Pressmeddelanden

24000 skilsmässor per år! Håll leendena levande med ny relationsmetod.

2015-09-30 10:44 CEST RelationsStudion Effektiv Relationsbehandling med ny unik 2 för 1 metod. I metoden 2 för 1 är det alltid 2 behandlare som arbetar sida vid sida. Huvudfokus är på beteendeförändringar. Metoden tänker utanför de traditionella ramarna för att förstärka positiva beteendeförändringar.

Civilminister Ardalan Shekarabi medverkar i Social Innovation Summit

2015-09-30 10:28 CEST Mötesplats Social Innovation Ardalan Shekarabi medverkar som talare under Social Innovation Summit, Sveriges nya mötesplats för social innovation. Tema är social innovation med framåtblick mot år 2030. I efterföljande panel ingår bland andra Maja Frankel, Skandinavien direktör för Ashoka, Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-sells samt Charlotte Ahlgren Moritz vicerektor vid Malmö högskola.

Fler elever obehöriga till gymnasieskolan

2015-09-30 09:00 CEST Skolverket 14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år. Det visar Skolverkets nya betygsstatistik som också finns nedbruten på län, kommun och skola.

Barnhem – fel hjälp för utsatta barn!

2015-09-30 08:15 CEST World Childhood Foundation Radiohjälpen, World Childhood Foundation och Yennenga Progress arrangerar frukostseminariet BARNHEM - FEL HJÄLP FÖR UTSATTA BARN, tisdagen den 13 oktober mellan klockan 8.00 och 10.00. Välkommen till ett spännande frukostseminarium om hur omtanke om barn kan bli fel fastän viljan är god och vikten av bra alternativ till barnhem. Vi bjuder på frukost, nya rön och kunskap!

2015-09-30 07:56 CEST Deloitte I Global Competitiveness Report 2015/16 gör World Economic Forum en omfattande genomgång av 140 länder utifrån deras konkurrenskraft i förhållande till andra länder.

Surfa Lugnt tillsammans med Dataspelsbranschen: Fråga, prata och spela  – konkreta tips till vuxna och lärare kring ungas dataspelande!

2015-09-30 07:00 CEST Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Dataspelsbranschen släpper idag goda råd om hur du som vuxen och lärare ska våga, vilja och engagera dig i ungas dataspelande. Råden lanseras i samband med ett frukostseminarium som Surfa Lugnt arrangerar idag i riksdagen.

Ulla Waldenström mottog utmärkelse

2015-09-30 06:30 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Igår mottog Ulla Waldenström Haros guldmedalj för 2015, som organisationens riksstämma i våras beslutade att tilldela henne. Guldmedaljen delas ut till personer som på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Läs motiveringen här, och hitta länkar till viktiga artiklar av Ulla Waldenström.

STIL påverkar i Bryssel

2015-09-29 20:01 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Just nu är representanter för STIL i Bryssel för att påverka politiskt. Förutom frihetsmarschen Freedom Drive deltar STIL i en rad olika aktiviteter och seminarier i Bryssel. Idag träffade STIL svenska parlamentariker och lyfte bland annat vikten av att sluta finansiera institutioner i Europa.

2015-09-29 16:29 CEST Alingsås kommun Ungdomsrådet har sedan maj 2014 på försök ansvarat för handläggning och beslut av ansökningar till Kronan på verket. Detta har skötts så bra att kultur- och fritidsnämnden den 28 september beslutade att tillsvidare överföra detta ansvar till Ungdomsrådet.

Skadade når inte sjukhus i Centralafrikanska republiken

2015-09-29 16:27 CEST Läkare Utan Gränser ​Trots våldet och osäkerheten fortsätter Läkare Utan Gränsers vårda skadade på tre platser i huvudstaden Bangui. Men många dör då de inte kan uppsöka vård i tid.