Pressmeddelanden

Aktieutdelningar ger överskott i statens budget

2014-05-27 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Saldot på statens budget efter fyra månader är ett överskott på 24 miljarder kronor. Under april förbättrades saldot med 11 miljarder kronor. Staten har fått aktieutdelningar på knappt 6 miljarder kronor under april. Dessutom har Riksbanken levererat in ett överskott till staten på 3 miljarder kronor. Det är knappt hälften av vad staten fick från Riksbanken föregående år.

2014-05-27 09:27 CEST Skattebetalarna Uppdrag Gransknings journalist Sophia Djiobaridis har av Skattebetalarna utsetts till den person som under de senaste fyra åren har bidragit mest till att minska slöseriet i offentlig sektor. Därmed mottar hon ett pris på 130 000 kronor.

Gränshinder i fokus för årets Øresundshus i Almedalen

2014-05-23 10:31 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen samverkar i Almedalen för femte året i rad med Helsingborgs stad, Lunds kommun, Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne för att arrangera seminarier och skapa en mötesplats i Öresundshuset. I fokus för årets satsning står tillväxt och gränshinder.

2014-05-22 15:20 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.

2014-05-22 14:47 CEST Värmdö kommun Värmdös kommunfullmäktige fattade beslut om nya riktlinjer för ekonomisk hushållning vid sitt sammanträde den 21 maj. Beslut fattades även om en ny åtgärdsplan för återvinning av kväve och fosfor, samt ett tydligare barnperspektiv i tjänsteskrivelser.

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

2014-05-21 10:20 CEST Mälardalsrådet I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare från Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen. Under två dagar i maj träffas politiker från 56 kommuner och fem landsting på årets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

Mälartinget 2014 i Örebro: Hur skapar vi en mer hållbar storstadsregion?

2014-05-21 10:17 CEST Mälardalsrådet I morgon anländer ca 250 ledande politiker och företrädare från Stockholm-Mälarregionen till Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla samarbetet inom storstadsregionen. Under två dagar i maj träffas politiker från 56 kommuner och fem landsting på årets Mälarting i Örebro. Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för storregional samverkan.

2014-05-19 16:00 CEST Mälardalsrådet Mälardalens Högskola har lyckats bäst med att rekrytera studenter med olika bakgrund. En rapport om rekrytering till högre utbildning framtagen på beställning av Mälardalsrådet visar att Mälardalens högskola särskiljer sig positivt i sin rekrytering av studenter från studieovana miljöer, studenter med utländsk bakgrund och studenter från andra delar av världen.

PRESSINBJUDAN: Cykla mot en mer hållbar storstadsregion med Lena Baastad och Christer G Wennerholm, m.fl.

2014-05-19 15:54 CEST Mälardalsrådet Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa i rasande takt och så gör även behovet av ökad rörlighet, innovation, och tillväxt. Möt oss vid Olof Palmes torg och träffa några av Stockholm-Mälarregionens ledande politiker och diskutera hållbar mobilitet och vikten av storregional samverkan.

2014-05-19 11:00 CEST Ekonomistyrningsverket Försvarsmakten beställer försvarsmateriel av Försvarets materielverk (FMV) som i sin tur beställer den från försvarsindustrin. Detta dubbla beställningsled leder enligt ESV till obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Modellen begränsar även riksdagens och regeringens möjligheter att utöva finansiell styrning. ESV:s slutsats är därför att FMV bör uppgå i Försvarsmakten.