Pressmeddelanden

Konvertering av konvertibellån och ny investerare i Moretime

2014-11-13 08:30 CET Moretime Professional Services AB Moretime har erhållit teckningsförbindelser från konvertibelinnehavare motsvarande 3 000 000 kronor innebärande att denna skuld kommer att omvandlas till aktier i enlighet med de villkor som den extra bolagsstämman den 3 november fastställde.

Moretime erhåller utökat uppdrag för Cistes Invest AB

2014-11-12 16:24 CET Moretime Professional Services AB Cistes och Moretime sparar energi och pengar åt bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme som uppvärmningskälla. Moretime har ingått ett treårigt samarbetsavtal med Cistes rörande den kompletta administrativa hanteringen av den nya verksamheten. Avtalet beräknas ha ett ordervärde för Moretime överstigande 10 miljoner kronor under en treårsperiod.

Moretime skriver avtal med Google

2014-11-12 08:45 CET Moretime Professional Services AB Avtalet med Google är strategiskt och kompletterar Moretimes befintliga molntjänster samt bidrar positivt till den fortsatta utvecklingen av nya tjänster. Systemen passar väl ihop och de är lätta att komma igång med, vilket är avgörande för små och medelstora företag utan egna IT-avdelningar.

Så undviker du att trampa i reklamklaveret

2014-11-12 07:30 CET Sveriges Annonsörer För att hjälpa marknadschefer och alla som arbetar med medier har ett dokument med tio nyttiga tips tagits fram av Sveriges Annonsörer och Tidningsutgivarna (TU). Tipsen ska underlätta i framtagandet av reklambudskap och minimera risken för juridiska överraskningar, dyra klavertramp och ett nedsvärtat varumärke.

2014-11-11 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne En familj i Malmö blev uppsagd efter att hyresvärden beskyllt dem för att inte göra tillräckligt mycket för att få bort kackerlackor från sin lägenhet. Med hjälp av Hyresgästföreningen fick familjen bo kvar i sin lägenhet.

De har utsetts till Årets affärsjurist 2014

2014-11-11 09:27 CET Blendow Group AB Advokat Katrin Troedsson, MAQS Advokatbyrå, samt advokat Biörn Riese, Mannheimer Swartling, delar utmärkelsen Årets affärsjurist 2014 i den årliga undersökningen Klientbarometern som genomförs av Blendow Group.

2014-11-10 17:50 CET MAQS Law Firm

Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) vid förvärvet av resterande 90 procent av andelarna i Enertech Global LLC, USA

2014-11-10 14:35 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Nibe Industrier AB (publ) när de utnyttjade sin köpoption att förvärva resterande 90 % av andelarna i det nordamerikanska värmepumpsföretaget Enertech Global LLC. De första 10 % av andelarna i bolaget förvärvades i november 2011 då Nibe tog sitt första steg in på den nordamerikanska värmepumpmarknaden.

Delphi advisor to Nibe Industrier AB (publ) on the acquisition of the remaining 90 per cent stake in Enertech Global LLC, USA

2014-11-10 14:32 CET Advokatfirman Delphi Delphi has advised Nibe Industrier AB (publ) when the company utilised its call option to acquire the remaining 90% of the interests in the North American heat pump firm Enertech Global LLC. The first 10% of the interests in the company were acquired in November 2011 when Nibe took the first step into the North American heat pump market.

SwedSec återkallar licens

2014-11-10 14:04 CET SwedSec Licensiering AB En licenshavare har blivit dömd för bl.a. medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bedrägeri.