Pressmeddelanden

2014-06-23 10:04 CEST Energimyndigheten Energimyndighetens test av ackumulatortankar visar att den med högst stilleståndsförluster förlorade 77 procent mer värme än den med lägst. Tillverkarna behöver minska förlusterna för att klara kommande ekodesignkrav och energimärkning.

Öppet brev till Centerpartiet om öppna tunnelbanespärrar

2014-06-19 13:37 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Centerpartiet går nu ut med att de i motsats till resten av alliansen bland annat vill ha en öppen spärrlinje i Stockholms tunnelbana. På denna och en rad andra punkter kopierar Centern Miljöpartiets politik trots att det är en politik man under två mandatperioder sagt nej till tillsammans med sina allianskamrater. Miljöpartiet välkomnar ett samarbete med Centern för en öppnare kollektivtrafik.

2014-06-19 08:01 CEST Miljöstyrningsrådet Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna på livscykelkostnader (LCC) i upphandling. Miljöstyrningsrådet har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det går att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling.

2014-06-18 13:25 CEST Energimyndigheten Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-17 09:09 CEST Energimyndigheten Under första kvartalet 2014 blev andelen kunder med rörligt elprisavtal större än fastprisavtalen. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

2014-06-16 14:01 CEST Energimyndigheten Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

Avloppsrening toppar Sveriges insatser för miljön

2014-06-16 13:46 CEST Svenskt Vatten AB OECD granskar Sveriges miljöpolitik med ca 10 års intervall. Resultatet är viktigt för hur miljöpolitiken utvecklas. OECD:s granskningsrapport tar upp mycket som är intressant för vattentjänsterna, bland annat att den kommunala avloppsreningen och avfallshanteringen svarar för mer än hälften av de offentliga miljöutgifterna.

2014-06-13 10:26 CEST Energimyndigheten Biodrivmedelsmängderna har ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent reduktion av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel.

Helsingborgsarkitekt belönas för solinsats

2014-06-13 08:20 CEST Öresundskraft Helsingborgsarkitekten Inger Thede har tilldelats utmärkelsen Skåne Solar Award 2014 för utformningen av den egna solcellsanläggningen på sitt hus i Helsingborg.

2014-06-12 18:51 CEST Astrid Lindgrens Hembygd Representanter för fyra leaderområden ser stora möjligheter med att stärka en hållbar landsbygdsutveckling med hjälp av EU:s stukturfonder inför kommande programperiod. I en nyutkommen skrift (bifogas) beskriver de hur programmen kan användas för att möjliggöra en omfattande satsning på hållbarhet, enligt deras erfarenheter från projektet ”Leader Lär.”