Pressmeddelanden

2014-05-08 14:18 CEST Skattebetalarna Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i landet. De lokala variationerna är dock stora. I Kiruna ökar taxeringsvärdena mest (49 %), vilket ger en skattehöjning på i snitt 1 300 kronor. I Uppvidinge sänks skatten med 405 kr. Det visar en ny prognos som SCB gjort på uppdrag av Skattebetalarna.

2014-05-05 14:29 CEST Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 CareerBuilder och Öresundskomiteen anordnar nordens största karriärmässa

2014-05-02 13:05 CEST Öresundskomiteen Career Days är nordens största karriärmässa som riktar sig mot sista-års studenter och yrkesverksamma akademiker. Tillsammans med de utställande företagen på Career Days vill CareerBuilder, Öresundskomiteen och Öresunddirekt hjälpa mässbesökarna att utvecklas i sin karriär i hela Öresundsregionen. Årets Career Days i Malmö går av stapeln den 17 oktober i Malmö Arena.

2014-05-02 11:41 CEST Skattebetalarna Skattebetalarna har jämfört hur skatten på hela lönen, dvs inklusive sociala avgifter, utvecklats jämfört med 2006. Det har varit betydande skattesänkningar på arbete tack vare de jobbskatteavdrag som genomförts i fem steg, men också genom sänkta arbetsgivaravgifter.

2014-05-01 07:34 CEST Ipsos Sweden AB I väljarkåren som helhet finns en majoritet för att bibehålla eller öka de ekonomiska resurserna till försvaret. Det visar Ipsos undersökning, gjord på uppdrag av Dagens Nyheter om allmänhetens inställning i frågan om resurser till Sveriges försvar.

Året som gått i Linköping med ett klick på webben

2014-04-30 09:11 CEST Linköpings kommun I år är första gången som Linköpings kommun ger ut en digital årsredovisning. Genom att göra årsredovisningen digital sparar vi på miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten för alla – politiker, medborgare och andra intressenter. Det är lätt att klicka sig fram till det man vill veta.

BDO skapar läxläsningsrum - Läxhjälp i kampen mot utanförskapet

2014-04-29 10:30 CEST BDO Sverige Den 29 april är det den nationella Läxhjälpsdagen – ett initiativ som stiftelsen Läxhjälpen infört. För dagen skapar BDO ett läxläsningsrum på huvudkontoret i Stockholm och välkomnar elever från Sätraskolan som kommer att få läxhjälp av BDO:s medarbetare.

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

2014-04-29 09:56 CEST Teknologisk Institut Fördela resurserna rättvist – framgångsrika praktikfall och konkreta verktyg Konferensen Resursfördelning i utbildningsförvaltningen kommer att ta upp det allra senaste för er som arbetar med ekonomistyrning inom utbildningsförvaltningen.

Årsstämma och delårsrapport januari-mars 2014

2014-04-28 17:34 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovations årsstämma hölls den 28 april i Östersund. Till ny ordförande i styrelsen valdes Wilhelm Geijer. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Per Hollander, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand och Elisabeth Norman samt till ny ledamot valdes Siv Svensson.

Överskott i statens budget för första kvartalet

2014-04-28 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Utfallet på statens budget under årets första kvartal är ett överskott på 13 miljarder kronor. Motsvarande period föregående år var utfallet ett underskott på 74 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under första kvartalet 2013 lånade ut 98 miljarder kronor till Riksbanken.