Pressmeddelanden

Bättre kundservice på Malmö Airport

2015-01-12 09:00 CET Infracontrol AB Malmö Airport har förbättrat sin service till resenärerna genom att ta hjälp av molntjänsten Infracontrol Online för att samla in och distribuera driftlarm för sina parkeringsanläggningar. Det har gett en enklare och framför allt snabbare hantering, där fel ofta kan åtgärdas innan kunderna märker av dem. Resultatet är minskade köer, bättre nyttjande av sina resurser och en ökad kundnöjdhet.

Välkomna till Qamcom Jonny, Eeva, David, Erik, Cesar, Mikael, Dan, Fredrik, och Markus

2015-01-12 07:30 CET Qamcom Research & Technology AB Vi välkomnar idag 9 nya specialister till Qamcom. Arbetslivserfarenheten för våra nya specialister är mellan 8 och 28 år, och 5 av dem har en teknisk doktorsexamen. Det är med stor glädje och stolthet som vi idag öppnar våra dörrar för Er alla.

Nöjda kunder - en smuk dag på Öland

2015-01-09 16:25 CET Westbergh Upplevelser AB Jag har fått ett vänligt brev från Annie och Finn Christiansen, FORENINGEN AF SVERGIES KONSULER. Föreningen hade årsmöte i Kalmar och på Öland i början av september 2014. Inför årsmötet fick jag i uppdrag att arrangera en dag på Öland. Det blev ett uppskattat program med guidad busstur till Ottenby på Ölands södra udde och matvandring med öländska läckerheter.

2015-01-09 15:34 CET Anneli Godman

God fortsättning?

2015-01-09 15:10 CET Svenska Standardbolag AB ​Vår globala värld, vår omvärld och vår närmiljö förändras ständigt politiskt, ekonomiskt och tekniskt. Det sätter oss på prov och ger upphov till nya möjligheter om vi har förmågan att anpassa oss till förändringarna. Svenska Standardbolag AB’s arbete med att tillhandahålla den service och de produkter som efterfrågas vid varje tid fortsätter.

Johan Castevall ny vd på XMReality

2015-01-09 14:54 CET XMReality AB Johan Castevall är ny vd på XMReality från och med 1 januari 2015. Under det senaste halvåret har Johan arbetat som Operations Manager i bolaget och har tidigare innehaft ledande befattningar på programvaruföretaget Medius AB, bland annat som vd för ett av dotterbolagen och vice vd för koncernen.

2015-01-08 20:22 CET Youth Marketing UF Youth Marketing UF är redo att köra! Så tveka inte att kontakta dem för hjälp med marknadsföringen.

CAPERIO FÖRSTÄRKER PARTNERSKAP MED MICROSOFT

2015-01-08 11:06 CET Caperio Surface Pro 3 blir allt vanligare hos företag, organisationer och skolor. För att säkerställa denna efterfrågan fördjupar Caperio sitt redan nära samarbete med Microsoft genom att bli Authorised Device Reseller. Detta säkerställer Caperios kompetens och leveransförmåga inom detta specifika område.

Nya hastigheter i Helsingborg

2015-01-08 10:00 CET Tyréns Tyréns har tagit fram en hastighetsplan för Helsingborgs stad enligt metoden ”Rätt fart i staden”, där 40 km/h föreslogs utgöra ny bashastighet inom tätorten. Helsingborg har därefter implementerat ett första testområde med hastighetsgränsen 40 km/h. Innan en eventuell fortsatt implementering av 40 km/h ville kommunen göra en djupare analys av effekterna med olika hastighetsgränser.

Innovationskraft i fokus hos de nominerade till Swecos Hugopris

2015-01-08 08:25 CET Sweco Nu är nomineringarna klara till Hugopriset 2015 – Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Bland finalisterna finns Köpenhamn, Helsingfors och Landstinget Västernorrland, nytänkande städer och organisationer som driver utvecklingen. Tre stjärnstudenter från Chalmers och SLU är också nominerade.