Pressmeddelanden

2014-03-05 21:11 CET Scientologi-kyrkan i Malmö WOBULENZI, UGANDA • FEBRUARY 25, 2014 Invånarna i Wobulenzi, cirka 6 mil norr om Kampala i Uganda, lärde sig viktig kunskap under ett seminarium om konfliktlösning givet av frivilligpastorer ifrån Scientologikyrkan. Hur man löser konflikter var ämnet för seminariet, och den teknik som avhandlades har utvecklats av författaren, humanitären och Scientologins grundare L. Ron Hubbard.

Mångfald innan röntgen inom kirurgin, var det en bra idé?

2014-03-05 15:38 CET Psykologisk Orientering Så ser det ut inom psykologin idag, mångfaldslösningar innan processkarta, är det en bra idé?

Tandlösa EU-regler mot konflikmineraler hjälper inte Kongo-Kinshasa

2014-03-05 15:33 CET Diakonia EU-kommissionen har idag 5/3 presenterat sin ”strategi för ansvarsfull handel" med konfliktmineraler. Förslaget som endast förordar frivilliga regelverk och inte heller omfattar handeln med elektronikprodukter innebär en besvikelser för organisationer och experter som arbetar med situationen i Kongo-Kinshasa och krävt ett bindande och mer omfattande regerlverk.

Föreläsning om den samtida populärreligiositets utveckling

2014-03-05 13:55 CET Dialogos Förlag Föreläsarna diskuterar den samtida populärreligiositetens utveckling med utgångspunkt i en lokalstudie i Dalarna. Hur uppfattas religion i vår tid och hur kristendomen präglat vår syn på vad som tillhör ”religion” och vad som ses som ”vidskepelse” eller ”övertro”?

Politikerutfrågning i Umeå: Hur lyfter riksdagskandidaterna in världen i valet?

2014-03-05 09:30 CET Diakonia Vilken plats får de internationella frågorna inför höstens val? För att lyfta globala rättvisefrågor bjuder Diakonia, i samarbete med Hedlundakyrkan i Umeå, in riksdagskandidater till en utfrågning, för att höra vad de har att säga om bistånd, klimaträttvisa och skatteflykt. 13/3, kl 19:00 i Hedlundakyrkan, Umeå.

2014-03-05 08:00 CET Personalexperten AB I januari i år lanserades ett nytt forskningsbaserat verktyg som skapar förutsättningarna för att alla ska trivas på arbetsplatsen. Verktyget heter MyNeeds och är framtaget av Personalexperten AB som arbetar med HR-frågor. Med detta verktyg kommer företag att kunna spara miljoner på minskat omställningsarbete, ökad produktivitet och ökad frisknärvaro.

2014-03-04 13:25 CET Unga Humanister Efter förbundsårsmötet tar Unga Humanister nu nya tag mot ett mer reflekterande och förnuftigare samhälle. På årsmötet valdes en ny styrelse och en verksamhetsplan för det kommande året antogs. Unga Humanister anser att det är dags för de unga i Sverige att börja diskutera livets stora frågor på sekulär basis och vill erbjuda en mötesplats för detta.

Maggan Hägglund skriver bok för kvinnor som dricker lite för mycket

2014-03-04 07:15 CET Libris förlag ”En kvinna som är på väg in i gråzonen, som märker att hon dricker lite för mycket, lite för ofta” – det är för henne Maggan Hägglund har skrivit Njutningsparadoxen.

2014-03-03 23:20 CET Psykologisk Orientering

Ny katalog. Ämnet: religion

2014-03-03 10:28 CET Dialogos Förlag Dialogos förlag utgav en ny katalog med ett 30-tal böcker som beskriver olika religiösa inriktningar.