Pressmeddelanden

IPT grundläggande utbildning hösten 2015. Vi har platser kvar.

2015-05-12 09:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Malmö är en del av Öresundsregionen vilket gör staden till en innovativ och kreativ miljö att vistas i. Här har vi valt att lägga fyra utbildningsdagar (30 timmar) i Interpersonell Psykoterapi. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa.

2015-05-12 08:27 CEST Sweco Hur påverkas elnätbolagens intäkter när kunderna blir mer energieffektiva? Detta kommer Sweco på uppdrag av Energiforsk att undersöka närmare. Genom att utveckla en ny analysmodell kommer Sweco att undersöka hur en beteendeförändring av elanvändning kan påverka såväl kundernas kostnader som nätbolagens intäkter.

Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q1 2015

2015-05-12 08:00 CEST Mindmancer AB Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det första kvartalet 2015. Rapporten dyker in i våra nyckeltal för att klargöra hur vi ser på vår abonnemangsportfölj och vilka effekter tillsvidareavtal ger på resultatet.

Konferens om sambandet mellan lönsamhet, nöjda kunder och HR

2015-05-12 07:29 CEST Wildfire 13 oktober hålls Wildfire TRIBE på Berns i Stockholm, en konferens som belyser hur företag kan gå från ett byråkratiskt ledarskap till en passionerad stam. Med ett fokus på sambandet mellan kultur, nöjda kunder och lönsamhet sätter konferensen fokus på HR som en affärsdrivande funktion snarare än en supportfunktion.

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (publ)

2015-05-11 15:34 CEST Caperio Caperio Holding AB (publ) höll den 11 maj 2015 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Skogsnolia bjuder in pressen!

2015-05-11 15:24 CEST Nolia AB Nolia har gjort det enkelt för medias representanter att delta på Skogsnolia. Via länken nedan går det att direkt ackreditera sig för mässan. Pressvisning hålls torsdag 11 juni klockan 10.00 och det finns full service för medias representanter under hela mässan.

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

2015-05-11 12:04 CEST Caperio Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Pimcore väljer Ateles som strategisk affärspartner i Norden

2015-05-11 11:13 CEST Ateles Consulting ​Den globalt snabbväxande plattformen Pimcore med fokus på modern handel och marknadsföring väljer att fördjupa samarbetet med Ateles på den nordiska marknaden.

Cushman & Wakefield går samman med DTZ

2015-05-11 10:33 CEST DTZ Cushman & Wakefield och DTZ har nått ett slutgiltigt avtal om att slå samman verksamheterna med målet att bli ett av de största företagen inom globala fastighetstjänster. Det nya bolaget kommer att verka under varumärket Cushman & Wakefield och omsätta över USD 5,5 miljarder. Läs mer på: http://dtz.dtz-ugl.com/news/media-centre/cushman-wakefield-to-merge-with-dtz

Emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

2015-05-11 10:15 CEST Moretime Professional Services AB Idag startar emissionen av preferensaktier i Moretimes helägda dotterbolag Moretime Financial Services AB (MFS). Emissionen sker som ett led i att kunna erbjuda Moretimes kunder skräddarsydda finansieringslösningar och på så sätt kapitalisera på det informationsövertag och möjlighet till riskhantering som präglar Moretimes samarbete med sina kunder.