Pressmeddelanden

Årets Stora Nolia flirtar med barnfamiljerna och lovar ständiga överraskningar

2015-03-17 07:00 CET Nolia AB Mässan och folkfesten Stora Nolia, som lockar kring 100 000 besökare årligen hålls i år i Umeå den 1-9 augusti. Det ligger en förväntan i luften när det nu förbereds för ett extra fokus på överraskningar, familjer och barn. Målet är att göra det enklare och roligare för barnfamiljen under deras mässbesök.

Alla konsumentsegment har blivit mer positiva till e-handel

2015-03-16 15:00 CET Sustainable Brand Insight Då konsumenter ombads redogöra för sin inställning till e-handel så visade sig en majoritet inom samtliga konsumentsegment vara positiva. Detta öppnar för mer hållbar konsumtion. Detta är den fjärde trenden som släppts från Sustainable Brand Index™ 2015. Indexet i sin helhet kommer att släppas den 23e Mars med en prisutdelning på Nalen i Stockholm.

2015-03-16 08:00 CET BasKraft ​Team Alignment Indicator (TAI) är ett verktyg för team och grupper att göra en självskattning av hur väl de löser viktiga uppgifter kopplade till gruppens förmåga att skapa resultat tillsammans. TAI används av företag, skolor och myndigheter för att ersätta eller komplettera traditionella medarbetarundersökningar eller som verktyg för Medarbetarsamtal i grupp.

Teknik för minskade utsläpp vinner Årets Innovation

2015-03-16 07:56 CET Science Park Vinnaren av Årets Innovation har ett starkt samhällsengagemang och en drivkraft att skapa en bättre värld för oss och kommande generationer. Genom en innovativ teknik som kraftigt sänker utsläppen från förbränning skapar företagets rökgas-återvinning en renare värld och bidrar till en minskad växthuseffekt.

Ett enkelt skydd mot bolagskapning.

2015-03-13 16:05 CET Svenska Standardbolag AB Fortfarande är det många företag som låter bli att registrera sin e-postadress hos Bolagsverket. En registrering är dock att rekommendera eftersom det gör att man snabbt får veta om någon obehörig försöker ändra något i företaget och därigenom ges möjlighet att i tid ”mota Olle i grind”.

2015-03-13 16:01 CET H1

2015-03-13 14:41 CET Loxysoft AB ​Nu är det klart att Loxysoft levererar ProScheduler WFM, ett kraftfullt och användarvänligt bemanningssystem, till UPC i Polen. Avtalet omfattar 460 licenser. Det här är ännu en viktig affär som Loxysoft genomför med hjälp av sin polska partner Alfavox. Avtalet med UPC innebär att Loxysoft tar ett ännu större kliv in på den polska marknaden.

2015-03-13 11:27 CET Authentic Media AB Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten. Du kommer att spara pengar och få trygghet mot stigande energikostnader, samtidigt som värdet på din fastighet ökar.

2015-03-13 09:29 CET H1

Infracontrol förbättrar servicen till kommuninvånare i Portugal

2015-03-13 08:15 CET Infracontrol AB Vila Pouca de Aguiar är en av de portugisiska kommuner som valt den svenska molntjänsten Infracontrol Online för att förbättra sin service för medborgarna genom att kunna rapportera fel och synpunkter. För att uppmärksamma tjänsten genomförde kommunen en aktivitet den 3 mars då de gick ut på gator och torg för att visa hur man enkelt kan rapportera sådant som inte fungerar i kommunen.