Pressmeddelanden

Skogssällskapets Skogsindex: En splittrad marknad

Skogssällskapets Skogsindex: En splittrad marknad

2016-12-20 10:11 CET
Marknaden är splittrad med virkespriser som står still, och fastighetspriser som stiger...

Rekordhögt förtroende för livsmedelsindustrin

2016-12-20 08:30 CET
85 procent av svenskarna har högt förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det v...

​Norrmejerier höjer ersättningen med 30 öre

​Norrmejerier höjer ersättningen med 30 öre

2016-12-20 08:29 CET
Ersättningen till norrländska mjölkbönderna höjs från årsskiftet med 30 öre per kg leve...

Grönare beslutsunderlag i nya Miljötrender

Grönare beslutsunderlag i nya Miljötrender

2016-12-20 07:00 CET
Grön (och blå) kunskap behöver vara självklara delar i beslut och planering. I senaste ...

Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

2016-12-19 16:00 CET
Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. K...

Extra viktigt att äta lax under vintern

Extra viktigt att äta lax under vintern

2016-12-19 14:57 CET
Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk 2-3 gånger i veckan, bland annat för ti...

Scandinavian Organics visar vinst

2016-12-19 13:51 CET
Scandinavian Organics visar vinst på nedersta raden i November månad för fösta gången i...

Flower Sprout® (Kalettes®), den oumbärliga grönsaken för julfirandet

Flower Sprout® (Kalettes®), den oumbärliga grönsaken för julfirandet

2016-12-19 12:45 CET
Skapelsen, som kallas för Flower Sprout på den svenska marknaden och Kalettes på andra...

Stadsnära boskap hot mot kvinnors hälsa i Centralasien

Stadsnära boskap hot mot kvinnors hälsa i Centralasien

2016-12-19 11:06 CET
Sjukdomen brucellos, som kan spridas från djur till människa, är ett hot mot folkhälsan...

Ny kylarvätska för skogsmaskiner minskar klimatpåverkan

2016-12-19 08:30 CET
Fossilfri kylarvätska från svenska biooljeföretaget Avantherm ger minskade klimatutsläp...