Pressmeddelanden

2014-11-20 15:37 CET Nationella sekretariatet för genusforskning Över 300 forskare, aktivister, kultur- och jämställdhetsarbetare kommer till Umeå för Att utmana makten. 26-28 november pågår Sveriges största genusforskarkonferens - g14. I år kommer begreppet makt utmanas och diskuteras i förhållande till samisk feminism, antirasistisk forskning, arbetsmarknad, skogssektor, hushållsarbete, kropp, litteratur, bland mycket annat.

2014-11-20 15:31 CET Umeå kommun ​Kommunen säkerställer medborgarnas rättigheter till sitt minoritetsspråk som helhet men ska bli bättre på att kartlägga behov av förskola på samiska och informera om den stärkta rätten till modersmålsundervisning.

2014-11-20 15:30 CET Umeå kommun ​En enig för- och grundskolenämnd har fattat beslut om budget 2015. Av nämndens totala budget på 2 179,7 mnkr är effektiviseringsbehovet nästa år är totalt 62 mnkr men där tillfälliga projektmedel på 18 mnkr kommer att användas för att minska effekterna på verksamheten. Förskoleverksamheten undantas medan övriga verksamheter ska effektiviseras med sammanlagt 44 mnkr under 2015.

Tillfälligt staket runt dammen på Fristadstorget

2014-11-20 15:26 CET Eskilstuna kommun ​Under fredagen 21 november placerar vi ut staket runt dammen på Fristadstorget. Detta är en tillfällig säkerhetsåtgärd med anledning av att det nu inträffat flera incidenter vid den nya dammen på torget.

Helsingborg utsedd till bästa kommun av Håll Sverige Rent

2014-11-20 14:30 CET Helsingborgs stad Helsingborg gick från 111:e plats till bäst i Sverige på 4 år och kammade hem titeln Årets Håll Sverige Rent-kommun 2014, en prestigefylld utmärkelse som delas ut av Håll Sverige Rent. Helsingborg har under 2014 arbetat strategiskt och målinriktat för en renare stad genom lustfyllda skräpplockaraktiviteter i I love Hbg:s tecken.

WWFs julklappstips: Ge bort ett fadderskap eller stötta en parkvakt i jul!

2014-11-20 14:23 CET Världsnaturfonden WWF Ge bort en gåva som gör skillnad – WWF fortsätter satsningen på stöd till fler parkvakter i kampen mot den grymma tjuvjakten på elefanter, noshörningar och tigrar. Med en julgåva till parkvakterna eller ett fadderskap följer ett fint gåvobevis att lägga i paketet.

Extra lönehöjning till anställda vid Magnetica education i Väsby

2014-11-20 14:06 CET Upplands Väsby kommun ​Alla grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger anställda av Magnetica Education får en extra löneförhöjning. För den som arbetar heltid innebär det en extra höjning om 500 kronor per månad, från och med 1 december.

2014-11-20 13:52 CET VINNOVA Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Dagens besked räddar Bromma och stoppar slöseriet med skattepengar

2014-11-20 13:42 CET Centerpartiet Vid Trafikutskottets möte tidigare idag beslutade en majoritet att snabbehandla tv motioner som kräver att bygget av Förbifart Stockholm återupptas senast den 1 januari nästa år och att man vill stoppa den förhandlingsperson som utsetts för att undersöka möjligheten att stänga Bromma flygplats. En viktig seger för alla oss som värnar företagen och jobben i hela landet, säger Anders Åkesson (C).

2014-11-20 13:08 CET Kulturrådet Benny Marcel, som i dag är ställföreträdande generaldirektör för Kulturrådet, blir ny direktör för Nordiska kulturfonden. Benny Marcel får uppgiften att från mars 2015 leda fondens arbete de närmaste fem åren.