Pressmeddelanden

Möt VTI på Almedalsveckan

2014-06-30 06:02 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Trafikslagens infrastrukturavgifter, mobil i bil, hållbar pendling över vattnet och delade turer samt långa arbetsdagar är seminarier som VTI deltar på i Almedalen. Välkomna.

City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer

2014-06-30 06:00 CEST Tyréns Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Företaget konstaterar att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda med den eller ej.

Säkerheten vid väg- och spårarbeten kan förbättras

2014-06-27 15:15 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Trots omfattande regler och föreskrifter om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten, inträffar årligen ett antal olyckor. VTI rapport 825 redovisar en studie som visar på brister i informationsspridningen till berörda i alla led men också i uppföljning och återkoppling av arbetsplatskontroller och olyckor/incidenter.

2014-06-27 11:42 CEST MTR Norden MTR medverkar i ett flertal evenemang under Almedalsveckan 2014. Fokus för deltagandet är att diskutera förutsättningarna för en ny tågaktör, finansieringslösningar för större infrastrukturprojekt samt trygghet i kollektivtrafiken.

Mari från Luleå blev den 60 000 resenären

2014-06-27 11:37 CEST Skellefteå Airport AB

60 000 resenärer med Ryanair från Skellefteå Airport

2014-06-27 11:34 CEST Skellefteå Airport AB

PRESSINBJUDAN: Dags att importera den norska bostadspolitiken!

2014-06-27 10:37 CEST Veidekke i Sverige 1991 övergav Sverige – i stor politisk enighet – den sociala bostadspolitiken, utan att ersätta systemet med något nytt. Bostadsbyggande blev istället en fråga för marknaden. Drygt 20 år senare är bostadsbristen uppenbar och unga saknar såväl kapital som kötid för att komma in på bostadsmarknaden. Vid pressträffen lanserar Veidekke en rapport baserad på fem principer för en helt ny bostadspolitik.

TaxiKurirs app nu även på engelska

2014-06-26 15:38 CEST TaxiKurir AB TaxiKurir lanserar nu sin populära app på engelska. Lanseringen sker precis till den kommande turistsäsongen. TaxiKurirs app är lätt att använda, lätt att förstå, fast pris, följa den beställda taxibilens resa från beställning till bilen anländer till kund, betalning via appen eller via faktura om man inte vill betala med cash i bilen.

2014-06-26 14:41 CEST Svenska ESF-rådet Ta möjligheten att lyssna på ett samtal mellan cheferna för de myndigheter som förvaltar de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna om hur EU-pengarna gör skillnad i Sverige. Representanter för Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Sveriges regioner resonerar kring hur EU-pengarna används i Sverige och vilken nytta de gör.

Oroande syn på GPS-hantering i bilen

2014-06-26 10:31 CEST Transportstyrelsen Att hantera en GPS-navigator i bilen är mindre farligt än att skicka SMS. Det tror många svenskar enligt en ny undersökning om synen på kommunikationsutrustning i bilen, som Transportstyrelsen låtit beställa. Men enligt Transportstyrelsen kan det vara en farlig missuppfattning.