Pressmeddelanden

Tillämpningen är problemet - Rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling

2014-12-04 09:00 CET Stockholms Byggmästareförening Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

2014-12-03 22:00 CET White & Case Advokataktiebolag White & Case has advised Danske Bank, DNB Bank and Nordea Bank in connection with a set of financing arrangements provided in relation to the initial public offering of Thule Group AB (publ) in connection with its listing on Nasdaq Stockholm

2014-12-03 07:15 CET Stockholms Byggmästareförening En rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Tid: Torsdagen den 4 december klockan 8.00 Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening släpper en färsk rapport, ”Sund offentlig upphandling”, där branschens syn på offentliga upphandlingar presenteras.

Moretimes Företrädesemission övertecknad, utnyttjar övertilldelningsoptionen

2014-12-02 18:09 CET Moretime Professional Services AB Moretime Professional Services ABs (publ) företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 14 november 2014 – 28 november 2014 har övertecknats.

2014-12-02 17:14 CET VERIFIED

2014-12-02 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Trelleborgshem vill höja hyran för sina hyresgäster med 2,5 procent från årsskiftet. Det är framför allt ett stort underhållsbehov i miljonprogramshus som ligger bakom höjningskravet för 2015.

EU-kommissionen frågande kring Sveriges vattenförvaltning

2014-12-02 06:00 CET Älvräddarna I brev daterat 26 november 2014 ställer EU-kommissionen flera frågor till Sverige kring vattenförvaltningen. Nu har Sverige två månader på sig att svara och EU förbehåller sig rätten att sedan avge ett motiverat yttrande, vilket är steget före en process i EU-domstolen. Organisationen Älvräddarna avser att hjälpa EU-kommissionen med de fakta som behövs.

Rätt förutsättningar för fortsatt utveckling inom mark och exploateringsfrågor

2014-12-01 11:12 CET Teknologisk Institut Ge dig och din kommun rätt förutsättningar för fortsatt utveckling inom mark och exploateringsfrågor. Hör om de senaste lagändringarna i PBL och ta del av Sveriges främsta experter, jurister och framgångsrika praktikfall i 2015 års mark och exploaterings konferens.

2014-12-01 10:45 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne De flesta kommunala bostadsföretagen i södra Skåne går mycket bra ekonomiskt men ingen är i närheten av att bygga så många hyreslägenheter som kommunerna skulle behöva. Samtidigt väljer flera av kommunledningarna att använda allmännyttans vinster för att finansiera annan kommunal verksamhet.

Lindahl har biträtt Novares partnergrupp med att köpa ut Investor

2014-12-01 09:36 CET Advokatfirman Lindahl KB