Pressmeddelanden

Plastovationer sätter fokus på skandinavisk plastbearbetande industri

2014-09-11 09:03 CEST Mentor Communications AB Plastovationer vill genom sin årliga premiering av branschernas främsta innovationer, uppmärksamma svensk och skandinavisk plastbearbetande industri som en av den absolut främsta. Tävlingen arrangeras av tidningen Plastforum i samarbete med Elmia Subcontractor, och belönar alla delar av plast-, gummi-, och kompositindustrin.

 Hyllade Enrique Peñalosa gästar Persontrafik

2014-09-11 09:00 CEST Stockholmsmässan Ett av de stora dragplåstren på Persontrafik 2014 blir utan tvekan den colombianske före detta borgmästaren i Bogotá, Enrique Peñalosa. Han har tidigare föreläst i Sverige, men nu kommer han i egenskap av ordförande i ITDP, Institute for Transportation and Development Policy för att tala om hur en väl utbyggd kollektivtrafik kan främja hållbarhet, livskraft och motverka segregation.

2014-09-11 08:53 CEST AkzoNobel Idag avslöjades rankingen på Dow Jones Sustainability Index (DJSI), världens främsta hållbarhetsindex. Färg- och kemiföretaget AkzoNobel är återigen etta inom materialindustrigruppen, som består av mer än 350 företag. AkzoNobels svenska verksamhet bidrar till topplaceringen genom den globala hållbarhetsgrupp, placerad i Göteborg, som integrerar hållbarhet i hela företaget.

Nordiska forskare diskuterar medborgarengagemang i Umeå

2014-09-11 08:45 CEST Folkuniversitetet Nordisk Folkeuniversitet arrangerar ett tvådagarsseminarium i Umeå den 16-17 september. Temat är Medborgarnas Europa - civilsamhällets utmaningar nu och i framtiden. Under dagarna samlas forskare, opinionsbildare och folkbildare från de nordiska länderna för att diskutera aktuell forskning inom relevanta forskningsområden.

Var femte med hjärtinfarkt tar inte ambulans

2014-09-11 08:15 CEST Hjärt-Lungfonden Nästan var femte person med den allvarligare typen av hjärtinfarkt som tar sig till sjukhuset gör det på annat sätt än i ambulans – i egen bil, i taxi eller till och med till fots. Det innebär att många riskerar att få vård senare än om de hade tagit ambulans. Forskning visar även att risken för att dö i hjärtinfarkten ökar påtagligt om man inte ringer ambulans.

Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

2014-09-11 08:04 CEST Umeå universitet Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande. Enligt motiveringen utgör de en inspirationskälla och förebild för andra forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat.

Svampar - en utställning i Botaniska trädgården

2014-09-11 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård 2014 är ett riktigt rekordår för svamp men tyvärr också för antal förgiftningsfall. Botaniskas svampexpert Magnus Neuendorf har intervjuats i radio, TV och tidningar och pratat om hur man undviker de giftiga svamparna. Ett riktigt bra sätt att lära sig skilja på goda och onda svampar är att gå på Magnus svamputställning som öppnar 16 september och pågår till och med 22 september, öppet 10 - 17.

Medkänslans kollaps

2014-09-11 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.

Nytt nummer av A&N: New Public Management - om styrsystemen i missbruks- och beroendevården

2014-09-11 08:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Kritiker menar att fokus flyttas från att göra rätt i verkligheten till att göra rätt enligt granskningssystemet.

Serendipitys grundare i SVTs morgonsoffa inför valet - vill ha mer fokus på innovations- och nyföretagarfrågan

2014-09-10 17:25 CEST Serendipity Innovations AB Tidigare i dag pratade Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya om entreprenörskap och det svenska innovationsklimatet inför det stundande valet. Duon efterfrågade större fokus på innovations- och nyföretagarfrågan och påpekade vikten av att Sverige satsar mer på att ta tillvara på de forskningsresultat och den kunskap som genereras i landet.