Pressmeddelanden

2014-02-21 07:21 CET Psykologisk Orientering Psykologins företrädare måste avslöja sig själva - och samtalets oförmåga att lösa komplexa livsproblem. Ta del av videon, Anders Tedestrand berättar om vad som måste göras för att hjälpa flertalet av de människor som befinner sig i psykisk nöd och psykisk ohälsa.

2014-02-20 16:25 CET Nordens Välfärdscenter Giving People, f.d. Matkassen, har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och presenter mellan givare och behövande familjer i Sverige. Behovet tycks vara stort men är det rätt väg att gå? Är vi på väg tillbaka till ett samhälle där fattiga står med mössan i hand och tacksamt tar emot gåvor från dem som har råd? Är välgörenhet på väg tillbaka som samhällsmodell?

Ett meningsfullt liv - Logoterapi på mitt sätt av Marketta Simons

2014-02-19 10:39 CET Vulkanmedia Marketta Simons, legitimerad logoterapeut, kommer nu ut med boken om logoterapi - på hennes sätt. Grundtanken med boken är att alla har möjlighet att ta till sig logoterapinstankar.

2014-02-18 11:39 CET Mittuniversitetet I ett gemensamt projekt har forskaren Annika Kjällman Alm, Mittuniversitetet och Per Hägglund, chef för enheten för anhörig- och närståendestöd vid Härnösands kommun utvecklat en modell för demensvården som ökar kvaliteten för demenssjuka och deras anhöriga, samtidigt som den sparar pengar för kommunen.

Hur skulle det kännas om lösningen var klar redan när du möter samtalsterapeuten?

2014-02-17 14:39 CET Psykologisk Orientering Hur skulle det kännas att få en lösning serverad, lära sig den, och därefter lösa ångesten, missbruket, depressionen och andra komplexa livsproblem ovanligt snabbt i en trygg och tillitsfull process? Hur skulle det kännas efter att ha läst denna artikel? http://drugnews.nu/2014/02/14/en-miljon-beroende-och-missbruk/

Mitt liv som mobbad av Wiveca Wendin

2014-02-17 09:10 CET Vulkanmedia "Mitt liv som mobbad" är en självbiografi där Wiveca berättar utifrån sina egna erfarenheter hur det är att bli utsatt för mobbning och även misshandel. Tanken med boken är att den kan hjälpa andra som varit i samma situation som Wiveca eller är i samma situation.

Ideella organisationer efterfrågar kontroll av den egna verksamheten för säker familjehemsvård

2014-02-14 15:26 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Idag finns inga formella krav på de företag och organisationer som bedriver konsulentstödd familjehemsvård. Nu reagerar ett antal ideella organisationer på denna upplevda brist på myndighetskontroll. De vill få till stånd någon form av tillstånd/certifiering som alla konsulentstödda verksamheter ska uppfylla oavsett om verksamheten arbetar med barn, unga eller vuxna. Gör något regeringen!

Vad har "komplex" kirurgi, IKEA-möbler och psykologi gemensamt.

2014-02-14 14:11 CET Psykologisk Orientering Samtliga områden behöver en visuell överblick för att lösas effektivt och rätt - röntgen, ritning, processkarta.

2014-02-14 11:05 CET Högskolan i Halmstad Snart kan idrottare testa sin fysiska och psykiska förmåga på Högskolan i Halmstad. Vid det nystartade ”Halmstads idrotts- och testcenter” kan idrottsföreningar få tillgång till både fysiologisk och psykologisk utvärdering och rådgivning.

 Hör Magdalena Andersson (s), ekonomisk-politisk talesman, vid Skyddsvärnets seminarium om Social Utsatthet den 17 februari

2014-02-13 15:17 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet välkomnar till ett seminarium om Social utsatthet. Hör Magdalena Andersson (s), Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans riksförbund med flera.