Pressmeddelanden

BioFuel Region talar på EU:s energivecka i Bryssel

2014-06-23 13:00 CEST BioFuel Region BioFuel Region har blivit inbjuden att delta under EU:s Energivecka i Bryssel. Det är bland andra North Sweden European Office som bjudit in oss för att prata om satsningar på bioenergi och biogas i landsbygdsområden. - Det här är en väldigt bra möjlighet för oss att berätta om hur våra medlemmar arbetar tillsammans för att ställa om till ett hållbart samhälle! säger Anna Säfvestad Albinsson.

Män styr städers utformning

2014-06-23 10:51 CEST KTH Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga exempel på de visar en avhandling från KTH.

2014-06-23 10:30 CEST ABT Bolagen AB ABT Bolagen som är den största schakt & transport entreprenören i Stockholm byter ägarbild. Grundarna sedan 30 år tillbaka Roland Kahlson och Bengt Nordström samt den tidigare delägaren Fredrik Skogehall har i dagarna avyttrat sina aktier i bolaget.

Tyréns projekterar Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg

2014-06-23 08:00 CEST Tyréns Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första etappen av Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Trosa. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltnings-program.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

2014-06-18 15:30 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Trafikolyckor beror främst på dåliga bilförare enligt svenskarna

2014-06-18 13:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Majoriteten av nordborna anser att eventuella bilolyckor beror på bristande kompetens hos förarna. Rattonykterhet och slitna eller dåliga däck anses också vara skäl till att olyckor sker. Däremot anser endast en minoritet att fortkörning leder till trafikolyckor – i Norge så få som 13 procent. Det visar Goodyears nya årliga Däckbarometer.

Veidekke bygger om kraftstation åt Vattenfall

2014-06-18 11:21 CEST Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning SydVäst har av Vattenfall fått i uppdrag att utföra en ombyggnad av befintlig kraftstation i Dals Långed. Konstruktionen kommer efter ombyggnad uppfylla de krav som specificeras i RIDAS men även kraftproduktionen kommer att genomgå en förbättring då Vattenfall vid ombyggnationen även passar på att ersätta dagens sju aggregat med två större aggregat.

Pengar till infrastruktur, arbetsmarknad och turism

2014-06-18 10:15 CEST Regionförbundet Örebro På tisdagens regionstyrelsemöte beslutades det att utvecklingsprojekt inom områdena infrastruktur, arbetsmarknad och turism skulle få del av de statliga utvecklingsmedel som regionförbundet fördelar. De berörda projekten får tillsammans ca 4,5 miljoner kronor.

Här är vinnarna i Tyréns sparktävling

2014-06-18 06:00 CEST Tyréns Den 12 juni invigdes Tyréns nya kontor i Luleå av Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Tyréns VD Ulrika Francke. I samband med invigningen presenterade Tyréns vinnarna i vinterns spark-tävling samt delade ut design- och miljöpriset ”Stort intryck - litet avtryck” till det Luleå-baserade Fastighetsbolaget Galären.

33 värmländska mål – utmaningar och möjligheter

2014-06-17 15:08 CEST Region Värmland När Värmlandsstrategin antogs klubbades också 33 mätbara mål för Värmland att nå till år 2020. Men för att veta hur långt det är till målen krävs att vi i Värmland vet var vi står idag. Därför har Region Värmland gjort en nulägesrapport för alla målen.