Pressmeddelanden

2014-12-09 09:00 CET Stockholms Handelskammare The Stockholm Chamber of Commerce has appointed Andreas Hatzigeorgiou, PhD, as its Chief Economist from January, 2015.

Möt Digitala Värmland som partner och utställare på DIGITVÄRMLAND

2014-12-09 08:00 CET Compare Karlstad Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Vad innebär det för möjligheter och hot för Värmland? Och vad kan du som leverantör av digitala lösningar bidra med? Var med som partner och utställare när hela regionen kraftsamlar sig i Digitala Värmland onsdag 29 april 2015.

2014-12-09 08:00 CET Företagarna Stockholms län ROT-avdraget firar i dagarna 6 år. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Svarta jobb har blivit vita, och det har varit ett viktigt inslag för att få bort kriminalitet och svartarbete i byggsektorn. Avdraget har dessutom gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, enligt Företagarnas beräkningar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Det ser ut att bli en positiv inledning på året enligt arbetsgivarnas senaste jobbprognos. Sysselsättningen för Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +6 procent och ingen region har lämnat en negativ prognos. Bland de undersökta branscherna lämnar både handeln och byggbranschen mycket starka jobbprognoser medan transportsektorn ser ut att få fortsätta dras med sysselsättningsnedgångar.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranschen förväntar sig en rejäl jobbnedgång och sysselsättningstrenden rasar ned till låga -10 procent – den i särklass lägsta bland Sveriges branscher. Bland övriga branscher ser både handeln och byggbranschen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan de gröna näringarna levererar en negativ jobbprognos.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup ​Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län förväntar sig att året inleds med en stillastående arbetsmarknad och sysselsättningstrenden rasar ned 10 procentenheter mot förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup De skånska arbetsgivarna har lämnat en relativt optimistisk sysselsättningsprognos inför årets första kvartal och ligger därmed kvar på samma nivå som förra mätningen. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna inom parti- ochdetaljhandeln planerar att inleda det nya året med en rejäl sysselsättningsuppgång. Sysselsättningstrenden har ökat betydligt både vid en års- och kvartalsjämförelse och ligger nu på optimistiska +15 procent.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Arbetsgivarna i östra Götaland är relativt optimistiska inför årets första kvartal och sysselsättningsprognosen har ökat jämfört med förra kvartalet. Bland de undersökta branscherna ser handeln ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn fortsätter att minska.

2014-12-09 07:14 CET ManpowerGroup Byggarbetsgivarna planerar att inleda det nya året med en rejäl sysselsättningsuppgång. Sysselsättningstrenden har ökat betydligt både vid en års- och kvartalsjämförelse och ligger nu på optimistiska +12 procent. Bland övriga branscher ser både handeln och gruvnäringen ut att inleda året med en sysselsättningsökning medan transportsektorn och de gröna näringarna levererar negativa jobbprognoser.