Nyheter

2014-02-03 10:48 CET CMA Research AB Hur uppfattar skåningarna Region Skåne? Det har undersökningen Skåneenkäten försökt ge svar på. Bland frågorna har varit hur mycket skåningarna vet om och hur de uppfattar Region Skåne. För att kunna få svar på dessa frågor infördes under senhösten 2013 en medborgarundersökning kallad Skåneenkäten, som genomförs återkommande som en telefonenkät av CMA Research.

Förskollärarens metod och vetenskapsteori

2014-01-16 10:58 CET Liber AB Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsningar samt etiska överväganden i relation till studentarbeten.

2014-01-02 11:48 CET CMA Research AB En högre andel av Veolia Transports resenärer var under hösten nöjda med sin resa jämfört med samma tidpunkt föregående år, enligt företagets senaste kundundersökning.

2013-12-19 15:43 CET CMA Research AB

2013-12-16 16:12 CET Aitellu AB

Var tredje alkomätare underkänd i MHF-test

2013-12-12 09:24 CET MHF Bilförare som vill testa sin nykterhet riskerar att luras av undermåliga alkomätare. Av 34 testade produkter blev 11 underkända. Nu går MHF och NTF gemensamt ut och kräver bättring av butikskedjorna.

2013-12-02 09:26 CET CMA Research AB Årets medarbetarundersökning Helsingborgs Stad visar att fler än åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. Sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Det sammanvägda motivationsvärdet är högre än genomsnittet för andra kommuner som använder samma undersökning. Men förbättringspunkter finns även i Helsingborg, visar undersökningen genomförd av CMA Research.

Debattartikel om bostadssituationen för unga

2013-11-24 13:10 CET Svenska Mäklarhuset

Maskrosbarn lanserar ny hemsida i samarbete med Triggerfish

2013-10-30 11:58 CET Maskrosbarn Ny hemsida med tydligare information, nya donationsmöjligheter och fina exponeringsmöjligheter för bl.a. företag.

2013-10-21 09:26 CEST CMA Research AB Bostadsmarknaderna i storstadsregionerna går för högtryck. Under det tredje kvartalet räckte utbudet inte till för att möta den stigande efterfrågan med snabbt fallande försäljningstider som följd. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en undersökning, genomförd av CMA Research, till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.