Pressmeddelanden

Förändringens sju mästarsteg.

2014-10-27 12:00 CET Lifecap AB I morgon, tisdagen den 28/10 går Gaya igenom en modell som kan användas för att skapa framgång i livet i Radio Roslagens morgon program. Det handlar om sju handfasta steg att ta för att skapa en positiv förändring i livet. Två böcker lottas ut. Det går även att lyssna på programmet via web-radio. Efter avslutat program finns det tillgängligt via Radio Roslagens programarkiv, God Morgon Roslagen.

2014-10-27 07:00 CET Lifecap AB Nyutgivna boken "Illusioner om lycka och lidande" av Gaya Pienitzka ger tips och visar vägen mot lycka. Den avslöjar hur vi kan göra och att merparten av oss sätter krokben för oss själva i vår strävan efter att må bra. VI har en personlig lyckokvot som det kan vara svårt att överträffa. I boken får vi tips om hur vi kan göra för att öka kvoten så att vi klarar av att tillåta oss alltmer lycka.

Smärtskattning och smärtlindring är några av de svåraste momenten i sjuksköterskeyrket

2014-10-24 13:30 CEST Teknologisk Institut Att lyssna och bekräfta patientens upplevelse av smärta är av största vikt för en adekvat smärtbehandling. Likväl som placeboeffekten kan ge reell smärtlindring kan en negativ sinnesstämning och förväntan på smärtbehandlingen leda till att smärtan förstärks.

Svåra samtal i vården - det finns en lösning

2014-10-24 10:16 CEST Teknologisk Institut Att lämna svåra besked är en utmaning för både vårdpersonal och för patient eller närstående. Den här dagen handlar om möten och svåra samtal i vården och ger dig beredskap,strategier och verktyg för att bemöta existentiella frågor.

Utbildning IPT

2014-10-24 09:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Grundutbildning i IPT erbjuds behandlare inom psykiatri och Psykoterapeuter för depressionsbehandling. Utbildningen hålls på Teneriffa vecka 7 2015.

Glada Hudik-teatern gästar nordiskt möte

2014-10-24 01:08 CEST Nordens Välfärdscenter Glada Hudik-teatern gör ett gästspel i Stockholm under Nordiska rådets 66:e session. På måndag 27 oktober uppträder ensemblen i riksdagens andrakammarsal i samband med presentationen av det nya nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.

Vågar du se Globen förvandlas till Pumpa? Suicide Rescue är med och bestiger Globen!

2014-10-23 15:57 CEST Suicide Rescue Suicide Rescue är stolta medarrangörer till Shockholm (Skandinaviens största Halloweenparad och event). Idag kommer Globen att få ett nytt utseende - Suicide Rescue får möjligheten att vara med och förvandla Globen till världens största Halloweenpumpa. Sannah Eklund, representant från Suicide Rescue, är en av de modiga som kommer att bestiga Globen i eftermiddag.

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

2014-10-23 14:43 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad frågor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar vården ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn på psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller av individ?

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

2014-10-23 14:21 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad frågor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar vården ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn på psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller av individ?

Ömsom vin och ömsom vatten i budgeten

2014-10-23 11:36 CEST Svenska Vård Regeringens budget har lagts fram och Svenska vård konstaterar att det finns flera intressanta och viktiga prioriteringar och förslag inom vård- och omsorgsområdet. Samtidigt finns det inslag i budgeten som gör att vi är oroade över hur regeringen ser på fristående utförare inom vård och omsorg. Inte minst med anledning av förslaget om ändring av lagen om valfrihetssystem.