Pressmeddelanden

Oroväckande låg kunskap om fosfor

2015-02-19 14:50 CET Svenskt Vatten AB Ny rapport om fosfor från Svenskt Vatten; ”Frågan som världen glömde”. Tre av fyra svenskar (72 procent) vet inte vad fosfor används till. 75 procent av jordens tillgångar på fosfor finns i Marocko, delvis i det ockuperade Västsahara.

​​Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten nominerat till Årets Bygge 2015

2015-02-19 14:24 CET Skövdebostäder Priset Årets Bygge utses av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. De tjugo nominerade är de bästa projekten samhällsbyggnadssektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Inför Energikommissionens start: Energiewende granskat, myter avvisade

2015-02-19 06:00 CET FORES Energikommissionen kommer oundvikligen att ha Tysklands energiomställning, Energiewende som måttstock och slagträ. Därför lanserar Fores nu rapporten ”Energiewende – Kostnadsberg, kolkraft och konflikter?”, som granskar och avfärdar tre påståenden om den tyska omställningen.

Klimatförändring förändrar mängden fria miljögifter i Östersjön

2015-02-18 08:44 CET Umeå universitet Regionala klimatmodeller förutspår en ökad transport av sötvatten till Östersjön. Det medför ett ökat inflöde av löst organiskt kol som kommer från land. Förändringen kommer att påverka de organiska miljögifterna i norra Östersjön som genom att binda till lösta organiska föreningar minskar i koncentration i vattnet. Det skriver Matyas Ripszam i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet

IVL blir miljörådgivare åt indiska regeringen

2015-02-18 07:30 CET IVL Svenska Miljöinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet har utsetts till miljörådgivare åt indiska miljödepartementet. IVL:s uppgift är att utveckla samarbetet mellan EU och Indien på miljöteknikområdet samt att introducera smarta, resurseffektiva lösningar som kan hjälpa Indien att minska sina utsläpp och att hushålla med begränsade resurser. Fokus är i första hand på avfallshantering och vattenfrågor.

Global klimatkampanj lanseras i Sverige

2015-02-17 07:58 CET Svenska kyrkan ​Idag lanseras den svenska delen av den globala kampanjen Act Now for Climate Justice. Kampanjens mål är att världens ledare vid klimattoppmötet i Paris i december, ska enas om ett avtal som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla. Bakom kampanjen står majoriteten av kyrkorna i Sverige.

Vart är energimarknaden på väg?

2015-02-16 11:35 CET Power Circle AB Energimarknaden är inne i en stor förändring där integrationen av förnybar el ökar snabbt i både Sverige och den övriga världen. Denna utveckling sätter andra kraftslag under stor press. I Dubai slogs nyligen världsrekord då det annonserades att en 100 MW solenergianläggning kommer att byggas för cirka 50 öre per kWh, vilket konkurrerar ut både kol, gas och andra traditionella kraftkällor.

2015-02-15 17:36 CET Feministiskt initiativ ​Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en helt ny miljöpolitik. Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att Sverige minskar sina växthusgasutsläpp till nära noll innan år 2030 och att skatt på växthusgaser från matvaror införs, med syfte att minska konsumtion av kött och andra varor med tung miljöbelastning.

​Uppmaning till LKAB och myndigheter – kör hållbart

2015-02-11 09:52 CET Sveriges Åkeriföretag Gruvbolaget LKAB har meddelat att de ska omförhandla en rad avtal, däribland transporter. Syftet är att sänka kostnaderna. För att sätta fokus på rätt värden så bör sunda transporter och konkurrenskraftiga priser gå hand i hand. Även om syftet är att sänka kostnaderna så kan transportköpare kombinera pris med hög trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande.

HSB Södermanland ska få fler att energieffektivisera

2015-02-10 13:37 CET HSB Regionalt HSB Södermanland har fått medel för att utveckla energitjänster till bostadsrättsföreningar. – Många bostadsrättsföreningar kan spara både energi och pengar. Ändå är det dessvärre få föreningar som genomför energieffektiviseringsåtgärder Det här projektet är ett viktigt steg för att ändra på detta, säger Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Södermanland.