Kontaktpersoner

Charlotte Skott

Charlotte Skott

2015-06-29 09:47 CEST

Per Nasfi

Per Nasfi

2015-06-25 07:18 CEST

Per Nasfi, Marknads- och försäljningschef MTR Express.

Johan Markström

2015-06-17 10:14 CEST

Kester Gibson

2015-06-17 08:20 CEST

Sandra Plavinskis

Sandra Plavinskis

2015-06-10 08:51 CEST

Malin Erlfeldt

Malin Erlfeldt

2015-05-26 16:29 CEST

Fredrick Persson

Fredrick Persson

2015-05-12 11:06 CEST

Magnus Holmberg

Magnus Holmberg

2015-04-29 10:38 CEST

Per Nasfi

Per Nasfi

2015-04-29 09:19 CEST

Ansvarig: Marknadsföring, digitala kanaler, parternskap, försäljning

Erik Pauldin

Erik Pauldin

2015-04-27 07:43 CEST