Pressmeddelanden

Feministiskt initiativ gör valskiva

2014-03-25 09:00 CET Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ håller på att göra en valskiva. På skivan medverkar ett 50-tal artister som bland annat Marit Bergman, Nina Persson, Zhala, Robyn, The Knife, Gnucci, Jenny Wilson, Alina Devecerski, Jaqee och Christopher Sander. Skivan kommer släppas i slutet av april.

Arrangörsskolan presenterar ungdomarnas röst i "Beyond the Surface" 28/3, Moriskan

2014-03-25 08:00 CET Moriska Paviljongen Arrangörsskolan, Moriska Paviljongens, producentskola för utsatta ungdomar, bjuder på fredag in till ett evenemang som tar avstamp i de rasistiska och hatfulla handlingar som nyligen skett. Ungdomarna tar fram ungas röster i form av debatt som berör ämnena hatbrott, skolsystem, kriminalitet & patriarkala samhällsfrågor. Dessutom dyker bl.a Dollar Bill upp för ett liveframträdande och mycket mer.

Skapandet av svensken som blond och blåögd

2014-03-25 07:03 CET Stockholms universitet Bilden av svenskhet undersöks och ifrågasätts i den nya boken Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur, skriven av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk vid Stockholms universitet.

Känner du någon giraff?

2014-03-24 18:42 CET Social Venture Network Sweden Den 15 april är sista nomineringsdagen för Giraffpriset 2014. Ett pris som ger råg i ryggen, möjliggör för nya satsningar och är ett kvitto på att en arbetar åt rätt håll. Priset ska gå till en person, företag eller organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd.

SDUF-kritik mot förlängt GD-förordnande.

2014-03-24 13:52 CET Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF kritiserar förlängningen av SPSMs GD-förordnande.

2014-03-24 09:30 CET Feministiskt initiativ På söndagen 23 mars höll nybildade Feministisk Initiativ Landskrona sin valkonferens för att fastställa sin vallista inför valet till kommunfullmäktige i september. Nu är listan fastställd.

2014-03-20 16:03 CET Fortum Sverige AB Den här veckan får ytterligare ca 100 000 av Fortums kunder direkterbjudande om att ansluta sig till tjänsten för information om planerade och oplanerade strömavbrott som sms eller e-postmeddelande. Tjänsten är självklart öppen för alla våra kunder och vi erbjuder den direkt till alla dem vi har telefonnummer eller e-postadress till.

Seminarium och utbildningsinfo 8.4: Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning

2014-03-20 15:22 CET Nordens Välfärdscenter Att inte höra, att inte se – vad betyder det för årsrika människors hälsa och välbefinnande? Nordens Välfärdscenter arrangerar ett seminarium om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre och folkhälsoproblemet som det innebär när vardagen begränsas för många människor.

SwedNanoTech lämnar remissvar om nanoutredning

2014-03-20 13:56 CET SwedNanoTech En nationell nanostrategi, utökade anslag till säkerhetsforskning och tätare samarbete med EU för reglering av nanomaterial - det är några punkter som SwedNanoTech tar upp i sitt remissvar till betänkandet Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.

Beslut i kommunstyrelsen

2014-03-20 12:58 CET Örebro kommun På kommunstyrelsens möte 18 mars behandlades frågor som kommunens årsredovisning för 2013, Vivalla IP och verksamhet för teckenspråkiga inom ramen för sociala investeringar.