Kontaktpersoner

Christer G Wennerholm
Christel Grip

Swebus ,

Hanna Wennberg

Trivector Hanna Wennberg, Tekn. dr. / Affärsområdesansvarig Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet är Hannas expertområden. Hennes avhandling handlade om hur äldres mobilitet som gående påverkas av tillgängliga och trygga utemiljöer. Hanna är van föredragshållare t ex om: Hur vi bättre kan prioritera gång- och cykeltrafiken i kommunal planering. Hur kommuner kan bli mer effektiva och...

Ulf Malmqvist
Sofia Kjörk

Regionförbundet Örebro

Katarina Bååth

Regionförbundet Örebro

Fredrik Löfqvist
Göran Lindström

Relacom AB Tfn +46 706 30 25 25 Mail goran.lindstrom@se.relacom.com