Nyheter

2015-09-23 12:30 CEST Stockholms Katolska Stift Årets tema är ”European models of living together – experiences in Copenhagen and Malmö”.

​Eritrea:  U2 kräver att Dawit Isaak släpps fri

2015-09-23 11:38 CEST Amnesty International, svenska sektionen Den 23 september har det gått 14 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak greps. Han har aldrig ställts inför rätta och de eritreanska myndigheterna vägrar uppge var han hålls fängslad.

Bokmässan

2015-09-23 10:02 CEST Håkan Järvå Jag kommer att prata om sekter och extremism samt signera böcker vid flera tillfällen nu på bokmässan.

2015-09-23 07:46 CEST Change Collective

2015-09-22 12:52 CEST Helsingborgs stad I Sverige vittnar många judar om kränkningar och allt fler judar i Europa utvandrar till Israel. Är antisemitism ett tilltagande samhällsproblem i dagens Europa? Det är en av frågorna som kommer att tas upp när Henrik Bachner föreläser på Helsingborgs stadsbibliotek den 29 september.

Humanitär kris för burundiska barn på flykt

2015-09-22 09:19 CEST Plan International Sverige Tusentals burundier som flytt oroligheter i hemlandet befinner sig just nu på flykt i grannlandet Tanzania. Majoriteten är barn, ofta med traumatiska upplevelser i bagaget.

Stockholms katolska stift presenterar en ny hemsida

2015-09-22 08:30 CEST Stockholms Katolska Stift Stockholms katolska stift har bytt till en ny hemsida. Ambitionen med den nya hemsidan har varit att den ska kännas lättnavigerad, välkomnande och informativ. Den nya hemsidan har en annorlunda layout och struktur men också några nya funktioner som underlättar sökningar av församlingar, kyrkor och själavårdare. Webadressen www.katolskakyrkan.se är densamma som tidigare.

2015-09-21 19:24 CEST Swedfund Regeringen föreslår i höstens budgetproposition ökade satsningar på Swedfund genom ett tillskott om 400 MSEK per år fram till 2018. Regeringen menar att Swedfunds verksamhet bidrar till att skapa arbetstillfällen, stärka lokala marknader samt öka skatteintäkter och tekniköverföring.

2015-09-18 16:28 CEST Amnesty International, svenska sektionen Burkina Fasos presidentstyrka måste sluta använda dödligt våld och misshandel för att stävja protesterna och frige de godtyckligt gripna medlemmarna av övergångsregeringen. Det säger Amnesty i samband med att det kommer uppgifter om att demonstranter har misshandlats och skjutits efter statskuppen den 17 september.

Swedfund får 400 mkr i kapitaltillskott

2015-09-18 10:23 CEST Swedfund Inom ramen för den ordinarie biståndsbudgeten ges Swedfund ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som möjliggör fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.