Pressmeddelanden

Vill ni ställa ut på NanoForum: 2015?

2015-02-11 09:24 CET SwedNanoTech Den 16 april möts akademi, näringsliv och industri för en heldag med spännande föreläsningar och diskussioner om nanoteknik. Det finns fortfarande plats i företagsutställningen! Förutom exponering under själva konferensdagen syns ni med logga och länk på www.nanoforum2015.se, samt i utskick och övrigt marknadsföringsmaterial.

2015-02-11 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 13 februari träffas ett 20-tal blekingebor för att diskutera dataspel med studenterna på BTH. Målet är att synliggöra behovet av spel inom nya områden och att se hur attityder påverkar användningen av spel. Media är välkommen att delta.

Chalmers gör historisk satsning på entreprenörskap

2015-02-11 07:00 CET Chalmers tekniska högskola Fler snabbväxande bolag och en ny modell för svensk tillväxt. Det är målet när Chalmers bygger om koncernen och kraftsamlar för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. Chalmers satsar närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett nytt helägt dotterbolag inom Venture Creation.

2015-02-10 17:01 CET Stockholms Handelskammare I Dagens Nyheter kan ni läsa en debattartikel där Handelskammarens vd Maria Rankka, Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård och Spotifys Martin Lorentzon berättar att Stockholms stad kommer att införa ett pilotprojekt där skolbarn ska få lära sig programmering.

2015-02-10 16:29 CET Högskolan i Halmstad Måndagen den 16 februari har högskolestyrelsen sammanträde, med bland annat årsredovisningen 2014 och budget för 2015 på agendan. Efter högskolestyrelsens sammanträde har medier möjlighet att ställa frågor till företrädare för Högskolans ledning. TID: Måndagen den 16 februari 2015, kl 14:15-15:00

Ansökningar av varumärkesskydd ökar med 43 procent

2015-02-10 12:45 CET SEPAF Sepafs innovationsindex för december 2014 visar på en markant ökning av varumärkesansökningar med hela 43 procent för senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan.

2015-02-10 12:31 CET Umeå universitet Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor inbjuder till seminarium den 18 februari, med titeln: Människor som inte kan föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma.

2015-02-10 11:10 CET Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter att växa under fjärde kvartalet 2014. Byggindustrin förväntas öka antalet anställda kraftigt under innevarande kvartal. Sysselsättningen förbättras även i andra branscher och konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 23 till 25.

Centrum för Näringslivshistoria har rekryterat Anders Sjöman som kommunikationschef

2015-02-10 09:44 CET Centrum för Näringslivshistoria Anders Sjöman kommer närmast från filmtjänsten Voddler, där han under de senaste fyra åren varit kommunikations- och produktchef. När Centrum för Näringslivshistorias nu breddar sin position som leverantör av content på webb och i print, är Anders med sin erfarenhet som klippt och skuren att driva detta arbete.

Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica

2015-02-10 09:04 CET Enzymatica AB (publ)