Nyheter

2013-12-19 15:43 CET CMA Research AB

2013-12-16 16:12 CET Aitellu AB

Var tredje alkomätare underkänd i MHF-test

2013-12-12 09:24 CET MHF Bilförare som vill testa sin nykterhet riskerar att luras av undermåliga alkomätare. Av 34 testade produkter blev 11 underkända. Nu går MHF och NTF gemensamt ut och kräver bättring av butikskedjorna.

2013-12-02 09:26 CET CMA Research AB Årets medarbetarundersökning Helsingborgs Stad visar att fler än åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Det sammanvägda motivationsvärdet är högre än genomsnittet för andra kommuner som använder samma undersökning. Men förbättringspunkter finns även i Helsingborg, visar undersökningen genomförd av CMA Research.

Debattartikel om bostadssituationen för unga

2013-11-24 13:10 CET Svenska Mäklarhuset

Maskrosbarn lanserar ny hemsida i samarbete med Triggerfish

2013-10-30 11:58 CET Maskrosbarn Ny hemsida med tydligare information, nya donationsmöjligheter och fina exponeringsmöjligheter för bl.a. företag.

2013-10-21 09:26 CEST CMA Research AB Bostadsmarknaderna i storstadsregionerna går för högtryck. Under det tredje kvartalet räckte utbudet inte till för att möta den stigande efterfrågan med snabbt fallande försäljningstider som följd. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en undersökning, genomförd av CMA Research, till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.

2013-10-09 10:25 CEST Aitellu AB

2013-09-20 16:45 CEST CMA Research AB CMA vann nyligen en upphandling avseende medarbetarundersökningar till Skåne Nordvästs elva kommuner. För åren 2013-2016 beräknas detta totalt motsvara ca 45 000 enkäter. Uppdraget startar redan i höst med fyra kommuner.

Utomeuropeiska studenter flyr Stockholm-Mälarregionen

2013-09-06 00:02 CEST Mälardalsrådet Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt sedan studieavgiften infördes 2011, vilket får konsekvenser både för den högre utbildningen i regionen och för arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Det visar en ny rapport som Mälardalsrådet publicerat.