Pressmeddelanden

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

2014-06-23 19:28 CEST Mälardalsrådet Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.

Överskott i statens budget för årets fem första månader

2014-06-19 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Saldot på statens budget för årets fem första månader är ett överskott på 53 miljarder kronor, vilket är 106 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under januari–maj 2013 lånade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken. Ökade inkomster från skatt på varor och tjänster bidrog också till överskottet.

2014-06-19 08:01 CEST Miljöstyrningsrådet Sveriges upphandlare och miljösamordnare erbjuds nu en introduktion till att räkna på livscykelkostnader (LCC) i upphandling. Miljöstyrningsrådet har tagit fram en fritt tillgänglig webbaserad LCC-skola som ger grundläggande kunskaper i hur det går att utforma kriterier och göra en behovsanalys med hjälp av LCC inför en upphandling.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

2014-06-18 15:30 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

Debattartikel: Företagande på lika villkor är det enda sunda alternativet

2014-06-17 14:53 CEST Hogia Om Kassaregisterlagen handlar om sund konkurrens på lika villkor ska det inte finnas några undantag, vare sig på grund av storlek eller orsakat av väderförhållanden. Alla företag ska följa samma regler och lagar, annars skickar det fel signaler

Kommunerna minskar kontantstödet till idrottsföreningarna

2014-06-17 07:42 CEST Riksidrottsförbundet Nästan hälften av landets kommuner har i år minskat det ekonomiska kontantstödet till idrottsföreningarna. I år ger de i genomsnitt 110 kr per invånare i föreningsstöd jämfört med 156 kronor 2013. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det är en oroande utveckling som riskerar att slå mot barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer.

2014-06-16 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 89 miljarder kronor eller motsvarande 2,4 procent av BNP. Det är ungefär lika stort som det ESV räknade med i april.

2014-06-13 09:41 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014, vilket motsvarar 1 200 kronor per person. Detta trots höjda grundavdrag och stärkta bostadstillägg. Det framgår av en ny rapport som Skattebetalarna och SPF har tagit fram med hjälp av underlag från SCB.

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne Fler ungdomar i Skåne måste uppnå gymnasiekompetens, framförallt med yrkesförberedande inriktning. De som utbildar sig efter gymnasiet bör välja yrken där det finns jobb – inom teknik, vård och skola. Det är receptet för att vända den negativa utveckling som förutspås i Region Skånes prognos ”Skåne 2022 – ekonomi och sysselsättning” som släpps idag.

2014-06-11 06:00 CEST BDO Sverige Idag publiceras Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning om kundnöjdhet bland Sveriges revisions- och rådgivningsbyråer. För andra året i rad toppar BDO listan och har i år dessutom markant ökat marginalen till andraplatsen.