Pressmeddelanden

Hållbara transporter – om fordonspolitik, utsläppsfusk och bilsnålt byggande

2015-10-14 08:50 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Den 19 november är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets årliga konferens Hållbara transporter. Årets program följer upp Volkswagens utsläppsfusk och det blir debatt om fordonspolitik, bonus-malus-system och miljöbilar. Hur pass miljövänliga är de egentliga och hur påverkar de vår hälsa och stadsluften?

Nanoteknik ökar solcellers effektivitet

2015-10-13 14:24 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten ger 22 miljoner kronor i stöd till Sol Voltaics innovativa nanotrådsteknologi som kraftigt ökar verkningsgraden på solceller. Företaget satsar på att sprida den nya tekniken till en global marknad.

Framtidens återvinningscentral blir en mötesplats

2015-10-13 11:30 CEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden. Där kan du lämna in kläder och prylar, bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter. Det är första gången något liknande testas i Sverige.

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

2015-10-13 11:24 CEST Chalmers tekniska högskola Visionen om ett Sverige med nära noll utsläpp av växthusgaser år 2050 ligger utom räckhåll utan ett skifte av processteknik i svensk basindustri. Det kan forskare på Chalmers slå fast efter flera år av forskning kring kolintensiv industri i Sverige och Europa. Idag lyfter de frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Fortsatt reduktion av förmånsvärdet för gasdrivna tjänstebilar!

2015-10-12 14:38 CEST FordonsGas Sverige AB Reduktionen av förmånsvärdet för gasdrivna tjänstebilar blir kvar till och med 2019. Detta gör att tjänstebilsföraren som väljer att köra en gasbil kan spara upp till 1 300 kronor netto per månad jämfört med en diesel- eller bensinbil. Den här typen av ekonomisk stimulans är nödvändig för minskade utsläpp och hållbara transporter.

2015-10-12 09:59 CEST Biogas Öst Vad kan du om världens smartaste drivmedel? Den 14 oktober arrangeras ett seminarium i Stockholm för journalister och politiker. Kom och få inspiration till nyhetsartiklar och politik för en fossilfri cirkulär ekonomi.

eGain etablerar sig i Tyskland - öppnar kontor i Berlin.

2015-10-12 08:00 CEST eGain Sweden AB I januari 2015 förvärvade eGain samtliga tillgångar i Ecofective AB:s konkursbo. Sedan dess har arbetet pågått att hjälpa de fastighetsägare som drabbades av konkursen, både i Sverige och i Tyskland, med att säkerställa drift och energibesparing. Detta framgångsrika arbete har medfört en fortsatt expansion i Tyskland för eGain, som nu startar upp ett dotterbolag med säte i Berlin.

PRESSINBJUDAN: Förhandsvisning av framtidens återvinningscentral

2015-10-12 08:00 CEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad Framtidens återvinningscentral är ett pop-up koncept som White arkitekter och Ragn-Sells ligger bakom. Här man kan lämna in kläder och prylar, bygga om sina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter. Det är första gången något liknande testas i Sverige.

Hur bedömer man samhällsnyttan vid vindkraftsetablering?

2015-10-12 08:00 CEST Högskolan i Gävle Energimyndigheten har beviljat 1,2 miljoner till ett projekt där en forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska utveckla modeller att användas som beslutsstöd vid bedömning av samhällsnyttan av vindkraftsetablering. - Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning om beslutsfattande ur ett brett perspektiv.

En tickande miljöbomb under havsytan

2015-10-09 13:00 CEST Chalmers tekniska högskola Fartygsvrak som läcker olja innebär ett hot mot miljö och djurliv men kan även få förödande konsekvenser för turismen och fiskenäringen. På måndag och tisdag samlas experter från hela världen i Göteborg för att försöka komma tillrätta med vraken.