Pressmeddelanden

Spinnströmmar på en topologisk isolator har uppmätts elektriskt vid rumstemperatur

Spinnströmmar på en topologisk isolator har uppmätts elektriskt vid rumstemperatur

2015-12-07 07:00 CET
Forskare på Chalmers har för första gången rapporterat elektrisk uppmätning av spinnstr...

Giftiga ämnen försvårade utvecklingen av liv i haven

Giftiga ämnen försvårade utvecklingen av liv i haven

2015-12-04 11:05 CET
Genom att undersöka stenar på havens botten har en internationell forskargrupp visat at...

Stort globalt mänskligt fotavtryck för sötvatten

Stort globalt mänskligt fotavtryck för sötvatten

2015-12-04 07:09 CET
Dammar och bevattningssystem ökar den globala mänskliga vattenkonsumtionen mycket mer ä...

Tre Wallenberg Fellows till LiU

Tre Wallenberg Fellows till LiU

2015-12-03 11:10 CET
Hur kan el utvinnas från spillvärme? Varför går en osund livsstil i arv? Går det att ef...

Rekordmånga unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet

Rekordmånga unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet

2015-12-03 10:29 CET
Hela fem unga forskare har i år utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid Umeå univer...

Havsbotten närmast Skåne relativt fri från gifter – värre längre ut

2015-12-03 09:00 CET
SGU publicerar nu en ny rapport om havsbotten utanför Skåne, från Kriegers flak till om...

Kempestiftelserna offentliggör årets Gunnar Öquist Fellows

2015-12-02 10:25 CET
Torsdagen den 3 december kl. 14.00 offentliggör Kempestiftelserna årets Gunnar Öquist F...

Nya rapporter om havsbotten utanför Bohuslän

2015-12-02 09:00 CET
SGU har kartlagt havsbotten längs Bohusläns kust och publicerar nu två rapporter om omr...

Nationell biogasstrategi lanseras

Nationell biogasstrategi lanseras

2015-12-01 12:00 CET
​Ett mål på 15 TWh biogas till 2030 och en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. För...

Färre drabbas av hjärtinfarkt

Färre drabbas av hjärtinfarkt

2015-12-01 10:19 CET
Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt i Stockholms län har minskat med 27 procen...