Pressmeddelanden

​Lindahl biträder Svenska Hyreshus vid förvärv av byggrätter i Steninge Slottsby

2015-12-17 12:57 CET
Svenska Hyreshus har förvärvat två stycken markområden med byggrätter i Steninge Slotts...

​Lindahl biträder Kommunal vid bytesaffär med Riksbyggen och Diös

2015-12-17 12:54 CET
Svenska Kommunalarbetareförbundet har avyttrat en kommersiell fastighet i Umeå som samä...

Högsta domstolen idag: En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

Högsta domstolen idag: En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

2015-12-17 10:27 CET
​En fackförening kan under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridså...

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation: Enhetliga arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

2015-12-16 13:54 CET
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har utväxlat yrkanden inför den kommande avtals...

   SwedSec varnar rådgivare

SwedSec varnar rådgivare

2015-12-16 13:17 CET
Den SwedSec-licensierade rådgivaren hade brutit mot banksekretessen genom att röja kund...

Vellingebostäder höjer hyran med 0,8 procent

2015-12-16 11:00 CET
Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Vellingebostäder är klara. Över...

Lindahl biträder när Tieto förvärvar Imano

2015-12-15 15:08 CET
IT-konsultbolaget Tieto har förvärvat Imano AB och förstärker därmed sin position som I...

Lindahl biträder vid överlåtelse av vårdboende under uppförande

2015-12-15 10:42 CET
​Lindahl har varit juridiska rådgivare till Danator Group vid överlåtelsen av ett vårdb...