Pressmeddelanden

B3IT väljer Cinode

2015-11-09 07:50 CET Cinode B3IT tecknar avtal med Cinode. Affären omfattar samtliga dotterbolag och innefattar kompetens- och konsultprofilhantering i ett första steg.

Socialt engagemang utmärker Årets kooperativ i Stockholm

2015-11-07 12:50 CET Coompanion Vinnarna av årets kooperativ i Stockholms län, Livekonstkollektivet MELO har visat att de kooperativa principerna skapar hållbara och lönsamma företag som både ger nytta till medlemmarna såväl som samhället. Utan ledare och med ett stort socialt engagemang har de skapat unika uttryck i samverkan med kulturutövare världen över.

Sustainable profits with happy and motivated employees – what a wonderful world to live in!

2015-11-06 15:05 CET ChaseXL Most companies have financial objectives in place and actions plans on how to deliver these. The action plans are usually delegated in the organisation to employees performing the actions in different change programs. This sounds straightforward but since not all successful companies stay successful, there seem to be a problem.

Förändring i Semcons koncernledning

2015-11-06 15:00 CET Semcon Johan Darsbo, affärsområdeschef för Engineering Services International har valt att gå vidare till en tjänst utanför branschen. Han lämnar Semcon den 30 november 2015.

Årets projektledarbok

2015-11-05 16:02 CET Studentlitteratur Svenskt Projektforum utser ”Att leda osäkra och komplexa projekt” till årets projektledarbok 2015.

Kompletterande information avseende förslag till nyemission och emissionsbemyndiganden

2015-11-05 15:50 CET Moretime Group Styrelserna i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) respektive Moretime Financial Services AB (publ) (”MFS”) har idag kallat till extra bolagsstämmor den 19 november 2015. Föremålet för bolagsstämmorna är dels emissionsbeslut kopplade till förvärv av utestående aktier i MDS och dels emissionsbemyndiganden kopplade till den fortsatta kapitaliseringen av Moretime Group.

Moretime Financial Services AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 19 november

2015-11-05 14:19 CET Moretime Group ​Aktieägarna i Moretime Financial Services AB (publ), org. nr 556901-7717, kallas till bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015 kl. 17.00 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Moretime Professional Services AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 19 november

2015-11-05 14:19 CET Moretime Group ​Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr 556654-5835, kallas till bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015 kl. 16.30 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Ny app förenklar hantverkarens vardag!

2015-11-05 13:34 CET ARDEX AB Allt samlat på ett och samma ställe.

2015-11-05 08:00 CET Coor Service Management Fortsatt tillväxt och starkt resultat i Norge.