Pressmeddelanden

2014-04-11 10:46 CEST Läkare Utan Gränser De nya läkemedel mot hepatit C som kommit ut på marknaden det senaste halvåret är patentskyddade och därmed mycket dyra. Läkare Utan Gränser befarar att detta kommer att hindra många länder från att tillämpa de nya riktlinjer för diagnos och behandling av patienter med hepatit C som Världshälsoorganisationen WHO nu för första gången har publicerat.

Irakiska kvinnoaktivister kräver att Bildt agerar

2014-04-11 10:39 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna och våra samarbetsorganisationer i Irak ser med förfäran på den negativa utvecklingen för kvinnors mänskliga rättigheter i Irak. Sverige har goda relationer med Irak och med det följer ett ansvar. Därför skriver vi i dag ett brev till Carl Bildt med krav på att Sverige agerar.

2014-04-11 10:39 CEST Sodexo AB Service Managementbolaget Sodexo har KRAV-certifierat sitt största tillagningskök, Stjärnköket i Stockholmsområdet. I köket i Märsta norr om Stockholm lagas dagligen cirka 7 500 portioner till patienter och pensionärer främst inom Stockholmsregionen. KRAV-certifieringen är en del av Sodexos långsiktiga arbete för en mer hållbar framtid.

2014-04-11 09:35 CEST Nordens Välfärdscenter Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

Tillgänglighetsrörelsen vill bjuda näringslivstoppar på kaffe.

2014-04-11 08:49 CEST Förbundet Unga Rörelsehindrade Svensk näringsliv motsätter sig en utökning av diskrimineringslagen. Nu vill Förbundet Unga Rörelsehindrade bjuda in näringslivstopparna att ta en fika på söder i Stockholm. - Att vara emot utökningen av diskrimineringslagen är som att motsätta sig personer med funktionsnedsättnings rätt att ta en kaffe, kommenterar Mikael Berghman, ordförande för Unga Rörelsehindrade.

Psykologin och dess forskning, besatt av sin egen destruktiva prägling

2014-04-11 06:09 CEST Psykologisk Orientering Kan en orienterare komma igenom den komplexa skogen utan karta? Sannolikt inte, flertalet går vilse om och om igen, och många dör - såg ut så för inte så länge sedan. Kan kirurgen operera utan röntgen, sannolikt inte, flertalet skadas allvarligt eller dör - såg ut så för inte så länge sedan. Så har det sett ut inom 1000-tals områden ända tills den dagen en visuell överblick skapats inom området.

Mitt Liv startar verksamhet i Östergötland

2014-04-10 22:14 CEST Mitt Liv Idag kom det positiva beskedet från styrelsen att starta upp Mitt Liv i region Östergötland. Mitt Livs kurs- och mentorprogram kommer att lanseras till hösten i Linköping och Norrköping med en gemensam grupp deltagare och mentorer. Mitt Liv Östergötland kommer att drivas av Claire Karlsson som är på plats i regionen.

3-dagarsterapi ger dig lösningen för ditt livsproblem , på just 3 dagar!

2014-04-10 19:10 CEST Psykologisk Orientering Terapiformen är unik, psykologisk orientering innebär alltid snabb inlärning av den processkarta som leder till lösning av ditt livsproblem. Efter dessa 3 dagar är lösningen klar för dig att följa, och erfarenheten visar att samtliga som fullföljer förbättrar sin livskvalité oavsett om det handlar om missbruk, ångest, depressioner eller andra svåra tillstånd.

2014-04-10 18:57 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Demokratminister Birgitta Ohlsson och ElseMarie Brisenhorn, Handisam, skriver i Aftonbladet om vikten av tillgänglighet i vallokalerna. Det är bra men räcker inte, skriver Niklas Lundgren, förbundssekreterare på Studieförbundet Vuxenskolan i ett svar till ministern. - Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Det är ett demokratiproblem. Den frågan lyfts för sällan.

Jonas Ludvigsson blir ordförande i Svenska barnläkarföreningen

2014-04-10 18:09 CEST Universitetssjukhuset Örebro Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, valdes på torsdagen till ordförande i Svenska barnläkarföreningen (BLF). Han är vald på två år.