Pressmeddelanden

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Det ser ut att bli en positiv inledning på året enligt arbetsgivarnas senaste jobbprognos. Sysselsättningen för Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +6 procent och ingen region har lämnat en negativ prognos. Bland de undersökta branscherna lämnar både handeln och byggbranschen mycket starka jobbprognoser medan transportsektorn ser ut att få fortsätta dras med sysselsättningsnedgångar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen förväntar sig en rejäl jobbnedgång och sysselsättningstrenden rasar ned till låga -10 procent – den i särklass lägsta bland Sveriges branscher. Bland övriga branscher ser både handeln och byggbranschen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan de gröna näringarna levererar en negativ jobbprognos.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup ​Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län förväntar sig att året inleds med en stillastående arbetsmarknad och sysselsättningstrenden rasar ned 10 procentenheter mot förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup De skånska arbetsgivarna har lämnat en relativt optimistisk sysselsättningsprognos inför årets första kvartal och ligger därmed kvar på samma nivå som förra mätningen. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom parti- ochdetaljhandeln planerar att inleda det nya året med en rejäl sysselsättningsuppgång. Sysselsättningstrenden har ökat betydligt både vid en års- och kvartalsjämförelse och ligger nu på optimistiska +15 procent.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i östra Götaland är relativt optimistiska inför årets första kvartal och sysselsättningsprognosen har ökat jämfört med förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Byggarbetsgivarna planerar att inleda det nya året med en rejäl sysselsättningsuppgång. Sysselsättningstrenden har ökat betydligt både vid en års- och kvartalsjämförelse och ligger nu på optimistiska +12 procent. Bland övriga branscher ser både handeln och gruvnäringen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn och de gröna näringarna levererar negativa jobbprognoser.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i Stockholms- och Uppsalaregionen har lämnat en relativt optimistisk sysselsättningsprognos inför årets första kvartal. Prognosen är starkare än den som inledde 2014 men marginellt svagare än förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland) tror på en försiktigt positiv inledning på året och sysselsättningen ligger kvar på +2 procent. Det är oförändrat både vid en kvartals- och årsjämförelse. Bland de undersökta branscherna lämnar handeln en mycket stark jobbprognos medan transportsektorn ser ut att få fortsätta dras med sysselsättningsnedgångar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i norra Sverige tror på en stark inledning på det nya året. Sysselsättnings-prognosen har ökat tre kvartal i rad och är med +9 procent den högsta i landet. Gruvnäringen förväntar sig ökad sysselsättning och handeln lämnar en mycket stark jobbprognos, medan transportsektorn ser ut att fortsätta minska.