Pressmeddelanden

Svenskarnas betalvanor tvingar banker att leta fintechsamarbeten

Svenskarnas betalvanor tvingar banker att leta fintechsamarbeten

2016-10-24 08:10 CEST
Antalet icke-kontanta betalningar i Sverige ökade med 8,1 % under 2014 och uppgick till...

På väg mot Salem 3.0

På väg mot Salem 3.0

2016-10-21 14:53 CEST
Alliansen i Salem presenterar sitt förslag till budget för åren 2017-2019. Eftersom kom...

Fortsatt fokus på förvaltning

Fortsatt fokus på förvaltning

2016-10-20 16:13 CEST
Delåret, januari-september 2016: Investeringar om 48 miljoner kronor i 16 nya och ...

10 000 medarbetare engageras i Norrköpings viktigaste framtidsfrågor

10 000 medarbetare engageras i Norrköpings viktigaste framtidsfrågor

2016-10-19 14:30 CEST
​Just nu pågår projektet Framtidens Norrköping på C som gör medarbetarna i Norrköpings ...

ESV publicerar förfrågningsunderlag för upphandling av ekonomisystem och e-inköp

2016-10-18 13:01 CEST
Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat förfrågningsunderlagen i upphandlingarna av...

Integrationsglappet på svensk arbetsmarknad

2016-10-14 11:24 CEST
Trots svenskarnas positiva inställning till integration och invandring har personer med...

Felprioriteringar i förskolan och svikna löften till äldre

Felprioriteringar i förskolan och svikna löften till äldre

2016-10-12 14:54 CEST
– Svikna löften till Stockholms äldre, felprioriteringar i förskolan, uteblivna satsnin...

Beslut i Kommunstyrelsen

Beslut i Kommunstyrelsen

2016-10-12 13:44 CEST
På Kommunstyrelsens möte 11 oktober behandlades bland annat delårsrapport med prognos 2...