Pressmeddelanden

Västra Götaland hade mest installerad vindkraft 2014

2015-06-03 11:04 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Västra Götaland är det län med mest vindkraft och levererar ca 15 procent av landets elproduktion från vindkraft.

Stark utbyggnad av vindkraft i elområde 2 och 3

2015-06-03 11:03 CEST Energimyndigheten Under 2014 installerades det 53 procent mer vindkraftseffekt i Sverige jämfört med 2013. Störst förändring har skett i Jämtlands län, länet klättrade från sjunde till fjärde största län sett till installerad effekt. Under förra året producerades 11,2 TWh vindkraftel i Sverige, vilket motsvarar åtta procent av den totala elproduktionen.

2015-06-03 10:03 CEST Energimyndigheten Sverige har redan nått 2020 års mål för förnybar energi och förnybart i transportsektorn visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer. Rapporten har i år jämställdhet som tema och visar bland annat att andelen kvinnor i energibolagens styrelser har ökat sedan 2008, men än är det långt kvar till jämställdhet för många.

Högtryck för laddbart

2015-06-03 07:07 CEST Power Circle AB ​Efter att under april ha passerat 10 000 laddbara fordon fortsätter beståndet att växa med rekordsiffror i maj. Månadens beståndsökning uppgick till 705 laddbara fordon, vilket är den högsta ökningen någonsin på en månad. Sveriges totala bestånd uppgår nu till 10 740 laddbara fordon.

2015-06-02 17:11 CEST HSB Regionalt HSB är det mest attraktiva och kända fastighetsbolaget. Det visar Rekryteringsbarometern 2015, en enkätundersökning där studenter från landets högskolor och universitet inom fastighetsrelaterade utbildningar får säga sitt. Det är andra året i rad som HSB vinner denna utmärkelse.

2015-06-02 10:01 CEST Energimyndigheten Sverige går nu, genom Energimyndigheten, med i en ny satsning vid Världsbanken för att finansiera projekt som minskar metanutsläppen i utvecklingsländer. Det handlar om projekt som annars riskerar att avstanna eller inte bli av alls.

Ryssen tar över Gotland!

2015-06-02 09:57 CEST Ryska Posten Under Almedalsveckan slår Ryska Posten läger i Visby för att leverera grön fullservice och prata hållbarhet. Ryska Posten Event och Ryska Posten Bemanning finns som vanligt också på plats. Nyheten för i år är de senaste familjemedlemmarna Ryska Posten Skafferi och Ryska Posten Allt-i-allo. Samtliga kommer vara stationerade på plats nr 105, mittemot glasskiosken.

Rätt hastighet och mindre buller

2015-06-02 06:59 CEST LEAD Det är några av slutsatserna Trivector Traffic drar i sin studie av Actibumpinstallationen i Uppsala. Actibump är det dynamiska farthindret som fäller ner en lucka när förare kör fortare än hastighetsbegränsningen, och studien visar att installationen har bidragit till sänkt medelhastighet med 5,5 km/h, något som är svårt att åstadkomma på en hög trafikerad gata med ca 15 000 fordon per dag.

En budget för hållbarhet och hälsa

2015-06-01 22:01 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Idag presenterar Miljöpartiet i Stockholms läns landsting sitt budgetförslag för 2016. Det är en budget som innehåller satsningar på personalen i vården och på kollektivtrafiken i en tid när länet växer snabbt.

2015-06-01 15:16 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Om målet är en storskalig utbyggnad till havs så föreslår myndigheten ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd. Det har inte ingått i uppdraget att utreda behovet av havsbaserad vindkraft.