Pressmeddelanden

Delphi har biträtt Obligo Investment Management AS vid försäljning av bostadsfastigheter

2013-10-02 11:10 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Obligo Investment Management AS när Hyresbostäder i Sverige II AB, som förvaltas av Obligo, sålde sex bostadsfastigheter i Norrköping. Fastigheternas sammanlagda uthyrbara area uppgår till cirka 135 000 kvadratmeter och antal lägenheter uppgår till 1 899.

Registreringen av romer är förkastlig

2013-09-23 16:09 CEST Centerpartiet Idag har DN avslöjat att polisen i Lund registrerat tusentals romer och kartlagt deras relationer och släktband. - Det här är fruktansvärt, säger Hanna Wagenius, förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund

2013-09-19 09:15 CEST Den Nya Välfärden Luleå kommun påbörjade i mars i år två upphandlingar av färdtjänstresor med taxi till ett totalt årligt värde på över 30 miljoner kronor. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen bröt mot upphandlingsregler som gäller annonsering av upphandlingar samt leverantörers tidsfrist att lämna anbud.

2013-09-18 14:46 CEST SKL Kommentus AB Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

Delphi has advised Addtech AB (publ) on the acquisition of all shares in Sittab AB

2013-09-13 15:56 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised Addtech AB (publ) on the acquisition of all shares in Sittab AB. Closing is expected to occur in early October 2013. Sittab delivers ergonomic solutions to driver seats, mainly against construction equipment and buses and has its own operations in Sweden, USA and China. Headquartered is located in Gustafs in Dalarna County.

Delphi biträdde Addtech AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Sittab AB

2013-09-13 15:53 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt Addtech AB (publ) vid förvärvet av samtliga aktier i Sittab AB. Tillträde beräknas ske i början av oktober 2013. Sittab levererar ergonomiska lösningar till förarstolar, främst mot entreprenadmaskiner och bussar och har egna verksamheter i Sverige, USA och Kina. Huvudkontoret ligger i Gustafs i Dalarnas län.

2013-09-11 16:14 CEST SKL Kommentus AB Med tillgång till marknadsledande aktör som enda leverantör ges upphandlande myndigheter möjligheten att avropa på ett välsorterat utbud av vägmärken som hjälper till att ge skydd i trafiken. I synnerhet då många kommuner har ett stort bestånd gamla vägmärken där vägskyltarnas reflexförmåga kraftigt försämrats.

Delphi has advised The Carlyle Group in connection with the acquisition of Broadcast Text International

2013-09-10 15:30 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised The Carlyle Group (NASDAQ: CG) as legal counsel in connection with the acquisition of Broadcast Text International (“BTI”) , a provider of translation, subtitling and dubbing services for broadcasters from Valedo Partners. The transaction was announced on 9 September 2013.

Delphi har biträtt The Carlyle Group vid förvärvet av Broadcast Text International

2013-09-10 15:25 CEST Advokatfirman Delphi Delphi har biträtt The Carlyle Group (NASDAQ: CG) som legalt ombud vid förvärvet av Broadcast Text International (“BTI”), leverantör av översättnings-, undertextnings- och dubbningstjänster till mediebranschen, från Valedo Partners. Transaktionen offentliggjordes den 9 september 2013.

Byggnadsvårdsföreningens svar på PBL-remiss

2013-09-10 15:00 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett remissvar på den statliga utredningen En effektivare plan och bygglovsprocess (2013:34). Yttrandet har utarbetats av en grupp inom styrelsen med god kännedom om gällande regelverk och stor erfarenhet av ärendehantering.