Pressmeddelanden

Svenska Röda Korset stödjer insatser för att stoppa spridning av ebola i Guinea

Svenska Röda Korset stödjer insatser för att stoppa spridning av ebola i Guinea

2014-04-15 15:13 CEST
Den 21 mars konstaterades ett ebolautbrott i Guinea i Västafrika. Sedan dess har fler ä...

Rotary bjuder till körshow till förmån för poliovaccinering

Rotary bjuder till körshow till förmån för poliovaccinering

2014-04-01 22:17 CEST
Rotary Stockholm Kungsholmen inbjuder till en exklusiv och sprakande körshow av de rege...

Datormodell varnar för djurepidemi

Datormodell varnar för djurepidemi

2014-03-27 14:23 CET
En avancerad datormodell ska rädda USA från ett katastrofalt utbrott av mul- och klövsj...

VI BEHÖVER DIN HJÄLP

VI BEHÖVER DIN HJÄLP

2014-03-27 11:56 CET
I morse fick vi veta att barnhemmet Kutwanana, som vi samarbetar med, har drabbats av ö...

Forskningens dag har infektioner i fokus

Forskningens dag har infektioner i fokus

2014-02-20 13:38 CET
Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möt...

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

2014-01-13 10:48 CET
Personer som drabbas av sorkfeber har 14 gånger ökad risk att insjukna i stroke och sex...

Motiverande samtal förebygger klamydia hos kvinnor

Motiverande samtal förebygger klamydia hos kvinnor

2014-01-07 09:02 CET
Motiverande samtal fungerar bra för att minska sexuellt riskbeteende och risken för kla...

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

2013-12-09 08:24 CET
Forskare i Umeå och Uppsala har funnit att rester av influensaläkemedlet Tamiflu i vår ...

Inför internationella aidsdagen: rapport kritiserar biståndet till aidsarbete i Södra Afrika

2013-11-20 12:22 CET
Enligt rapportförfattarna är biståndsgivare mer intresserade av att mäta resultat än at...