Pressmeddelanden

2015-02-24 09:15 CET Uppsala universitet En forskargrupp från Uppsala universitet har sedan tidigare visat att frön från trädet Moringa oleifera på ett effektivt sätt kan användas för att rena vatten. Nu presenterar forskarna nya resultat som visar att fröna också kan användas för att separera olika material. Resultaten publiceras i Journal of Colloid and Interface Science.

2015-02-24 08:20 CET Uppsala universitet ​Kan det vara så att det inte bara finns en Higgsboson, utan flera olika med olika egenskaper? Ja, visar en ny avhandling där Glenn Wouda vid Uppsala universitet använt nya modeller i sina beräkningar för att försöka förutse vad som kan komma att hittas i framtiden.

2015-02-24 08:05 CET Uppsala universitet Årets Celsius-Linnéföreläsare är professor Dan McKenzie från Cambridge University, Storbritannien och professor Jennifer A. Doudna från University of California, USA. Den 26 februari berättar de om jordskorpans rörelser och vår förmåga att förstå var och när jordbävningar kommer att inträffa, respektive om en endast ett par år gammal ”genetisk sax” baserad på bakteriers immunsystem.

Botaniska trädgården flyttar in på NK Göteborg

2015-02-23 15:43 CET Göteborgs botaniska trädgård Ni har väl sett affischerna i Göteborg med en handväska gjord av blommor? Från 5 mars till mitten av april kommer Botaniska trädgården att gästspela på NK Göteborg. En rik utsmyckning av skir och exotisk grönska, orangeri med servering och temadagar med bland annat köttätande växter och orkidéer är exempel på vad som kommer att möta besökarna under våren.

2015-02-23 10:00 CET Chalmers tekniska högskola Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

Higgspartikeln kan sönderfalla till mörk materia-partiklar enligt ny modell

2015-02-23 08:00 CET Chalmers tekniska högskola ​Partikelfysikens så kallade standardmodell beskriver framgångsrikt materiens minsta delar. Men modellen har sina begränsningar – den förklarar inte universums mörka materia. Chalmersforskaren Christoffer Petersson kan ha hittat en lösning. Hans teorier testas nu på partikelfysiklaboratoriet Cern.

Fint pris till Linköpingslärare

2015-02-18 14:30 CET Linköpings kommun Återigen har en gymnasielärare från Linköping tilldelats ett fint pris för sin undervisning. Denna gång är det fysikläraren Per Törnquist på Katedralskolan som tilldelats Ingvar Lindqvist-priset av Kungliga Vetenskapsakademien.

Klimatförändring förändrar mängden fria miljögifter i Östersjön

2015-02-18 08:44 CET Umeå universitet Regionala klimatmodeller förutspår en ökad transport av sötvatten till Östersjön. Det medför ett ökat inflöde av löst organiskt kol som kommer från land. Förändringen kommer att påverka de organiska miljögifterna i norra Östersjön som genom att binda till lösta organiska föreningar minskar i koncentration i vattnet. Det skriver Matyas Ripszam i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet

Nya rön om mitokondriens genuttryck

2015-02-17 07:10 CET Stockholms universitet När vi andas hamnar syret i cellernas kraftverk, mitokondrierna. Där skapar cellerna energirika molekyler som används för att upprätthålla livsprocesserna. Forskare vid Stockholms universitet har nu arbetat fram en ny teori för hur mitokondriens genuttryck är organiserat.

Nyupptäckt bakteriefamilj kan bli ett vapen i kampen mot malaria

2015-02-16 13:39 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En ny familj av bakterier som är vanliga hos malariamyggor har upptäckts av forskare vid SLU, Uppsala universitet och två utländska universitet. Nu görs försök att utnyttja dessa bakterier i kampen mot malaria.