Pressmeddelanden

2014-11-07 10:51 CET Stockholms Handelskammare Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en fortsatt förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

2014-11-07 08:27 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har i år beviljat totalt drygt 170 miljoner kronor till Umeå universitet i årets stora utlysning. De största bidragen går till Paolo Medini, institutionen för integrativ medicinsk biologi, och till Bert Jonsson, institutionen för psykologi.

2014-11-06 15:00 CET Uppsala BIO Efter 11 år av omfattande forskningsinsatser lanseras idag en vävnadsbaserad karta i form av en interaktiv databas som visar vilka och var proteinerna, livets byggstenar, är uttryckta i olika delar av kroppen hos människan. Databasen som är baserad på 13 miljoner bilder visar lokaliseringen av människans proteiner i samtliga större vävander och organ.

Ensembleundervisning i klassrummet granskas i ny doktorsavhandling

2014-11-06 10:45 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Hur gör musiklärare för att ge varje elev det stöd som krävs för att spela i ensemble i klassrummet? Detta är en viktig utgångspunkt för Anna Backman Bister i avhandlingen "Spelets regler – en studie av ensembleundervisning i klass" som hon försvarar på Kungl. Musikhögskolan fredag 14 november.

2014-11-06 10:12 CET Centrum för Näringslivshistoria Den 6 november är det 40 år sedan föreningen Stockholms Företagsminnen grundades. Det har hänt mycket sedan dess. Idag heter vi Centrum för Näringslivshistoria och hanterar en av världens största näringslivshistoriska arkiv med dokument, bilder, filmer och föremål.

Helgen 8–9 november är ArkivDigital gratis för alla

2014-11-06 10:01 CET Arkiv Digital AD AB Nu i helgen är det gratis tillträde till hela ArkivDigitals online-arkiv. Såväl nya som gamla kunder får fri tillgång till nära 51 miljoner bilder, vilket motsvarar ca 100 miljoner avfotograferade sidor. Detta är ett unikt tillfälle att utforska Sveriges historiska källmaterial – hemma i sin egen dator.

3,6 miljoner till forskning om inbyggda system

2014-11-06 08:33 CET Högskolan i Halmstad Testning av programvara står för mer än hälften av utvecklingskostnaderna inom inbäddad mjukvarutveckling. Dessutom blir testning av mjukvara allt viktigare ur ett säkerhetsperspektiv. Vetenskapsrådet har uppmärksammat detta område och beviljade i måndags Högskolan i Halmstad 3,6 miljoner kronor för fortsatt forskning.

2014-11-06 08:30 CET Boehringer Ingelheim AB Amerikanska forskare har i en storskalig registerstudie jämfört de blodförtunnande läkemedlen dabigatran och warfarin. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Circulation den 30 oktober i år. Studien, som utfördes av forskare anslutna till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, omfattade 134 000 patienter över 65 år inom det amerikanska sjukförsäkringssystemet Medicare.

Undersöker hur mätningar påverkar forskningen

2014-11-06 08:09 CET Örebro universitet Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan på Örebro universitet har fått närmare sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att under fyra år studera hur olika prestationsmätningar av forskningen påverkar både forskningen och synen på vad en forskare är. Ett stort antal forskare ska få ge sin bild av detta och resultatet kan få stor betydelse i debatten om svensk forsknings kvalitet.

Få en glimt av Konstnärligt campus

2014-11-06 07:30 CET Umeå universitet Utställningar, guidade turer, workshops och filmvisningar. Torsdagen den 13 november står dörrarna till Konstnärligt campus vid Umeå universitet öppna för alla nyfikna som vill lära känna denna unika miljö – där arkitektur, konst, design, digitala experiment och avancerad teknik i gränslandet mellan det digitala och fysiska möts.