Pressmeddelanden

2011-05-04 14:35 CEST Skellefteå kommun Den utökade provtagningen i Skellefteå fortsätter och görs för att säkerställa att källan till Cryptosporidiumutbrottet inte finns någonstans efter ledningsnätet. Om allt går enligt planerna kan UV-anläggningarna finns på plats i månadsskiftet maj/juni. Då börjar det stora arbetet med att renspola cirka 70 mil ledningsnät och rengöring av alla vattentorn.

Jägarna ställer upp för att stoppa dvärgbandmasken

2011-05-04 07:24 CEST Svenska Jägareförbundet För att få grepp om omfattningen och utbredningen av rävens dvärgbandmask i det senaste fyndområdet, sydväst om Katrineholm i Sörmland, organiserar Svenska Jägareförbundet en storskalig insamling av rävskit, start torsdag kväll.

2011-05-02 14:30 CEST Escowa AB Svenskt företag har lösningen på Skellefteås problem med parasiter i dricksvattnet. Erbjuder nu lösning för drabbade sjukhus och kommun i Skellefteå.

2011-04-27 15:34 CEST Skellefteå kommun Nya vattenprover har tagits i Skellefteå och skickats till Smittskyddsinstitutet där analyserna pågår under denna vecka. Arbetet övergår från en akutfas till en arbetsfas för att säkerställa kommunens verksamhet och kunna arbeta med att lösa problemet med vattnet. En plan för provtagning ska tas fram, spårning av smittkällan pågår, en plan för renspolning av ledningsnätet ska tas fram.

2011-04-21 17:41 CEST Skellefteå kommun Inte heller de vattenprover i Skellefteå som togs på onsdag och analyserades på torsdagen innehöll några spår av parasiten cryptosporidium. Vattenproverna kommer från råvattnet till vattenverket Abborren, utgående dricksvatten från vattenverket, vattenledningsnäten i Örviken och Ursviken samt avloppsreningsverket Tuvan.

Adenovir Pharma tar in 10,7 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

2011-04-12 06:15 CEST P.U.L.S. AB Adenovir Pharma AB tar in 10,7 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling.

2011-04-06 13:50 CEST Xbrane Bioscience Xbrane Bioscience utvecklar plattformar för design av multivalenta vacciner och för effektiv produktion av proteiner. Företaget har nu genomfört en riktad nyemission om 5,4 miljoner SEK för att intensifiera utvecklingen av sina första vaccinkandidater.

2011-04-05 09:14 CEST Uppsala universitet För ett halvår sedan togs ett första gemensamt steg för en global kraftsamling mot antibiotikaresistens. Inför Världshälsodagen den 7 april uppmanar nu nätverket ReAct, som leds från Uppsala universitet, världen att öka sina ansträngningar. För första gången på många år finns initiativ att få igång utveckling av de nya läkemedel som måste finnas när de gamla helt slutat fungera.

Daikin lanserar Nexura en ny luft/luft värmepump med unik strålningsfunktion

2011-03-31 10:21 CEST Daikin Sweden AB NEXURA - GOLVMODELL Daikin presenterar stolt NEXURA, en luft/luftvärmepump som ger dig både värme och kyla. Stilren, diskret och mycket energieffektiv med en unik funktion: en frontpanel som värms upp och avger strålningsvärme som en konventionell radiator.

2011-03-17 13:14 CET Carema Sjukvård AB Vinterkräksjukan härjar med full styrka på Orust just nu. Carema Vårdcentral Henån, Orust, tvingas till begränsad verksamhet på grund av att en stor del av personalen insjuknat.