Nyheter

Social Responsibility Day lovar inspiration och kunskap den 26 mars

2014-03-17 10:36 CET Sustainable Brand Insight Den 26 mars anordnar tidningen Miljöaktuellt Social Responsibility Day i Stockholm. Dagen lovar inspiration och kunskap från de ledande företagen, forskarna, och experterna inom CSR.

2014-03-12 17:24 CET Tågoperatörerna Valet till EU-parlamentet närmar sig. Transportfrågorna är viktiga både för Sverige och för ett öppet Europa. Tyvärr har Sverige i parlamentet inte satsat på transportsektorn under den nuvarande mandatperioden. Därför skickar Tågoperatörerna nu ett brev med frågor till alla kandidater i EU-valet. Vi ser fram emot alla svar på tågoperatörernas frågor!

2014-03-12 15:29 CET Mälardalsrådet Välkommen till vår konferens om infrastruktur och kollektivtrafik Är du intresserad av att diskutera Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och kollektivtrafik? Välkommen på heldagskonferens den 20 mars. Anmälan senast 14 mars.

Mälartinget 2014 : Hållbar Mobilitet

2014-03-11 16:42 CET Mälardalsrådet - Vilken är regionens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem? Den 22-23 maj samlas runt 300 politiker, tjänstemän och företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället i Örebro och får inspiration och insikter om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas till en mer hållbar storstadsregion.

2014-03-06 18:31 CET Mälardalsrådet Stockholm-Mälarregionen rankas som innovationsledare i EU-kommissionens regionala resultattavla för innovation 2014. I topp ligger även andra svenska regioner så som Skåne och Västra Götaland.

2014-03-05 14:56 CET Elsäkerhetsverket Målet som myndigheten har till år 2014 när det gäller flygresor under 50 mil är att myndigheten ska minska dessa med fem procent jämfört med 2012.

2014-03-04 08:16 CET Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör.

Kraven på samordning ökar - Inget län kan hävda sig ensamt!

2014-03-03 10:08 CET Mälardalsrådet I en hårdnande internationell konkurrens kommer kraven på regional och storregional samordning att öka. Inget län kan hävda sig ensamt. Mälardalsregionen blir starkare och mer attraktiv genom samverkan. Helene Hellmark Knutsson (s), vice ordförande i Mälardalsrådet skriver om ett sårbart järnvägssystem, samt en Stockholm-Mälarregion som blir starkare och mer attraktiv genom samverkan.

2014-02-27 12:22 CET Ekonomistyrningsverket Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft i uppdrag att utvärdera den förda statsskuldspolitiken. Vi har bland annat analyserat kostnaden för riktigt långa obligationer, det vill säga lån på 20-30 år som Riksgälden tar.

Erik Hedén talar på Sustainable Bottom Line Day i Köpenhamn 13 mars

2014-02-24 09:13 CET Sustainable Brand Insight Hållbarhet är ett hett ämne i de skandinaviska länderna. Den 31 mars bjuder Sustainable Brand Insight in Sveriges största varumärken till Stockholm Waterfront Congress Centre för att presentera resultaten av årets hållbarhetsundersökning; Sustainable Brand Index™ 2014. Innan dess, den 13e mars, står Köpenhamn värd för Sustainable Bottom Line Day (Bæredygtig Bundlinje).