Bilder

Jästceller som växer i en kontrollerad miljö i bioreaktorer.

2014-10-02 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Jästceller som växer i en kontrollerad miljö i bioreaktorer. Forskarna mäter bland annat hur cellerna tillväxer, hur snabbt de växer och delar sig, vad de äter, hur mycket de äter, vad de producerar och hur de använder syre.

Illustration av experimentet

2014-10-02 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Forskarna har avlat fram jästen med en metod som kallas för adaptiv laboratorie-evolution. Med den kan man få fram nya egenskaper utan att veta vilka mutationer som krävs för att uppnå egenskaperna.

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

2014-10-02 16:25 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Urban Johnson, Ulrika Tranæus och Andreas Ivarsson.

2014-10-02 14:52 CEST Högskolan i Halmstad

Xavier Crispin, professor i organisk elektronik

2014-10-02 10:42 CEST Linköpings universitet (LiU) Prof. Crispin leder forskningsprojektet "The tail of the sun" med finansiering från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Under fem år ska de utveckla metoder att ta vara på solens långvågiga IR-strålning, vilket dagens solceller inte klarar.

SCA Pavilion

2014-10-02 10:27 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Jan Conrad

2014-10-02 10:03 CEST Stockholms universitet Foto: Eva Dalin

XENON 1T experimentet

2014-10-02 10:03 CEST Stockholms universitet Uppbyggnaden XENON 1T experimentet för att detektera mörka materian i Gran Sasso Tunneln i Italien.

Gravitationslinsning av mörka materian i Galaxhopen Abell 2218. (NASA)

2014-10-02 10:03 CEST Stockholms universitet Gravitationslinsning av mörka materian i Galaxhopen Abell 2218. (NASA)

David Drew

2014-10-02 10:02 CEST Stockholms universitet Foto: privat