Pressmeddelanden

2014-04-08 08:00 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse

BRETT UPPROP FÖR ANSVARSFULL SOJAODLING: Representanter för hela svenska livsmedelskedjan säkerställer ansvarsfull sojaodling

2014-04-08 08:00 CEST Svenska Ägg 2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är ansvarsfullt producerad.

Valdebatt om jaktfrågor i EU

2014-04-08 07:52 CEST Svenska Jägareförbundet Ska jaktfrågor överhuvudtaget avgöras i Bryssel? Detta och andra viktiga jaktfrågor debatteras inför europaparlamentvalet, måndag 28 april kl 13-30 – 15.30 på Eklundshof i Uppsala. Bland deltagarna; europaparlamentarikerna Christoffer Fjellner M, Kent Johansson C, Marit Paulsen Fp och Jens Nilsson S m fl. Moderator; Emily von Sydow, journalist i Bryssel. Arrangör Svenska Jägareförbundet.

2014-04-08 07:36 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Media bjuds in att delta vid kontroll av kulturmiljöstödet. Kulturmiljöstödet till de som brukar mark har till syfte att bevara och synliggöra olika landskapselement, som till exempel stenmurar och odlingsrösen som annars riskerar att växa igen och förstöras.

HaV-satsning på 38 miljoner för att utveckla ett mer selektivt fiske

2014-04-08 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Nästa år införs landningsskyldighet i Östersjön för de fiskarter som omfattas av EU:s fångstbegränsningar. - Syftet är att nå ett långsiktigt hållbart fiske. Som ett led i detta arbete kommer vi att fördela totalt 38 miljoner till projekt som utvecklar redskap och metoder för ett selektivt fiske, säger Andreas Sundelöf på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Gastronomiska Samtal på GastroNord 6-9 maj

2014-04-07 17:13 CEST Gastronomiska Samtal Gastronomiska Samtal har en monter under Gastro-Nord som hålls på Stockholmsmässan 6-9 maj.

EU-parlamentariker vill ha vinmärkning

2014-04-07 14:56 CEST Äkta vara En majoritet av de svenska EU-parlamentariker som svarat på Äkta varas enkät vill ha ingrediensdeklaration av alkoholdrycker, men vissa vill gå längre än andra.

Prestigefyllt miljöpris till Malin Karlsson

2014-04-07 14:52 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Malin Karlsson, biolog på naturvårdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till årets våtmarksstipendiat för sitt arbete med restaurering av våtmarker i länet.

2014-04-07 14:01 CEST Livsmedelsföretagen Handelns Utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet räknat på konsekvenserna om punktskatten på snus ökar med 2 kronor per dosa. Slutsatsen, som presenteras i en ny rapport, är att en sådan höjning skulle leda till upp till 7 000 fler dagligrökare.

Kuskelever erbjuder hästupplevelser för hela familjen

2014-04-07 10:21 CEST Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången Tidigare år har dagen haft över 800 besökare, i år förväntas nya rekord slås när familjedagen för första gången arrangeras i samarbete med Ridskolan Strömsholms kuskutbildning.