Pressmeddelanden

Projekt Fjällvägen kraftsamlar för framtiden och anordnar workshop i Ljusdal

2015-01-30 11:17 CET Projekt Fjällvägen Välkommen till workshop med Projekt Fjällvägen. Hur utvecklar vi Fjällvägen, riksvägarna 83/84, vidare? Måndag den 2 februari kl 10-16 bjuder Fjällvägen in till workshop på Stadshotellet i Ljusdal. Workshopen kommer att fokusera på att kvalitetssäkra och komplettera med åtgärder för att lösa de problem, brister och behov som kommit fram genom tidigare underlag.

2015-01-30 10:02 CET Transportstyrelsen Nu införs broavgift för resor på den nya bron över Sundsvallsfjärden. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015. Det kommer att kosta 9 kronor för personbil, lätt lastbil och buss samt 20 kronor för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) att köra över bron.

2015-01-30 10:01 CET Transportstyrelsen Nu införs broavgift för resor på den nya bron över Motalaviken. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015. Det kommer att kosta 5 kronor för personbil, lätt lastbil och buss samt 11 kronor för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) att köra över bron.

2015-01-30 09:25 CET Regionförbundet i Kalmar län ​På torsdagen fattades beslut om att stödja en förstudie om förutsättningarna att höja hastigheten för tåg sträckan Kalmar-Alvesta. Studien ska vara klar senast första september 2015. Kostnaden för att genomföra studien är bedömd till 250 000 kr.

​Airwheel S3 ”ståhjulingen” lanseras i Sverige

2015-01-30 03:01 CET Airwheel AB Båtmässan Göteborg den 30 januari - 8 februari Som Harry Potter flyger fram på sin kvast, så styr man lätt och smidigt sin Airwheel S3. Den första ståhjulingen Airwheel, den ledande leverantören av elektriska en- och tvåhjulingar kompletterar nu sitt sortiment med Airwheel S3 som är den första ”Segwayliknande” elektriska ståhjulingen.

2015-01-29 08:00 CET Länsstyrelsen Västerbotten Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten har skrivit ett brev till regeringen och infrastrukturministern där de hävdar att den av Trafikverket aviserade senareläggningen av spårbytet vid Bastuträsk-Boden på Stambanan kan få stora konsekvenser för näringslivet.

2015-01-28 11:36 CET Storstockholms Lokaltrafik, SL Nu står det klart att trafikstarten på Lidingöbanan, som var planerad till den 28 mars, kommer att skjutas upp. Orsaken är att det under provkörningar på den nya banan framkommit brister i det nyinstallerade signalsystemet. Delar av systemet ska nu bytas ut och det är i nuläget oklart när trafikstart kan ske.

Veidekke får Trafikverkets arbetsmiljöpris

2015-01-28 09:56 CET Veidekke i Sverige Tisdagen den 27 januari tilldelades Veidekke Anläggning Trafikverkets ”Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris”. Ett resultat av Veidekkes prioriterade arbete med arbetsmiljö.

2015-01-28 09:10 CET Skanska AB ​Skanska har i joint venture med Teichert Company skrivit kontrakt med California Department of Transportation (Caltrans) om att förbättra motorvägen State Route 58 nära Hinkley, USA. Kontraktet är totalt värt USD 116 M, cirka 800 miljoner kronor, och Skanska USA Civil inkluderar sin 80-procentiga andel – USD 93 M, cirka 640 miljoner kronor – i orderingången för första kvartalet 2015.

2015-01-28 07:22 CET Storstockholms Lokaltrafik, SL