Pressmeddelanden

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

2015-04-01 13:37 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade rådgivaren har beviljat krediter till två kunder som var arbetskamrater till hennes make. Dessa kunder bildade under den aktuella perioden även ett bolag tillsammans med maken.

2015 börjar för Moretime med fortsatt stark tillväxt

2015-03-31 16:15 CEST Moretime Professional Services AB Moretime Professional Services AB (publ) uppdaterar i VD-brev om de viktigaste händelser som preliminärt en 70% tillväxt för första kvartalet och utdelning av aktier i MDS Digital Solutions samt dess särnotering på AktieTorget som sker i kvartal 2.

SwedSec tilldelar licenshavare sanktion

2015-03-31 11:13 CEST SwedSec Licensiering AB SwedSec-licenshavaren har undertecknat en depåöppningshandling som försäkringsförmedlare, trots att han inte hade den befattningen

Lindahl rådgivare när Relita slås ihop med Recover Nordic

2015-03-27 11:56 CET Advokatfirman Lindahl KB Relita lndustri & Skadeservice AB är marknadsledande inom sanering i Mälardalen. Nu slår Relita ihop sig med Recover Nordic, nordens största saneringsbolag. Advokatfirman Lindahl i Uppsala har varit rådgivare till säljarna i affären genom Jörgen Sandström (klientansvarig), Mikael Smedeby, Michael Edquist och Sara Törnblom.

Magnusson har biträtt Svenska Bostadsfonden vid ansökan om AIFM-tillstånd

2015-03-27 08:48 CET Magnusson Svenska Bostadsfonden Management AB har beviljats tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder (AIF-fonder). Magnusson har biträtt Svenska Bostadsfonden med ansökan

2015-03-27 07:45 CET Uppsala universitet Personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och ha självbestämmanderätt på samma villkor som andra. Men hur fungerar detta konkret i rättsliga sammanhang? Det diskuterar jur. dr. Therése Fridström Montoya i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Han är advokaternas advokat - för tredje året i rad

2015-03-26 11:41 CET Blendow Group AB För tredje året i rad har Johan Eriksson röstats fram som den advokat som kollegorna helst skulle anlita om de skulle behöva en brottmålsadvokat. Själv märker han hur kraven från klienterna förändras: ”Den moderna försvararen är mer aktiv. Ligger på, åker ut till brottsplatserna, hittar egna experter. Det är bättre att tänka som en polis än att sitta och gnöla på bevisningen".

2015-03-26 08:30 CET Moretime Professional Services AB Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm.

Styrelsen i Fly Me dömd att betala närmare 90 miljoner kronor

2015-03-25 08:53 CET Advokatfirman Lindahl KB Göteborgs tingsrätt har i dag dömt de två styrelseledamöterna att betala drygt 88 miljoner kronor till Fly Mes konkursbo. Domen är andra gången som Fly Mes konkursbo, som företrätts av Advokatfirman Lindahl i Göteborg, vinner en talan om skadestånd mot personer eller bolag i Fly Me-koncernen trots ogillande domar i brottmål om samma sak.

Lindahl biträder TagMaster i samband med dess företrädesemission samt dess riktade emission till LMK Ventures

2015-03-24 14:44 CET Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträder TagMaster AB (”TagMaster”) i samband med dess nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad nyemission av högst 17 000 000 nya aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB.