Pressmeddelanden

​Välkommen till Oceanhamnen Veidekke – vinnare i markanvisningstävling

​Välkommen till Oceanhamnen Veidekke – vinnare i markanvisningstävling

2017-06-26 09:35 CEST
Under våren pågick en markanvisningstävling för bostäder i den andra etappen i den nya ...

Vem blir Sveriges bästa trädfotograf?

Vem blir Sveriges bästa trädfotograf?

2017-06-26 09:22 CEST
Vi-skogen och Tidningen Vi drar i dag igång jakten på Sveriges bästa trädbild. Fototävl...

Östgruppen stöttar kampanj till stöd för relegerade studenter i Belarus

2017-06-26 09:17 CEST
Under de senaste två åren har minst tolv studenter relegerats på politiska grunder i Be...

Fortsatt kontroll av brandskydd i radhus

2017-06-26 09:10 CEST
Brandförsvar och säkerhet kommer med start i juni att fortsätta kontrollera det byggnad...

Chefer alltmer positiva till att rekrytera nyanlända        - men har lågt förtroende för politikers förmåga att få nyanlända i arbete

Chefer alltmer positiva till att rekrytera nyanlända - men har lågt förtroende för politikers förmåga att få nyanlända i arbete

2017-06-26 09:06 CEST
Chefer inom privat tjänstesektor är positiva till att rekrytera nyanlända och fler är p...

Words and Music -  after work med gästkonstnärer

Words and Music - after work med gästkonstnärer

2017-06-26 09:00 CEST
Den 28 juni mellan kl 17 och 19 bjuder gästkonstnärerna Emma Hooper och Charlie William...

Cecilia Selander Moss ny konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan

Cecilia Selander Moss ny konstnärlig chef på Kungliga Svenska balettskolan

2017-06-26 09:00 CEST
​Den 14 augusti börjar Cecilia Selander Moss sitt arbete som konstnärlig chef på Kungli...

Skåne Nordost: Plan krävs för att undvika att vissa delar blir utan fiber

Skåne Nordost: Plan krävs för att undvika att vissa delar blir utan fiber

2017-06-26 08:52 CEST
Kommunerna behöver ha en strategi och framförhållning för att hantera områden där komme...

Delta i kampanjen Skicka kärlek till din livsmedelsbutik!

Delta i kampanjen Skicka kärlek till din livsmedelsbutik!

2017-06-26 08:32 CEST
Mitt i det offentliga rummet står matbutiken dit vi alla går. Även matbutikerna utsätts...

Arvika laddar grönt

2017-06-26 08:29 CEST
Den 27 juni invigs två laddstolpar för elbilar i Arvika och det här är bara början på e...