Bilder

Magnus Bremmer. Foto: Niklas Björling

2015-11-04 07:54 CET Stockholms universitet

Klas Ekman. Foto: Niklas Björling

2015-11-04 07:54 CET Stockholms universitet

Nukleära byggstenar hos en atomkärna och neutronstjärnan i centrum av Krabbnebulosan

2015-11-03 07:00 CET Chalmers tekniska högskola Konceptuell grafik som förbinder nukleära byggstenar hos den neutronrika atomkärnan kalcium-48 med neutronstjärnan i centrum av Krabbnebulosan. Nollor och ettor symboliserar den beräkningskraft som behövs för att teoretiskt utforska objekt vars längdskalor skiljer sig åt med 18 storleksordningar, från neutronskinnet hos en atomkärna till kilometerstora neutronstjärnor.

Christian Forssén, biträdande professor, Fundamental fysik

2015-11-03 07:00 CET Chalmers tekniska högskola

Porträttbild av Vilhelm Verendel, doktorand i komplexa system, Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola

2015-11-02 17:00 CET Chalmers tekniska högskola

Marie Halling, chef för Samverkansavdelningen vid Kungl. Musikhögskolan (KMH).

2015-11-02 16:21 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Sweden Innovation Power

2015-11-02 13:43 CET Linköpings universitet (LiU) Grönovation ger ut en bok om svensk innovation som presenteras på Agritechnica 2015.

Mark Dopsson, Professor i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet

2015-11-02 12:45 CET Oskarshamn kommun Mark Dopsons forskning spänner över såväl basforskning som tillämpad forskning och bidrar till en bättre förståelse av mikrobial evolution, ekologi och användande inom ingenjörskonsten.

Vice ordförande Johan Grunewald

2015-11-02 12:04 CET Hjärt-Lungfonden Johan Grunewald tillträder som vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot Arne Egesten

2015-11-02 12:04 CET Hjärt-Lungfonden Arne Egesten, professor Lunds universitet. Specialist internmedicin och allergologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.