Pressmeddelanden

Qamcom får order på 235 styrenheter

2015-06-12 07:45 CEST Qamcom Research & Technology AB Qamcom har fått en order på ytterligare 235 styrenheter av modellen SB-1.

2015-06-11 11:59 CEST Stockholms Handelskammare Staden utvecklas i rasande fart för att kunna möta behovet av nya bostäder och service. I en tid präglad av urbanisering och snabb stadsutveckling uppmärksammar årets pris en annorlunda aspekt på utformningen av den fysiska miljön.

Hållbar renovering av vägar med hjälp av asfaltsförstärkning

2015-06-11 08:57 CEST BG Byggros AB Det generella underhållet av vägnätet är en oerhört viktig del för att bevara funktion och livslängd. Sprickor uppstår under livslängden på en asfaltbeläggning, främst på grund av väder- och trafikbelastningar, kan de orsaka höga underhållskostnader och leda till en mycket snabbare försämring av asfalten.

​Swebus: Fler tar bussen till midsommar

2015-06-11 08:22 CEST Swebus Biljettbokningarna hos Swebus inför midsommarhelgen har ökat med drygt 8 procent jämfört med förra året. Flest reser iväg på torsdagen innan midsommarafton, men det är också fler än vanligt som ger sig iväg på midsommarafton.

MTR Express höjer sin kundnöjdhet ytterligare

2015-06-11 07:12 CEST MTR Express Efter en otroligt stark start med hela 91 procents kundnöjdhet höjer sig MTR Express ytterligare. Den senaste mätningen visar en övergripande kundnöjdhet på 92 procent. Den visar också att trafikinformationen till resenärerna fungerat väl; hela 94 procent är nöjda med den. Servicen ombord uppnår en kundnöjdhet på 93 procent.

Tyréns vann upphandlingen om nya Södertörnsleden

2015-06-10 09:11 CEST Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan för en vägförbindelse genom Södertörn, från väg 73 i öster och E4:an i väster. Tyréns kammade hem högsta poäng i utvärderingen av anbudsprocessen.

Små simulatorer sätter spår

2015-06-10 07:47 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Intresset för simulatorer i mindre storlek blir allt större. Järnvägsskolan i Ängelholm är en av de skolor i Sverige som ska utbilda framtidens lokförare med en ny tågsimulator som är utvecklad av VTI.

120 000 nya affärsresenärer till SJ

2015-06-10 07:45 CEST SJ AB Sedan årsskiftet har antalet affärsresenärer hos SJ ökat med drygt 120 000. Det är en ökning med åtta procent i jämförelse med samma period förra året. Större miljöfokus och möjlighet att arbeta under resan är anledningar som SJ ser till att allt fler affärsresenärer väljer tåget.

MaserFrakt omsätter 1,7 miljarder – Krister Söderstam ny ordförande

2015-06-09 08:30 CEST MaserFrakt AB MaserFrakt AB gjorde en vinst på 11 miljoner kronor 2014. Omsättningen låg på 1,721 miljarder kronor. Både vinsten och omsättningen är i nivå med de två föregående åren. MaserFrakt är i dag etablerat som ett av de fyra största maskin- och transportförmedlingsföretagen i Sverige.

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

2015-06-09 08:01 CEST Spårvagnsstäderna När städerna växer och vi behöver öka bostadsbyggandet är effektiv kollektivtrafik avgörande. Nya linjer öppnar upp för attraktiva lägen där bostäder, handel och arbetsplatser kan utvecklas utan att biltrafiken behöver öka. Spårvagnsstäderna, Fastighetsägarna och organisationen Jagvillhabostad.nu lyfter betydelsen av spårväg och annan kollektivtrafik för att öka bostadsbyggandet i städerna.