Kontaktpersoner

Tomas Berggren

Tomas Berggren

2015-10-26 11:32 CET

Tomas är senior rådgivare inom energieffektivt byggande på enheten för resurseffektiva ...

Rebecka Bergström

Rebecka Bergström

2015-10-26 11:30 CET

Rebecka arbetar med energistatistik, statistik för energianvändningen i transportsektor...

Katarina Bruno

Katarina Bruno

2015-10-26 11:29 CET

Katarina arbetar som kommunikatör inom hållbar stadsutveckling och även med konferenser...

Carlos Lopes

Carlos Lopes

2015-10-26 11:29 CET

Carlos arbetar som senior rådgivare inom ekodesign och energimärkning på enheten för re...

Birgitta Palmberger

Birgitta Palmberger

2015-10-26 11:29 CET

Birgitta är forskningsdirektör och arbetar övergripande med forsknings- och innovations...

Magnus Carnwall

Magnus Carnwall

2015-10-26 11:29 CET

Magnus arbetar på enheten för hållbar bioenergi

Caroline Asserup

Caroline Asserup

2015-10-26 11:27 CET

Caroline är chef för enheten för energisystem.

Christofer Silfvenius

Christofer Silfvenius

2015-10-26 11:27 CET

Christofer arbetar med belysningsfrågor på Energimyndighetens Testlab.

Samuel Ciszuk

Samuel Ciszuk

2015-10-26 11:27 CET

Samuel arbetar med kris- och säkerhetsfrågor, internationella gas- och oljemarknader, b...

Daniel Andersson

Daniel Andersson

2015-10-26 11:27 CET

Daniel arbetar med energimarknader på enheten för energimarknader.