Pressmeddelanden

Ny webbplats för lärare

2014-09-04 14:14 CEST Centrum för Näringslivshistoria Centrum för Näringslivshistoria har skapat webbplatsen skolwebben.org som ett stöd för lärare som vill veta mer om den svenska näringslivshistorien.På skolwebben.org finns en mängd texter, bilder och filmer som berättar näringslivets historia. Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och grundskolans senare år.

2014-09-04 10:18 CEST Högskolan i Halmstad De närmaste åren kommer Högskolan i Halmstad att spela en viktig roll i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013. I utvärderingen, som genomförs i samarbete med flera svenska lärosäten, har Högskolan ansvaret för att sammanställa den slutrapport som ska skickas till EU-kommissionen 2016.

Tydlig ökning av antalet patentansökningar

2014-09-04 09:07 CEST SEPAF Trenden för varumärkesskydd visar att ansökningarna ökat de senaste tre månaderna jämfört med förra året. Också långsiktigt, sett över de senaste fem åren, är trenden positiv.

2014-09-04 08:41 CEST Högskolan i Skövde Den 9 september bjuder Högskolan i Skövde in till valdialog och frukost – ett öppet forum där samtliga riksdagspartier deltar och får berätta om sin vision om framtidens utbildningspolitik med fokus på högre utbildning, forskning och samverkan.

Datorsimulering för effektivare konstruktionsprocess

2014-09-04 08:01 CEST Umeå universitet Modellbaserade tester och simuleringar ger inte bara möjligheter att visa att system fungerar som det är tänkt, de kan också användas för att hitta nya utföranden. Fotios Kasolis kombinerar i sin avhandling datorsimulering och optimeringsalgoritmer för att utforma akustiska komponenter. Kasolis försvarar sina resultat fredagen den 19 september vid Umeå universitet.

2014-09-04 08:00 CEST Universitetssjukhuset Örebro Nu invigs lokalerna för den nya Barnakuten på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), en nybyggd akutmottagning, som är särskilt anpassad för barnens behov.

VTI forskar om den mänskliga faktorn

2014-09-04 07:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Många trafikolyckor inträffar sannolikt för att förare är ouppmärksamma på grund av olika faktorer. En stor studie på VTI ska ta reda på mer om hur vi kan mäta faktorer som exempelvis sömnighet.

2014-09-03 19:00 CEST Uppsala universitet En reservoar av mutationer tillåter ciklider att snabbt anpassa sig och utveckla nya arter när deras miljö förändras. En ny studie i Nature kastar ljus över ryggradsdjurens evolution.

Fler hjärtstartare behövs i Stockholms län

2014-09-03 11:41 CEST Hjärt-Lungfonden I Stockholms län finns det ungefär 1 500 hjärtstartare. Det placerar länet på delad sista plats bland Sveriges län när det gäller antalet hjärtstartare per invånare. Hjärtstartare kan innebära skillnaden mellan liv och död för den som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Allt fler barn överlever cancer – men vem tar hand om komplikationerna?

2014-09-03 08:00 CEST Barncancerfonden Idag släpps Barncancerrapporten 2014. Temat för i år är hjärntumörer och neuroblastom. Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerform som drabbar barn och de barn som insjuknar lider ofta av sena komplikationer. – Min önskan är att Socialstyrelsen skapar en särskild diagnos för dessa barn: ”status efter genomgången hjärntumör som barn”, säger Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk