Pressmeddelanden

Många nya flugarter upptäckta i Sverige

Många nya flugarter upptäckta i Sverige

2016-10-27 08:00 CEST
Sibylle Häggqvist beskriver i sin avhandling ett 40-tal nya arter för vetenskapen från ...

Ökad övervakning av Sveriges grundvatten

2016-10-26 14:26 CEST
Sveriges grundvatten ska bli bättre övervakat och samtidigt måste kunskapen om olika mi...

Regnoväder transporterar aerosolpartiklar väsentliga för molnbildning

Regnoväder transporterar aerosolpartiklar väsentliga för molnbildning

2016-10-26 07:05 CEST
En ny studie publicerad i Nature visar att snabba skyfall i samband med nederbörd trans...

Höstlovskul på Havets Hus

Höstlovskul på Havets Hus

2016-10-24 14:47 CEST
Höstlovsaktiviteterna på Havets Hus började redan den 3 oktober och pågår till den 6 no...

Avhandling om snabbare och enklare spårning av miljögifter

2016-10-21 09:34 CEST
Stockholmskonventionen om att minska utsläppen av långlivade organiska miljögifter unde...

Tidig fossil från Kina visar var våra käkar kommer ifrån

2016-10-20 20:00 CEST
Var kommer våra käkar ifrån? Den frågan är mer komplicerad än den verkar eftersom inte ...

​Markfuktighetskartor minskar allvarliga körskador i skogen

​Markfuktighetskartor minskar allvarliga körskador i skogen

2016-10-20 07:00 CEST
De populära markfuktighetskartorna som sedan en tid används i skogsbruket verkar kunna ...

Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel

Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel

2016-10-19 12:02 CEST
Efter den förödande torkan i Sahel-regionen söder om Saharaöknen har nu växtligheten åt...

Den första kartan över genetisk variation i Sverige

2016-10-19 11:10 CEST
SciLifeLab, Science for Life Laboratory, presenterar idag den första kartan över den ge...

Ny kartläggning av erosionen längs Skånes stränder

2016-10-18 10:25 CEST
Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för star...