Pressmeddelanden

Emission av aktier i samband med förvärv av Billevo AB

2015-06-08 09:42 CEST Moretime Group I samband med Moretimes förvärv av Billevo AB tidigare i år, där Moretime utvecklade sin verksamhet med erbjudanden inom fakturaköp och finansiering, har Moretime emitterat aktier.

Moretime säkrar bolagets utveckling genom teckningsoptioner till nyckelpersoner

2015-06-05 09:45 CEST Moretime Group ​Extra bolagsstämma den 3 november 2014 beslutade Moretime Professional Services AB (publ) att utfärda ett optionsprogram som ger möjlighet för vissa anställda att ta del av bolagets värdeutveckling. Syftet är att kunna rekrytera och behålla personal som anses viktiga för bolagets fortsatta utveckling.

Information om slutförd preferensaktiemission för Moretime Financial Services AB (publ)

2015-06-03 14:47 CEST Moretime Group Moretimes dotterbolag Moretime Financial Services AB (publ) avslutade emissionen av preferensaktier den 1 juni 2015. Styrelsen för Alternativa Aktiemarknaden har godkänt bolaget för handel.

Moretime välkomnar Erika Vester till teamet av erfarna bolagsjurister

2015-06-03 12:57 CEST Moretime Group Erika Vester har lång bakgrund som affärsjurist och varit verksam både som advokat och bolagsjurist. Erika har bland annat varit chefsjurist på Veolia Transport i Sverige och även jobbat som bolagsjurist på ComHem och Bankgirot.

Colorama tecknar samarbetsavtal med LRF Konsult

2015-06-03 10:02 CEST LRF Konsult LRF Konsult och Colorama har tecknat ett samarbetsavtal i syfte att effektivisera och förenkla vardagen för de hantverkare som är anslutna till Coloramas proffshantverkarklubb, Colorama PRO. Genom smarta digitala ekonomitjänster finns värdefull tid att spara.

2015-06-02 13:31 CEST Moretime Group Årsstämman beslutade 23 april i år att – istället för styrelsearvode – utge teckningsoptioner till styrelsen för Moretime Professional Services AB (publ) för att möjliggöra deltagande i bolagets framtida värdeutveckling. Samtidigt beslutades att ge ut personaloptioner till VD för att skapa en ersättningsmodell som i hög utsträckning är kopplad till Bolagets framtida värdetillväxt.

Utredning om Bällstabergsskolan klar

2015-06-02 10:43 CEST Vallentuna kommun Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden. Nu går kommunen vidare med en polisanmälan.

2015-05-21 09:49 CEST Moretime Group Fram till 29 maj pågår – som tidigare kommunicerats – en emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ). Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning erhåller information per post imorgon fredag eller måndag 25 maj. Verkställande av utdelning i MDS Digital Solutions AB (publ) har skett. Information kring notering på AktieTorget kommer att kommuniceras inom kort.

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Moretime bakom ny inkubator med fokus på e-hälsa

2015-05-12 14:27 CEST Moretime Group Den 13 maj sker den officiella lanseringen av inkubatorn Frogleap med Moretime som en av initiativtagarna. Inkubatorn kommer inledningsvis att fokusera på utveckling av bolag inom e-hälsa Frogleap kommer att ingå i ett nätverk av totalt fyra inkubatorer i fyra europeiska städer. Nätverket är en del av Startup Europe som är ett EU-initiativ för att stödja utvecklingen av digitala start-ups.