Dokument

Från Ax till Limpa del 2 av 6 - Studier och research

2014-07-07 11:25 CEST Runius Design Att utveckla produkter handlar om att hitta en identitet före formspråk, förutsättningar före funktion och kännedom om marknad innan produktion. När jag startar upp ett projekt börjar vi med att kartlägga produkten genom studier och research. Genom detta får vi en bra utgångspunkt i designprocessen där en stor del av det kreativa arbetet handlar om att nå människor och att lyssna.

Från Ax till Limpa del 1 av 6 - Inledning

2014-07-07 11:25 CEST Runius Design Företag, entreprenörer och innovatörer ser varje dag nya behov och möjligheter. Det finns fullt med idéer där ute som bara väntar på att få realiseras och bli en kommersiell succé. Jag driver företaget Runius Design, är produktdesigner och har skrivit artikelserien Från Ax till Limpa i sex delar om processen från idé till kommersiell produkt.

Öresund 2070 - Trafikstruktur 2070

2014-06-30 09:40 CEST Sweco Trafikstruktur 2070 för det regionala tågtrafiknätet

Öresund 2070 - Trafikstruktur 2014

2014-06-30 09:39 CEST Sweco Trafikstruktur 2014 för det regionala tågtrafiknätet

Inbjudan till Framtiden Framgångsrika Företagande Almedalen 2014

2014-06-26 08:31 CEST Sustainable Brand Insight Hellolittlefuture och Sustainable Brand Insight anordnar en livlig debatt under Almedalsveckan 2014. Genom att sätta hållbara företagsledare i heta stolen och ifrågasätta deras fokus på hållbarhet vill vi med omvänd metodik måla upp det enorma värdet samt den oundvikliga nödvändigheten av att arbeta hållbart framöver. 120 platser tillgängliga.

Brev till politiker

2014-06-25 08:00 CEST Lernia De som inte kommer till tals i Almedalen får ställa sina viktigaste frågor till Sveriges politiker. Frågorna har skickats till samtliga riksdagspartier och svaren publiceras under respektive partis dag i Almedalen. Såhär ser brevet som skickats till Moderaterna ut.

Sverigesimmets etapper

2014-06-11 23:21 CEST Colting Communication AB Ifrån Stockholm går rutten ut via Södertälje Kanal, längs Östersjökusten ned till Göta Kanals inlopp. Jonas simmar sedan igenom Göta Kanal, över Vättern mellan Motala och Karlsborg och därefter genom Göta Kanal fram till Vänern vid Sjötorp. Han simmar igenom Vänern ned till Vänersborg och Trollhätte Kanal innan han avslutar via Göta Älv.

MMS Webb-TV-Rapport maj 2014

2014-06-10 12:00 CEST MMS

Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2014

2014-06-10 11:55 CEST ManpowerGroup Manpower Employment Outlook Survey är en global undersökning som genomförs i 43 länder varje kvartal. Totalt intervjuas 65.000 företagsrepresentanter, i Sverige 751 personer.

Trivectors hållbarhetsredovisning 2013

2014-06-05 12:07 CEST Trivector Trivectors hållbarhetsredovisning berättar kort om Trivectors verksamhet, organisation, kunder, verksamhetssystem och personal. Ett längre kapitel behandlar Trivectors mycket aktiva miljöarbete. Hållbarhetsredovisningen följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3 som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative.