Kontaktpersoner

Göran Lindström

Relacom AB Tfn +46 706 30 25 25 Mail goran.lindstrom@se.relacom.com

Magnus Bergkvist

LogPoint AB

Rune Petersson

LogPoint AB

Sofia Runn

LogPoint AB

Hindrek Pikk
Lennart Weiss
Fredrik Andersson

Länsstyrelsen Värmland Webb och intranät, kommunikationsfrågor, sociala kommunikationskanaler samt kriskommunikation.

Lilian Johansson