Kontaktpersoner

Jenny Ekström
Anna Björnberg
Eva B Nilsson
Annika Westerberg
Andreas Gillheim
Richard Havinger
Fototillstånd

Västtrafik Vill du filma eller fotografera ombord på våra fordon eller resecentrum krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänder du dig direkt till Göteborgs spårvägar.

JD Bothma
Magnus Grufberg