Pressmeddelanden

Skyddsvärnet besvarar remiss om Våld i nära relationer

2014-10-07 15:27 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet menar i sitt remissvar att betänkandet, som handlar om våld i nära relationer, till övervägande fokuserar på mäns våld mot kvinnor och barn men att det i samhället även finns många män, många äldre och funktionshindrade som utsätts för våld och behöver uppmärksammas mer än idag.

Ikväll smyglanseras TV4´s nya satsning ”Mot en ny värld”  av dokumentärfilmaren Tommy Gärdh

2014-10-07 12:01 CEST TGIM-Thank God It´s Monday "Mot en ny värld" är namnet på filmen där dokumentärfilmaren Tommy Gärdh möter toppforskare och visionärer för att söka svar på hur vi ska lyckats skapa en mer rättvis och hållbar värld. Medverkar gör bland andra; Johan Rockström, Anders Wijkman, Polly Higgins, Robert Corel, Malika Dutt och Kiyoshi Kurokawa. Sänds på TV4, TV4 Play och TV4 Fakta med start på TV4 Fakta den 16 november.

Agneta Trygg i Djävulsdansen

2014-10-07 05:00 CEST Trygga Barnen I kvällens tredje och sista avsnitt av Djävulsdansen kl 21.00 i SVT1, med underrubriken ”Att bryta mönster” möter vi Trygga Barnens Agneta Trygg vars man Hans Trygg gick bort i alkoholrelaterade skador. Agneta berättar öppet om hur hon blundat och skämts, men också hur hon till slut gjort allt hon kunde för att få Hans att sluta dricka, utan att lyckas.

Relationer och föräldraskap - barnvagn och mobil!

2014-10-06 18:14 CEST Lifecap AB Lena Johnzon, Leg. Sjuksköterska, KBT-terapeut och Lifecaps expert på föräldraskap delar med sig av sina kunskaper under tisdagens direktsändning från Radio Roslagen. Föräldrautbildningarna som erbjuds av BVC stannar när den nyblivna familjen kommer hem, när de viktigaste utmaningarna börjar. Ett nytt liv att vörda och vårda! Gaya från Lifecap finns i studion och tar emot frågor via chatten.

2014-10-06 13:41 CEST Capio Capios VD Thomas Berglund kommenterar dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet: Vi noterar att statsministern idag upprepade sin och socialdemokraternas önskan om ordning och reda i välfärden och på nytt betonade vikten av kvalitet i välfärden och medborgarnas rätt till valfrihet.

Vi får inte ta udden av utvecklingskraften

2014-10-06 12:45 CEST Svenska Vård Idag presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en uppgörelse om en välfärd utan vinstintresse.

4 fällor och tips för anhöriga till personer med missbruk

2014-10-06 10:26 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB 1,1 miljoner svenskar i vuxen ålder påverkas negativt av att en anhörig dricker för mycket alkohol. Vanliga fällor som anhöriga faller i är att de tar ansvar, förtränger egna behov, konsekvensskyddar, förnekar och undviker inblandning utifrån.

Ny svensk bok om gruppsykologi

2014-10-06 09:00 CEST Natur & Kultur Det här är den första svenska boken om gruppsykologi som tar hänsyn till både individ och ålder. Många exempel från förskola, skola, fritid och arbetsliv kombineras med teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Bokens fokus på barn- och ungdomsgrupper ger bland andra pedagoger konkreta tips och råd för hur man kan arbeta aktivt och effektivt med att förbättra samarbetet i en grupp.

Seminarium: Medberoende – en riskabel anpassning

2014-10-05 13:19 CEST Trygga Barnen En miljon svenskar lever i dag med någon form av beroende, bakom dessa lider anhöriga och vänner i tystnad. Tisdagen den 7 oktober samlar U-FOLD vid Uppsala universitet programledare, beslutsfattaren, forskare och andra berörda som Trygga Barnens generalsekreterare Olivia Trygg till ett seminarium om medberoende.

Positivt med kvalitetsfokus  i regeringsförklaringen

2014-10-03 11:35 CEST Svenska Vård Tydligheten i regeringsförklaringen om att kvalitet är det viktigaste inom vård och omsorg välkomnas av Svenska Vård. Glädjande är också att människor med psykiska besvär ska beredas bättre möjligheter till vård och rehabilitering. Oroande är att en avveckling av vårdvalsreformen föreslås. Att minska vård- och omsorgstagarnas rätt att välja är negativt för kvalitetskonkurrensen.