Pressmeddelanden

2014-04-03 07:09 CEST Uppsala universitet Trådlösa sensorer är numera en del av vår vardag där allt ifrån läsplattor till gräsklippare kopplas upp mot internet för att förenkla hanteringen eller minska kostnaderna. I en ny avhandling från Uppsala universitet har den nya tekniken för första gången testats vid övervakning av hjullager ombord på tåg och i jetmotorer på flygplan.

Mer kunskap om extrema tillstånd av materia

2014-04-02 22:22 CEST Umeå universitet Naturens extremer kan vara svåra att föreställa sig, men fysikern Dmitry N. Kobyakov ger i sin avhandling en ökad förståelse av egenskaper hos ultrakalla atomära gaser samt materia med extremt hög densitet i neutronstjärnor. Han lägger fram sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 3 april.

Ny förening ska samordna idrottens fystester

2014-04-02 13:56 CEST Centrum för idrottsforskning I dag bildas Svensk Förening för Tester inom Idrott och Hälsa i Boden. Föreningens mål är att utveckla och kvalitetssäkra tester, metoder för tester och testlabb. Det innebär ett stort steg mot att göra testresultat för idrottare, och även hälsotester, mer enhetliga i hela landet.

2014-04-02 13:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola BTH har i dagarna fått det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under 6–7 år på en forskningsprofil inom skalbara system för analys av stora datamängder. I projektet ingår 11 företag och visionen är att etablera svenskt kompetenscentrum och en internationellt erkänd forskningsmiljö inom området.

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

2014-04-02 08:14 CEST Umeå universitet Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

Öppet hus med interaktivitet

2014-04-02 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 4 april är det öppet hus på BTH. Då kan alla som funderar på att börja studera få inspiration av antingen lärare eller av studenter på plats, eller via intervjuerna i den nya interaktiva utbildningskatalogen. Media är välkommen att träffa studenter och testa den nya tekniken.

Nu öppnar anmälan till Green Innovation Contest

2014-04-01 21:52 CEST Innovatum Den 1 april öppnar Green Innovation Contest anmälan och innovatörer runt om i Sverige har möjlighet att att söka med sina bidrag. Tävlingen syftar till att fler innovatörer ska lyckas med att utveckla sin produkt eller tjänst till marknaden och därigenom stärka en hållbar tillväxt. Intresserade innovatörer kan nu göra en intresseanmälan och presentera sin miljöinnovation på tävlingens webbplats.

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård i glesbygd och i utvecklingsländer

2014-04-01 10:29 CEST Umeå universitet Med modern telemedicinsk teknik är det möjligt att öka tillgången på öronsjukvård i glesbygd, och i utvecklingsländer där det råder brist på läkare. Det visar Thorbjörn Lundberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 4 april.

Biolin Scientific divests Osstell, focuses on life sciences

2014-04-01 08:45 CEST Biolin Scientific Holding AB Biolin Scientific (biolinscientific.com) announces today the divestiture of Osstell, a subsidiary focused on dental diagnostic solutions, to the venture capital company Fouriertransform. The transaction price is approximately 33 MSEK (enterprise value) and involves 100% of the shares in Osstell AB. The divestiture of Osstell is expected to be non-dilutive to Biolin Scientific’s EBITA in 2014.

Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta

2014-04-01 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid. Det visar analyser som publicerats i tidskriften Forests. Men skogen har kapacitet att göra ännu större klimatnytta.