Pressmeddelanden

2015-03-13 13:41 CET Fortum Sverige AB Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014.

976 ungdomar i södra Stockholm riskerar att bli arbetslösa

2015-03-12 15:16 CET Publikator Branschstatistik AB

2015-03-12 10:32 CET Handikappförbunden I Diskrimineringsombudsmannens handledning ”Lika rättigheter i skolan” står följande: ”Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och utvecklas.”. Det här ska naturligtvis gälla alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, men hur det ska göras är inte lika självklart.

Vårens nummer av Hertha är här!

2015-03-11 14:09 CET Fredrika Bremer Förbundet

​Grönt ljus för Slussen

2015-03-11 14:01 CET Moderaterna i Stockholm I dag beslutade borgarrådsberedning att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att godkänna den tillsatta expertgruppens rapport om Nya Slussen. Vidare får även överenskommelsen om finansieringen av bussterminallösningen godkänt och kan nu antas av kommunfullfullmäktige.

​Edholm (FP): Dyrare tillstånd för food trucks går ut över småföretagen

2015-03-11 13:20 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Den rödgrönrosa majoriteten höjer avgiften för nyttoparkeringstillstånd från 12 000 kr 30 000 kr exklusive moms om året. Ett beslut som Lotta Edholm (FP) tror kan leda till att mindre aktörer slås ut eller inte vågar starta sin verksamhet.

2015-03-11 11:38 CET Mäklarsamfundet ​Finansinspektionen meddelade idag att de föreslår att amorteringskrav på nya bostadslån införs från och med den 1 augusti 2015. – Mäklarsamfundet välkomnar att FI äntligen lämnar besked, såväl konsumenter som fastighetsmäklare behöver veta vilka långsiktiga spelregler som gäller på bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Lita på lärarnas omdöme

2015-03-10 13:03 CET Örebro universitet Lärare anklagas för att inte kunna sätta riktiga betyg – att det är ett lotteri. Forskning, som undersökt nationella prov i svenska, visar att lärarna är eniga kring vad som är bättre och sämre men olika hårda i sin betygsättning. Lösningen är att låta fler lärare bedöma samma skrivprov. Det skriver Örebroforskarna Eric Borgström och Per Ledin i tidskriften Språk och stil.

​Gerdes (FP): Låt 2016 bli ett märkesår för yttrande- och tryckfrihet

2015-03-10 10:45 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus År 2016 fyller Sveriges första Tryckfrihetsförordning 250 år. I en motion till kommunfullmäktige (9/3) föreslår Folkpartiet att stadens olika verksamheter får i uppdrag att under 2016 uppmärksamma frågor om tryckfrihet, yttrandefrihet och offentlighetsprincip.

2015-03-09 16:54 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög. Statsvetaren Lena Wängnerud har tillsammans med ett antal kollegor undersökt olika aspekter av jämställdhet och kön i politiken i det nyligen slutredovisade projektet Testing the politics of prescence, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.