Pressmeddelanden

2014-06-05 10:33 CEST PMU 18 av Sveriges största bistånds- och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: - Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

2014-06-05 10:16 CEST Erikshjälpen Axel, Joanna, Viktor och Victoria! Där har ni namnen på Come Togethers projektambassadörer. Unga människor som själva vet hur det är att växa upp med en intellektuell funktionsnedsättning. De kommer representera Erikshjälpens och Riksförbundet FUBs gemensamma projekt som handlar om allas rätt att gå i skolan, här i Sverige och i våra samarbetsländer Tanzania och Rwanda.

2014-06-05 10:06 CEST Svenska Afghanistankommittén 18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet! Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 08:00 CEST Diakonia I en ny rapport om Näringslivet och bistånd följer Diakonia och Svenska kyrkan upp en tidigare granskning av öppenhet, utvärderingar och bundenhet inom detta område 2011-2014. Den listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för och fokuserar på regeringens styrning. Rapporten är författad av journalisten Nils Resare.

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 07:59 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia släpper idag en ny rapport som granskar näringslivet och biståndet. Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men samtidigt görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser. Det går inte att se hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom.

Nya ebolafall i Guinea och Sierra Leone

2014-06-04 14:52 CEST Läkare Utan Gränser Rapporter om nya fall av ebola i Guinea och Sierra Leone. Läkare Utan Gränser fortsätter därför med sina insatser i båda länderna. Organisationen behandlar patienter och försöker att begränsa spridningen av epidemin.

Ny attack mot Läkare Utan Gränser i Centralafrikanska republiken

2014-06-03 15:31 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser utsattes den 2 juni för en våldsam attack i Ndélé i norra Centralafrikanska republiken (CAR). Organisationen har nu tvingats evakuera delar av sin personal från Ndélé.

2014-06-03 14:18 CEST Svenska FN-förbundet Soran Ismail tar emot FN-förbundets nya pris för mänskliga rättigheter den 5 juni på biografen Zita i Stockholm.

Grattis, Linda!

2014-06-03 14:14 CEST Svenska FN-förbundet Den svenska FN-rörelsen gratulerar FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin som debuterar som Sommarvärd i Sveriges Radio P1 den 7 juli.

Swedfund får hedersomnämnande för integrerad redovisning

2014-06-03 13:57 CEST Swedfund Swedfund mottog idag ett hedersomnämnande för sin integrerade redovisning av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som presenterade utmärkelsen i samband med sitt årliga pris till bästa hållbarhetsredovisningen.