Bilder

Chalmers Venture Creation

2015-02-11 06:58 CET Chalmers tekniska högskola

Styrelsen för Chalmers nya dotterbolag inom Venture Creation

2015-02-11 06:58 CET Chalmers tekniska högskola Johan Andersson, vd Mellby gård, styrelsens ordförande Hans Ljungkvist och Investors vd Börje Ekholm.

Linnéa Lindau, vd för Chalmers nya dotterbolag inom Venture Creation

2015-02-11 06:57 CET Chalmers tekniska högskola

Ledningen för Chalmers nya dotterbolag inom Venture Creation

2015-02-11 06:56 CET Chalmers tekniska högskola Linnéa Lindau, idag vd för Encubator AB, omgiven av Ingvar Andersson, vd AB Chalmersinvest, och Andrzej Brud, vd för Stiftelsen Chalmers Innovation.

Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande

2015-02-11 06:55 CET Chalmers tekniska högskola

Rhythm exercise

2015-02-10 07:00 CET Högskolan i Borås I utställningen ”Temporal Patterns” visas Barbara Jansens forskning inom Smart Textiles, där hon utforskat rörligt ljus i kombination med textil. Foto: Henrik Bengtsson

Rhythm exercise - detail

2015-02-10 07:00 CET Högskolan i Borås I utställningen ”Temporal Patterns” visas Barbara Jansens forskning inom Smart Textiles, där hon utforskat rörligt ljus i kombination med textil. Foto: Henrik Bengtsson

Vintergatan

2015-02-09 17:10 CET Stockholms universitet Rotationskurvans spår över Vintergatan sedd från södra halvklotet. Spårämnena är färgkodade i blått eller rött beroende på deras relativa rörelse i förhållande till solen Den blå glorian illustrerar den mörka materiens fördelning. Foto: Serge Brunier.

Övervakningssystem i Ngulia

2015-02-09 10:28 CET Linköpings universitet (LiU)

Forskare Lena Viktorsson Stockholms universitets Östersjöcentrum

2015-02-09 08:01 CET Stockholms universitet Forskare Lena Viktorsson Stockholms universitets Östersjöcentrum. Fotograf: Björn Dalin