Pressmeddelanden

Mälardalsrådet har ny styrelse!

2015-05-11 16:17 CEST Mälardalsrådet Ny styrelse för Mälardalsrådet utsedd den 8 maj på Mälartinget i Nyköping. Torbjörn Rosdahl (M), tar över som ordförande och Karin Wanngård (S), som vice ordförande för Mälardalsrådet.

​Kanonlyft i Kittelfjäll

2015-05-11 09:12 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation har investerat i Kittelfjäll som nu satsar på att förlänga säsongen. Ägarna till skidanläggningen i Kittelfjäll gör den största satsningen sedan anläggningen byggdes i mitten av 50-talet. Nu vill Inlandsinnovation träffa fler företag i Västerbotten för att berätta om möjligheterna med riskkapital.

Rosdahl tar över ordförandeklubban

2015-05-08 16:25 CEST Mälardalsrådet I dag valdes Torbjörn Rosdahl (M) till ny ordförande för Mälardalsrådet. Mandatet löper på två år och innebär en ledande roll i arbetet att driva storregionala utvecklingsfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

Nya guidelines för modern spårväg i Sverige

2015-05-08 12:04 CEST Spårvagnsstäderna ​Nya gemensamma guidelines för spårvägstrafik har tagits fram genom ett samarbete inom kollektivtrafikbranschen. Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. De ger stöd och inspiration till städer som vill utveckla kollektivtrafik med hög kapacitet.

2015-05-08 10:14 CEST JAK Medlemsbank

2015-05-07 11:00 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation säljer sin andel i Permascand. Efter tre års ägande i teknikföretaget i Ljungaverk gör Inlandsinnovation sin hittills största exit, och medel frigörs för fler investeringar i tillväxtbolag i de sju nordligaste länen.

2015-05-06 15:56 CEST Uppsala universitet Inför toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som äger rum 2-3 juni, har nu en rapport tagits fram som sätter fokus på några av de mest brännande utmaningarna. Målet är man under mötet ska lyckas förflytta diskussionen från ”vad” till ”hur” och ”vem”.

Frukostseminarium med vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

2015-05-06 10:32 CEST Almega Almega bjuder in till frukostseminarium där vice Riksbankschef ​Cecilia Skingsley talar om det aktuella penningpolitiska läget och inflationsmålet. Detta kommenteras av Lena Hagman, chefekonom Almega, samt Lars Jagrén, chefsekonom Unionen.

2015-05-06 08:26 CEST Borås Stad ​Hela 13,5 miljoner kr som varje krona ger nytta för skolan och våra ungdomar – den extra satsningen till 2015 års budget beslutar Kommunstyrelsen om på måndag. Den största potten, 4,5 miljoner kr, är öronmärkt för läromedel. 3 miljoner kr avsedda för IT-hjälpmedel. Dessutom används 2,5 miljoner till att täcka de ökade skolskjutskostnader.

Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

2015-05-06 08:20 CEST Öresundskraft 301 Mkr efter finansnetto, ökad kundnöjdhet och 56 miljoner kronor i koncernbidrag till Helsingborgs stad. Öresundskrafts bokslut för 2014 har presenterats.