Pressmeddelanden

Science Park välkomnar byggnation av unikt elektronikcentrum i Halmstad

2014-12-08 15:43 CET Science Park Halmstad AB Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar. Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik.

Jan Aronson ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB

2014-12-08 14:23 CET Arkiv Digital AD AB Den 3 december valdes Jan Aronson till ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB. Han efterträder Karin Almlöf, som nyligen valt att avgå från posten.

2014-12-08 14:04 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Det tredje av Riksbankens Jubileumsfond stora programsatsningar är nu slutrapporterade. Filosofiprogrammet Att förstå mänsklig handling har lett till en rad nya insikter bland annat vad det gäller kopplingen mellan de politiska villkoren och den mänskliga handlingen. Programmet presenteras på torsdag den 11 december i Uppsala, då även skriften finns tillgänglig.

2014-12-08 13:27 CET Stockholms Handelskammare ​Som ett led i att förstärka Stockholms Handelskammares ekonomiska analyskapacitet så rekryteras Andreas Hatzigeorgiou som ny chefsekonom. Han tillträder i januari 2015.

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

2014-12-08 12:57 CET Umeå universitet Det är viktig att skapa förutsättningar för goda interaktiva relationer med hela familjen vid omvårdnaden av barn med medfödda hjärtfel för att de enskilda familjemedlemmarna ska kunna stödja varandra, uppleva trygghet, och även stärka varandra som en unik helhet. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

VTI frågar efter kostnader

2014-12-08 11:07 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut I ett remissvar till Näringsdepartementet om möjligheten att införa tyngre och längre fordon för godstransporter ser VTI positivt på att möjligheten studeras. Men samtidigt ifrågasätter VTI varför det inte finns några kostnadsberäkningar för de infrastrukturåtgärder som behövs.

2014-12-08 11:03 CET Kista Science City Imorgon tisdag besöker två av nobelpristagarna i fysik, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, Kista Science City. Prisduon träffar bland annat unga svenska uppfinnare och svenska samarbetspartners på KTH innan de tar tunnelbanans blå linje till stan.

Stor vikingahall påträffad i Östergötland

2014-12-08 10:57 CET Stockholms universitet Grunden till en närmare 50 meter lång vikingahall har upptäckts ovanpå Askahögen i Östergötland. Det är forskare vid Stockholms universitet och Umeå universitet som har gjort upptäckten genom mätningar med hjälp av georadar, en icke-förstörande geofysisk metod. Resultaten publicerades idag i tidskriften Archaeological Prospection.

2014-12-08 10:47 CET Linköpings universitet (LiU) Antalet äldre som i perioder tycker att de lider av ensamhet är 40 procent. Vad kan samhället göra för att minska ensamheten? Politiker, föreningar och forskare träffas 10 december i ett samtal kring vad som görs för äldre i dag och vad som kan göras i framtiden. Arrangörer är Linköpings universitet och Bildningsförbundet Östergötland.

Nyckelfonden har tagit emot 20 000 från Den Blå Tråden

2014-12-08 10:35 CET Universitetssjukhuset Örebro Nyckelfonden har fått ta emot nära 20 000 kronor, insamlade från arrangemanget Den Blå Tråden. Det är pengar som oavkortat kommer att gå till den medicinska forskningen på USÖ. - Vi på Nyckelfonden är mycket glada för den generositet som besökarna visade under dagen, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig för Nyckelfonden.