Pressmeddelanden

Nytt inslag i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret:  ”Akut behov av samlat grepp på LOU från regeringen”

2015-02-11 09:52 CET Svensk Byggtjänst Lagen om offentlig upphandling, LOU, har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU. Deltagarna efterlyser ett samlat grepp från regeringen samt någon form av stödfunktion för upphandlare som finns i andra länder.

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

2015-02-10 12:45 CET SEPAF Sepafs innovationsindex för december 2014 visar på en markant ökning av varumärkesansökningar med hela 43 procent för senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan.

Juridiken bakom psykiatrisk tvångsvård

2015-02-09 15:43 CET Teknologisk Institut Inom den psykiatriska tvångsvården ställs vårdgivare inför svåra avvägningar och bedömningar. Som vårdgivare måste dina överväganden balanseras mellan patientomsorg och kontroll över vårdsituationen.

Delphi is representing Risenta AB on the sale to Paulig Group

2015-02-09 11:14 CET Advokatfirman Delphi Delphi is representing Risenta AB and its shareholders in the sale of Risenta to Paulig Group.

Delphi företräder Risenta AB vid försäljning till Paulig Group

2015-02-09 11:10 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi biträder Risenta AB och dess aktieägare vid försäljning av Risenta till Paulig Group.

Systembolaget godkänner Mjödhamnens cirkeldiagram

2015-02-09 10:15 CET Mjödhamnen Mjödhamnen, Sveriges största tillverkare av mjöd, kan fortsätta använda cirkeldiagram för att beskriva smaken på sina produkter. Efter en mindre ändring i cirklarna anser inte längre Systembolaget att bilderna liknar deras så kallade smakklockor.

Lindahl har biträtt Prevas i fortsatt avtal med Orica

2015-02-09 10:04 CET Advokatfirman Lindahl KB ​Orica Sweden har beslutat att investera i en ny produktionsanläggning i Gyttorp i Nora kommun. I projektet har man valt att ge förnyat förtroende till konsultbolaget Prevas, som får ansvar för bland annat utveckling och installation av styr- och kontrollsystem till den nya anläggningen. Lindahl biträdde Prevas i affären.

Lindahls Christoffer Gramming expert i den tonnageskatteutredning som presenterades idag

2015-02-06 15:31 CET Advokatfirman Lindahl KB Idag överlämnades utredningen ”Ett svenskt tonnageskattesystem” till regeringen. En av experterna som förordnades av Finansdepartementet att bidra till utredningen är Christoffer Gramming, delägare och ordförande för Lindahls grupp för Sjö- och transporträtt.

Delphi advisor to the sellers of Kosmo in the divestment of Norlandia Care Group

2015-02-06 15:13 CET Advokatfirman Delphi ​Delphi has advised the sellers of Kosmo (Kropp och Själ Med Omtanke i Helsingborg AB) on the divestment of all shares to Norlandia Care AB.

Delphi rådgivare åt Kosmos säljare vid avyttringen till Norlandia Care Group

2015-02-06 13:19 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Kosmo (Kropp och Själ Med Omtanke i Helsingborg AB) vid försäljning av samtliga aktier till Norlandia Care AB.