Pressmeddelanden

VINCI ENERGIES NY ÄGARE TILL IMTECH ICT OCH QBRANCH

2014-11-07 11:11 CET Qbranch Den 29 oktober slutförde VINCI Energies förvärvet av Imtech ICT. Qbranch ingår i Imtech ICT sedan 2011 och blir nu en del av VINCI Energies Nordic.

UNO strömförsörjning – nu i 150W och 240W utförande

2014-11-07 10:00 CET Phoenix Contact AB UNO familjen från Phoenix Contact utökas ytterligare i och med två nya modeller, 150W och 240W, båda i 24VDC utförande.

Scot Parkhurst, ny vd för Tyréns UK

2014-11-07 09:30 CET Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns fortsätter sitt expansionsarbete utanför Norden. Nu har företaget rekryterat Scot Parkhurst som ny vd till sin brittiska verksamhet. Scot har en lång erfarenhet av den brittiska teknikkonsultmarknaden och kommer att arbeta med att expandera verksamheten tillsammans med Tyréns brittiska dotterbolag AKTII och nya partners.

C/O City lanserar planeringsverktyg för urbana ekosystemtjänster

2014-11-07 09:08 CET WSP C/O City lanserar planeringsverktyg för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar som gör det enklare att arbeta med ekosystemtjänster. Resultaten inkluderar en handbok om hur ekosystemtjänster kan integreras i planeringen och grönytefaktor för stadens offentliga rum. Här finns också en databas med fakta om hur vegetation kan minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer.

Så enkelt hackas ditt trådlösa hemnätverk

2014-11-06 16:24 CET Actsec Group AB Idag levereras de flesta bredbandsabonnemang med trådlösa routrar som standard direkt från Internetleverantören, vilket för med sig att de allra flesta har ett trådlöst nätverk hemma. Det har blivit standard att göra det du vill, var du vill – utan sladdar. Dock bjuder den trådlösa tekniken in till integritetsrisker som få är medvetna om och som ofta förbises av leverantörer och tillverkare.

BTS Signs Agreement with Leading Global Hotel & Resort Chain Valued at SEK 3.3 million

2014-11-06 15:03 CET BTS Group AB (publ)

Svagare utveckling för utbildningsverksamheten ger lägre resultat för Lernia

2014-11-06 13:58 CET Lernia Lernia redovisar ökade intäkter men ett försämrat resultat för delårsperioden.

BTS Group Group AB (publ) January 1 - September 31, 2014 Interim Report

2014-11-06 08:38 CET BTS Group AB (publ)

2014-11-06 08:30 CET SWEDMA En ny, unik undersökning, besvarad av fler än 3 000 respondenter i 17 olika länder, om betydelsen av datadriven marknadsföring, publiceras i dag via SWEDMA och GlobalDMA. Undersökningen visar bland annat att kunddata spelar en avgörande roll för annonsörer, marknadsförare, tjänsteleverantörer och teknikutvecklare. Nästan samtliga svarande menar att betydelsen kommer att öka under de kommande åren.

2014-11-06 07:44 CET SE Forum - Social Entrepreneurship Forum