Pressmeddelanden

Almedalen: Bortom vår egna gränser – svaret för framtidens hållbarhet?

2015-05-22 15:39 CEST Yennenga Progress Ärkebiskop Antje Jackelén möts i ett spännande samtal med cancerläkaren Stefan Einhorn, artisten Dogge Doggelito och Yennenga Progress generalsekreterare Stina Berge, lett av moderator Marika Griehsel. Inom allt fler områden inser vi att vi inte kan uppnå genomgripande resultat inom för snäva gränser. Vi ser det inom medicin, polisiära insatser och teknik, men också frågor som fred & hållbarhet.

Lanserig av Nya NYSAM

2015-05-22 15:29 CEST NYSAM - Nyköping i samverkan Genom gemensamma marknadsföringsåtgärder och aktiviteter kommer NYSAM att arbeta med att stärka Nyköpings konkurrenskraft.

​Tandvårdssajten alltomdinatander.se firar ett år i ny kostym

2015-05-22 14:45 CEST Praktikertjänst Hurra, hurra, hurra! Idag, den 22 maj, är det ett år sedan Praktikertjänsts tandvårdssajt alltomdinatander.se fick ny plattform och nytt utseende.

2015-05-22 14:30 CEST GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen På tisdag sammanträder styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. GrönBlå Samverkan föreslår då en satsning på specialistpsykiatrin för att kunna förverkliga intentionerna i den regionala psykiatriplanen. Partierna föreslår bland annat att en ny vårdbyggnad för psykiatri inklusive akutmottagning ska byggas med placering i Skövde.

En om dan – stadsvandringar i sommarens alla smaker

2015-05-22 14:01 CEST Stadsmuseet och Medeltidsmuseet Nu släpper vi programmet till Stadsmuseets och Medeltidsmuseets dagliga stadsvandringar juni–september 2015. För alla åldrar, i flera stadsdelar och genom olika århundraden.

Fuktskador konstaterade på fyra förskolor

2015-05-22 13:45 CEST Osby kommun Det går nu att slå fast att det dels förekommer fuktskador på förskolorna Klintgården, Solgården, Hemgården och Lönnegården i Osby kommun, dels att dessa skador kan utgöra en hälsorisk. Kommunen ordnar alternativa lokaler, medan man utreder vilka åtgärder som bör göras.

​Konflikten i Sydsudan har förvärrats

2015-05-22 13:31 CEST Läkare Utan Gränser Upptrappade strider i delstaterna Unity, Jonglei och Upper Nile i Sydsudan har lett till att människor inte nås av humanitär hjälp. Sjukvårdssystemet har totalt kollapsat efter att vårdinrättningar förstörts och medicinsk personal flytt eller evakuerats. Inte ens människor i flyktinglägren är förskonade från våldet.

2015-05-22 13:29 CEST Västerås stad Direktören för sociala nämndernas förvaltning har på uppdrag av individ- och familjenämnden beslutat att tilldela Attendo individ och familj, Frösunda omsorg i Sverige och Polstjärnan i Sverige driften av tolv boendeplatser vardera för ensamkommande flyktingbarn.

Italien: Demonstrationer till stöd för damfotbollen utlysta

2015-05-22 13:01 CEST Feministiskt Perspektiv Den italienske ordföranden för damfotbollen och herrarnas amatörligor, Felice Belloli, tvingades på torsdagen lämna sin post. Detta efter att han uttalat sig homofobiskt och sexistiskt om den italienska damfotbollen. Samtidigt har demonstrationer till stöd för damfotbollen utlysts över hela landet till den 30 maj.

#21 – fredag: Risk för kraftigt försämrat dataskydd

2015-05-22 12:42 CEST Feministiskt Perspektiv Kartläggning och profilering av individer och grupper blir allt lättare. Få vet vilken information som används och hur. I ministerrådet i EU förhandlas det nya dataskyddspaketet, som ska ge ökade rättigheter, transparens och dataskydd till individer. Amelia Andersdotter befarar dock att medlemsländerna har andra intressen och att skyddet för enskilda individers integritet kan komma att bli sämre.