Pressmeddelanden

Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

2016-01-14 08:00 CET
Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell a...

Rätt byggmaterial gör samhällets tillväxt hållbar

2016-01-13 13:05 CET
De svenska storstadsregionernas snabba tillväxt är en enorm utmaning för miljön när all...

​​​​​Naturhistoriska riksmuseet lockar allt fler besökare

​​​​​Naturhistoriska riksmuseet lockar allt fler besökare

2016-01-13 13:02 CET
Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen frå...

Naturhistoriska riksmuseet blir frimärken

Naturhistoriska riksmuseet blir frimärken

2016-01-12 12:48 CET
Årets första frimärken från Postnord sätter fokus på miljö och natur. Fem motiv har val...

Vi äter bättre än forna tiders kungar

Vi äter bättre än forna tiders kungar

2016-01-11 09:10 CET
Matlagning blir allt mer komplicerat, i likhet med annan kultur. Den mat du äter till v...

Algblomning påverkar inte utvecklingen av sexuella ornament hos säregen fisk

2016-01-06 09:32 CET
Tidigare forskning har visat att vissa fiskarter inte utvecklar sexuella ornament, som ...

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie

2016-01-05 15:00 CET
Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Gen...

Stora och ökande metanutsläpp från sjöar

Stora och ökande metanutsläpp från sjöar

2016-01-04 17:01 CET
De flesta av världens många sjöar ligger i klimatkänsliga områden på nordliga breddgrad...

​Hur påverkas enskilda celler av läkemedel?

2016-01-04 08:00 CET
Uppsalaforskare har utvecklat en metod som kan visa hur enskilda celler påverkas av beh...

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut skapade kaos i vargförvaltningen

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut skapade kaos i vargförvaltningen

2015-12-30 12:49 CET
När Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde att jaktbeslut, som rör de arter som är up...