Pressmeddelanden

Krafttag mot nedskräpningen i Åstorp

2014-01-30 15:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I juni 2013 öppnade Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tre nya återvinningsstationer i vardera orten Åstorp, Kvidinge och Hyllinge. De används flitigt av hushållen och FTI får in mycket material för återvinning. Tyvärr finns det även oseriösa personer som missbrukar återvinningsstationerna till dumpning av grovavfall. Särskilt stationen i Hyllinge har varit hårt ansatt.

2014-01-30 11:14 CET Skogsindustrierna Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.

Christina Dahlström 2014 års Alf de Ruvo-stipendiat

2014-01-28 10:07 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Dr Christina Dahlström har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.

2014-01-28 09:35 CET Skogforsk När skogen avverkas är det viktigt att lämna kantzoner runt sjöar och vattendrag för att skydda dem. Det är visserligen dyrt för skogsägaren att avstå virkesvolymer, men en studie från Skogforsk och SLU visar att ett hyggesfritt skogsbruk i kantzonerna kan ge ett betydligt billigare skydd, jämfört med att lämna kantzonen orörd för all framtid.

Tillfällig stängning av återvinningsstation på Djurö

2014-01-27 09:44 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) måste torsdagen den 13 februari tillfälligt stänga återvinningsstationen på Sollenkrokavägen vid Kustbevakningen på Djurö. Anledningen är att kommunen ska bygga en återvinningscentral på Djurö och behöver marken under byggtiden.

DEFLAMO: Flyttar det svenska kontoret till Öresundsregionen

2014-01-24 11:37 CET DEFLAMO AB Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar det naturliga flamskyddsmedlet Apyrum, flyttar det svenska huvudkontoret till Öresundsregionen. Bakgrunden till beslutet är att DEFLAMO, genom regionens goda tillgång på kompetens inom specialkemi och med sin geografiska placering närmare kunderna, därigenom kan förstärka organisationen och effektivisera verksamheten.

Tidig lövröjning bäst - men sen röjning ingen katastrof

2014-01-24 08:35 CET Skogforsk Många lövungskogar står oröjda alltför länge och det sänker beståndens framtida värde. Men nu visar Skogforsk att grönkronor och diametertillväxt kan återhämta sig även efter en sen röjning. Däremot kommer de sent röjda bestånden aldrig ifatt de mera välröjda.

Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

2014-01-22 15:58 CET Skogsindustrierna Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är förutsättningar för att nå klimatmålen. Det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri.

Innovationer bemöter papper- & massabranschens utmaningar

2014-01-22 08:18 CET Inspecta Med en bransch som är hårt utsatt av konkurrens och en stark svensk valuta krävs nya idéer om produkter och ett effektivt underhåll och drift. Papper- och massabranschen är inne i en fas av förändring där bruken ligger långt fram inom innovationer och produktutveckling. Men hur ska de på kortast möjliga tid, och till lägsta möjliga kostnad, kunna utveckla en hållbar och långsiktig strategi?

2014-01-21 10:18 CET Opticom International Research AB Opticom now presents the results of the 11th edition of the “Brand Equity Tracking Survey - Office Paper”. This industry standard benchmark survey for office paper brands has been conducted among 2 100 professional end-users across 7 countries in Europe. The countries covered are Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, the Netherlands and Sweden.