Bilder

Catharina Värendh Boson

2015-04-12 16:00 CEST Almis mediarum Catharina Värendh Boson, VD, Kronoberg.

Carl Henrik Koit

2015-04-12 15:59 CEST Almis mediarum Carl Henrik Koit, VD, Kalmar.

Carina Nordström

2015-04-12 15:58 CEST Almis mediarum Carina Nordström, Affärsområdeschef.

Carina Nordström

2015-04-12 15:56 CEST Almis mediarum Carina Nordström, Affärsområdeschef.

Billy Bergåker

2015-04-12 15:54 CEST Almis mediarum Billy Bergåker, VD, Mälardalen.

Billy Bergåker

2015-04-12 15:52 CEST Almis mediarum Billy Bergåker, VD, Mälardalen.

Anna Lundmark Lundbergh

2015-04-12 15:51 CEST Almis mediarum Anna Lundmark Lundbergh, VD, Värmland.

Anna Hallberg

2015-04-12 15:50 CEST Almis mediarum Anna Hallberg, vice VD.

Anna Hallberg

2015-04-12 15:48 CEST Almis mediarum Anna Hallberg, vice VD.

Andreas Uhmeier

2015-04-12 15:46 CEST Almis mediarum Andreas Uhmeier, Chef innovationsrådgivning.