Blogginlägg

Tillbaka till verkligheten

2014-06-23 09:48 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Som forskare drivs man av att finna nya och förhoppningsvis banbrytande resultat och insikter. Men ibland ges man dock oväntade möjligheter att lämna vardagen för att göra något som ligger utanför vad man normalt är van vid att göra inom ramen för sin yrkesroll. Tommy Andersson vid Lunds universitet berättar om sin forskarvardag och avstickare från densamma.

Welcome to Las Vegas – en virtuell resa i SBTM

2014-06-23 08:36 CEST AddQ Consulting ..så när det kom närmare 100 deltagare bara på mitt föredrag om SBTM, så kändes det som en liten klick..

Rock-Humlor möter Opera-Bin på BZZZ!

2014-06-22 10:19 CEST Harp Art Lab Vi firar Midsommar här på Harp Art Lab i Harplinge med detta filmklipp från fredagens övningar. Stefan Isebring och Hanna Östergren förbereder sin performance för nyckelharpa, cello och 35 rullbandare från Stefans privata samling. Inspelningar av honungsbin från taket på Göteborgsoperan kommer att möta rock-humlor från Halland på BZZZ! Internationell Ljudkonst Festival 4-6 Juli 2014.

Fem faktorer som riskerar sätta stopp för din idé

2014-06-19 14:42 CEST Runius Design Har du en idé och funderar du på att ta den vidare? Här är fem faktorer som är bra att fundera på innan du ger dig in i att utveckla din idé.

2014-06-18 15:59 CEST Sveriges Kommuner och Landsting De närmaste tio åren kommer välfärdens arbetsgivare att behöva rekrytera närmare en halv miljon nya medarbetare. Teknisk nyckelkompetens är avgörande för kvaliteten i den service som kommuner och landsting erbjuder.

A constructive start

2014-06-17 09:14 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse We had a fruitful two-day kick-off in the end of April in the wonderful premises at Copenhagen Business School (CBS). We presented our project and had fruitful discussions on possible future collaborations. In all, we could not have wished for a more stimulating and constructive start for our project!

2014-06-16 13:16 CEST SEKAB Plast tillverkas i dag i stor utsträckning av olja. Att i stället tillverka plast av förnybara råvaror är ett viktigt steg för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

2014-06-16 07:29 CEST CINE arkitektur LLARTMAG have had the release of the third edition to download. The magazine is well known reputable in the international art world. Publisher's Lucienne Lovelette from the jamacian art scene. In this edition involved the Swedish architect, artist, poet Agneta Eriksson Hilden. Her art study LA Modulor is presented in detail with pictures and texts by the artist herself.

Mårten Gustafsson - Uppleva Innovation - del 4

2014-06-13 13:05 CEST Dassault Systèmes "Att sticka en surfplatta i handen på varje barn är kul för barnen men inte en lösning på utbildningsfrågan; men att ge barnen det stöd som behövs för att samla in, analysera och kritiskt granska information är desto viktigare – det är lika viktigt för en mellanstadieelev som vill bli redo för vuxenlivet som för ett företag som vill bibehålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden."

2014-06-11 10:14 CEST SEKAB Vi behöver minska beroendet och sårbarheten inom energisektorn genom att minska den totala användningen av olja. Genom att utveckla produktionen av biodrivmedel i Sverige kan vi skapa en högre grad av självförsörjning, ökad tillväxt och nya arbetstillfällen.