Kontaktpersoner

Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum Fil. dr i etnologi. Mina forskningsintressen rör skapandet av migrationens kulturhistoria, formandet av nation och kulturarv och därmed också frågor om makt, tolkningsföreträde och hierarkier. Nyckelord är historia, kulturarv och materialitet; textil och expressivitet, samt intersektionell migration, minoritet, estetik, klass, kön och historia. Foto: @Paulina Lopez

Susanne Berg

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Susanne har ansvar för STILS pågående utvecklingsarbete för att stärka medlemmarnas självbestämmande och för att utveckla nya verksamheter inom föreningen.

Lilly Key

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Beatrice Unander-Scharin

Blueair AB Henrik is responsible for managing and developing Blueair’s global marketing communications functions to further raise the profile of the Blueair brand and its range of leading air purifiers.

Dave Noble
Janette Skogshus

ABF Skåne

Anita Schjøll Brede
Malin Waldemarsson