Pressmeddelanden

I den bästa av världar hade Morgan Johansson börjat lyssna på rörelsen #vistårinteut

I den bästa av världar hade Morgan Johansson börjat lyssna på rörelsen #vistårinteut

2017-06-18 00:10 CEST
Löfvens stab har inte svarat på rörelsen #vistårinteuts fråga om att få lämna över en g...

Slängde Morgan Johansson ut en trevare?

Slängde Morgan Johansson ut en trevare?

2017-06-16 17:51 CEST
Rörelsen #vistårinteut läser med intresse sista stycket i en intervju med migrationsmin...

Löfven håller tal - samtidigt sker en tvångsdeportation av 18-åring till våldets Afghanistan

Löfven håller tal - samtidigt sker en tvångsdeportation av 18-åring till våldets Afghanistan

2017-06-16 17:45 CEST
Rörelsen #vistårinteut har kännedom om att en förvarstagen 18-åring i mycket dåligt psy...

Älvräddargrupp vill att Hednäs kraftstation skall rivas

Älvräddargrupp vill att Hednäs kraftstation skall rivas

2017-06-16 13:13 CEST
Natursköna Åby älv är en pärla bland skogsälvar i norr. Älven är skyddsklassad enligt n...

Kurslitteraturprisets hederspris till modern bok om avtalsrätt

Kurslitteraturprisets hederspris till modern bok om avtalsrätt

2017-06-16 09:36 CEST
​Rättspraxis och doktrin spelar idag en viktig roll när det gäller att anpassa avtalsrä...

Vem bär ansvar i det nya medielandskapet?

Vem bär ansvar i det nya medielandskapet?

2017-06-14 09:53 CEST
​I den nya boken Medierna och etiken diskuteras etikens roll i medielandskapet som växe...

Öresundskraft välkomnar utredning om stadsnät

Öresundskraft välkomnar utredning om stadsnät

2017-06-14 08:30 CEST
PTS utreder om kommunala stadsnät ska få verka utanför den egna kommungränsen. "Vi välk...

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkan tecknat med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

2017-06-13 13:10 CEST
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Akademikerförbun...

SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

2017-06-13 10:28 CEST
Rådgivaren har inte dokumenterat rådgivning i rätt tid.

Mikael Ribbenvik: "Skjut inte budbäraren"

Mikael Ribbenvik: "Skjut inte budbäraren"

2017-06-11 21:42 CEST
Rörelsen #vistårinteut har under drygt åtta månader försökt bredda perspektivet när det...