Bilder

Cykling

Cykling

2018-01-10 06:54 CET

 Ingemar Jönsson

Ingemar Jönsson

2018-01-09 08:15 CET

Ingemar Jönsson, projektledare och professor i teoretisk och evolutionär ekologi vid Högskolan Kristianstad. Foto: Högskolan Kristianstad

Krock med eftergivlig stolpe

Krock med eftergivlig stolpe

2017-12-21 14:48 CET

Resultat av en VTI-studie visar att eftergivliga belysningsstolpar alltid bör användas på vägar med stora trafikmängder och där hastighetsgränsen är 50 kilometer/timme eller högre. Stolparna minskar skaderiskerna och är mer kostnadseffektiva jämfört med stolpar som inte är eftergivliga, trots att de är dyrare i inköp.

3D-utskriven del till en testreaktor för kärnfusion. Foto: Yuan Zhong, Stockholms universitet.

3D-utskriven del till en testreaktor för kärnfusion. Foto: Yuan Zhong, Stockholms universitet.

2017-12-18 15:58 CET

3D-utskriven del till en testreaktor för kärnfusion. Foto: Yuan Zhong, Stockholms universitet.

botSTEM

botSTEM

2017-12-18 10:18 CET

Andreas Redfors och Marie Fridberg menar att robotar och programmering kan användas som redskap för att öka barns intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Foto: Högskolan Kristianstad

Helena Andersson

Helena Andersson

2017-12-15 08:15 CET

Helena Andersson, universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Foto: Högskolan Kristianstad

Stefano Bonetti

Stefano Bonetti

2017-12-14 10:05 CET

Maria Hermanns

Maria Hermanns

2017-12-14 10:05 CET

Johanna Rickne

Johanna Rickne

2017-12-14 10:05 CET