Pressmeddelanden

2014-05-22 10:52 CEST SKL Kommentus AB Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

2014-05-20 17:08 CEST SKL Kommentus AB Ramavtalet, som är indelat i tre produktgrupper och lika många geografiska områden, omfattar alltifrån pussel, leklera och kritor till rockringar och basketbollar.

2014-05-20 10:49 CEST EKSTRANDS Detta på grund av Statens inblandning genom Energimyndigheten i en fönstertillverkningskampanj för energibesparande fönster. Ekstrands menar att staten infört importrestriktioner för EU produkter. År 2005 dalade Ekstrand & Son AB:s försäljningssiffror, detta på grund av att den statliga Energimyndigheten hade startat ett samarbete med svenska fönstertillverkare.

Veteraner firar 30-årsjubileum

2014-05-16 08:07 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) I år firar veteranorganisationen Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 30 år. Jubileumsfesten går av stapeln nu i helgen där allting började 1984, i Skillingaryd mellan Värnamo och Jönköping. Då som nu är syftet att hjälpa varandra och att upprätthålla den gemenskap som finns på utlandsinsatsen genom regelbundna träffplatser och kamratstöd.

2014-05-15 09:25 CEST Den Nya Välfärden Vellinge kommun har sedan 2008 köpt administrativa tjänster från det privata bolaget Serkon i Vellinge AB för i genomsnitt cirka 30 miljoner kronor per år. Inköpen har inte föregåtts av något upphandlingsförfarande och är otillåtna direktinköp enligt upphandlingsreglerna. Detta framgår av en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

MIP-rankingen 2014 – Brann markerar position som fullservicebyrå inom IP

2014-05-14 15:50 CEST Brann MIP-rankingen 2014 är nu klar, och Brann behåller samma goda position som tidigare inom alla områden (Patent Prosecution (2), Patent Contentious (3), Trade Mark Prosecution (2), Trade Mark Contentious (4), och Copyright (4)).

2014-05-07 12:51 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz.

Delphi advisors in logistics transaction

2014-05-05 16:49 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised the Turkish group Yildirim Group in its acquisition of Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, which was established in 1963, is today one of the fastest growing industrial groups in Turkey with headquartered in Istanbul.

Delphi rådgivare i logistiktransaktion

2014-05-05 16:12 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt den turkiska företagsgruppen Yildirim Group vid förvärvet av Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, som bildades 1963, är idag en av de snabbast växande industriella företagsgrupperna i Turkiet med huvudkontor i Istanbul.

De afghanska tolkarnas säkerhet – Sveriges moraliska ansvar!