljöer. Hanna är van föredragshållare t ex om: Hur vi bättre kan prioritera gång- och cykeltrafiken i kommunal planering. Hur kommuner kan bli mer effektiva och...

Ulf Malmqvist
Fredrik Löfqvist
Göran Lindström

Relacom AB Tfn +46 706 30 25 25 Mail goran.lindstrom@se.relacom.com