Pressmeddelanden

Nätverk för smartgrids enligt IEC 61850-3

2014-04-14 10:59 CEST Phoenix Contact AB Switchar och nätverksprodukter som uppfyller kraven enligt IEC 61850-3 för smartgrids. I utbudet finns nu allt från enkla mediakonverterare, unmanaged switchar samt managedswitchar och redundansmoduler för PRP. Produkterna finns för montage på DIN-skena och i 19"-utförande.

2014-04-14 10:40 CEST Nobelmuseet AB Hur står det till med minnet? Såväl unga som gamla drabbas av olika former av demens. Vad innebär Alzheimer och hur är det att leva med sjukdomen? Hur påverkas ditt liv som anhörig? Forskare och drabbade delar med sig av sina erfarenheter. Samtal på Nobelmuseet tisdag den 29 april kl 18 I samarbete med Alzheimerfonden och projektet "Möten med minnen"

2014-04-14 09:30 CEST VINNOVA Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom VINNOVAs utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill VINNOVA bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

eze System visualiserar energin i smartwatch

2014-04-14 09:07 CEST eze System Europe AB eze System gir vidare i arbetet med visualisering av energianvändning. Nu även i den smarta klockan.

Kristina Sparreljung ny generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

2014-04-14 08:24 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung har utnämnts till ny generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. I rollen som insamlings-och marknadschef har hon de senaste tio åren bidragit till att öka Hjärt-Lungfondens utdelning till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar från 50 till 210 miljoner kronor.

Dags öka värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete

2014-04-14 08:15 CEST Örebro universitet I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter.

2014-04-14 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Webbsidor kräver ofta att vi skapar lösenord för att vi ska få tillgång till informationen. Nu visar ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, att lösenord som upplevs som säkra av användaren inte alltid är det.

Umeåforskare tilldelas EU-miljoner för att förlänga livet för njurtransplanterade

2014-04-14 08:00 CEST Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet och SLU i Umeå får i samarbete med företaget AcureOmics AB ett anslag på drygt fyra miljoner kronor för ett fyrårigt projekt som handlar om att utveckla nya metoder för att tidigt kunna identifiera risk för avstötning av transplanterade njurar.

Ny projektledare klar för utveckling av Borlänge Science Park

2014-04-13 22:33 CEST Stiftelsen Teknikdalen Borlänge Science park har nu utsett Elin Holst Granlund som projektledare att utveckla Borlänge Science park. Tillsammans med ett antal intressenter har Stiftelsen Teknikdalen beviljats projektmedel av Region Dalarna för att utveckla miljön och verksamheten i Borlänge Science Park. Beräknad start är under april och projektet löper över 3 år.

Banbrytande rön om koldioxidens dubbla roll i fotosyntesen

2014-04-13 16:47 CEST Umeå universitet Umeåforskare har funnit att koldioxid i form av vätebikarbonat har en reglerande funktion i spjälkningen av vattenmolekyler i fotosyntesen. Det betyder att koldioxid har ytterligare än roll förutom att bilda socker. De banbrytande resultaten publiceras i senaste numret av tidskriften PNAS.