Pressmeddelanden

2014-05-11 22:23 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Inbjudan till pressträff Välkommen till pressträff med Bodil Ceballos, tredjenamn på Miljöpartiets EU-lista. Utifrån de senaste opinionsmätningarna kan Bodil räkna med en plats i parlamentet och Bodil berättar på pressträffen om vilka frågor hon planerar driva i EU. Med på pressträffen finns även Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner.

Skövdebostäder skapar ett unikt ekologiskt bostadsområde!

2014-05-09 16:47 CEST Skövdebostäder Den största satsningen på ekologiska bostäder i Sverige står Skövdebostäder tillsammans med Peab för. I bostadsområdet på Aspö kommer det finnas 242 lägenheter och en förskola med plats för 100 barn. Återkommande genom hela området är den ekologiska profilen tydlig. Solceller på taken, energiåtervinning ur spillvatten och regnvatten tillvaratas för bevattning för att bara nämna några exempel.

Pressinbjudan – ett biskopsbrev om klimatet

2014-05-07 15:57 CEST Svenska kyrkan Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare. På måndag 12 maj offentliggörs biskopsbrevet och presenteras vid en release i Uppsala kl 10.

2014-05-07 09:30 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har testat nio vedpannor för småhus. Byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

2014-05-06 16:02 CEST Energimyndigheten På Energimyndighetens konferens Energiutblick kommer utmaningar och möjligheter i energiomställningen att belysas. Tolv talare medverkar under rubriken "Tänk om! Bortom 2020". Talarna har olika bakgrund och utgångspunkter, och de ger sin vision av vårt framtida energisystem.

2014-05-06 07:12 CEST Clarion Hotel Med anledning av att Clarion Hotel den 1 maj blev palmoljefritt vad gäller restaurang och försäljning bjuder koncerndirektör Katalin Paldeak och Naturskyddsföreningens vice ordförande Karin Åström in till pressträff.

Fortsatt stor ökning för laddbara fordon

2014-05-06 07:00 CEST Power Circle AB Under april månad ökade beståndet av laddbara fordon med 459 fordon, vilket återigen är den högsta ökningen någon månad hittills. Det finns nu 4 452 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

 CareerBuilder och Öresundskomiteen anordnar nordens största karriärmässa

2014-05-02 13:05 CEST Öresundskomiteen Career Days är nordens största karriärmässa som riktar sig mot sista-års studenter och yrkesverksamma akademiker. Tillsammans med de utställande företagen på Career Days vill CareerBuilder, Öresundskomiteen och Öresunddirekt hjälpa mässbesökarna att utvecklas i sin karriär i hela Öresundsregionen. Årets Career Days i Malmö går av stapeln den 17 oktober i Malmö Arena.

2014-04-28 16:06 CEST Energimyndigheten ​Energimyndigheten har rapporterat in Sveriges förnybara andel inom transportsektorn för år 2012, en andel som nådde 12,6 procent. Det innebär att Sverige i dagsläget har nått EU:s transportmål om 10 procent förnybar energi med god marginal.

2014-04-28 10:16 CEST Energimyndigheten Över 400 av de största investerarna inom miljöteknik kommer till Stockholm den 19-21 maj. Det stora intresset från utländskt riskapital är en bekräftelse på att svensk miljöteknik håller toppklass.