Pressmeddelanden

Mariell Juhlin ny chefsekonom i Hyresgästföreningen

2015-04-07 14:43 CEST Hyresgästföreningen Mariell Juhlin har utsetts till ny chefsekonom och chef för Boendeenheten på Hyresgästföreningen från och med den 15 juni. Hon kommer närmast från rollen som chefsekonom hos konsultföretaget Ramböll.

Pekka Lundmark utsedd till Fortums nye VD och koncernchef

2015-04-02 10:35 CEST Fortum Sverige AB ​Pekka Lundmark, civilingenjör, 51, har utsetts till VD och koncernchef för Fortumkoncernen. Han kommer att börja arbeta för Fortum i början av september 2015 och kommer närmast från Konecranes, där han varit VD och koncernchef de senaste tio åren. Innan dess var han VD och koncernchef för Hackman under 2002-2004 och hade ett antal ledande positioner inom Nokia under åren 1990-2000.

2015-04-01 15:11 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden kommenterar Arbetsförmedlingens senaste rapport: Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013. ”Det visar att arbetsmarknadspolitikenstår och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

2015-04-01 12:14 CEST Alliansen i Stockholms stad Stockholms kommunstyrelse ska idag besluta om finansieringsöverenskommelse för byggandet av en ny bussterminal i Slussen. Inför beslutet meddelar Allianspartierna att de vill se en ändrad användning av platsen.

2015-04-01 11:45 CEST Fastighetsägarna Sverige Ledande politiker och företrädare för bostadsbranschen är överens om att det behövs fler nybyggda hyreslägenheter för att minska bostadsbristen. Men när branschen prioriterar åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden nästan lika högt som nyproduktion har de politiska företrädarna mer ensidigt fokus på byggande. Det framgår av Fastighetsägarnas undersökning Makthavarpanelen Bostad.

Biståndsministern uppvaktas om tobaksbarn

2015-04-01 10:50 CEST A Non Smoking Generation A Non Smoking Generations prisade kampanj Tobaksbarn har utbildat tusentals ungdomar i gymnasieskolor runt om i Sverige om tobakframställningens förödande konsekvenser för de som arbetar på plantagerna. Organisationen lämnar nu över drygt 6 500 namnunderskrifter till biståndsminister Isabella Lövin i ett initiativ att väcka politiskt intresse kring frågan.

Återhämtning för nyföretagandet i mars

2015-04-01 08:21 CEST Bolagsverket ​I mars ökade nyföretagandet i landet med 6,7 procent. Under mars registrerades 5 317 nya företag på Bolagsverket jämfört med 4 983 i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Sett till hela första kvartalet 2015 så har nyregistreringarna ökat med 4,2 procent.

2015-04-01 08:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt Initiativ ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet! Feministiskt Initiativ kräver att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.

Demokratiseminarium om Decemberöverenskommelsen

2015-04-01 08:00 CEST Institutet för Framtidsstudier Sedan Decemberöverenskommelsen kom till är den ett återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Välkommen till ett seminarium som erbjuder tillfälle till fördjupning av denna debatt.

2015-03-31 15:08 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Därför välkomnar vi regeringens förslag att den 1 jan 2016 slopa den bortre tidsgränsen för sjukskrivning och ser fram emot skarpa beslut för en aktivare rehabilitering utifrån individens egna behov.