Pressmeddelanden

Populärvetenskap om klimatförändringar på Världsmiljödagen 5 juni

2012-05-31 08:21 CEST Umeå universitet Vad händer med turismen om klimatet blir varmare? Vilka nya sjukdomar kan drabba människor och djur? Och hur kan klimatpolitiken bli effektiv? Det är några av frågorna som ställs på förmiddagen den 5 juni, då Umeå universitets forskare föreläser om hur vi kan påverkas av och anpassa oss till ett förändrat klimat.

2012-05-23 12:17 CEST Daikin Sweden AB Årstidsrelaterad verkningsgrad: mäter den riktiga prestandan i verkliga situationer Miljöproblem som den globala uppvärmningen och den minskande tillgången på fossila bränslen har lett till mer effektiva klimatkontrollsystem. Det har tagit sig uttryck i aggressiva europeiska miljömål som ska vara uppnådda år 2020: vanligtvis kallas de för 20-20-20-målen.

2012-05-14 11:30 CEST Svenska Jägareförbundet I dagarna är det premiär för en ny viltprovtagarorganisation som ska öka kunskapen om de vilda djuren. Det är Svenska Jägareförbundet som byggt upp organisationen i samarbete med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för att följa viltets utvecklingen. I ett första skede ska viltprovtagarna bistå med rävspillningsprover för att övervaka spridningen av parasiten rävens dvärgbandmask.

2012-04-26 10:28 CEST Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet visar nu att risken för att drabbas av denguefeber är påtaglig för personer som reser till Thailand. Bland dem som stannar en månad drabbas nästan en av 100 under den epidemiska årstiden, dvs. svensk sommar och höst.

Grontmij revolutionerar bakterieanalys för färskvatten

2012-04-13 09:00 CEST Grontmij Grontmij lanserar en revolutionerande teknik för att mäta bakteriehalten i färskvatten. Med äldre metoder har det kunnat ta upp till fem dagar att få resultat, den nya tekniken ger svar på 30 minuter. Dessutom används mobil utrustning vilket innebär att vattenverk och simhallar snabbt kan spåra smitthärdar och sätta in adekvata motmedel.

2012-03-21 14:32 CET Umeå universitet Kan man förutse lokala utbrott av virussjukdomen Rift Valley-feber, som sprids mellan människor och djur i främst delar av Afrika? Den frågan står i fokus för ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som fått anslag från biståndsmyndigheten SIDA.

2012-03-16 11:00 CET Södersjukhuset AB En omfattande studie av barn i Stockholm som sökt akutvård för reaktion mot födoämnen har genomförts. Studien visar att en förhållandevis stor andel av barnen hade en potentiellt livshotande reaktion. Jordnöt och cashewnöt orsakade förvånansvärt många av reaktionerna bland de yngsta barnen vilket kan bero på förändrade levnadsvanor och införande av ny kost.

2012-03-15 07:25 CET Farmacevter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden I Uganda ska det finnas antiretrovirala läkemedel tillgängliga gratis på sjukhusen. Men många hiv-infekterade som bor på landsbygden, långt från sjukhus, har inte tillgång till dessa läkemedel. Farmacevter utan Gränser (FuG) arbetar för att öka tillgängligheten också på mindre hälsocentraler på landsbygden. FuG har nu fått dryga 800 000 kronor från Forum Syd för ett längre projekt på två år.

Lions stödjer internationell kampanj för att utrota mässling

2012-03-09 15:33 CET Lions Clubs International I samarbete med Bill och Melinda Gates Foundation, WHO, UNICEF, FN och Röda Korset med fler deltar Lions i en internationell kampanj för att utrota den fruktade barnsjukdomen mässling.

2012-03-08 15:00 CET RFSL Stockholm RFSL Stockholm delar ut Sexperternas Guldstjärna till de fem bästa mottagningarna i Stockholm i februari. Kampanjen är en del av RFSL Stockholms hivpreventiva och sexualupplysande arbete.