Bilder

Miljöbild FondKalle, väska, hatt, äldre dagstidning, Fondtips

2014-10-08 13:13 CEST FondKalle Väska med hatt, äldre tidning. FondKalle-tryck på väskan.

Högspänningsledning i ledningsgata

2014-10-07 17:48 CEST E.ON Sverige AB Högspänningsledning i ledningsgata

Tommy Gärdh dokumentärfilmare

2014-10-07 11:54 CEST TGIM-Thank God It´s Monday "Mot en ny värld" är namnet på filmen där dokumentärfilmaren Tommy Gärdh möter toppforskare och visionärer för att söka svar på hur vi ska lyckats skapa en mer rättvis och hållbar värld. Medverkar gör bland andra; Johan Rockström, Anders Wijkman, Polly Higgins, Robert Corel, Malika Dutt och Kiyoshi Kurokawa. Sänds på TV4, TV4 Play och TV4 Fakta med start på TV4 Fakta den 16 november.

Niklas Huss, Business Advisor på SAS Institute

2014-10-06 15:48 CEST SAS Institute Niklas Huss har idag rollen som expert/ rådgivare för offentlig sektor på SAS Institute och har tidigare arbetat på Skatteverket i 12 år där han bl.a. varit ansvarig för utvecklingen av Skatteverkets framtida processer. Fokus har varit på kunden/medborgaren i syfte att öka effektiviteten internt samt förstärka förtroendet för myndigheten externt.

Per Gamborg - Technical Director, Nordic IT and Infrastructure

2014-10-06 15:40 CEST SAS Institute

Anna-Clara Fredriksson, nordisk HR direktör, SAS Institute

2014-10-06 15:32 CEST SAS Institute

Jeanette Anttila, Verkställande Direktör på SAS Institute i Sverige

2014-10-06 15:27 CEST SAS Institute

Kurs om Naturens rättigheter från nätverket Lodyn

2014-10-06 08:54 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Lodyn är ett nätverk för ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism som arbetar för att hela och fördjupa människans relation till naturen. Vi ser oss som en del av en mångfacetterad, världsomspännande rörelse som verkar för Det gröna skiftet, ett skifte från dagens ohållbara industrisamhällen till hållbara och livsbefrämjande gemenskaper. Mer info om oss och våra kurser: www.lodyn.se

Illustration över processen i FINY

2014-10-06 08:00 CEST FINY

Coindero MacBook Pro

2014-10-04 14:29 CEST Coindero