Pressmeddelanden

Karolin Eklund ny partner på Magnusson

Karolin Eklund ny partner på Magnusson

2017-05-11 07:00 CEST
Advokat Karolin Eklund är från och med den 1 maj ny partner på Magnusson. Karolin rekry...

Sanoma Utbildning + VJS = sant

Sanoma Utbildning + VJS = sant

2017-05-10 09:57 CEST
Till hösten startar förlaget Sanoma Utbildning och VJS/Karnov Group ett samarbete. Någr...

Inte bara aktiebolag på lager

Inte bara aktiebolag på lager

2017-04-28 17:52 CEST
Vi är utomordentligt kända för vårt lagerbolag AB Grundstenen men vi har även ekonomisk...

​Första certifikaten för redovisningscentraler för taxi utfärdade

2017-04-28 08:54 CEST
RISE utfärdar nu de första certifikaten för teknisk utrustning att användas i redovisni...

Sofia Jannok får Sparbanken Nords kulturpris

Sofia Jannok får Sparbanken Nords kulturpris

2017-04-27 18:42 CEST
Sparbanken Nord, som utser kulturpristagare för trettonde året i rad, tilldelar Sofia J...

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

2017-04-18 09:57 CEST
Regeringen försvårar generationsväxlingen med den nya skatten på överlåtelser av fastig...

Aktieägaravtalets funktioner

Aktieägaravtalets funktioner

2017-04-13 14:43 CEST
Det aktieägaravtal som vi tillhandahåller som normalavtal är väl genomarbetat och utfor...

Utlösen av aktieägare

Utlösen av aktieägare

2017-04-07 14:25 CEST
Är man flera aktieägare i ett bolag bör man ha ett avtal aktieägarna emellan. Ett sådan...

Säkrare med AB när man har anställda

Säkrare med AB när man har anställda

2017-04-07 14:19 CEST
Det är en del att tänka på när man ska byta företagsform till aktiebolag. Skillnaden me...

Ny app från Visma automatiserar hanteringen av digitala kvitton

Ny app från Visma automatiserar hanteringen av digitala kvitton

2017-04-07 07:15 CEST
Visma lanserar en ny app som helt automatiserar hanteringen av kvitton, traktamenten oc...