Bilder

Hjärta av Sven Andersson

2015-08-04 16:02 CEST Hjärt-Lungfonden

Barnhjärta

2015-08-04 16:01 CEST Hjärt-Lungfonden

Joakim Geigert KOL-kampanj 2015

2015-08-03 15:30 CEST Hjärt-Lungfonden Joakim Geigert förlorade sin pappa Hagge i KOL och är idag ambassadör för Hjärt-Lungfonden. Att ha KOL kan kännas som att andas genom ett litet sugrör.

Joakim Geigert KOL-kampanj

2015-08-03 15:12 CEST Hjärt-Lungfonden Joakim Geigert förlorade sin pappa Hagge i KOL och är idag ambassadör för Hjärt-Lungfonden. Att ha KOL kan kännas som att andas genom ett litet sugrör.

Cellöar från möss med diabetes

2015-07-30 11:00 CEST Uppsala universitet En representativ bild av cellöar från möss med diabetes som inte fick behandling med IL-35 (vänster) och de som fick IL-35 (höger). Den bruna färgen representerar insulinproducerande betaceller. I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes.

Levande celler (gröna) växer på polymeten TQ1 (röda fibrer)

2015-07-21 09:56 CEST Linköpings universitet (LiU)

Ko på Vreta Naturbruksgymnasium

2015-07-16 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Lugna kor mjölkar bäst

Kylmekanism för elektronik med grafenbaserad film

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Silanbindning mellan grafen och kislet i en elektronikkomponent. Genom uppvärmning och hydrolys av molekylen (3-Aminopropyl) trietoxysilan (APTES) blir kisel och syre kvar. De bildar kovalenta bindningar, vilket ger mekanisk styrka och god värmeledningsförmåga.

Grafenbaserad film på en elektronikkomponent

2015-07-10 06:00 CEST Chalmers tekniska högskola Grafenbaserad film på en elektronikkomponent med hög värmeintensitet.

Växter bryter ner läkemedelssubstanser

2015-07-09 09:11 CEST Högskolan i Halmstad Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, till exempel via biofilm (det som bildas på den delen av växten som är under ytan och på sedimentet), av solljus och av själva växten som tar upp och bryter ner läkemedlet.