Bilder

Happillow

2014-12-08 07:00 CET Venture Cup Nominerade i Venture Cup Väst hösten 2014, kategori Människa & Samhälle. Fotograf Emmy Jonsson.

Lake Tana Fish Production

2014-12-08 07:00 CET Venture Cup Nominerade i Venture Cup Väst hösten 2014, kategori Människa & Samhälle. Fotograf Emmy Jonsson.

STUDLIT

2014-12-08 07:00 CET Venture Cup Nominerade i Venture Cup Väst hösten 2014, kategori Webb, Mjukvara & Media. Fotograf Emmy Jonsson.

Tellr.com

2014-12-08 07:00 CET Venture Cup Nominerade i Venture Cup Väst hösten 2014, kategori Webb, Mjukvara & Media. Fotograf Emmy Jonsson.

Ann Judith Rabenschlag

2014-12-08 06:00 CET Södertörns högskola

Omslag I moder Sveas ömma famn

2014-12-05 15:59 CET Carlsson Bokförlag

Weiwei Jin, tonsättare och tidigare student vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Foto: Maria Maciak.

2014-12-05 14:05 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Weiwei Jin, tonsättare och tidigare student vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Foto: Maria Maciak.

Transporter
Jonas Bjelfvenstam
Anita Öst, forskare cellbiologi

2014-12-05 08:58 CET Linköpings universitet (LiU) Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet. Studien publiceras i tidskriften Cell med Anita Öst som försteförfattare.