Pressmeddelanden

Första länsprisutdelningen 2014 för SKAPA-priset i Karlshamn

2014-05-12 14:09 CEST Almis mediarum Karlshamn delades 2014 års länspriser för Blekinge län ut den 10 maj av landshövdingen Berit Andnor-Bylund på Kreativum.

2014-05-12 11:45 CEST Alektum Inkasso AB De två ledande skandinaviska leverantörerna av system och finansiella tjänster inom e-handel skapar en ny verksamhet för kundtjänst till e-handlare. Syftet med investeringen är att erbjuda nordiska e-handelsföretag en tjänst som ger både ökad tillgänglighet och ökad försäljning.

2014-05-12 08:41 CEST Monyx Financial Group Monyx stärker förvaltningsteamet ytterligare och sitt fokus på ränteförvaltning genom att rekrytera Stefan Pari som portföljförvaltare. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och kommer närmast från en anställning på Riksbyggen där han arbetat som ränteförvaltare.

2014-05-12 08:00 CEST Almis mediarum Sörmländska företag får en boost av Sveriges främsta experter inom trendspaning och varumärkesstrategi. Nu lanserar Almi Företagspartner en ny och kostnadsfri seminarieserie i Sörmland – BusinessBoost. Den ska ladda sörmländska företag med nya insikter och kunskaper som kan stärka deras affärer i en värld i snabb förändring.

2014-05-09 08:46 CEST Kentima AB Informationsmemorandum avseende Kentima Holding ABs (publ) tidigare aviserade företrä-desemission finns nu tillgängligt på www.kentima.se och www.vhcorp.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Kentima på telefon 046-25 30 40 alternativt info@kentima.se eller från Västra Hamnen Corporate Finance på telefon 040-20 02 50 alternativt info@vhcorp.se.

Eric Persson ny VD för Novax

2014-05-05 16:45 CEST Axel Johnson AB Eric Persson har utsetts till ny VD för Novax med tillträde den 5 maj. Eric efterträder Anders Slettengren som blir VD för Industrifonden.

Svenskarna tar över Costa del Sol

2014-05-05 13:50 CEST Fastighetsbyrån Enligt nya siffror är kuststräckan Costa Blanca det område i Spanien där andelen bostadsköp från utländska medborgare är störst under 2013. Men området där andelen svenska köpare är störst är på Costa del Sol, där endast brittiska köpare är fler under 2013.

2014-04-30 13:23 CEST Aligera Holding AB Aligera Holding AB (publ.) har framgångsrikt emitterat en senior säkerställd grön obligation om 300 MSEK inom en ram om 500 MSEK med förfall om 5 år. Obligationen som riktades till utvalda nordiska institutionella investerare löper med en kupongränta på Stibor + 500 bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats inom 12 månader.

2014-04-29 14:30 CEST The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Granular AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. • Teckningstiden är 12 maj till 3 juni 2014. • Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 15,6 Mkr. • Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

2014-04-29 09:22 CEST Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB finns 2014-04-29 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.se