Pressmeddelanden

2011-06-03 18:02 CEST Hagmans Tandvård i Åsa Utbrottet av ehec visar att kampen mot bakterier fortsätter. Bakterier som skadar tänder och tandkött är desto lättare att bekämpa, påpekar Calle Hagman, tandläkare i Borås.

2011-05-31 10:47 CEST Crucell Sweden AB Ett utbrott av hjärnhinneinflammation lägger sordin på det norska studentfirandet. Hittills är fem drabbade och en av dessa har avlidit. Nu inleds en vaccinationskampanj bland ungdomar för att stoppa den smittsamma spridningen av meningokockbakterier. Senaste utbrottet i Sverige inträffade bland ungdomar i Västerås 2006.

2011-05-06 14:00 CEST Skellefteå kommun Idag anlände den första UV-anläggningen från Växjö till Skellefteå och två till kommer under lördagen. Efter den kemiska provtagningen som är gjord på råvattnet till Abborrverket känner tekniska kontoret en försiktig optimism om att UV-anläggningarna ska kunna anpassas till Skellefteås råvatten.

2011-05-05 08:43 CEST Uppsala universitet En stor andel av brunnarna för dricksvatten i Bangladesh innehåller höga halter av arsenik. Forskare vid Uppsala universitet har tidigare visat att detta ökar risken för missfall och spädbarnsdöd. Nu visar de att det även ökar risken för diarré och lunginflammation hos de små barnen.

2011-05-04 14:35 CEST Skellefteå kommun Den utökade provtagningen i Skellefteå fortsätter och görs för att säkerställa att källan till Cryptosporidiumutbrottet inte finns någonstans efter ledningsnätet. Om allt går enligt planerna kan UV-anläggningarna finns på plats i månadsskiftet maj/juni. Då börjar det stora arbetet med att renspola cirka 70 mil ledningsnät och rengöring av alla vattentorn.

Jägarna ställer upp för att stoppa dvärgbandmasken

2011-05-04 07:24 CEST Svenska Jägareförbundet För att få grepp om omfattningen och utbredningen av rävens dvärgbandmask i det senaste fyndområdet, sydväst om Katrineholm i Sörmland, organiserar Svenska Jägareförbundet en storskalig insamling av rävskit, start torsdag kväll.

2011-05-02 14:30 CEST Escowa AB Svenskt företag har lösningen på Skellefteås problem med parasiter i dricksvattnet. Erbjuder nu lösning för drabbade sjukhus och kommun i Skellefteå.

2011-04-27 15:34 CEST Skellefteå kommun Nya vattenprover har tagits i Skellefteå och skickats till Smittskyddsinstitutet där analyserna pågår under denna vecka. Arbetet övergår från en akutfas till en arbetsfas för att säkerställa kommunens verksamhet och kunna arbeta med att lösa problemet med vattnet. En plan för provtagning ska tas fram, spårning av smittkällan pågår, en plan för renspolning av ledningsnätet ska tas fram.

2011-04-21 17:41 CEST Skellefteå kommun Inte heller de vattenprover i Skellefteå som togs på onsdag och analyserades på torsdagen innehöll några spår av parasiten cryptosporidium. Vattenproverna kommer från råvattnet till vattenverket Abborren, utgående dricksvatten från vattenverket, vattenledningsnäten i Örviken och Ursviken samt avloppsreningsverket Tuvan.

Adenovir Pharma tar in 10,7 miljoner för utveckling av ögonläkemedel

2011-04-12 06:15 CEST P.U.L.S. AB Adenovir Pharma AB tar in 10,7 miljoner kronor via nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av smittsamma ögoninfektioner. Dessa infektioner orsakas av virus och drabbar årligen ett stort antal människor. Idag finns inte någon effektiv behandling.