Pressmeddelanden

Veteraner firar 30-årsjubileum

2014-05-16 08:07 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) I år firar veteranorganisationen Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 30 år. Jubileumsfesten går av stapeln nu i helgen där allting började 1984, i Skillingaryd mellan Värnamo och Jönköping. Då som nu är syftet att hjälpa varandra och att upprätthålla den gemenskap som finns på utlandsinsatsen genom regelbundna träffplatser och kamratstöd.

2014-05-15 09:25 CEST Den Nya Välfärden Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

MIP-rankingen 2014 – Brann markerar position som fullservicebyrå inom IP

2014-05-14 15:50 CEST Brann MIP-rankingen 2014 är nu klar, och Brann behåller samma goda position som tidigare inom alla områden (Patent Prosecution (2), Patent Contentious (3), Trade Mark Prosecution (2), Trade Mark Contentious (4), och Copyright (4)).

2014-05-07 12:51 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz.

Delphi advisors in logistics transaction

2014-05-05 16:49 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised the Turkish group Yildirim Group in its acquisition of Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, which was established in 1963, is today one of the fastest growing industrial groups in Turkey with headquartered in Istanbul.

Delphi rådgivare i logistiktransaktion

2014-05-05 16:12 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt den turkiska företagsgruppen Yildirim Group vid förvärvet av Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, som bildades 1963, är idag en av de snabbast växande industriella företagsgrupperna i Turkiet med huvudkontor i Istanbul.

De afghanska tolkarnas säkerhet – Sveriges moraliska ansvar!

2014-04-17 10:15 CEST Den Nya Välfärden EU-kommissionen riktar kritik mot Sverige för att bland annat inte följa kraven på rättsligt skydd vid upphandlingar som EU-rätten kräver. Kritiken följer på den anmälan som lämnades in med biträde av Den Nya Välfärden. Regeringen har nu två månader på sig att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas. Annars kan ärendet gå till EU-domstolen, där Sverige riskerar att fällas för fördragsbrott.

Våldsförebyggande festival med fokus unga och maskulinitet - 5 days of violence prevention

2014-04-16 10:21 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR PLATSER KVAR! 12-16 maj bjuder Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Män för Jämställdhets Frihet från våld (FFV) in till en våldsförebyggande festival i Stockholm med fokus unga, maskulinitet och våld. 15 st internationella experter bidrar och delar med sig av sina kunskaper till det våldsförebyggande arbetet i Sverige.

2014-04-16 08:59 CEST JP Infonet Förlag AB Nu lanserar JP Infonet en fristående kommentar till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Med hjälp av det generösa utbudet av relaterat material, såsom djupgående analyser, vägledande domar, förarbeten och angränsande lagstiftning, erbjuder JP Kommentarer LSS det fullständiga stödet i tillämpningen av regelverket.