Pressmeddelanden

2011-11-07 16:02 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Varje år arrangerar Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap en sluten kongress. Där träffas veterinärer och diskuterar aktuella frågor och problem inom olika veterinärmedicinska områden. Nytt för i år är att kongressen under en förmiddag öppnar en plenarsession för allmänheten och media.

Forskare letar vatten i Sydostasien med ny metod

2011-10-21 09:44 CEST Luleå tekniska universitet Nya, billigare och effektivare, metoder för att hitta rent dricksvatten i områden där många dör av vattenföroreningar har testas i sydostasiatiska Laos av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Ny bok: Jakten på massmördaren som kom undan

2011-09-21 09:48 CEST Carlsson Bokförlag Spanska sjukan tog mer än 50 miljoner liv under åren som föjlde första världskriget. Bara i Sverige dog 35 000 människor. Ingen pandemi har dödat så många människor under så kort tid. I Jakten på massmördaren som kom undan söker författaren upp vittnen och forskare i ett försök att komma närmare en lösning på gåtan kring Spanska sjukan.

2011-09-19 10:12 CEST Uppsala universitet De flesta Sydafrikanska ungdomar som får hiv smittas genom oskyddat sex. Alla samhällssektorer, inklusive kyrkorna uppmanas att delta i arbetet med att förhindra spridningen av sjukdomen. I sin avhandling har Elisabet Eriksson sett att kyrkornas information fokuserar främst på moraliska aspekter av sexualitet men att ungdomar bör ha mer nytta av information om olika hiv-förebyggande metoder.

2011-09-09 08:00 CEST Södersjukhuset AB Som första sjukhus i Stockholm introducerar verksamhetsområde Kardiologi vid Södersjukhuset en ny behandlingsprincip för svårbehandlat högt blodtryck.

2011-08-05 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Huvudlöss har sin högsäsong i samband med att semestrar och lov tar slut och förskolor och skolor fylls med barn. Det är då lössen brukar sprida sig som mest och bli ett gissel framför allt för barn. Kronans Droghandel har tagit fram en Luskarta som visar var vi ökar försäljningen mest av lusprodukter så det ska bli enklare att se var i landet lössen sprids.

2011-06-20 15:50 CEST Skellefteå kommun Slindvatten även till psykiatriska kliniken i Skellefteå. Den felkoppling som upptäckts i ett avlopp vid hjälpmedelscentralen på Skellefteå lasarett är nu åtgärdad. Nu fortsätter felsökningen och ytterligare prover ska tas för att säkerställa att spillvatten från lasarettet i Skellefteå inte rinner ut i dagvattnet

2011-06-10 13:15 CEST Skellefteå kommun De första preliminära resultaten från Sveriges meterologiska och hydrologiska institut väntas under nästa vecka och är en del i utredningen för att se hur avloppsvatten kan ha hamnat i älven och sedan kommit in i Abborrverket i Skellefteå. Tekniska kontoret tar också prover i olika dagvattenledningar som mynnar dels i Klintforsån och dels i Skellefteälven i området vid vattenverket.

2011-06-09 09:30 CEST Södersjukhuset AB Nu kan patienter kontakta Södersjukhusets mottagningar via Internet.

2011-06-03 18:02 CEST Hagmans Tandvård i Åsa Utbrottet av ehec visar att kampen mot bakterier fortsätter. Bakterier som skadar tänder och tandkött är desto lättare att bekämpa, påpekar Calle Hagman, tandläkare i Borås.