Pressmeddelanden

Qamcom investerar mellan 50 och 100 GHz

2015-03-25 07:57 CET Qamcom Research & Technology AB Qamcom investerar nu kraftigt i instrument för produktutveckling i området mellan 50 och 100 GHz. Bakgrunden är att man vunnit ett antal affärer inom telekommunikation och radarsystem som ligger i detta frekvensområde. Investeringarna gäller såväl oscilloskop, signalgeneratorer samt spektrum- och signalanalysator.

2015-03-24 14:39 CET Stockholms Handelskammare Omkring 100 000 personer i huvudstadsregionen i Stockholm-Uppsala arbetar i privata välfärdsbolag. De arbetar i skolor, förskolor, äldreboenden, hemtjänsten och sjukvården. Dessa jobb står nu på spel i och med att regeringen och Vänsterpartiet utreder om det går att hindra företag inom välfärdsbranschen från att göra vinst. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

Swebus nominerade till pris för bästa kundservice

2015-03-24 08:20 CET Swebus Swebus är nominerade till ServiceScore-priset för bästa kundservice, som delas ut den 15 april.

Veidekke vinnare av Årets Leanbyggare

2015-03-24 07:53 CET Veidekke i Sverige Veidekke vann priset som Årets Leanbyggare 2015 för sitt involverande arbetssätt. Lean Forum Bygg tillsammans med Byggindustrin står bakom utmärkelsen. Genom sitt involverande arbetssätt har Veidekke lyckas minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

2015-03-23 14:32 CET KTH Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

UBER ett av stjärnskotten som talar på konferens om logistikens framtid

2015-03-23 11:53 CET Svenska Mässan Nya innovativa idéer verkar vända upp och ner på hela logistikbranschens framtid! På Logistik & Transportkonferensen presenteras en förmiddag där nya företag, nya affärsmodeller och innovativa koncept står i centrum. Två pålästa expertpaneler ställer frågor och utmanar de nio talarna.

Gång- och cykelväg mellan Högaliden och Hjo  är överklagad

2015-03-23 10:09 CET Hjo kommun Den vägplan för gång- och cykelväg längs väg 2879 (Högaliden-Hjo) som fastställdes av Trafikverket den 2 februari 2015 har överklagats.

Färdtjänst och sjukresor får högt betyg

2015-03-23 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor, 9 av 10 uppger att de är nöjda både med beställningen och resan sammantaget.

Världsnyhet på MaskinExpo: Snabb injektering spar miljardbelopp vid tunneldrivning

2015-03-23 07:28 CET MaskinExpo Sweden AB Räkna med att tunnelbyggare från hela världen riktar blickarna mot MaskinExpo, 28‐30 maj. Där presenterar Insemoso AB en helt ny plattform för injektering – momentet som tätar bergets naturliga sprickor inför sprängning. Fördubblad kapacitet kan spara tre miljarder per år bara i Sverige. Innovationen från Insemoso AB tiodubblar kapaciteten och spås bli en vinstmaskin för kommande tunnelprojekt.

Stockholmare bäst på cykelhjälm

2015-03-23 07:00 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut ​Liksom de senaste fyra åren har användningen av cykelhjälm ökat 2014. Högst är den genomsnittliga användningen i Stockholm med 72,5 procent.