Bilder

Forskargruppen för Give me a break

2014-10-29 09:06 CET Högskolan i Halmstad Forskargruppen för Give me a break från vänster till höger: Jens Nygren, Pontus Wärnestål, Susanne Lindberg och Petra Svedberg.

Nobel Creations – förberedelser

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Formstudenter från Beckmans Designhögskola i planeringsskedet för Nobel Creations. Foto: Emil Balesic

Fashion Innovation 3

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Från Fashion Innovation 3 på Nobelmuseet 2013. Foto: Thomas Möller

Fashion Innovation 3 – KMH

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Student från Kungliga Musikhögskolan under förberedelserna med Fashion Innovation 3, 2013.

Emotionellt ätbeteende vid en studie av internetbaserade viktklubbar.

2014-10-27 13:50 CET Högskolan i Halmstad I en studie av internetbaserade viktminskningsprogram, genomförd av forskare vid Högskolan i Halmstad, framkom att emotionellt ätande förändrades signifikant hos män men inte hos kvinnor i viktminskningsprogrammet.

Madeleine Svensson

2014-10-27 13:39 CET Högskolan i Halmstad Madeleine Svensson, doktor i medicinsk vetenskap på Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Fotograf: Magnus Andersson

Bärbar simulator
Koldioxid-utsläpp från tropisk avskogning kopplade till global handel

2014-10-22 16:00 CEST Chalmers tekniska högskola EU och Kina är de största importörerna av koldioxid-utsläpp kopplade till avskogning för produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer mellan åren 2000-2009. Forskarna har fokuserat på sju länder (Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Indonesien, Malaysia och Papua Nya Guinea), som alla är stora exportörer av de varor som bidrar till avskogning.

Max Rånge och Mikael Sandberg.

2014-10-22 14:58 CEST Högskolan i Halmstad Max Rånge och Mikael Sandberg vid Högskolan i Halmstad är först i världen att analysera alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag. Deras forskningsprojekt, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge.

Martin Persson, forskarassistent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers

2014-10-21 14:40 CEST Chalmers tekniska högskola