Pressmeddelanden

2015-11-06 10:25 CET Swedish Medtech Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

​Nils Holgerssonundersökningen: Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka

2015-11-06 08:20 CET Hyresgästföreningen Priserna på fjärrvärme har från årsskiftet höjts med i genomsnitt 1,2 procent. De allmänna priserna har under 2015 ökat med 0,2 procent enligt KPI. Priserna skiljer rejält mellan landets kommuner. Det skiljer 560 kronor i månaden mellan en normalstor lägenhet i Åsele kommun som har landets högsta och Luleå som har landets lägsta fjärrvärmepris. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning.

2015-11-06 08:00 CET Mäklarsamfundet Bristen på bostäder påverkar marknaden som helhet mest, fortsatt prisökning och ökad efterfrågan väntas och störst oro hos barnfamiljer för ändrade spelregler på marknaden är den sammanfattande bilden när Sveriges fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på bostadsmarknaden för det sista kvartalet 2015, det visar rapporten Mäklarinsikt.

2015-11-05 16:10 CET Socialdemokraterna i Malmö Lördag den 7 november, 10-12, kommer vi att ha ett arrangemang med Ilmar Reepalu på biografen Spegeln, Stortorget. Under den första timmen kommer Ilmar Reepalu att berätta om sin tid som kommunstyrelsens ordförande. Den andra delen kommer att vara ett samtal mellan Ilmar Reepalu, Heidi Avellan och Mujo Halilovic om framtidens Malmö.

Unik pappagrupp firar 15 år i Partille

2015-11-05 11:40 CET Partille kommun Trots att det finns ett behov av stöd till småbarnspappor är samtalsgrupper ovanliga i Sveriges kommuner. I Partille finns ett av få undantag: Mr Walker som firar 15-årsjubileum fredagen den 6 november. Media och intresserade välkomnas till firandet i Familjehuset i Partille klockan 12-14. Då finns tillfälle att samtala med tidigare deltagare och personerna som står bakom Mr Walker.

2015-11-05 10:54 CET Liberalerna i Stockholms stadshus Folkpartiet liberalerna har idag föreslagit på Stockholm Parkering AB:s styrelsemöte att bolaget ska undersöka hur kundens parkeringskostnader kan bli mer likvärdiga oaktat betalsätt. Idag kostar det extra för Stockholm Parkerings kunder att betala parkeringen med telefonen jämfört med att betala med kontokort i automat.

2015-11-04 13:06 CET Handikappförbunden Riksrevisionen har granskat aktivitetsersättningen för unga (19-29 år) och kommit med svidande kritik om att ersättningen inte fyller sitt syfte. Regeringen har i förra veckan svarat på Riksrevisionens kritik. Handikappförbunden efterlyser nu starkare politiska initiativ för att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning att kunna studera eller jobba.

2015-11-04 11:45 CET Föreningen Ordfront Hur ser rasismen och polisvåldet ut idag i USA? Och vad kan rörelser som Black Lives Matter åstadkomma? Det kommer Tara Thompson från den amerikanska gräsrotsrörelsen Hands Up United att samtala om under ett seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Pressinbjudan från Nils Holgerssongruppen: Seminarium om 20 års kostnadsutveckling

2015-11-04 09:00 CET SABO AB Nils Holgerssongruppen har i 20 år kartlagt kostnadsutvecklingen av taxor och avgifter för värme, vatten och avlopp och sophämtning i landets kommuner. På ett riksdagsseminarium den 25 november presenterar vi en ny rapport som visar på stora prisskillnader mellan landets kommuner. Vi samtalar även om varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra åt det. Journalister är välkomna att delta.

2015-11-03 13:07 CET Privattandläkarna Idag presenterade Svensk kvalitetsindex (SKI) sin mätning ”Samhällsservice 2015”. Den populäraste samhällstjänsten är tandvården med ett nöjdhetsindex på 82,4 (allt över 60 räknas som att kunderna är nöjda). Den privata tandvårdens nöjdhetsindex är 85,3 och folktandvårdens 79,5.