Pressmeddelanden

Global klimatkampanj lanseras i Sverige

2015-02-17 07:58 CET Svenska kyrkan ​Idag lanseras den svenska delen av den globala kampanjen Act Now for Climate Justice. Kampanjens mål är att världens ledare vid klimattoppmötet i Paris i december, ska enas om ett avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Bakom kampanjen står majoriteten av kyrkorna i Sverige.

Oväntade framgångar på klimatförhandlingarna i Genève

2015-02-13 15:17 CET Diakonia ​Vänskapliga samtal, möten färdiga före utsatt tid och framför allt ett avtalsförslag som alla länder är överens om – klimatmötet i Genève som just avslutats bjöd på godbitar som inte ofta hittas i FN:s klimatförhandlingar. Fortfarande återstår dock mycket arbete inför ett färdigt avtal i Paris senare i år.

Nu invigs det Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete (EYD) i Sverige

2015-02-13 05:00 CET CONCORD Sverige Idag inviger CONCORD Sverige tillsammans med UD, Sida och EU-kommisssionen i Sverige det Europeiska utvecklingsåret (EYD)med ett samtal om Sveriges och EUs internationella röst. Talar gör Biståndsminister Isabella Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka, CONCORD Sveriges styrelseordförande Kristina Henschen och tf. chef för EU-kommissionens representation i Sverige Johan Wullt.

2015-02-12 16:35 CET Dag Hammarskjöld Foundation The Dag Hammarskjöld Foundation is pleased to announce the appointment of Henrik Hammargren as its new Executive Director.

Läkare Utan Gränser uppmanar EU att ta sitt ansvar för att inte äventyra migranters liv

2015-02-11 18:09 CET Läkare Utan Gränser Till följd av den senaste tragedin på Medelhavet, som enligt rapporter krävde 300 människors liv, uppmanar Läkare Utan Gränser nu EU att omedelbart ompröva sina riktlinjer vad gäller migration och gränskontroller, för att på så sätt undvika att äventyra tusentals människors liv. Migranterna var ombord på tre fullastade båtar som sjönk på vägen till Europa.

Sverige måste kräva att bistånd inte går till läkemedelsbolagens överpriser

2015-02-09 15:00 CET Läkare Utan Gränser Svenskt bistånd till vaccination för fattiga barn generar stora vinster för läkemedelsbolag som tar ut överpriser. Sveriges regering måste därför stå upp mot de stora bolagen och kräva valuta för svenska biståndspengar – annars går skattepengar till bolagens vinster istället för att rädda livet på barn.

The Spaces Between / Samtida konst från Havanna

2015-02-06 16:50 CET Umeå universitet Hur är livet på Kuba idag, bortom de senaste månadernas rubriker om tinande internationella relationer och storpolitiska löften om lyfta handelsembargon? Kan konsten spegla ett samhälle? På söndag 22 februari öppnar Bildmuseet en utställning med samtida konst från Havanna.

Rafiki ger ut unik Barnrättsbok

2015-02-06 08:53 CET Erikshjälpen Rafiki tar världen till svenska skolan. Genom unika möten beskriver Rafikis Barnrättsbok barnkonventionen på ett sätt som alla kan förstå. Barnrättsboken riktas till barnen själva, och förhoppningen är att ännu fler skolor ska få nytta av Rafikis material. På Rafikis webb finns tillhörande filmer och arbetsmaterial. Rafiki är ett samarbete mellan Erikshjälpen och IM.

​Prövningar av ebolamedicin stoppade i Liberia

2015-02-04 12:17 CET Läkare Utan Gränser I Liberia har kliniska prövningar av läkemedlet brincidofovir som möjlig behandling mot ebola stoppats. Anledningen är att antalet nya ebolafall har minskat drastiskt i Liberia, i kombination med att läkemedelstillverkaren den 30 januari meddelade att de inte längre skulle delta i prövningarna.

Konferens i Skellefteå om EU-migranternas situation

2015-02-04 07:45 CET Studieförbundet Bilda För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnar Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta den 21 februari en konferens på Stadsbiblioteket i Skellefteå. Hur kan situationen förändras i EU-migranternas hemländer och hur kan vi förbättra arbetet i Sverige?