Pressmeddelanden

2015-03-23 11:00 CET Umeå universitet Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Kraftig ökning av hjärtsvikt bland unga

2015-03-23 08:36 CET Hjärt-Lungfonden ​Antalet 18–34-åringar som lider av hjärtsvikt har ökat med 50 procent på 20 år. Det visar ny, svensk forskning som stöds av Hjärt-Lungfonden. Hjärtsvikt kräver livslång behandling och hälften som drabbas dör inom fem år.

Håll koll på våren!

2015-03-19 17:36 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vårens ankomst är mycket mer än varmare och ljusare dagar: drillande lärkor, surrande bin, vitsippsbackar och lövsprickningens grönska. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare ta reda på hur snabbt våren utvecklas över landet. Allmänheten uppmanas att gå ut under Valborgshelgen (30 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dem till Vårkollen.

2015-03-19 15:00 CET Uppsala BIO Konferensen "Genomics today and tomorrow" är ett samarbete mellan Connect Uppsala, Nordcloud, Uppsala kommun, Handelskammaren i Uppsala län och Uppsala BIO. I programmet ingår bland annat en presentation av hur Google, tillsammans med forskare, arbetar fram tekniker för att lagra, hantera och analysera genetisk data.

En Jakt- och viltmyndighet är rätt väg

2015-03-19 13:22 CET Svenska Jägareförbundet Idag har Miljö- och jordbruksutskottet gett ett tillkännandegivande till riksdagen om att instifta en Jakt- och viltmyndighet. – Svenska Jägareförbundet är positivt inställd till en sådan myndighet. Det behövs en nystart för att klara av utmaningarna med viltförvaltningen, säger Bo Sköld, generalsekreterare.

2015-03-18 14:15 CET Uppsala universitet I takt med att naturvetenskapen ger svar på tidigare obesvarade frågor utmanas en rad religiösa trosföreställningar, samtidigt som allt fler inser vetenskapens begränsningar. För att öka kunskapen om relationen mellan vetenskap och religion och erbjuda ett forum för dialog, har ett nytt utbildnings- och forskningsprojekt startat vid Uppsala universitet.

En ny bläckfiskart och nya havsålar och knaggrockor har flyttat in på Havets Hus.

2015-03-17 16:15 CET Havets Hus i Lysekil AB Nyligen fick Havets Hus in ytterligare en tio-armad bläckfiskart. Den saknar ett eget svenskt artnamn men heter på latin Sepietta oweniana. Dessutom finns nu havsålar och knaggrockor från Atlanterhavsparken i Ålesund akvariet.

Forskare lyckats föda upp fettförbrännande celler

2015-03-17 10:51 CET Stockholms universitet Äter du mer än du förbränner, blir du fet. Äter du mindre än du förbränner, blir du smal. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine redogör forskare från bland annat Stockholms universitet för möjligheten att öka antalet brunfettceller. Något som i praktiken kan göra att vi förbränner fler kalorier och därmed håller oss smala.

Stora vinster med ny chipdesign för medicintekniska produkter

2015-03-17 09:02 CET Chalmers tekniska högskola ​Med den helt nya Desyre-arkitekturen skulle datorkomponenter för extremt kritiska applikationer kunna använda 28 procent mindre energi och 48 procent mindre utrymme, samtidigt som de ger nio gånger lägre felfrekvens för hårdvara. Det kan innebära drastiskt minskade sjukhuskostnader och kostnader för utbyte av medicintekniska produkter.

2015-03-16 11:17 CET Svenska Kemistsamfundet Anders Liljas, professor emeritus i molekylär biofysik vid Lunds universitet, tilldelas den prestigefyllda Bror Holmberg‐medaljen för sin framstående forskningsinsats inom proteinkristallografins område. Medaljutdelningen sker i samband med Svenska Kemistsamfundetsårsmöte den 19 mars kl 17:30 på Lunds universitet.