Nyheter

2014-08-06 10:55 CEST Delete Service AB

Nytt företag satsar på att lösa generationsskiften på ett annorlunda sätt

2014-08-06 09:12 CEST D´cision D´cision-modellen är ett verktyg som hjälper företagare genom hela processen. Den har utarbetats för att på ett strukturerat sätt gå igenom alla steg i ett generationsskifte på ett professionellt sätt.

2014-08-05 14:50 CEST Silentium AB Inhyrningsutredningen fastställde nyligen att det är sällsynt att Lagen om anställningsskydd rundas vid uppsägningar och bemanningspersonal hyrs in istället, ett påstående som länge vidhållits från fackligt håll gentemot arbetsgivarna. Facken bör därför ta tillbaka sina krav på lagstiftning som skulle begränsa bemanningsbranschen, anser Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren.

SVU-rapport 2014-10: Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten (avlopp & miljö)

2014-08-05 13:09 CEST Svenskt Vatten AB Silver och vismut är prioriterade enligt REVAQ. Genom en substansflödesanalys identifierades källor för dessa metaller till Henriksdals reningsverk i Stockholm, 2012. Källor motsvarande 56 % av uppmätt mängd silver och 49 % av uppmätt mängd vismut i slam kunde identifieras. Strategier för åtgärder diskuteras. Författare: J. Amneklev, B. Bergbäck, L. Sörme, R. Lagerkvist, M. Kotsch, A. Augustsson

SVU-rapport 2014-09: Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen (avlopp & miljö)

2014-08-05 11:51 CEST Svenskt Vatten AB 152 organiska ämnen i slam modellerades från slam till åkermark för att avgöra vilka som är av mindre intresse och vilka som är av störst vikt från ett miljö- och hälsoriskperspektiv vid slamåterföring. Inga ämnen innebar en risk i ytvatten som gränsar till jordbruksmark. 124 ämnen är troligen inte av intresse vad gäller hälso- och miljörisker medan 28 ämnen kan prioriteras för vidare bedömningar.

Agenturföretagen i nytt samarbete med Precious - Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair

2014-08-05 08:45 CEST Agenturföretagen Agenturföretagen blir från och med hösten 2014 ny affärspartner till Precious, den nordiska ur- och smyckebranschens viktigaste mötesplats. Under tre intensiva dagar samlas inköpare och leverantörer från hela Norden på Stockholmsmässan. Här får du möjlighet att ta del av trender, skapa relationer, bygga nätverk, göra affärer och tillsammans med andra viktiga aktörer stärka branschen!

Inkubatorföretaget BipOn satsar på världspatent

2014-08-05 07:00 CEST Inkubatorn i Borås Den 27 maj lämnade det Boråsbaserade inkubatorföretaget BipOn AB in en så kallad Patent Cooperation Treaty – en ansökan om världspatent* till Patent och Registreringsverket. Målet är att säkerställa den immateriella rättigheten till företagets egenutvecklade system för att automatiskt hantera serietillverkade tekniska komponenter och produkter i allt från tunnelbanetåg till vindkraftverk.

Sweden 3rd in this year's Global Innovation Index - commented

2014-08-04 15:10 CEST Invest in Skåne In this year’s GII report Sweden ranks 3rd, exchanging places with the UK and with Switzerland remaining as the unchallenged no. 1. In spite of slipping down to a third place, this result is considered as a positive one. Skåne, the southern most part of Sweden contributes strongly to this result.

2014-08-04 14:44 CEST Silentium AB Det är lättare att låta bli än att ta sig i kragen och faktiskt se över sitt sparande. Det är inte svårt, men det kräver att man tar sig tiden att se över alla olika typer av sparande som man kan ha. I artikeln listas vad man bör tänka på och hur man kan gå tillväga.

Glutenfri lyx-fond

2014-08-04 14:17 CEST Medvetna.se Lyxig glutenfri köttfond, 100% ekologisk och fri från tillsatser.