Pressmeddelanden

Valresultatet i Väsby slutligt fastställt

2014-09-30 15:28 CEST Upplands Väsby kommun Nu är det slutgiltiga valresultatet i kommunvalet i Upplands Väsby klart. Under de drygt två veckor som gått sedan valet den 14 september har partierna ännu inte presenterat vilka som ska samarbeta under kommande mandatperiod. I dagarna väntas väsbyborna få ett besked.

Nils Holgersson-rapporten: Kraftiga prisökningar på vatten

2014-09-30 08:00 CEST Hyresgästföreningen Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,6 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. - Stockholmarna får fem glas vatten för samma pris som invånarna i Tanum betalar för ett, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

2014-09-28 21:05 CEST Beijbom Books AB - Min debattartikel stoppade Schyman och Fi. Det hävdar Helene Bergman sedan hennes debattartikel "Dra av det rosa täcket från Schyman och Fi" ( Svt Opinion 17 juli 2014 ) delats 44 000 gånger på Facebook och Twitter.

Studenter sparar el i ny korridortävling

2014-09-26 09:49 CEST Studentbostadsföretagen Den framgångsrika elbesparingstävlingen Student Switch Off har kommit till Sverige. Med start i höst tävlar studentkorridorer från Göteborg och Stockholm mot varandra om vem som kan spara mest el. Syftet är att ändra beteendet gällande energibesparing genom enkla knep och små förändringar.

Sex partier i koalition för Huddinges framtid!

2014-09-25 10:49 CEST Huddinge kommun - politik Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristde-mokraterna och Huddingepartiet har nu enats om hur den parlamenta-riska situationen i Huddinge ska hanteras.

Beslut i Kommunstyrelsen

2014-09-24 10:53 CEST Örebro kommun På Kommunstyrelsens möte 23 september behandlades frågor som EU-kontor, sociala investeringar och konstverket Rubber Ducks placering. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen i Örebro.

2014-09-24 08:00 CEST Hyresgästföreningen Regeringen har skickat ut ett förslag om förändrade bullerregler vid nybyggnation på remiss. Hyresgästföreningen bedömer att lagstiftningen, som ska träda i kraft 2 januari 2015, i stort kommer att underlätta planering och byggande av bostäder. Däremot så kan Hyresgästföreningen inte tillstyrka den del av förslaget som rör höjning av riktvärdena vid trafikbuller.

2014-09-24 07:00 CEST Folkbildningsförbundet Flera av de tio studieförbunden är på plats på årets bokmässa 25-28 september i Göteborg, med spännande och välfyllda program. Vi samlar böcker, författare och engagerade folkbildare. Välkommen att besöka oss!

Fem från Stureakademin i riksdagen

2014-09-23 13:00 CEST Timbro Efter att personkryss nu räknats och utjämningsmandat fördelats vill Timbro särskilt gratulera riksdagsledamöterna Mathias Sundin (FP), Maria Weimer (FP), Johan Hultberg (M), Robert Hannah (FP) och Maria Malmer Stenergard (M), som alla har gått Timbros utbildningsprogram Stureakademin.

Sex procents biogasökning långt ifrån tillräckligt

2014-09-22 13:21 CEST Energigas Sverige Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,7 TWh men är fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.