Bilder

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige Epson wearables

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige Epson wearables

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige Epson wearables

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige Epson wearables

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige Epson wearables

Moverio BT-200

2015-06-01 08:00 CEST Epson Sverige wearables

Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.

2015-05-29 11:00 CEST KTH Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.

Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.

2015-05-29 11:00 CEST KTH Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.

Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.

2015-05-29 11:00 CEST KTH Mahiar Max Hamedi, forskare vid KTH och Harvard, som varit med och uppfunnit ett mjukt batteri.