Pressmeddelanden

Smartare trådlösa sensornät

2014-10-08 10:40 CEST Induo AB Induo lanserar Wzzard, flexibla, trådlösa, sensornoder som trådlöst kopplar standardsensorer till nätverk. Med Wzzard förflyttas intelligensen närmare sensorerna och beslut kan tas i nätverkets utkanter. Därme kan kommunikationen effektiviseras och åtgärder vidtas snabbare. Jämfört med traditionella SCADA nät skapar Wzzard ett modernare och effektivare nätverk.

2014-10-08 08:12 CEST Övik Energi Övik Energi redovisar ett resultat på plus 17 miljoner kronor efter finansnetto för januari-augusti 2014, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budget.

Flygande kameror i fokus när Schneider Electric förstärker med ny chef för kameraövervakning

2014-10-08 08:05 CEST Schneider Electric Thomas Fernström har rekryterats till tjänsten som ansvarig för Schneider Electrics erbjudande inom kameraövervakning. I fokus står flygande övervakningskameror – något Schneider Electric är först i Sverige med att lansera.

E.ON genomför omfattande förstärkningar i elnätet

2014-10-08 06:00 CEST E.ON Sverige AB Elkunderna i Strömsunds och Dorotea kommuner kan snart se fram emot en stabilare eldistribution. E.ON har sedan 2009 investerat 105 miljoner kronor på förstärkningar i både de regionala och lokala elnäten. Flera av projekten beräknas gå i mål före årsskiftet.

Ny serie mätinstrument från KIMO

2014-10-07 14:24 CEST Kimo Instrument AB Kimo Instrument AB lanserar 110-klassen - En ny serie kompakta mätinstrument bestående av temperaturmätare, fuktmätare, tryckmätare, luftflödesmätare, lufthastighetsmätare, ljudmätare, luxmätare, CO2-mätare och CO-mätare.

SMC’s nya tvåportsventiler ger stora kostnadsbesparingar

2014-10-07 14:23 CEST SMC Pneumatics I sitt nya sortiment av tvåportsventiler erbjuder nu SMC Pneumatics även ventiler i aluminium och plast för luftapplikationerna. Detta ger i sin tur stora kostnadsbesparingar både vad gäller material och antal kopplingar.

Stor konkurrens på Euroskills

2014-10-07 11:00 CEST Svensk Byggtjänst Under tre dagar 2–4 oktober tävlade svenska yrkeslandslaget i Euroskills, EM för yrkesarbetare, på plats i franska Lille. Bland 25 deltagande länder tog det svenska yrkeslandslaget sammanlagt 11 medaljer. För byggyrkena blev det inga medaljer men ändå finns all anledning att vara nöjd. Såväl tävlande som experter och organisatörer var på plats för att lära sig och det var en givande upplevelse.

2014-10-07 09:00 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Upp till 65% i total energibesparing vid komfortkyla och mer än 30% vid uppvärmning går att uppnå när en fastighets lokalutnyttjande kan styras individuellt med Ecoclimes komfortpaneler. Vid frikyla kan energikostnaderna sänkas med mer än 90%. Det här visar nu analyser av en fastighet om 10 000 m2.

2014-10-07 07:41 CEST GoodCause - GodEl - GodFond - GodKort Elbolaget GodEl uppmuntrar sina kunder att kraftigt minska elförbrukningen och erbjuder därför energidisplayen SPARSNÄS gratis till nya kunder.

Strålningsfri mätning av slitande media

2014-10-06 16:30 CEST Fagerberg AB, Gustaf Beröringsfria mätare med joniserande strålning har hittills varit självskrivna för flödesmätning av kraftigt slitande media. Driftsäkerheten är hög, men det finns en strålningsrisk som medför fördyrande säkerhetskrav. Men mekaniska mätare kan numera också vara ett starkt alternativ, det visar en installation som Fagerberg gjort hos SCA Obbola.