Pressmeddelanden

2012-01-17 08:37 CET Södersjukhuset AB Nya ord som fått bred spridning under året som gått lanseras som så kallade Nyord av Språkrådet i slutet av året. Denna gång fanns där ord som Juholtare, attitydinkontinens, flipperföräldrar och åsiktstaliban. Men också glädjande nog även SMSlivräddare! I Nyordlistan beskrivs en SMSlivräddare som en person som räddar liv genom kunskap om Hjärt-och lungräddning och som larmas via SMS.

2011-11-21 10:48 CET Umeå universitet Deltagande i föreningar och sociala grupper har motverkat spridningen av HIV-infektioner i Kagera-området i Tanzania, skriver Gasto Frumence i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 25 november.

Jäst bakom effektivare vaccin som kan hjälpa de fattigaste länderna i världen

2011-11-21 05:59 CET Luleå tekniska universitet Forskare vid Luleå tekniska universitet, Karolinska institutet och Recopharma AB har utvecklat strategi för målsökande vaccinförstärkare som kan få stor betydelse för människor för de fattigaste länderna i världen.

2011-11-07 16:02 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Varje år arrangerar Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap en sluten kongress. Där träffas veterinärer och diskuterar aktuella frågor och problem inom olika veterinärmedicinska områden. Nytt för i år är att kongressen under en förmiddag öppnar en plenarsession för allmänheten och media.

Forskare letar vatten i Sydostasien med ny metod

2011-10-21 09:44 CEST Luleå tekniska universitet Nya, billigare och effektivare, metoder för att hitta rent dricksvatten i områden där många dör av vattenföroreningar har testas i sydostasiatiska Laos av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Ny bok: Jakten på massmördaren som kom undan

2011-09-21 09:48 CEST Carlsson Bokförlag Spanska sjukan tog mer än 50 miljoner liv under åren som föjlde första världskriget. Bara i Sverige dog 35 000 människor. Ingen pandemi har dödat så många människor under så kort tid. I Jakten på massmördaren som kom undan söker författaren upp vittnen och forskare i ett försök att komma närmare en lösning på gåtan kring Spanska sjukan.

2011-09-19 10:12 CEST Uppsala universitet De flesta Sydafrikanska ungdomar som får hiv smittas genom oskyddat sex. Alla samhällssektorer, inklusive kyrkorna uppmanas att delta i arbetet med att förhindra spridningen av sjukdomen. I sin avhandling har Elisabet Eriksson sett att kyrkornas information fokuserar främst på moraliska aspekter av sexualitet men att ungdomar bör ha mer nytta av information om olika hiv-förebyggande metoder.

2011-09-09 08:00 CEST Södersjukhuset AB Som första sjukhus i Stockholm introducerar verksamhetsområde Kardiologi vid Södersjukhuset en ny behandlingsprincip för svårbehandlat högt blodtryck.

2011-08-05 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Huvudlöss har sin högsäsong i samband med att semestrar och lov tar slut och förskolor och skolor fylls med barn. Det är då lössen brukar sprida sig som mest och bli ett gissel framför allt för barn. Kronans Droghandel har tagit fram en Luskarta som visar var vi ökar försäljningen mest av lusprodukter så det ska bli enklare att se var i landet lössen sprids.

2011-06-20 15:50 CEST Skellefteå kommun Slindvatten även till psykiatriska kliniken i Skellefteå. Den felkoppling som upptäckts i ett avlopp vid hjälpmedelscentralen på Skellefteå lasarett är nu åtgärdad. Nu fortsätter felsökningen och ytterligare prover ska tas för att säkerställa att spillvatten från lasarettet i Skellefteå inte rinner ut i dagvattnet