Pressmeddelanden

Männen rattar bilen och fikapaus viktigast för lyckad bilsemester

2014-07-02 08:00 CEST OKQ8 När svenskarna drar ut på bilsemester är det männen i familjen som kör. När det gäller vem som bestämmer när det är dags för en paus är det dock mer jämställt. Vi tar gärna en avstickare från resplanen för att njuta av god mat och helst stannar svenska semesterfirare till för att ta en fika eller en glass visar OKQ8:s nya undersökning bland bilister.

2014-07-02 08:00 CEST OKQ8 OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S, som slogs samman sommaren 2012, lägger ut IT-drift och applikationsunderhåll på KMD. Det nya avtalet utökar samarbetet med KMD och kommer att omfatta hela det nya skandinaviska bolaget. Avtalet gäller de kommande fem åren.

2 MILJONER TILL UTVECKLING AV SMART FÖRPACKNINGSMATERIAL

2014-07-02 07:50 CEST Paper Province Vinnova har beviljat Cellcomb i Karlstad 2 miljoner kronor i Forska & väx-bidrag. Pengarna ska gå till att vidareutveckla en cellulosabaserad absorbent till livsmedelsförpackningar som ska spara pengar och minska fossila utsläpp, samtidigt som den ökar matens hållbarhet.

Rekordökning och över 5 000 laddbara fordon i Sverige

2014-07-02 07:00 CEST Power Circle AB Vid utgången av juni månad fanns det 5 440 laddbara fordon i Sverige. Under juni månad ökade beståndet med 597 fordon, vilket är den högsta beståndsökningen på en månad hittills. Under perioden januari till juni innevarande år har beståndet ökat med 2 218 fordon, vilket motsvarar 69 procents ökning. Under juni gick Mitsubishi Outlander om Toyota Prius som Sveriges vanligaste laddbara fordon.

SMC lanserar sin nya energieffektiva ZK2-serie

2014-07-01 13:21 CEST SMC Pneumatics Som svar på en ökad efterfråga på förbättrad energieffektivitet har SMC, världens ledande leverantör av pneumatik, lanserat sin nya ZK2-serie. Den nya serien består av ett kompakt ejektorsystem som kan minska driftkostnader med upp till 90 %.

Svensk Byggtjänst lanserar ”Effektiva byggaffärer”. Nyhetsbrev om framgångsfaktorer inom samhällsbyggande.

2014-07-01 12:27 CEST Svensk Byggtjänst Hur kan byggsektorn utveckla sitt affärstänkande och skapa riktigt effektiva byggaffärer? Den frågan kommer att diskuteras och belysas i Svensk Byggtjänst nyhetsbrev ”Effektiva byggaffärer” som lanseras idag. Det digitala nyhetsbrevet kommer att ges ut en gång per månad och syftet är att sprida kunskap om framgångsfaktorer i samhällsbyggandets affärsprocesser.

2014-07-01 12:00 CEST Enkla Elbolaget Idag, 340 år senare än när historien om Bustorps Gård i Ronneby började, är det en fullt verksam ekologisk och KRAV-certifierad gård som drivs av paret Anna och Marcus Callenbring.

Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

2014-07-01 09:10 CEST Inspecta Idag införs sanktionsavgifter för att se till att fler företag följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete i explosionsfarlig miljö är ett av regelverken som skärps. En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar och kräver rätt hantering. Det här behöver du göra för att undvika en farlig arbetsmiljö och slippa sanktionsavgifter.

Dalakraft satsar på 100 procent förnybar el

2014-07-01 09:00 CEST Dalakraft Energimarknadsinspektionen redovisar i dag siffror som visar att efterfrågan på ursprungsgarantier av förnybar el i Norden och Europa har ökat kraftigt under 2013. Det har lett till att nordiska elmixen – elen du får ur vägguttaget om du inte har miljöval – består av en rekordhög andel el från fossila källor. För Dalakrafts samlade energimix har det inneburit en ökad andel el från fossila källor.

The Prince of Darkness fick närproducerat ljus

2014-07-01 07:00 CEST Enkla Elbolaget Riff och trumsolon har klingat ut, världsartister har rest vidare på sina turneér och ängen i Norje är åter öde. Sweden Rock Festival har alltså återigen levererat en folkfest. Med närproducerad och förnyelsebar el från Ronnebyån och Holjeån, levererad av Enkla Elbolaget.