Pressmeddelanden

2014-10-23 12:18 CEST Brottsofferjouren Regeringens budget är ett svek mot landets brottsoffer. I budgeten, som presenterades idag, satsar regeringen stort på kvinnojourernas verksamhet, men inte en krona går till stöd åt de drygt 90 000 brottsutsatta, anhöriga och vittnen som varje år söker stöd hos Brottsofferjouren.

2014-10-23 12:15 CEST Arvika kommun Nästa torsdag får Arvika bibliotek besök av Pia Hagmar, som är en är en av landets mest populära barn- och ungdomsförfattare. Pia Hagmar kommer att leda en skrivarverkstad under dagen och på kvällen kan både barn och vuxna få höra Pia berätta om sina böcker.

2014-10-23 12:14 CEST Arvika kommun Kommande vecka blir det många aktiviteter på biblioteket för höstlovslediga. På måndag kan du vara med i filmverkstad. Sagostund för yngre barn blir det både tisdag och torsdag. Onsdag eftermiddag är det pysseldags. Pia Hagmar som leder skrivarverkstad på torsdag, är en av Sveriges mest lästa barn-och ungdomsförfattare. På kvällen berättar Pia om sina böcker och hur det är att vara författare.

Annie Lööf: - Budgeten vrider klockan tillbaka till Göran Perssons 90-tal

2014-10-23 12:06 CEST Centerpartiet Det är jobben, miljön och landsbygden som får betala priset för regeringens åtgärds- och bidragspolitik. –Vänsterregeringen överger jobblinjen och vrider tillbaka klockan till Göran Perssons 90-tal. Att halvera RUT kommer att kosta både jobb och skatteintäkter. Det säger Annie Lööf om regeringens budgetproposition.

En tydlig rödgrön udd riktad mot arbetande barnfamiljer i Stockholm

2014-10-23 12:02 CEST Moderaterna i Stockholm Regeringens budgetförslag är uttalat stockholmsfientligt genom att hämma förutsättningarna för tillväxt och jobb. Höjda skatter på arbete – särskilt för ungdomar – och höjda bidrag för att inte arbeta försvagar drivkrafterna för arbete.Kombinerat med uteblivna eller försenade infrastrukturinvesteringar innebär det ett rödgrönt dråpslag mot tillväxten i Stockholm som Sveriges ekonomiska motor.

DEBATT: Kulturmiljöprogram utan riktning

2014-10-23 11:53 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Det är positivt att Uppsala nu arbetat fram ett kulturmiljöprogram, men Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som har fått förslaget på remiss, anser att programmet är för allmänt hållet.

2014-10-23 11:53 CEST HSB Riksförbund I dag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2015. - Det är dessvärre inga större nyheter på bostadsområdet i regeringens budget och framför allt inget konkret som långsiktigt ökar bostadsbyggandet. Den här budgeten kommer knappast att dämpa den bostadsångest som många känner i dag på grund av bostadsbristen, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

2014-10-23 11:44 CEST JAG Assistansersättningen höjs med fyra kronor till 284 kr per timme 2015. Det täcker inte ens de avtalade lönehöjningarna. Till det kommer höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. – Men personer med de största behoven använder varenda krona. Det blir ett tufft år för medlemmarna i JAG, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG.

Ömsom vin och ömsom vatten i budgeten

2014-10-23 11:36 CEST Svenska Vård Regeringens budget har lagts fram och Svenska vård konstaterar att det finns flera intressanta och viktiga prioriteringar och förslag inom vård- och omsorgsområdet. Samtidigt finns det inslag i budgeten som gör att vi är oroade över hur regeringen ser på fristående utförare inom vård och omsorg. Inte minst med anledning av förslaget om ändring av lagen om valfrihetssystem.

Sjöstedt (FP): Valsvek av de rödgröna redan efter två dagar

2014-10-23 11:18 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus – I valrörelsen lovade de rödgröna att köpa Hertha Hillfons hem och ateljé i Mälarhöjden och omvandla det till ett museum om man kom till makten. Det tog bara två dagar på posten som kulturborgarråd innan Roger Mogert (S) gjorde helt om, säger Madeleine Sjöstedt (FP).