Kontaktpersoner

Erica Jonvallen
Jörgen Ljung
Katarina Bergström

Värdskapet Sverige AB

Pontus Oscarsson
Linda Frank
Maria Sjöberg

Specialpedagogiska skolmyndigheten Maria Sjöberg är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellersta regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Maria Sjöberg ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Mellersta regionen. ...

Patrik Ulander
Sara Kristensson

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Sara Kristensson är kommunikationschef på Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2012. Hon är chef för enheten för kommunikation och allmänmarknad vilket innebär den publika kursverksamheten. Hon har tidigare varit verksam inom det nordiska samarbetet.

Annika Estassy Lovén

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Annika Estassy Lovén är chef för SV Stockholm sedan 2006. Hon har en bakgrund på chefspositioner inom filmbranschen och har även givit ut två romaner.