Pressmeddelanden

2014-09-09 05:58 CEST Mind Föreningen Mind lanserar en rapport om män och självmord vid ett seminarium den 10 september. I rapporten granskar Mind det faktum att män svarar för 70 procent av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas ett genusperspektiv på frågan. I rapporten och seminariet medverkar flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare.

Att skapa ett framgångsrikt liv i Sverige, samtal med en person med utländsk bakgrund.

2014-09-08 18:20 CEST Lifecap AB Gaya från Lifecap samtalar i direktsändning i Radio Roslagen med Besa Lajqi, som kom till Sverige som ung utan att kunna ett ord svenska. Besa har idag en egen verksamhet som Dipl. samtalsterapeut och har gjort mycket stora förändringar under sitt liv. Det handlar om att balansera två olika kulturer och att samtidigt våga tillvarata sina egna styrkor och talanger.

Ny bok om äldres psykiska hälsa

2014-09-08 13:24 CEST Gothia Fortbildning Nu släpps antologin "Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder", som spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Boken ger en övergripande och tydlig bild av detta komplexa ämne och innehåller såväl forskning som praktiska erfarenheter. De äldre kommer också själva till tals genom berättelser och citat.

2014-09-08 09:13 CEST Internetakuten - Dataspelsakuten ”När vi släpper kontrollen” är en praktisk handbok till föräldrar och anhöriga som vill ha tips, råd och konkreta verktyg kring dataspelsmissbruk, och hur vi skall hantera denna problematik i våra egna hem.

2014-09-05 11:22 CEST Barnombudsmannen Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Nilla Helgesson deltar i Stockholms stads jury för utdelning av Trygghetspriset år 2014

2014-09-04 14:51 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm - Att få vara med och synliggöra en organisation eller verksamhet som arbetar för ett tryggare Stockholm känns ärofyllt och viktigt. Det är tillsammans vi ska arbeta för att uppnå målet. Det säger Nilla Helgesson, direktor vid Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med anledning av att hon fått en förfrågan från socialborgarrådet Anna König Jerlemyr om deltagande i juryn för Trygghetspriset 2014.

Transkulturell psykiatri

2014-09-04 11:07 CEST Natur & Kultur Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro? Boken "Transkulturell psykiatri" tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader.

Hon blev slagen och kränkt av sin man under flera år, men vägrade bli ett offer

2014-09-04 11:00 CEST Ordberoende Förlag Statistiken säger att det är få män som kränker, hotar och misshandlar, men att flera kvinnor kan vara drabbade av samme man. Boken "En vacker dag" beskriver 50 nyanser av honom, fast på riktigt. En livsfarlig mix av passion, våld, sex och kärlek. Boken är skapad utifrån dagboksanteckningar och polisförhör. Den innehåller även studiematerial och en faktadel. Se inslaget ifrån Nyhetsmorgon i TV4!

Nominerade till Årets Vårdgivare 2014

2014-09-04 10:44 CEST Svenska Vård Svenska Vård arrangerar för andra gången Svenska Vårdgalan. Syftet med galan är att inspirera till att göra enskilda verksamheter ännu bättre och uppmärksamma goda exempel. Också i år utses Årets Vårdgivare, en utmärkelse för att lyfta fram att fristående verksamheter i Sverige bedriver vård, omsorg och behandling på högsta professionella nivå, och bidrar till att utveckla svensk välfärd.

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

2014-09-03 13:32 CEST Nordens Välfärdscenter De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade årets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.