Pressmeddelanden

2015-07-21 11:08 CEST Advokatfirman Lindahl KB C4 Energi AB tecknade, genom dotterbolaget C4 Elnät AB, den 29 juni 2015 avtal om att förvärva fibernät för datakommunikation av Bredband i Kristianstad AB. Fibernätet är uppdelat i stamnät och accessnät varvid enbart stamnätets längd uppgår till ca 5 mil. Köpskillingen för förvärvet uppgår till 15,8 miljoner kronor. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare till C4 Elnät AB.

Företagsbot kommer att överklagas

2015-07-17 15:38 CEST Grums kommun Värmlands tingsrätt meddelade i domslut 9 juli 2015 att Grums kommun åläggs en företagsbot om 1 miljon kronor efter en fallolycka som skedde 2011. Kommunen kommer att överklaga domslutet gällande företagsbot till hovrätten. Anledningen till överklagan är att kommunen anser att återvinningscentralen inte bedriver näringsverksamhet och att domen kan komma att bli prejudicerande i liknande fall.

Moretime etablerar sig i Sundsvall

2015-07-15 12:06 CEST Moretime Professional Services AB Moretime och Wideboo Ekonomi, som bedriver redovisningsverksamhet med inriktning mot innovativa tillväxtbolag, har ingått ett franchiseavtal på fem år som bl.a. innebär att Wideboo förvärvar en licensrätt till Moretimes koncept. Avtalet innebär att Wideboo Ekonomi från och med den 1 september kommer att verka under varumärket Moretime och utgöra basen i en etablering av Moretime i regionen.

Kompletterande information om avknoppning av MDS Digital Solutions AB (publ)

2015-07-14 16:58 CEST Moretime Professional Services AB Den 17 februari 2015 offentliggjorde Moretime planerna på en storsatsning på en automatiserad bokföringstjänst och utdelning av aktier i MDS Digital Solutions AB (MDS). I pressmeddelandet framgick bl a avsikten att Fraktal Group skulle bli ägare till ca 30 % av aktierna i MDS.

2015-07-13 20:51 CEST Advokatfirman Lindahl KB ​TagMaster förvärvar LPR-enheten CitySync Ltd från Image Sensing Systems för ca 34 MSEK. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Tagmaster vid förvärvet. Lindhals team bestod av Anders Moberg (ansvarig delägare) och Peter Lilja.

2015-07-13 12:03 CEST Advokatfirman Lindahl KB Det svenska läkemedelsbolaget Trimb Healthcare och det internationella PE-bolaget Avista Capital Partners går ihop i ett strategiskt partnerskap. Lindahl har biträtt befintliga ägare i form av grundarna, Healthcap och anställda, då partnerskapet ingicks

2015-07-10 15:50 CEST Advokatfirman Lindahl KB 9 jul 2015 stod det klart att Triton säljer OBH Nordica gruppen till Groupe SEB. Groupe SEB kommer att förvärva 100 % av aktierna i OBH Nordica grupp. Tillträde beräknas den 31 augusti år 2015. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Lindahl har agerat juridiska rådgivare till Triton vid förvärvet. Ansvariga delägare var Anders Moberg och Malcolm Wiberg.

Plana Juridiska AB har ingått partnerskap med revisorsfirman Maurice J Bushell & Co i London grundad 1876.

2015-07-07 11:44 CEST Plana Juridiska

Delphi har biträtt W. P. Carey vid förvärv av logistikfastighet

2015-07-07 09:24 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt amerikanska bolaget W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) vid köp av logistikfastighet i Oskarshamn för 216 miljoner kronor. Det är bolagets premiärköp i Sverige. Fastigheten är fullt uthyrd till Scania.

2015-07-07 08:00 CEST Centrum för rättvisa