Nyheter

​  Företagens villkor i olika kommuntyper

2015-09-25 09:06 CEST Tillväxtverket Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar att små och medelstora svenska företag i olika typer av kommuner ser på sin situation förhållandevis lika oavsett var de ligger. Samtidigt finns det strukturella skillnader mellan olika kommuntyper som påverkar möjligheten att driva företag.

Stationsnära bebyggelse, mötesplatser och grönska i Ale

2015-09-25 08:29 CEST Ale kommun ​En stationsnära bebyggelse, attraktiva mötesplatser, en sammanhängande grönstruktur – och gärna en stadspark. Det är tre av sex huvudprinciper som ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen i Nödinge centrum. – Målet är att utvecklas från förort till en attraktiv småstad, säger stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

Möt Ekan Management på ESV dagen den 6 oktober

2015-09-25 08:22 CEST Ekan AB Den 6 oktober finns vi på plats på ESV-dagen på Älvsjömässan. Välkommen förbi vår monter om ni är intresserade av hur Ekan Management arbetar för att utveckla en dynamisk verksamhetsstyrning med effektiva stöd- och ekonomifunktioner.

Vi är störst!

2015-09-25 07:30 CEST Mobility Motors Sweden AB Vi är mycket stolta över att tala om att Nissan är nummer ett av de asiatiska bilmärkena i Europa! För att fira detta, har vi satt ihop några riktigt bra erbjudanden som ni kan ta del av när det gäller vårt LCV utbud.

​Rätt dos vid rätt tid med smart läkemedelsförpackning

2015-09-24 22:21 CEST Uppsala BIO Bristande medicinsk följsamhet, adherence, är ett av de största problemen inom läkemedelsområdet. En smart förpackning och ett IT-system i molnet är BIO-X deltagande Göteborgsföretaget Mevias recept för att förbättra den medicinska följsamheten.

Erfarenheter kring solenergi

2015-09-24 17:58 CEST Elmia AB Under onsdagseftermiddagen var temat på Bofastscenen solenergi. Programpunkten inleddes med en inspirationsföreläsning av Lars Andrén med fokus på solvärme och fortsatte sedan med en paneldiskussion kring solel och utmaningarna som denna teknik innebär.

Ett högstatusyrke med enorm kompetens

2015-09-24 16:45 CEST Elmia AB Atle Johansen har funnits med under Elmia Städ och inspirerat besökare till att vara stolta över sin yrkeskategori. – För mig är detta ett högstatusyrke och branschen besitter en enorm kompetens, säger Atle Johansen, inspiratör.

Flytande bostäder ett alternativ vid klimatförändringar

2015-09-24 15:01 CEST Elmia AB På Karlstads Bostads började diskussion föras om hur bostäder kan byggas för att inte påverkas av klimatförändringar som till exempel översvämningar. – Då kom idén om att bygga flytande bostäder på vattnet, säger Gunnar Persson, verksamhetsutvecklare på Karstads Bostads.

2015-09-24 14:56 CEST Privattandläkarna Privattandläkarnas VD Merit Lindberg kommenterar regeringens budgetproposition. Privattandläkarna anser att det är viktigt att de medel som anslås används så att tandhälsan hos befolkningen förbättras på bästa sätt.Det finns idag inget underlag som visar att en förhöjd ålder för den fria barn- och ungdomstandvården resulterar i att besöksfrekvensen ökar eller att tandhälsan för unga förbättras.

2015-09-24 14:30 CEST Bonnier AB Bonnier Business Polska förvärvar e-learningtjänsten Prawomaniacy. Polens största onlinetjänst för examensförberedande prov.