Pressmeddelanden

​Ny återvinningsstation ställs ut vid Fågelbro

2016-03-11 14:07 CET
Med början den 10 mars ställs en helt ny återvinningsstation ut vid den nya pendlarpark...

Head-up display på skördare ger ingen produktionsökning

Head-up display på skördare ger ingen produktionsökning

2016-03-10 10:36 CET
Skogforsk har genomfört en studie med en head-up display, där skördardatorns informatio...

​Återvinningsstation tas bort i Hässelby

​Återvinningsstation tas bort i Hässelby

2016-03-09 15:53 CET
Återvinningsstationen vid Blomsterkungsvägen i Hässelby tas bort den 8 mars med anledni...

​Svenska folket blir bättre på att lämna förpackningar till återvinning – Ny statistik kommun för kommun

2016-03-02 08:59 CET
Ny statistik visar att mängden förpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinnin...

Nya patentansökningar inlämnade

2016-02-29 18:42 CET
Inför uppbyggnaden av en ny produktionsanläggning i Karlshamn har Bolaget utvecklat en ...

​Återvinningsstationen tas bort i Vivsta

2016-02-29 06:15 CET
Återvinningsstationen vid OK/Q8 vid Vitögatan 1 i Vivsta tas bort med anledning av att ...

Beslut om företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor

2016-02-26 13:25 CET
Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styr...

Ny återvinningsstation ställs ut vid ICA i Kronoparken

2016-02-25 09:23 CET
​Den 1 mars ställs en ny återvinningsstation ut i Kronoparken i Umeå, där det i många å...

Gallringsuppföljning nu i praktisk drift

Gallringsuppföljning nu i praktisk drift

2016-02-25 08:29 CET
Skogforsks nya beslutsstöd för gallringsuppföljning ger bättre gallringar och sänker ko...

Avisera visar kreativa förpackningslösningar på SHOP Nordic

Avisera visar kreativa förpackningslösningar på SHOP Nordic

2016-02-25 07:00 CET
Avisera ställer ut på SHOP Nordic, Kistamässan, 13-14 april, monter H:02