Dokument

Tjänsteblad - Tvister rättegång

2014-05-15 15:26 CEST Brann

Tjänsteblad - Piratkopiering

2014-05-15 15:25 CEST Brann

Tjänsteblad - Patent

2014-05-15 15:24 CEST Brann

Tjänsteblad - Kommersiella Avtal

2014-05-15 15:23 CEST Brann

Inbjudan seminarium 27 maj

2014-05-14 13:59 CEST Hjärntrusten Management

BTS Group AB (publ) Interim Report January 1 – March 31, 2014

2014-05-13 08:13 CEST BTS Group AB (publ)

Artikel om kvinnlig köpkraft Veckans Affärer 8 maj

2014-05-09 12:48 CEST &Friends Communication AB I gårdagens Veckans affärer fanns en artikel om kvinnor som en köpstark målgrupp samt vikten av kunna kommunicera till dem för att få effekt. Detta var bakgrunden till att Europas första konferens med fokus på att nå kvinnliga målgrupper i ett produktutvecklings, försäljnings och marknadsföringsperspektiv anordnades i mars 2014.

En ny nivå - idédokument om urbanisering

2014-05-08 14:52 CEST WSP Stockholmsregionen står inför ett vägskäl. Ska vi bygga en genuin stad eller fortsätta på den inslagna linjen att låta regionen utvecklas till en hybrid mellan lantlig idyll och motorvägskorsning? Detta är ett kort idédokument om Stockholms framtid där vi ställer invanda föreställningar på huvudet. Författare: Tore Englén, Malin Marntell och Carolina Ekelund, WSP Sverige

MMS Webb-TV-Rapport april 2014

2014-05-08 11:09 CEST MMS

Frukostseminarium 10 juni

2014-05-07 19:46 CEST Ljung & Sjöberg