Bilder

Andreas Duit

2015-06-17 00:27 CEST Stockholms universitet Andreas Duit, docent i statsvetenskap, forskar om miljöpolitik i ett jämförande perspektiv och är särskilt nyfiken på statens möjligheter att lösa miljöproblem.

Gustaf Arrhenius

2015-06-17 00:22 CEST Stockholms universitet Gustaf Arrhenius är professor i filosofi och chef för Institutet för framtidsstudier. Hans forskning rör sig framför allt inom moralisk och politisk filosofi, och mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer vid moraliska och politiska beslut, och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut.

Gunnar Andersson

2015-06-17 00:15 CEST Stockholms universitet Gunnar Andersson är professor i demografi och forskar bland annat om sambanden mellan familje- och socialpolitik och olika mönster i barnafödande.

Stora forskningsanslaget 2015

2015-06-16 15:37 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel och generalsekreterare Kristina Sparreljung delade ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner till docent Lars Lund.

Kartongbruket i Rockhammar

2015-06-16 12:24 CEST Linköpings universitet (LiU)

Programmet på NLSDays går igenom trender inom den globala life science-industrin.

2015-06-16 10:14 CEST SwedenBIO Bild från NLSDays 2014.

Närmare 900 personer besökte NLSDays 2014

2015-06-16 10:14 CEST SwedenBIO

Cellulosaföremål från 3D-bioskrivare

2015-06-16 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Den lilla stolen av cellulosa är ett demonstrationsföremål som har skrivits ut i 3D-bioskrivaren på Chalmers.

Krets av cellulosa och kolnanorör från 3D-bioskrivare

2015-06-16 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Kretsen i form av ett träd består av cellulosa som har gjorts elektriskt ledande med kolnanorör, och skrivits ut i 3D-bioskrivaren på Chalmers. Skogsråvara är ett nytt miljövänligt material för 3D-tillverkning.

Paul Gatenholm vid 3D-bioskrivaren på Chalmers

2015-06-16 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola