Pressmeddelanden

2014-10-15 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Nu är förhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och motparterna Kanslihuset Fastighetskonsult AB och Paulssons Fastigheter i Lund. Förhandlingarna har handlat om både hyrorna för 2014 och 2015 samt bruksvärdering för många av fastigheterna i centrala Lund. Resultatet är en förlikning där hyran för 2014 förblir oförändrad utan retroaktiv höjning.

Lindahl biträder vid emission

2014-10-15 08:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt Global Financial Group Sweden AB (publ) (”GFG”) i samband med en riktad emission och försäljning av befintliga aktier.

Magnusson förstärker sin skatteavdelning med Eric Cederström

2014-10-14 15:25 CEST Magnusson Eric Cederström har anslutit sig till Magnusson Advokatbyrå. Eric kommer närmast från advokatbyrån Andulf och är specialiserad inom skatterätt. Med över tio års erfarenhet av skattefrågor relaterade till omstruktureringar, M&A, fondstrukturer m.m. har Eric rådgivit klienter i samband med stort antal omstruktureringar och transaktioner, av såväl nationell som internationell karaktär.

Advokatbyrån Synch vinner utmärkelsen "Most Innovative Law Firm" bland europeiska startups

2014-10-14 14:32 CEST Synch Advokat AB Synch har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen, ”Most Innovative Law Firm” på 2014 Bully Awards i Barcelona, Spanien. Tävlingen omfattar Europas ledande ”tech” företag som har visat spetskompetens inom innovation, ledarskap och tillväxtpotential samt andra företag och personer, som starkt har bidragit till innovationsklimatet i Europa.

Lindahl biträder Meda AB i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor och apportemission om 3,3 miljarder kronor

2014-10-13 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-10-13 12:08 CEST Tenant & Partner European Business Awards (EBA) har utsett Tenant & Partner att representera Sverige i årets upplaga av tävlingen. EBA är en oberoende organisation som premierar innovation, kvalitet och bästa praxis i europeiskt näringsliv.

Lindahl Stockholm förstärker inom fastighetsrätt

2014-10-10 14:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl förstärker sitt erbjudande genom att rekrytera Mikael Stabo till kontoret i Stockholm.

JP Infonet får ny marknads- och försäljningschef

2014-10-10 11:09 CEST JP Infonet Förlag AB

Nya rekord för Business Law Challenge - här är lagen från Lunds universitet som tävlar vidare efter urvalstestet

2014-10-09 16:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Nya rekord för Business Law Challenge - här är lagen från Umeå universitet som tävlar vidare efter urvalstestet

2014-10-09 16:30 CEST Advokatfirman Lindahl KB