Kontaktpersoner

Erik Eriksson

Erik Eriksson

2015-10-26 11:26 CET

Erik är chef för enheten för internationell klimatpolitik och marknader.

Klara Helstad

Klara Helstad

2015-10-26 11:26 CET

Klara är chef för enheten för hållbar industri.

Fredrick Andersson

Fredrick Andersson

2015-10-26 11:26 CET

Fredrick är chef för enheten för marknadsnära åtgärder.

Martijn Jansen

Martijn Jansen

2015-10-26 11:25 CET

Martijn arbetar med tester främst av uppvärmningsprodukter på Energimyndighetens Testlab.

Gustav Ebenå

Gustav Ebenå

2015-10-26 11:25 CET

Gustav är chef för enheten för förnybar el.

Kenneth Möllersten

Kenneth Möllersten

2015-10-26 11:24 CET

Kenneth arbetar med clean development mechanism-projekt (CDM) och koldioxidinfångning o...

Linus Palmblad

Linus Palmblad

2015-10-26 11:24 CET

Linus arbetar med forskningsstöd inom förnybar energi och med strategier för forsknings...

Emmi Jozsa

Emmi Jozsa

2015-10-26 11:24 CET

Emmi är senior rådgivare (expert) inom området hållbara bränslen på enheten för miljöan...

Marie Claesson

Marie Claesson

2015-10-26 11:23 CET

Marie arbetar med energieffektivisering inom bostäder och lokaler på enheten för resurs...

Mattias Eriksson

Mattias Eriksson

2015-10-26 11:23 CET

Mattias är chef för tillväxtavdelningen.