Dokument

Bilaga till rapporten Regionernas Kamp

2015-01-22 13:17 CET WSP Idag 22 januari 2015 publicerar WSP Analys & Strategi rapporten ”Regionernas Kamp”. Rapporten har sin bakgrund i att svensk ekonomi under de senaste åren haft en stark, men ojämn utveckling. I rapporten redovisas hur det går för svenska regioner och kommuner ur ett tillväxtperspektiv. Svenska regioner jämförs även med europeiska regioner. Bilagan visar tabell över robusta kommer.

Quality Innovation of the year 2014
MMS Årsrapport för TV och webb-TV 2014

2015-01-14 13:42 CET MMS

Certifikat ISO 9001:2008

2015-01-10 14:36 CET PRC Engineering

Digitala Hjältar produktblad

2015-01-07 10:30 CET Digitala Hjältar

150101 AV Sanktionsavgifter bygg presentation

2015-01-07 08:00 CET Klätterservice i Norden AB Arbetsmiljöverket inför förändrade regler från den 1:a januari 2015 gällande arbete i fallriskmiljöer. De nya reglerna innebär att företag riskerar en sanktionsavgift om 40.000-400.000 kr som utfärdas varje gång gällande regelverk inte följs. Kontrollerna kommer att skärpas och sanktionsavgiften utfärdas på plats.

CROSS mentorprogram för ledare

2014-12-19 14:00 CET KKiKK Läs mer om vårt mentorprogram! Här hittar du en kort information om vad det innehåller.

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

2014-12-18 12:46 CET Bemanningsföretagen En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

BTS Group AB tecknar avtal värt 12 MSEK med en global, ledande leverantör inom krafthantering

2014-12-11 17:30 CET BTS Group AB (publ)

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 1 2015

2014-12-09 09:00 CET ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) visar vad arbetsgivarna tror om sysselsättningen för kvartal 1 2015. Totalt intervjuas 65.000 arbetsgivare i 42 länder. I Sverige frågas 752 företag och organisationer. Undersökningen har pågått i över 50 år globalt, och 11 år i Sverige.