Pressmeddelanden

2015-09-28 07:00 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt PicHit.Me AB vid dess senaste kapitalanskaffning. Bland investerarna ingår bland andra Mecom Mobile.

Trygga upphandlingen med experttips från John Hane och Erik Palmgren!

2015-09-25 14:39 CEST Teknologisk Institut John Hane från Foyen advokatbyrå och Erik Palmgren från Setterwalls advokatbyrå delar med sig av advokaternas bästa knep för att lyckas med upphandlingen av byggprojekt under konferensen "Riskminimerad upphandling inom bygg och anläggning."

2015-09-24 14:16 CEST Synch Advokat AB Synch har varit juridisk rådgivare till Hallvarsson & Halvarsson Group (H&H Group), i samband med dess förvärv av Involve Communication AB.

2015-09-24 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne LKF vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,8 procent från års-skiftet. Bakgrunden till den begärda höjningen är generella kostnadsökningar för reparationer och underhåll samt höjda taxor för fjärrvärme, vatten, el och renhållning.

2015-09-23 10:45 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt Capacent Holding AB i samband med noteringen på Nasdaq First North och försäljningen av befintliga aktier till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige som genomförts inför noteringen. Erbjudandet övertecknades kraftigt och preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 2 oktober 2015.

PERSONNUMRET ute nu!

2015-09-23 10:10 CEST Ottar De ger hopp, tröst och kamplust. De blir förebilder, idoler och inspiratörer. I Ottars PERSONNUMRET fyller vi sidorna med några av de människor som har fyllt våra sexualpolitiska hjärtan. Möt den världskända hbtq-aktivisten Kasha Jacqueline Nabagesera, folkkära författaren Elsie Johansson och feministiska hockeyspelaren Johan Forsberg. Dessutom: Kan en ångra sina barn?

Quality initiative at Swedish Migration Agency prompts overhaul of language tests

2015-09-21 11:45 CEST VERIFIED December 2, 2014, Swedish Migration Agency Director-General Anders Danielsson declares 2015 “Year of Quality”. Proving determination to match the motto, December 19, 2014, Sten Heckscher, former president of the Swedish Supreme Administrative Court as well as head of the National Police Board, is given the task of evaluating authority use of linguistic evidence in the asylum procedure.

2015-09-21 09:00 CEST Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi utlyser för första gången ett stipendium inom affärsjuridik. Stipendiaten utses 28 januari vid en sammankomst på Delphis kontor i Stockholm och tilldelas 25 000 kronor samt erbjuds en sommarnotarietjänst på någon av Delphis fem kontor runt om i landet. För två personer kommer det också finnas chans att få varsin mentor från Delphi under 2016.

​Digital utmaning - en tankesmedja om framtidens samhälle

2015-09-17 08:01 CEST IT&Telekomföretagen Idag startar IT&Telekomföretagen en tankesmedja med uppdrag att på allvar lyfta upp de frågor, möjligheter och utmaningar som digitaliseringen för med sig. Tankesmedjan, som kommer att gå under namnet ”Digital Utmaning”, ska arbeta oberoende av förbundet, vara partipolitiskt fristående och engagera ett större antal experter, debattörer och opinionsbildare.

Uppdatering kring MDS Digital Solutions AB

2015-09-15 14:08 CEST Moretime Group MDS Digital Solution AB:s (MDS) styrelse har idag beslutat att återuppta arbetet med noteringen. En förutsättning för att kunna notera bolaget är att bolaget kan påvisa att en finansiering finns på plats för de kommande 12 månaderna.