Pressmeddelanden

2014-01-09 14:16 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) I ett inlägg på DI Debatt (3/1) kritiserar Anitra Steen Tidningsutgivarna (TU) för att de tar in reklam från privata spelbolag. I sitt svar (DI 8/1) klargör TUs vd Per Hultengård varför det svenska systemet strider mot EU-rätten. BOS uppmanar regeringen att öppna upp för en diskussion kring hur Sverige kan få en spelreglering som är förenlig med EU-rätten och ger spelaren ett kraftfullt skydd.

Systemtexts företagsrekonstruktion avslutad: tecken på stabilitet och en lovande framtid

2014-01-08 11:28 CET Systemtext Systemtext har under 2013 genomgått och framgångsrikt avslutat en företagsrekonstruktion. Det innebär att Systemtext åter igen är ett stabilt bolag med en lovande framtid.

2013 kan sammanfattas som största byggstarten i Väsby sedan 80-talet

2013-12-30 09:15 CET Upplands Väsby kommun Väsby har under 2013 bidragit med fler byggstarter än något annat år sedan 80-talet. Det startades, under året som passerat, byggen av 606 bostäder varav 54 studentbostäder som både startades, färdigställdes och flyttades in i under året. Detta är ett viktigt bidrag till den växande Stockholmsregionen och den efterfrågan på bostäder som finns.

Stoppa regeringens förslag

2013-12-27 10:48 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Regeringen föreslog nyligen att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.

2013-12-19 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Inkomsterna i statens budget uppgår till 71,5 miljarder kronor i november. De totala utgifterna är 58,0 miljarder kronor. Statens budget visar därmed ett överskott på 13,5 miljarder kronor i november.

2013-12-16 11:49 CET Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet belönar en upphandlande organisation och leverantör som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling. "Vi vet att det finns många goda exempel runt om i landet. Passa på att nominera er själva och visa det fina arbete ni gör, säger Sven-Olof Ryding", VD på Miljöstyrningsrådet.

2013-12-16 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Underskottet i de offentliga finanserna växer nästa år till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av BNP. Det är det största underskottet sedan överskottsmålet infördes år 2000.

2013-12-16 10:00 CET Ekonomistyrningsverket The deficit in public finances next year will be the largest since the surplus target was introduced: SEK 87 billion, or an amount equivalent to 2.3 per cent of GDP. The deficit in public finances will continue until the end of 2016. Margins for the expenditure ceilings are shrinking. When the need for a safety margin is taken into account, there is no scope for permanent increases in expenditure.

2013-12-12 12:46 CET Region Skåne Skåne är en tillväxtregion som samtidigt har stora utmaningar. Det visar den rapport som Region Skåne idag publicerar om omvandlingen av Skånes näringslivsstruktur. Skåne har halkat efter de två övriga storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland inom tillverkningsindustrin, medan den skånska tillväxten är god inom distributions- och producenttjänster.

Bättre vård för de mest sjuka äldre gav länet 46 miljoner kronor

2013-12-12 11:18 CET Regionförbundet Örebro Vården till de mest sjuka äldre har blivit betydligt bättre, för detta betalar socialdepartementet ut 46 miljoner kronor till kommunerna och landstinget i Örebro län. Detta kan jämföras med de 11,6 miljoner som länet fick förra året för motsvarande arbete. I riket kommer länet tvåa bland dem som gjort störst förbättringar. Lekeberg och Laxå är två av kommunerna som gjort störst förbättringar.