Kontaktpersoner

Caroline Asserup

Caroline Asserup

2015-10-26 11:27 CET

Caroline är chef för enheten för energisystem.

Christofer Silfvenius

Christofer Silfvenius

2015-10-26 11:27 CET

Christofer arbetar med belysningsfrågor på Energimyndighetens Testlab.

Samuel Ciszuk

Samuel Ciszuk

2015-10-26 11:27 CET

Samuel arbetar med kris- och säkerhetsfrågor, internationella gas- och oljemarknader, b...

Daniel Andersson

Daniel Andersson

2015-10-26 11:27 CET

Daniel arbetar med energimarknader på enheten för energimarknader.

Peter Engdahl

Peter Engdahl

2015-10-26 11:26 CET

Peter är chef för enheten för hållbar transport.

Mikael Fjällström

Mikael Fjällström

2015-10-26 11:26 CET

Mikael är chef för affärsutvecklingsenheten

Erik Eriksson

Erik Eriksson

2015-10-26 11:26 CET

Erik är chef för enheten för internationell klimatpolitik och marknader.

Klara Helstad

Klara Helstad

2015-10-26 11:26 CET

Klara är chef för enheten för hållbar industri.

Fredrick Andersson

Fredrick Andersson

2015-10-26 11:26 CET

Fredrick är chef för enheten för marknadsnära åtgärder.

Martijn Jansen

Martijn Jansen

2015-10-26 11:25 CET

Martijn arbetar med tester främst av uppvärmningsprodukter på Energimyndighetens Testlab.