Dokument

CROSS mentorprogram för ledare

2014-12-19 14:00 CET KKiKK Läs mer om vårt mentorprogram! Här hittar du en kort information om vad det innehåller.

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

2014-12-18 12:46 CET Bemanningsföretagen En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

BTS Group AB tecknar avtal värt 12 MSEK med en global, ledande leverantör inom krafthantering

2014-12-11 17:30 CET BTS Group AB (publ)

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 1 2015

2014-12-09 09:00 CET ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) visar vad arbetsgivarna tror om sysselsättningen för kvartal 1 2015. Totalt intervjuas 65.000 arbetsgivare i 42 länder. I Sverige frågas 752 företag och organisationer. Undersökningen har pågått i över 50 år globalt, och 11 år i Sverige.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer Q1 2015

2014-12-09 07:13 CET ManpowerGroup

Leventa - Konferens i Portugal - 4 dygn

2014-12-05 12:50 CET Leventa AB Ett ex på utevcklande konferens med Leventa i Lissabonregionen. 4-dygns upplägg som har specialkomponerats för ett företag med 90 anställda.

RedBridge and MongoDB Pressrelease in English

2014-12-04 13:00 CET RedBridge AB

Att vara ledare (kursbeskrivning)

2014-12-04 11:36 CET Consultus AB Det finns många sätt att beskriva ledarskap och det finns mängder av tillfällen där du behöver kunna ta ett ledarskap i förhållande till andra människor. Ditt personliga ledarskap är kärnan i hur du hanterar olika situationer. Du kan utveckla detta genom hela ditt liv och medvetenheten om dig själv och andra är några av de viktigaste aspekterna för att kunna utveckla ett gott ledarskap.

Information about WE

2014-12-04 09:40 CET Coor Service Management

Automation och den mänskliga faktorn i rekryteringsarbetet

2014-12-03 16:06 CET ManpowerGroup Kommer automationen att ta över hela rekryteringsprocessen framöver? Eller finns det även i framtiden ett behov av personlig kontakt och guidning i HR-arbetet? Det är frågor som du får svar på i vårt nya White Paper.