Kontaktpersoner

Roger Eklund

Roger Eklund

2015-11-12 16:38 CET

Roger är chef för avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd

Lisa Meijer

2015-11-06 13:52 CET

Jörgen Persson

2015-11-04 07:45 CET

Zofia Lublin

Zofia Lublin

2015-10-30 12:09 CET

Zofia är chef för analysavdelningen.

Lovisa Blomqvist

Lovisa Blomqvist

2015-10-30 12:07 CET

Lovisa arbetar med energimärknings-, ekodesign- och marknadskontrollfrågor för flera pr...

Linn Stengård

Linn Stengård

2015-10-30 12:05 CET

Linn arbetar med energimärknings- och ekodesignfrågor för flera produkter på avdelninge...

Alexander Meijer

Alexander Meijer

2015-10-30 11:54 CET

Alexander arbetar med elstatistik, omvärldsbevakning av fossila energimarknader och kor...

Peter Bennich

Peter Bennich

2015-10-30 11:49 CET

Peter Bennich är senior rådgivare inom belysning och arbetar på avdelningen för energie...

Frida Jigberg

2015-10-29 10:25 CET

Sara Bargi

Sara Bargi

2015-10-26 11:33 CET

Sara är chef för enheten för hållbar el.