Pressmeddelanden

2015-06-11 09:51 CEST Egree by TC Nu finns egree.com:s tjänster för elektronisk signering på Soneras marknadsplats för företagstjänster i Finland. Företagare kan nu digitalisera alla sina avtalsprocesser och få tid över till kärnverksamheten.

 SwedSec varnar anställd i kundtjänst

2015-06-09 09:06 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade kundtjänstmedarbetaren hade av en kund blivit ombedd att avsluta ett konto med tillhörande kort. Kunden ville skänka befintligt saldo på ca 50 kr till företagets kaffekassa. Kontot och kortet blev dock inte avslutat som överenskommits och saldot hade istället förts över av kundtjänstmedarbetaren till hennes eget konto.

 SwedSec återkallar licens för företagsrådgivare

2015-06-08 10:00 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade vid ett stort antal tillfällen utbetalat och förlängt företagskrediter utan att behörigt kreditbeslut hade fattats. I sex av dessa fall var krediterna av den digniteten att de krävt beslut av behörig kreditkommitté. Krediterna var i storleken 200 000 – 1000 000 kr. Vidare hade bl.a. krediter i flera fall utbetalats utan att säkerheter tagits in.

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

2015-06-08 09:42 CEST Moretime Professional Services AB I samband med Moretimes förvärv av Billevo AB tidigare i år, där Moretime utvecklade sin verksamhet med erbjudanden inom fakturaköp och finansiering, har Moretime emitterat aktier.

2015-06-08 09:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Under lång tid har en hyresgäst i Malmö vädjat till sin värd för att lösa problemet med att röklukt från grannen i lägenheten under tränger in i hans sovrum. Med hjälp av Hyresgästföreningen kunde felet till slut lösas och hyresgästen fick dessutom tillbaka delar av hyran.

 Delphi advisor in the sale of Svensk Järnvägsteknik AB

2015-06-05 11:47 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Svensk Järnvägsteknik AB in the sale of all shares in the company. The purchase price consisted partly of cash, partly of newly issued shares in NRC Group ASA.

Moretime säkrar bolagets utveckling genom teckningsoptioner till nyckelpersoner

2015-06-05 09:45 CEST Moretime Professional Services AB ​Extra bolagsstämma den 3 november 2014 beslutade Moretime Professional Services AB (publ) att utfärda ett optionsprogram som ger möjlighet för vissa anställda att ta del av bolagets värdeutveckling. Syftet är att kunna rekrytera och behålla personal som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Tenant & Partner åter i topp bland Europas bästa arbetsplatser

2015-06-05 09:27 CEST Tenant & Partner Sent på torsdagskvällen presenterade Great Place to Work listan över Europas bästa arbetsplatser 2015 vid en galaceremoni i Luxemburg. Tenant & Partner placerade sig på en hedrande sjätteplats i kategorin små och mellanstora organisationer.

Delphi rådgivare vid försäljningen av Svensk Järnvägsteknik AB

2015-06-05 08:54 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Svensk Järnvägsteknik AB i samband med försäljningen av samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen bestod dels av kontanta medel, dels av nyemitterade aktier i NRC Group ASA.

Delphi advisor when Addtech acquires Mediplast

2015-06-04 16:41 CEST Advokatfirman Delphi Delphi selected as advisor when Addtech acquires all shares in Mediplast. The total purchase consideration of the acquisition of Mediplast amounts to approximately SEK 480 million.