Pressmeddelanden

2015-04-16 15:03 CEST Kulturrådet Nio kommuner i Västmanlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 19 000 elever beräknas få del av insatserna.

2015-04-16 15:03 CEST Kulturrådet 44 kommuner och15 friskolor i Västra Götalands län har sökt och beviljats bidrag från Skapande skola för nästa läsår. Så gott som samtliga stadsdelar i Göteborg får bidrag för kultur i skolan. Drygt 30 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 137 000 elever beräknas ta del av insatserna.

Växjö vinner nationellt trafiksäkerhetspris

2015-04-16 15:00 CEST Växjö kommun Växjö kommun vinner 2015 års Guldtriangel. Det stod klart nu under eftermiddagen vid NTF:s kongress i Riksdagen. Kommunen får pris för att ha genomfört drygt 3500 hembesök i Östra Lugnet, Biskopshagen, Högstorp och Sandsbro i syfte att förändra attityder och beteenden i trafiken.

Svensk ekonomi alltmer beroende av tjänster. Hur påverkar de globala värdekedjorna KIS-företagens framväxt?

2015-04-16 14:56 CEST Almega Lyssna till en presentation av de kunskapsintensiva tjänsteföretagens betydelse för svenskt tillväxt och sysselsättning samt hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring vad som behöver göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Malmö

2015-04-16 14:33 CEST Almega Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Malmös integrationsutmaningar.

Vård av papperslösa

2015-04-16 14:23 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att regeringen vidgar lagstiftningen så att papperslösa också kan få vård som inte är akut. I väntan på det vill Miljöpartiet att landstinget redan nu börjar erbjuda papperslösa samma vård som andra medborgare.

​Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:08 CEST Diakonia "Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner," skriver representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen i ett gemensamt uttalande. Avräkningarna ska gå till att finansiera kostnader för flyktingmottagande i Sverige. "Dessa två så avgörande prioriteringar får aldrig sättas mot varandra!"

Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:02 CEST Svenska kyrkan Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd, säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen.

​Premiär för SM i skräpplockning på Sundstorget på lördag

2015-04-16 13:36 CEST Helsingborgs stad Premiären för SM i skräpplockning är en av de aktiviteter som äger rum på Vårkicken, startskottet för I love Hbgs vårstädning, på Sundstorget på lördag klockan 11:00-15:00. Då utmanar Helsingborg både Göteborg och Stockholm i en 5-kamp i olika sportgrenar kopplade till skräpplockning.

2015-04-16 13:25 CEST Fortum Sverige AB Fortum brukar regelmässigt gå ut med veckovisa vårflodsprognoser för de områden där företaget har verksamhet. I år ser dock vårfloden ut att bli mycket lugn. Mot den bakgrunden är Fortums prognos att det i dagsläget inte finns något behov av veckovisa prognoser.