Pressmeddelanden

Delphi legal rådgivare till Obligoförvaltade Hyresbostäder i Sverige II när de ingick avtal med D. Carnegie & Co

2014-06-03 17:28 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare till ägarna till Hyresbostäder i Sverige II (HBS II), avseende ett avtal med D. Carnegie om en sammanslagning av HBS II: och D.Carnegies respektive fastighetsportföljer. Affären innebär att D.Carnegie blir ett av Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag.

Lindahl biträder vid försäljningen av Tacticus

2014-06-03 14:16 CEST Advokatfirman Lindahl KB Det Malmöbaserade IT-bolaget Tacticus köps av danska EG och Advokatfirman Lindahl har biträtt säljarna, däribland huvudägaren Martin Wiklund.

Lindahl och Wistrand i dagstidningstransaktion

2014-06-03 09:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-06-02 12:24 CEST MAQS Law Firm År 2016 flyttar mässan GöteborgsVarvet Sport & Hälsa i Svenska Mässans lokaler. I syfte att kunna fortsätta utveckla GöteborgsVarvet Sport & Hälsa och skapa en nationell möteplats för hälsa har Göteborgs Friidrottsförbund nu ingått ett samarbete med Svenska Mässan som kommer generera möjligheter för GöteborgsVarvet Sport & Hälsa att växa både vad gäller både omfattning och deltagande.

2014-06-02 11:53 CEST Synch Advokat AB Newly established law firm Synch, whose team was led by Andreas Börjesson, has advised existing Series A and B investors in the recently closed Series C investment round of up to SEK 360 million in mobile payment company iZettle.

2014-06-02 11:53 CEST Synch Advokat AB Den nybildade advokatbyrån Synch växer och anställer advokaten Tobias Bergström, som senast kommer från Mannheimer Swartling. Tobias har lång erfarenhet från transaktioner och kapitalanskaffningar, och kommer att förstärka Synchs team för rådgivning vid företagsförvärv och finansiering.

Stabil immaterialrättsaktivitet hos svenska företag

2014-06-02 09:07 CEST SEPAF Svenska företags immaterialrättsaktivitet mätt i antal registrerade ansökningar av patent- och varumärkesskydd ligger stabilt kvar på en förhållandevis hög nivå. Efter en kraftig ökning över en längre tid, noteras nu en nedgång för ansökningar av designskydd.

Delphi advisor when Amasten Holding AB (publ) acquires three real estate portfolios and implements an underwritten rights issue

2014-05-30 14:47 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor when Amasten Holding AB (publ) signed an agreement on conditional acquisition of three real estate portfolios with properties in small and medium-sized Swedish cities.

Delphi rådgivare när Amasten Holding AB (publ) förvärvar tre fastighetsportföljer och genomför garanterad nyemission

2014-05-30 13:33 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare när Amasten Holding AB (publ) ingått avtal om villkorat förvärv av tre fastighetsportföljer med fastigheter i mindre och medelstora svenska städer.

2014-05-30 09:00 CEST Fastighetsägarna Syd