Pressmeddelanden

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

2014-01-13 10:48 CET
Personer som drabbas av sorkfeber har 14 gånger ökad risk att insjukna i stroke och sex...

Motiverande samtal förebygger klamydia hos kvinnor

Motiverande samtal förebygger klamydia hos kvinnor

2014-01-07 09:02 CET
Motiverande samtal fungerar bra för att minska sexuellt riskbeteende och risken för kla...

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

2013-12-09 08:24 CET
Forskare i Umeå och Uppsala har funnit att rester av influensaläkemedlet Tamiflu i vår ...

Inför internationella aidsdagen: rapport kritiserar biståndet till aidsarbete i Södra Afrika

2013-11-20 12:22 CET
Enligt rapportförfattarna är biståndsgivare mer intresserade av att mäta resultat än at...

Ny behandling mot afrikansk sömnsjuka kommer närmare

Ny behandling mot afrikansk sömnsjuka kommer närmare

2013-11-05 13:51 CET
Forskare vid Umeå universitet är på god väg att hitta ett läkemedel mot infektioner av ...

Primär viktstabilitet - en ny väg för att förebygga övervikt och fetma

Primär viktstabilitet - en ny väg för att förebygga övervikt och fetma

2013-09-16 11:03 CEST
Ett och samma budskap till alla fungerar inte om man strävar efter att förebygga övervi...

Little Travellers hos Medvetna.se

Little Travellers hos Medvetna.se

2013-09-05 17:54 CEST
Nu finns Little Travellers i både webbutiken och hamnboden i Nynäshamn. Genom att kö...

Vad är ett liv värt? Piller-thrillerförfattaren är tillbaka

Vad är ett liv värt? Piller-thrillerförfattaren är tillbaka

2013-08-28 11:25 CEST
När pengar och prestige blir faktorer att räkna med, vad är då ett människoliv värt? De...

Olika förutsättningar för små barns hälsa

2013-06-24 09:39 CEST
Årsrapporten 2012 för barnhälsovården i Stockholms läns landsting visar att förutsättni...

Hungerprojektet delar ut kvinnliga kondomer i Almedalen

Hungerprojektet delar ut kvinnliga kondomer i Almedalen

2013-06-24 07:30 CEST
Kvinnliga kondomer utgör ett viktigt maktmedel för kvinnor, särskilt i länder där HIV/A...