Pressmeddelanden

​Ungskogsgödsling kräver rätt granar

2014-12-15 07:00 CET Skogforsk Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk.

2014-12-14 23:44 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Lös luciakronan som den skulle? I jul kommer miljontals trasiga lampor att by-tas ut i svenska hem och det är viktigt att de hanteras rätt. Lampor kan innehålla bly och kvicksilver vilket förstör och försvårar återvinningen om de blandas med glasflaskor och andra förpackningar. Vill du bidra till att rädda planeten, lämna inte lampor dessa vid obemannade återvinningsstationer.

Lucia kommer med enklare återvinning i Sälen och Kläppen

2014-12-11 15:33 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Vinterturister i Sälen får ökade möjligheter att fortsätta återvinna förpackningar och tidningar till nytt material och kan fortsätta rädda planeten även under semestern. Lagom till skidsäsongen ställer Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI ut nya återvinningsstationer i Tandådalen, Hundfjället och Stöten. Med de tre nya stationerna har Sälenfjällen sammantaget fem och FTI planerar för fler.

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

2014-12-11 13:00 CET Skogforsk Idag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige. Men nya resultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott, utan nämnvärda tapp i tillväxt, kvalitet eller vitalitet.

​Återvinningsstationen på Västanågatan i Gottfridsberg tas bort

2014-12-11 11:06 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Västanågatan vid P-huset i Gottfridsberg i Linköping tas bort den 15 december på markägarens begäran. Anledningen är att markägaren ska bebygga platsen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har i nuläget inte någon ersättningsplats att tillgå.

2014-12-09 14:41 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Lagom veckan före jul kommer glada besked för de många i Stockholms län som, återvinnersina förpackningar och tidningar. Mellan den 15 - 17 december startar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, inte bara en utan hela fyra nya återvinningsstationer. De nya stationerna ställs ut i Sundbyberg (Götgatan), Tungelsta (Idrottsvägen), Ekerö (Herredagsvägen på Gällstaö) och i Veddesta (vid Willys).

2014-12-05 15:20 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen TV 5:s Filip och Fredrik får par att vända ut och in på sitt äktenskap i relationsprogrammet: Ska vi göra slut? I veckans avsnitt besökte de Bollebygd för att hjälpa Ida och Peter att reda ut det som inte fungerar i äktenskapet. I en filmsekvens visas hur de slänger Peters gamla porrfilmer på kommunens återvinningscentral. Alla i Sverige är dock inte lika medvetna att de ska lämnas som brännbart.

​Återvinningsstationen vid ICA Skånsta har flyttats

2014-12-05 11:52 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Stängningen av återvinningsstationen vid ICA Skånsta på Kantarellvägen 3 är skjuten på framtiden. I samarbete med den nya markägaren har den istället flyttats inom området den 3 december. Återvinningsstationen får nu vara kvar tills bygget startar på allvar, preliminärt under mars.

2014-12-05 10:01 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Hallsbergsvägen 62 togs bort den 16 oktober på markägarens begäran. I fin samverkan med Hallsbergs kommun har nu Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) fått bygglov beviljat för en yta vid Hallsbergsvägen 82 för att ställa ut en ny återvinningsstation. FTI räknar med att ställa ut den nya stationen den 19 december.

2014-12-04 20:05 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I Örebro tas nu ytterligare krafttag för att förbättra miljön kring ett antal utvalda återvinningsstationer. Lokala idrottsföreningar informerar om sortering och undersöker vad besökarna vill förbättra på sin station.Bakom arbetet står Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), organisationen Städa Sverige och fyra idrottsföreningar i Örebro i samarbete som sträcker sig en bit in i februari.