Pressmeddelanden

​  När Filadelfia skriver sig egen historia

2014-12-01 08:15 CET Örebro universitet När en organisation skriver sin historia handlar det inte bara att berätta vad som hänt utan också att ge en bild av sig själv, att berätta vem man är både för sig själv och för omgivningen. I sin doktorsavhandling i historia vid Örebro universitet, beskriver Andreas K.G. Thörn hur Filadelfiaförsamlingen i Stockholm berättat sin historia mellan 1910 och 1980.

2014-12-01 08:00 CET Lunds kommun Kulturskolan Lund tar i adventsspelet "Flykten till Egypten" upp hur svårt det är att vara flykting, både idag och för 2000 år sedan.

2014-11-29 23:18 CET POP HISTORY December 12 Mirja Lakso, 26 from Piteå, travels to America to create a million dollar miracle together with the world famous entrepreneur Donald Trump. The journey is a part of the first chapter in POP HISTORY, the first reality musical in the world about a human life. The story is being created during Mirja's lifetime and will have it's Broadway premiere in 200 years.

FN förnyar kritik mot Sveriges häktestider – Kyrkorna kräver förändring

2014-11-29 08:11 CET Sveriges kristna råd Sverige får förnyad kritik av FN:s tortyrkommitté i en rapport som publiceras på fredagen. FN lyfter framför allt fram behandlingen av häktade barn och isolering i ungdomshäkten. Sveriges kristna råd krävde i onsdags en förändring på Aftonbladet debatt och menar att Sveriges tider och regler i häkten är extrema.

2014-11-28 16:16 CET Sensus studieförbund Idag fattade Studieförbundet Bildas och Sensus studieförbunds extrastämmor beslut om att inte forma ett gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bildas medlemmar röstade nej till förslaget, och förbunden går nu vidare var för sig.

Ja till Bilda och Ja till Sensus – var för sig

2014-11-28 16:15 CET Studieförbundet Bilda Idag fattade Studieförbundet Bildas och Sensus studieförbunds extrastämmor beslut om att inte forma ett gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bildas medlemmar röstade nej till förslaget, och förbunden går nu vidare var för sig.

2014-11-28 15:21 CET Högskolan i Gävle 73 procent uppger att de är positiva till mångfald i det svenska samhället och det är en liten ökning sedan fjolårets mätning. Samtidigt är andelen med extremt negativa attityder större än någonsin, över 7 procent. Det visar Mångfaldsbarometern, den årliga studie som undersöker den svenska befolkningens attityd till etnisk mångfald.

​​Glödens färger – ny bok av Vibeke Olsson

2014-11-28 06:15 CET Libris förlag Nästa vecka ges Vibeke Olssons nya bok Glödens färger ut på Libris förlag. Det är den femte boken i den stora romanserien om sågverksarbeterskan Bricken på Svartvik. Glödens färger utspelar sig under storstrejken 1909, och precis som i de tidigare böckerna får vi följa Bricken Jonsson och hennes familj på Svartviks sågverk utanför Sundsvall.

2014-11-28 04:49 CET POP HISTORY Den 12e december reser Mirja Lakso, 26 från Piteå till Amerika för att skapa ett miljonmirakel tillsammans med den världsberömda entreprenören Donald Trump. Resan är en del av det första kapitlet som skrivs i Mirjas reality-musikal POP HISTORY som är världens första realitymusikal om ett människoliv och som kommer att ha sin Broadway-premiär om 200 år.

​I jul tänder Svenska kyrkan ett femte ljus

2014-11-27 11:31 CET Svenska kyrkan Låt fler få fylla fem! Med den uppmaningen och temat startar Svenska kyrkans årliga julkampanj på söndag, den första advent. Målet är att samla in 34 miljoner kronor till insatser som hjälper barn att få näringsrik mat, rent vatten och sjukvård.