Pressmeddelanden

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

2015-03-16 10:16 CET Umeå universitet Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar Johan Åhlin i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 20 mars.

Ny bok om modebranschen i Stockholm

2015-03-16 09:43 CET Stadsmuseet och Medeltidsmuseet Kläder, shopping, flärd Modebranschen i Stockholm 1945-2010, av Carina Gråbacke, ger en helhetsbild av modebranschens komplexa utveckling i Stockholm från andra världskriget fram till i dag. Den röda tråden i framställningen utgörs av hur de centrala aktörerna inom tillverkning och handel med kläder i Stockholm arbetade med mode.

2015-03-16 09:28 CET Linköpings universitet (LiU) En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet (LiU) ska försöka råda bot på detta.

2015-03-16 08:55 CET Uppsala universitet Måndagen den 23 mars invigs Zennströms gästprofessur och den nya Uppsala-satsningen på klimatledarskap med en föreläsning av Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik och Uppsala universitets första gästprofessor i klimatledarskap.

2015-03-16 08:27 CET Enzymatica AB (publ)

Antalet hjärtinfarkter minskar snabbt

2015-03-16 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Under 2013 drabbades närmare 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. För att kunna minska antalet ytterligare krävs mer resurser till forskningen, enligt Hjärt-Lungfonden.

Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang

2015-03-16 06:52 CET Stockholms universitet Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling från Stockholms universitet bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.

2015-03-14 16:07 CET AstraZeneca Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

2015-03-13 12:46 CET Högskolan i Halmstad I höst startar Högskolan i Halmstad ett nytt program för elitsatsande unga idrottare. Utbildningen ger möjlighet för studenterna att parallellt med högskolestudierna satsa på en professionell idrottskarriär.

2015-03-13 09:56 CET Uppsala universitet I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur begreppet används i medierna.