Pressmeddelanden

Miljövänligare framställning av ”gröna” kemikalier

2014-02-06 08:16 CET Umeå universitet Den kemiska industrin utvecklar i dag nya ”gröna” bränslen och kemikalier från biomassa och strävar mot miljövänligare och kostnadseffektivare produktionsprocesser. Kemisten Johan Ahlkvist har optimerat framställning av levulinsyra, en biokemikalie med många användningsområden. Avhandlingen läggs fram vid Umeå universitet den 14 februari.

2014-02-05 14:56 CET Skogsindustrierna Produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper.

Bättre utbildning minskar olyckor med lyftredskap

2014-02-04 08:47 CET Inspecta 80 % av alla olyckor med last- och lyftredskap beror på felhantering av redskapen. Det är olyckor som med rätt kunskap kan undvikas. Nu ges en uppdaterad utgåva av boken ”Säkra lyft och lasthantering” ut.

DEFLAMO: Magnus Jörsmo tillträder som vd den 3 februari

2014-02-03 10:13 CET DEFLAMO AB Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar det naturliga flamskyddsmedlet Apyrum, tillsätter som tidigare meddelats Magnus Jörsmo som ny verkställande direktör med början den 3:e februari.

Krafttag mot nedskräpningen i Åstorp

2014-01-30 15:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen I juni 2013 öppnade Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tre nya återvinningsstationer i vardera orten Åstorp, Kvidinge och Hyllinge. De används flitigt av hushållen och FTI får in mycket material för återvinning. Tyvärr finns det även oseriösa personer som missbrukar återvinningsstationerna till dumpning av grovavfall. Särskilt stationen i Hyllinge har varit hårt ansatt.

2014-01-30 11:14 CET Skogsindustrierna Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.

Christina Dahlström 2014 års Alf de Ruvo-stipendiat

2014-01-28 10:07 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Dr Christina Dahlström har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 500 000 kronor för sina grundläggande insatser rörande ytjämnhet på bestrukna papper.

2014-01-28 09:35 CET Skogforsk När skogen avverkas är det viktigt att lämna kantzoner runt sjöar och vattendrag för att skydda dem. Det är visserligen dyrt för skogsägaren att avstå virkesvolymer, men en studie från Skogforsk och SLU visar att ett hyggesfritt skogsbruk i kantzonerna kan ge ett betydligt billigare skydd, jämfört med att lämna kantzonen orörd för all framtid.

Tillfällig stängning av återvinningsstation på Djurö

2014-01-27 09:44 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) måste torsdagen den 13 februari tillfälligt stänga återvinningsstationen på Sollenkrokavägen vid Kustbevakningen på Djurö. Anledningen är att kommunen ska bygga en återvinningscentral på Djurö och behöver marken under byggtiden.

DEFLAMO: Flyttar det svenska kontoret till Öresundsregionen

2014-01-24 11:37 CET DEFLAMO AB Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar det naturliga flamskyddsmedlet Apyrum, flyttar det svenska huvudkontoret till Öresundsregionen. Bakgrunden till beslutet är att DEFLAMO, genom regionens goda tillgång på kompetens inom specialkemi och med sin geografiska placering närmare kunderna, därigenom kan förstärka organisationen och effektivisera verksamheten.