Pressmeddelanden

2015-05-08 07:50 CEST Venture Cup Nu är det dags att kora vårens vinnare i Venture Cup Nord och vi vill gärna att du är med på plats i Örnsköldsvik då vi gör detta.

2015-05-07 11:36 CEST Fortum Sverige AB ​Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK.

2015-05-07 11:24 CEST Handikappförbunden Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till Försäkringskassan.

EU:s Horizon 2020-program tilldelar 17 miljoner euro till ett forskningsprogram om vågkraft som koordineras av Fortum

2015-05-06 15:06 CEST Fortum Sverige AB ​EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden.

2015-05-06 12:33 CEST Fortum Sverige AB ​Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med IVT blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärmning av inomhusklimatet. Förutom att det blir renare och jämnare luft hemma med en luftvärmepump, sänker kunden sin uppvärmningskostnad med upp till 50% och gör därmed även en insats för miljön.

​Vad får det för ekonomiska konsekvenser för individer och samhälle att införa marknadshyror och fria kontraktsvillkor?

2015-05-06 09:42 CEST Hyresgästföreningen Införandet av marknadshyror påstås ofta vara enda vägen för att lösa bostadsbristen. Men trots att detta argument används ofta har ingen räknat på vad ett avskaffande av dagens system med gemensamt förhandlade hyror skulle innebära för samhället och individen ur ett ekonomiskt perspektiv. Hyresgästföreningen har därför låtit konsultföretaget Ramböll räkna på detta. Välkommen på en presentation.

Konsert med folkkära irakiska kompositören Jafar Hasan Aboud "Alkhaffaf" & Mazguf Ensemble på Moriskan 16/5

2015-05-06 09:00 CEST Moriska Paviljongen Musiken rör sig fritt mellan klassisk arabisk Maqammusik, arabisk folkmusik och västligt influerad populärmusik när en av Iraks kanske mest folkkära kompositörer – Jafar Hasan Aboud "Alkhaffaf", står på scen tillsammans med några av Sveriges och Danmarks främsta musiker inom folk- och världsmusikgenren – Mazguf Ensemble.

Samtal igång om prissättning på bomarknad i kris

2015-05-06 08:00 CEST Mäklarsamfundet Den svenska bostadsmarknaden är delad, men på orter med hög tillväxt kan vi tala om kris. Bostadsbristen driver upp både tempot och priserna på vissa orter, samtidigt som det är tvärt om på många andra platser i landet. Att situationen prövar aktörerna på bostadsmarknaden var utgångspunkten när Mäklarsamfundet, i samarbete med KTH, bjöd in till BostadsForum på tisdagen.

Försvara demokratin och bekämpa klyftorna

2015-05-05 18:33 CEST Svensk biblioteksförening Ge biblioteken muskler att försvara det demokratiska samhället och bekämpa klyftorna. Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg i en debattartikel som uppmanar politiker på alla nivåer att ta ansvar för att den nya bibliotekslagen implementeras. Onsdag 6 maj inleder Svensk biblioteksförening sitt 100-årsfirande i Lund och gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke.

2015-05-05 10:28 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen De föreslagna straffskatterna på E85, biodiesel (B100), HVO-diesel och låginblandade biobränslen kommer att leda till högre priser på dessa miljövänliga alternativ och större utsläpp av fossil koldioxid. Den svenska regeringen måste agera för en annan tolkning av EU:s regelverk så att Sverige fullt ut kan använda ekonomiska styrmedel i transportsektorn. Det skriver Svebio i ett remissvar.