Pressmeddelanden

Nytt material binder koldioxid från fuktig luft

2015-10-16 07:06 CEST Stockholms universitet Ett material med mycket små porer kanske kan vara en lösning på klimatfrågan. Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material. Forskningen publicerades nyligen i en artikel i tidskriften Science.

2015-10-14 11:20 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Xbrane, a commercial phase Swedish biopharmaceutical company specialized in High Demand Complex Generics, today announced the acquisition of Italian based Primm Pharma and the completion of a breakthrough distribution deal for its lead biogeneric pharmaceutical Spherotide with the Iranian company Pooyesh Darou.

Molnig vår minskar Arktis is

2015-10-14 08:57 CEST Stockholms universitet Havsisen i Arktis spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Isens utbredning minskar, men med stora variationer från år till år. En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Uniaden 2016 sätter inga gränser

2015-10-14 07:45 CEST Uniaden Uniaden vill återigen välkomna er till arbetsmarknadsdagen vid Umeå universitet, och Norrlands största samt bredaste arbetsmarknadsmässa. Uniaden har arrangerats över 20 år och vi vill med årets tema "No Limits", fokusera på att våga ta sig utanför sina begränsningar.

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

2015-10-13 11:24 CEST Chalmers tekniska högskola Visionen om ett Sverige med nära noll utsläpp av växthusgaser år 2050 ligger utom räckhåll utan ett skifte av processteknik i svensk basindustri. Det kan forskare på Chalmers slå fast efter flera år av forskning kring kolintensiv industri i Sverige och Europa. Idag lyfter de frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Bästa frukten pejlas på lukten

2015-10-13 09:14 CEST Linköpings universitet (LiU) Apor och andra primater har inte så dåligt luktsinne som det påstås. Tvärtom, visar en studie som forskare vid LiU och två tyska universitet gjort på spindelapor: de är mästare på att lukta sig fram till optimalt mogen frukt.

Chalmersforskare förlänger livstiden hos atomer med hjälp av en spegel

2015-10-13 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola ​Forskare vid Chalmers har lyckats med ett experiment där de får en konstgjord atom att leva tio gånger längre än normalt, genom att placera atomen framför en spegel. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Nature Physics.

2015-10-12 16:47 CEST Energigas Sverige - Det är ett välkommet besked som vi har kämpat länge för. De senaste årens osäkerhet och plötsliga förändringar i skattevillkor för biodrivmedel har varit påfrestande. En femårig förlängning av dagens regelverk ger nu några års stabilitet och innebär att den förnybara biogasen kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till fossil bensin och diesel

Hjärtrapporten 2015: Fördubblad självmordsrisk efter stroke

2015-10-12 13:15 CEST Hjärt-Lungfonden Personer som drabbats av stroke löper dubbelt så stor risk att begå självmord inom ett år efter insjuknandet jämfört med befolkningen i övrigt. För personer under 55 år är risken femfaldigad. Det visar en svensk studie som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2015.

Hur bedömer man samhällsnyttan vid vindkraftsetablering?

2015-10-12 08:00 CEST Högskolan i Gävle Energimyndigheten har beviljat 1,2 miljoner till ett projekt där en forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska utveckla modeller att användas som beslutsstöd vid bedömning av samhällsnyttan av vindkraftsetablering. - Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning om beslutsfattande ur ett brett perspektiv.