Pressmeddelanden

GMO-beslut från Jordbruksverket ger växtförädlare hopp

2015-11-17 11:00 CET Umeå universitet Jordbruksverket har, som svar på frågor från forskare vid Umeå universitet och SLU i Uppsala, bekräftat tolkningen att vissa växter framtagna med CRISPR-Cas9-teknik inte faller inom EU:s GMO-lagstiftning. Detta kan öppna upp för användning av ”gen-editerade” växter i praktisk tillämpning och som redskap för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar.

2015-11-17 09:00 CET Uppsala universitet Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att trygga människors hälsa och säkerhet på arbetet. En ny avhandling från Uppsala universitet har undersökt förutsättningar och möjligheter hos tillverkande företag att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Hasse Nordlöf har i sina studier bland annat sett ett samband mellan arbetsplatsens kultur och hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar.

Forskare undersöker parkeringsvanor

2015-11-17 07:58 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Forskare från VTI undersöker nu under hösten människors parkeringsvanor. De gör korta intervjuer i parkeringshus i Linköping. Syftet är att ta reda på varför folk väljer att parkera i parkeringshusen, hur ofta de gör det samt hur det skulle påverka människor om de inte längre kunde parkera centralt.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

2015-11-16 14:51 CET Umeå universitet Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet.

Pressinbjudan: Väntar sträng eller mild vinter för Stockholmsekonomin?

2015-11-16 14:48 CET Stockholms Handelskammare ​Hösten har bjudit på en rad nyheter med stor potentiell inverkan på Stockholms ekonomi. Börsoro i Kina, avvaktande besked från den amerikanska centralbanken, en första rödgrön budget och en sprucken decemberöverenskommelse.

Ny bok förklarar muslimers förhållande till Muhammed

2015-11-16 14:45 CET Molin & Sorgenfrei För tio år sedan reagerade en del muslimer våldsamt på Muhammedkarikatyrerna, medan andra manade till fred och besinning. Hur kan vi förklara olika muslimska reaktioner och religiösa förhållningssätt? Genom att kombinera klassisk islamologi med ny sinnesforskning redogör islamologen Jonas Svensson för traditioner kopplade till profeten Muhammed, och förklarar varför de tar sig dessa uttryck.

2015-11-16 14:28 CET Sveriges Marknadsförbund Francesca O’Brien Apelgren har blivit invald i styrelsen för Stiftelsen Fonden för Exportutveckling. Francesca är vd för Sveriges Marknadsförbund och Marknadsföreningen i Stockholm.

2015-11-16 09:52 CET Stockholms Handelskammare A new report from the Global Cities Initiative, a joint project of the Brookings Institution and JPMorgan Chase, and the Stockholm Chamber of Commerce shows that the Stockholm Capital Region’s economy is highly competitive relative to eight other advanced regions in Europe and the United States.

2015-11-16 09:34 CET Stockholms Handelskammare ​En ny rapport från den ansedda tankesmedjan Brookings, i samarbete med JP Morgan Chase och Stockholms Handelskammare, visar att Stockholmsregionen är en av de mest produktiva i världen. Regionens fokus på en välutbildad arbetskraft, hög innovativ nivå, många multinationella företag, modern infrastruktur och högkvalitativa universitet har varit framgångsrik.