Pressmeddelanden

2015-05-11 13:35 CEST Alektum Inkasso AB Varför reagerar inte Anneli Hulthén när staten tillåts köra i egen gräddfil och driva in trängselskatten i Göteborg med skyhöga straffavgifter och moraliskt tveksamma metoder? Att staten är fordringsägare för inte mindre än sju av tio ärenden hos Kronofogden är anmärkningsvärt. Borde inte de offentliga verksamheterna vara en förebild i kampen mot den ökade skuldsättningen?

Förtroende för skattemyndighet ger laglydiga medborgare

2015-05-11 09:38 CEST Örebro universitet Forskning visar att en hög nivå av insyn kring hur beslut fattas också tenderar att skapa en hög nivå av tilltro hos allmänheten. I förlängningen innebär det att människor blir mer laglydiga. Det framgår av en avhandling från Örebro universitet i vilken Anna-Maria Hambre, forskare i rättsvetenskap, har granskat olika länders lagar och regler rörande skattesekretess.

Delårsrapport för kvartal 1, januari - mars 2015

2015-05-08 14:32 CEST Moretime Professional Services AB Första kvartalet • Omsättningen ökade med 96% till 13 420 tkr (6 840) • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 686 tkr (-6 560) • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -432 tkr (-7 654) • Resultatet efter skatt uppgick till -521 tkr (-7 949) • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr.

Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 70 MSEK

2015-05-08 13:49 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträder NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess riktade nyemission av aktier. Emissionen har riktats till en begränsad krets institutionella kvalificerade investerare i USA genom en s.k. private placement. Genom emissionen tillförs NeuroVive 70 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

2015-05-07 15:50 CEST JP Infonet Förlag AB En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet–Migration utgör en viktig källa.

2015-05-07 09:10 CEST Advokatfirman Delphi Delphi is pleased to announce that Emil Andersson was appointed partner at Delphi’s office in Gothenburg today; 7 May 2015.

2015-05-07 09:07 CEST Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Emil Andersson valts in som partner vid Delphis kontor i Göteborg med start i dag, 7 maj 2015.

Synch rådgivare när PayEx förvärvar WyWallet

2015-05-07 07:00 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt PayEx i samband med dess förvärv av 4T Sverige AB och därigenom betaltjänsten WyWallet från de svenska mobiloperatörerna Telia, Telenor, Tele2 och 3.

Strandskydd -  Lagändringar, rättspraxis, dispens och tillsyn

2015-05-06 11:00 CEST Teknologisk Institut Våra stränder runt om i landet är en allmän naturtillgång som är betydelsefull för djur-och växtliv men också för friluftslivet. För att bevara våra land- och vattenområden längs strandlinjen skyddas områdena av det generella strandskyddet.

2015-05-06 08:28 CEST Tenant & Partner ​Länsförsäkringar Stockholm flyttar sitt huvudkontor från Gärdet till Frösunda norr om Stockholm. Hyresvärd blir Credit Suisse och tillträde sker under det första halvåret 2016. Tenant & Partner har bistått som rådgivare till Länsförsäkringar Stockholm och Newsec har agerat rådgivare och förvaltare åt fastighetsägaren Credit Suisse.