Nyheter

Kampen om de internationella studenterna

2014-06-16 20:54 CEST Mälardalsrådet Välkommen till vårt samtal 1 juli mellan akademin, näringslivet och politiken om behovet av ökad samverkan för att attrahera och behålla internationella studenter och vikten av internationalisering för utvecklingen och kompetensförsörjningen av Stockholm-Mälarregionen.

Morgondagens bostäder om konsumenten får välja

2014-06-16 11:58 CEST Svenska Mäklarhuset Svenska Mäklarhuset är med under Almedalsveckan. Här presenterar vi delar av resultatet från vår nyproduktionspanel.

Möt Mälardalsrådet i Almedalen 1-2 juli

2014-06-12 16:56 CEST Mälardalsrådet Möt oss i Almedalen 1-2 juli. I år diskuterar vi stadsutveckling med kultur och hur vi främjar hållbar mobilitet i Stockholm-Mälarregionen. Hur kan näringslivet bidra till att regionen attraherar och behåller internationella studenter? Och vilka gynnas av utbyggnaden av tågtrafiken?

2014-06-04 00:20 CEST Mälardalsrådet Den 1 juni tillträdde Harriet Wallberg som ny universitetskansler på Universitetskanslersämbetet, och efterträdde därmed Lars Haikola. Vi välkomnar att Harriet Wallberg prioriterar ett närvarande internationellt perspektiv, inte bara för kvalitetssäkringen av våra utbildningar utan även för vår framtida kompetensförsörjning.

2014-06-02 14:07 CEST CMA Research AB Under våren 2014 genomförde vi vår återkommande kundundersökning. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten om hur ni upplever samarbetet med CMA Research. Resultatet av undersökningen visar att Nöjd-Kund-Index (NKI) för CMA Research uppgår till 80 på en hundragradig skala.

Hållbarhetsrevolution behövs för att möta vårt ökande resande

2014-05-26 07:47 CEST Mälardalsrådet Under två dagar i slutet på förra veckan träffades ca 250 politiker från Stockholm-Mälarregionen i Örebro för att diskutera hållbar mobilitet och utveckla det storregionala samarbetet. I år möttes man i Örebro 22-23 maj kring hållbar mobilitet med frågor som: vilken är regionens roll i omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling?

2014-05-21 12:10 CEST Maskrosbarn Är du intresserad av att jobba med barnrättsfrågor och att föra fram barns röst till vuxna professionella ur barnets egna perspektiv? Sök då tjänsten som Projektledare för barnrättsfrågor hos oss på Maskrosbarn. Du kommer bl.a. att arbeta som barnombud åt de ungdomar som vi möter och vara ett stöd i deras kontakt med myndigheter...

2014-05-21 11:29 CEST CMA Research AB Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen. Över 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Ungefär lika stor andel av företagen tror på en starkare konjunktur. Det framgår av två färska undersökningar som genomförts av CMA Research på uppdrag av Almi Företagspartner.

2014-05-20 12:52 CEST CMA Research AB Malmö stads medarbetarenkät har en fortsatt hög svarsfrekvens och 2014 var svarsfrekvensen på 82 procent. Resultatet av undersökningen som genomförts av CMA Research visar på att Malmö stad överlag har motiverade medarbetare, men att det finns förbättringsområden att arbeta vidare med.

Autovista DR-utskick - Öka din lönsamhet, spara tid och säkra värderingsprocessen!

2014-05-16 14:00 CEST Autovista AB Inom kort kommer vi skick ut ett DR-utskick till alla bilhandlare i Sverige, små som stora. Alla försäkringsbolag samt de som jobbar med leasing eller uthyrning av bilar. Ja alla som har behov av värderingsverktyg och program som underlättar ens vardag vid värderingsprocessen.