Kontaktpersoner

Marcus Ullholm

Actsec Group AB

Karin Burstrand

Svenska kyrkan i Göteborg Karin Burstrand är domprost och kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Göteborgs domkyrka firar 200-årsjubileum 2015. Inför detta pågår en stor renoveringen av både kyrkorummet och andra lokaler i kyrkan.

Odd Spångberg

Dadslife.se Odd Spångberg är ambassadör för Dadslife.se och medverkar som krönikör.

Johanna Ragnartz
Morgan Rosenberg

WellTrips Ansvarar för all försäljning. Ska hjälpa till att bibehålla tidigare kunder och arbeta med att bredda kundportföljen.

Håkan Wesström
Catarina Carlsson
Johan Cahling
Morgan Jallinder

KFC