Pressmeddelanden

​  Forskning för en effektivare järnväg

2014-12-17 16:03 CET Örebro universitet Företagen ScandFibre, BillerudKorsnäs och Trade Extensions ska tillsammans med forskare vid Örebro universitet undersöka hur godstransporter kan organiseras för att det ska bli enkelt, hållbart och mer lönsamt att frakta varor på järnvägen. För detta har de fått 4,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

Tydligare riktlinjer vid vägarbeten kan förbättra för cyklister

2014-12-17 16:00 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Cykelolyckor vid vägarbeten leder till både lindriga och allvarliga skador samt dödsfall. I en färsk VTI-rapport konstaterar forskarna att det finns ett behov av bättre kunskap och skärpta krav för att förbättra cyklisternas situation vid vägarbeten.

2014-12-17 15:37 CET Innventia Innventia har beviljats stöd på 2,75 miljoner kronor från VINNOVA för att etablera en fullskalig testbädd för processer att tillverka högdeformerbara papper. Detta gör det möjligt att verifiera nya produktkoncept och kommer på sikt att medföra en minskning av icke nedbrytbart avfall och mer energieffektiva produktionsprocesser.

2014-12-17 15:35 CET Örebro universitet Forskare vid Örebro universitet har fått 4,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att tillsammans med BillerudKorsnäs och Tetra Pak optimera tillverkningen av förpackningar.

Vill hitta metod för 3D-utskrift av metaller

2014-12-17 15:25 CET Örebro universitet KK-stiftelsen ger forskare vid Örebro universitet 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur 3D-printing kan användas för stålmaterial. Den nya tekniken gör det möjligt att arbeta med metaller på ett helt nytt sätt. – Allting går att tillverka och komplexitet kostar inget extra. Men för att den svenska industrin ska kunna utnyttja fördelarna krävs mer kunskap, säger Örebroprofessorn Lars Pejryd.

Undersöker långtidseffekter av miljögifter i låga doser

2014-12-17 15:11 CET Örebro universitet Under senare år har flera fall av höga halter av perfluoerade ämnen, så kallade PFC:er, uppmärksammats i dricksvatten, bland annat i närheten av flygplatser och där man använt brandsläckningsskum. Nu ska forskare vid Örebro universitet undersöka vilka biologiska effekter sådana här långlivade PFC:er har i svenska vatten.

Blandade utsläpp från gruvor undersöks för tio miljoner

2014-12-17 15:01 CET Örebro universitet Vad händer när olika kemiska ämnen blandas i miljön, ökar det riskerna eller kan de olika ämnena rent av neutralisera varandra? Det här ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett femårigt projekt på totalt tio miljoner kronor varav närmare fyra miljoner kommer från KK-stiftelsen och lika mycket från olika företag.

2014-12-17 14:59 CET Mittuniversitetet Delar av den historiska forskningen vid Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet samlas i en helt ny antologi. Blev någon lurad av ”träpatronerna”, hur används historia för att marknadsföra öl och hur har Norrland debatterats historiskt i riksdagen. Det är några delar ur innehållet.

Stora datamängder blir begripliga och användbara

2014-12-17 14:23 CET Örebro universitet Under den senaste tiden har utvecklingen gått snabbt när det gäller tekniska lösningar som ger människor trygghet och självständighet i hemmet. Men det finns en lucka mellan teori och praktik och nu satsar KK-stiftelsen 27 miljoner för att överbrygga den.

Fordonsprojekt höjer säkerheten och minskar bränsleförbrukningen

2014-12-17 14:16 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ett fordonsprojekt som avslutades på den högteknologiska testbanan AstaZero i Borås har studerat möjligheterna med så kallade intelligenta transportsystem, där fordon kommunicerar med varandra. Projektet har kommit fram till lösningar som förbättrar informationsöverföringen mellan lastbilar och därmed kan göra transporter både säkrare och effektivare.