Pressmeddelanden

Svag krona påverkar elpriset

Svag krona påverkar elpriset

2016-04-05 06:00 CEST
Den svenska kronan har de sista åren försvagats med 10 procent mot euron. Det påverkar ...

Lyckade försäljningar visar att modellen fungerar

Lyckade försäljningar visar att modellen fungerar

2016-03-31 12:23 CEST
2015 – året i siffror • Antal företag som Inlandsinnovation investerat i: 29 (59 sedan...

Flera hälso- och sjukvårdssatsningar ger högre utgifter i februari

Flera hälso- och sjukvårdssatsningar ger högre utgifter i februari

2016-03-31 10:00 CEST
Saldot i statens budget för februari 2016 blev ett överskott på 45,5 miljarder kronor. ...

Pressträff och publicering av ESV:s budgetprognos den 6 april

2016-03-29 10:00 CEST
​Välkommen till en pressträff där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets första...

Limes Audio i Umeå fortsätter offensiven

Limes Audio i Umeå fortsätter offensiven

2016-03-23 16:26 CET
Limes Audio genomför en nyemission och Inlandsinnovation investerar ytterligare i bolag...

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

2016-03-21 15:57 CET
Ett samarbetsavtal där Sparbanken Nord ekonomiskt stödjer Parasport Norrbottens idrotts...

Mer pengar till nya bostäder och trivsammare stadsdelar

Mer pengar till nya bostäder och trivsammare stadsdelar

2016-03-18 11:00 CET
En fortsatt hög utvecklingstakt och en aktiv hyresgästdialog sammanfattar Helsingborgsh...

Fjällräddarna och Sparbanken Nord samarbetar för ett säkrare Norrbotten

2016-03-17 09:37 CET
Norra Lapplands Fjällräddarförening har slutit ett tre-årigt samarbetsavtal med Sparban...

Swedish Network of Convention Bureaus släpper unik kongressrapport

2016-03-17 07:59 CET
En ny kongressrapport lanseras idag av Swedish Network of Convention Bureaus. Rapporten...

Hanteringen av EU-stöd blir allt bättre

2016-03-16 10:03 CET
Sverige administrerar drygt 10 miljarder kronor i stöd från EU varje år. ESV har gransk...