Pressmeddelanden

2015-05-26 08:52 CEST Almis mediarum Vi på Almi är stolta över att ha bidragit till att en ny produkt nu kan komma ut på marknaden! Det handlar om ett nytt, enkelt och hållbart sätt att hantera läkemedelsavfall som uppstår på äldreboende och på företag.

Almi Invest säljer sitt innehav i Tanomed

2015-05-25 11:00 CEST Almis mediarum Köpare är det svenska börsnoterade bolaget Karo Bio som förvärvar 100 % av aktierna i Tanomed AB från Almi Invest och övriga delägare. Företaget har utvecklat en unik produkt mot förkylningssjukdom. Den är baserad på enzymet glukosoxidas och glukos. Via en kemisk reaktion bildas väteperoxid som är effektivt mot förkylningsvirus.

Stureplansgruppen hyr 5 500 kvm på Arsenalsgatan

2015-05-22 06:00 CEST Aberdeen Asset Management Aberdeen har hyrt ut ca 5 500 kvm till Stureplansgruppen i SEB Trygg Livs fastigheter Näckström 24 och 25 på Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Uthyrningen omfattar bland annat de stora kontorsytor som blir vakanta efter Setterwalls. Under namnet Bank Hotel kommer nu Stureplansgruppen att skapa ett nytt hotell med bar och restaurang i lokalerna.

Ny betalkoncern utmanar krånglig bransch

2015-05-21 10:00 CEST Bambora Idag lanseras Bambora – en nordisk betalkoncern som förenklar handlarnas vardag och kan bidra till ökad försäljning. Bambora består av några av betalbranschens främsta innovatörer, ingenjörer, marknadsförare och digitala utvecklare, med det gemensamma målet att förenkla handel i butik såväl som på nätet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men koncernens ambition är global.

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

2015-05-20 15:57 CEST Almis mediarum Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2015 visar att Almis utlåning ökade med 20,5 procent. Efterfrågan på Almis marknadskompletterande tjänster är fortsatt hög. Utlåningen till små och medelstora företag fortsatte att öka.

Primelog lanserar Green Performance

2015-05-20 13:57 CEST Primelog Software AB Primelog lanserar nu en ny modul till Primelog TMS, företagets egenutvecklade och standardiserade lösning för styrning av komplexa logistikflöden. Den nya modulen heter Primelog Green Performance och ger företag bättre förutsättningar att analysera, rapportera och, i förlängningen, minska sin klimatpåverkan genom hela logistikkedjan.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2015 går till den finska designern Ilkka Suppanen.

2015-05-20 11:00 CEST Röhsska museet Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Ilkka Suppanen årets pris om 1 miljon svenska kronor. Priset har sin hemvist på Röhsska museet i Göteborg och utdelas årligen i samband med en högtidlighet den 4 november. Från och med den 5 november 2015 visas en utställning av och med årets pristagare.

Kunskap ger makt – därför har vi 50 000 medlemmar på Shareville

2015-05-20 09:31 CEST Shareville Nu är vi 50 000 medlemmar som delar med sig av sina egna portföljer, och som visar kraften och kunskapen som finns hos spararna själva. När vi i september förra året byggde in möjligheten att visa upp sina riktiga portföljer via Nordnet, hoppades vi få 20 000 medlemmar under det första året. Det målet passerade vi redan två månader senare. Och tillväxtkurvan fortsätter att peka rakt uppåt!

Gleechi vinner Årets SuperStartup 2015 och 250 000 kr av Almi Invest

2015-05-19 19:29 CEST Almis mediarum Idag offentliggjordes Årets SuperStartup 2015 där 71 bolag tävlade om att vinna titeln och få en direktinvestering på en kvarts miljon. Fem bolag gick vidare till pitchfinal. Direkt på plats, på Veckans Affärers event Kapitaldagen i Stockholm, gav Almi Invest en direktinvestering på 250 000 kronor till vinnande bolaget Gleechi.