Pressmeddelanden

Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, utnämnd till bolagsjuristernas förstahandsval inom IT

2014-04-01 08:36 CEST Advokatfirman Delphi Johan Kahn, ansvarig för Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp, har tilldelats Client Choice Award för Sverige 2014 inom IT-relaterad juridik. Priset tilldelas den svenska advokat inom IT-relaterad juridik som flest bolagsjurister anser vara den främste vad gäller att tillföra värde till deras verksamhet.

Delphi strengthens its team within public procurement

2014-03-27 09:06 CET Advokatfirman Delphi Delphi strengthens its team within public procurement by recruiting Linda Dahlström. Linda will be responsible for the continued development of Delphi’s procurement group in Gothenburg. Linda has fifteen years’ experience in public procurement and related areas.

Delphi förstärker sitt team inom offentlig upphandling

2014-03-26 12:37 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi förstärker sitt team inom offentlig upphandling genom att rekrytera Linda Dahlström. Linda ska ansvara för den fortsatta utvecklingen av Delphis upphandlingsgrupp i Göteborg. Linda har femton års erfarenhet från offentlig upphandling och närliggande områden som statsstödsfrågor, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet m.m.

2014-03-20 09:34 CET Den Nya Välfärden Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlingslagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Skyddar ditt patent produkten i det godkända läkemedlet och var går gränsen mellan adjuvans och aktiv substans/verksamt ämne?

2014-03-19 15:45 CET Brann – Ännu ett avsnitt i följetongen om tilläggsskydd för läkemedel.

2014-03-19 08:59 CET JP Infonet Förlag AB Ulrika Grefberg och Jan Kleerup blir nya författare i informationstjänsterna JP Momsnet och JP Skattenet.

Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

2014-03-19 07:27 CET C2Solutions AB C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling som avser Resurskonsulter inom teknisk och strategisk informationssäkerhet för Rikspolisstyrelsen (RPS). Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till en förlängning på två (2) år.

2014-03-18 09:16 CET Den Nya Välfärden I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Borlänge kommun för brott mot upphandlingslagen.

Springa på vatten – Transit Grekland. Om flyktingar och immigranter i EUs utkant

2014-03-13 14:19 CET Carlsson Bokförlag 2013 drunknade flera hundra människor i Medelhavet under sin flykt mot Europa och hoppet om ett bättre liv. För dem som lyckas nå land väntar en hård tillvaro. EU har blivit svårare att ta sig in i och många EU-länder, som Grekland, lever heller inte upp till unionens överenskommelse om flyktingmottagandet.

Olof Myhrman, partner på Delphi, ny styrelseledamot i IFK Göteborg

2014-03-07 10:47 CET Advokatfirman Delphi Olof Myhrman, managing partner på Delphis Göteborgskontor, blev igår invald i IFK Göteborgs styrelse.