Pressmeddelanden

Brasilien 38:e land som lagstiftar mot aga

2014-07-01 06:30 CEST Rädda Barnen I dag fyller det svenska förbudet mot barnaga 35 år. Rädda Barnen var en stark pådrivare av lagen - och arbetet för att inget barn ska behöva utsättas för våld pågår i dag över hela världen. Brasilien är det senaste landet att införa ett förbud mot aga, och blir 38:e land i världen med en agalag i och med att presidenten skrev under den nya lagen förra veckan.

Sydsudans treårsdag: Sjukvård måltavla i konflikten

2014-07-01 06:00 CEST Läkare Utan Gränser Inför Sydsudans självständighetsdag den 9 juli släpper Läkare Utan Gränser en rapport som belyser hur sjukvården har blivit en måltavla för våldet i landet. Organisationens sjukhus och kliniker har plundrats och attackerats på många platser. Minst 58 personer har dödats på vårdinrättningar sedan våldet trappades upp i december förra året.

2014-06-30 14:58 CEST Retriever Sverige AB Retriever har tillsammans med We Effect gjort en undersökning av bilden av biståndet. Undersökningen visar att media använder till störst del bilder av biståndsarbetare i rapporteringen om bistånd och offerbilder är de näst vanligaste bilderna som används i rapporteringen.

Löfven först ut att plantera träd i Almedalen

2014-06-30 13:56 CEST Vi-skogen Stefan Löfven är en av många politiker som planterar träd i Vi-skogens mini-Afrika i Almedalen. Detta för att uppmärksamma trädens betydelse i världen. Samtidigt som politikerna planterar ett träd i Almedalen planteras det ett vid Victoriasjön i Afrika.

2014-06-30 13:37 CEST We Effect Offerbilder. Vita biståndsarbetare. En och annan politiker. Det sammanfattar i stor utsträckning svenska mediers rapportering om bistånd. Om biståndets resultat skrivs mycket lite, enligt en rapport som Retriever har tagit fram för biståndsorganisationen We Effect.

FN-förbundet i Almedalen: Framtidens svenska militära fredsinsatser

2014-06-30 08:52 CEST Svenska FN-förbundet I Almedalen uppmärksammar Svenska FN-förbundet att Sverige åter har historiskt få soldater i internationella militära insatser. ÖB Sverker Göransson, Carl Bildt, Karin Enström och Peter Hultqvist ger sin syn på svensk FN-politik. I en ny antologi debatteras framtidens svenska militära fredsinsatser.

2014-06-30 08:00 CEST PMU Sveriges största biståndsorganisationer tar pulsen på de biståndspolititiska företrädarna i riksdagen.

2014-06-27 10:29 CEST Swedfund Riksrevisionen slår fast i sin granskningsrapport som publiceras idag att Swedfund har förbättrat de områden som de centrala rekommendationerna i granskningen 2009 handlade om. I rapporten skriver man bland annat att Swedfund har utvecklat sina uppföljningssystem av resultat och utvecklingseffekter från investeringarna.

2014-06-27 10:06 CEST CONCORD Sverige Hur påverkar valutgången Sveriges bistånds-och utvecklingspolitik? Vilka frågor är partierna eniga om och vad skiljer dem åt? I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på partiernas biståndspolititiska företrädare kring biståndets storlek, jämställdhet, företagens ansvar, skatteflykt och mycket mer.

Hungerprojektet uppmanar Almedalsbesökare att visa hur de bidrar till en bättre värld

2014-06-27 09:07 CEST Hungerprojektet Beslutsfattare runtom i världen blir alltmer eniga om att den extrema fattigdomen och hungern kan avskaffas till 2030. Vägen dit kantas av många utmaningar och det är upp till varje enskild person att vara med och bidra till en bättre värld. Under Amedalsveckan uppmanar Hungerprojektet personer att dela med sig av hur de är med och förändrar världen genom kampanjen #BeatWorldHunger