Pressmeddelanden

Johan Ahlgren ny marknads- och kommunikationschef hos Naturvetarna

2015-06-08 11:49 CEST Naturvetarna Johan Ahlgren har tillträtt som ny marknads- och kommunikationschef hos Naturvetarna. Han har en gedigen bakgrund inom kommunikation och marknad, både från näringslivet och den offentliga sektorn. - Det ska bli spännande att jobba på ett modernt fackförbund som så tydligt stöttar varje enskild individ, säger Johan Ahlgren.

Europas utterforskare går samman

2015-06-05 15:25 CEST Naturhistoriska riksmuseet I Sverige ser läget bra ut för uttern. Den ökar i antal och det är något som många gläds över. Det har dock uppmätts mycket höga halter av perfluorerade ämnen i utter (t.ex. PFOS), något som kan bli ett problem om halterna fortsätter att öka. Måndagen den 8 juni 2015 inleds en fyra dagar lång europeisk konferens om uttern på Naturhistoriska riksmuseet.

Globalt toppmöte inom trafiksäkerhet nästa vecka

2015-06-05 14:22 CEST Chalmers tekniska högskola Infrastrukturminister Anna Johansson inleder på måndag världens största trafiksäkerhetskonferens, tillsammans med amerikanska trafiksäkerhetschefen Mark R. Rosekind. Det anrika internationella säkerhetsmötet hålls i Göteborg, arrangerat av forskningscentrumet Safer och Trafikverket, och samlar uppåt 1000 internationella säkerhetsexperter från 26 länder.

Grönare framtid med svarta pellets?

2015-06-05 11:35 CEST Umeå universitet Biomassa från skog eller åkergrödor kan till viss del ersätta fossila bränslen, men användningen i dag är globalt sett ganska liten. Martin Strandberg vid Umeå Universitet visar i sin avhandling att rostning av biomassan, så kallad torrefiering, förbättrar flera egenskaper hos biomassan så att den enklare och mer kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen.

Förenklad syn på hälsa i skolan

2015-06-05 07:10 CEST Stockholms universitet Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

Jägareförbundet nekar Vargkommittén

2015-06-04 14:59 CEST Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet kommer inte att delta i den Vargkommitté som regeringen vill tillsätta. – Vi är inte beredda på att börja om från början med vargförvaltningen. De planer som regeringen aviserat leder inte framåt. Därför säger vi nej, säger Torbjörn Lövbom ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-06-04 13:58 CEST Stockholms universitet Ett nytt klimatarkiv visar att ett varmt klimat i norra Europa kan drabbas av en plötslig avkylning till följd av störningar i den Nordatlantiska havscirkulationen och Golfströmmen. Detta visas i en ny studie publicerad i Quaternary Science Reviews, som undersöker klimatutvecklingen i norra Europa för omkring 120 000 år sedan.

Björnars DNA bättre på 1800-talet

2015-06-04 12:00 CEST Naturhistoriska riksmuseet Björnskinn i 100 år gamla samlingar visar att dagens björnar har tappat genetisk mångfald. Det framgår av en ny forskningsstudie vid Naturhistoriska riksmuseet.

2015-06-04 11:00 CEST Uppsala universitet Hos många djurarter skiljer sig kromosomerna åt mellan könen. Hanen har en Y-kromosom. Men hos en del djur, till exempel hos fåglar, är det tvärtom. Där har honorna en egen könskromosom, W-kromosomen. Uppsalaforskare har nu för första gången kartlagt den genetiska sammansättningen och evolutionen hos W-kromosomen.

Mikrofibermoppar återvinns i ny miljösatsning

2015-06-03 22:50 CEST Innu Science Scandinavia Innu Science lanserar ett retursystem för uttjänta mikrofibermoppar och utmanar städbranschen att ta större ansvar för städprodukters livscykler. ”Vi måste tänka i flera steg för att bygga ett uthålligt samhälle. Hur kan vi få material att hålla längre och vad kan vi använda dem till när de kastas,” menar Joachim Åhlander, vd för Innu Science Scandinavia.