Pressmeddelanden

Behövs det piska eller morot för jämställda löner?

2015-08-18 13:09 CEST People Provide

2015-08-18 11:21 CEST Centiro Solutions

Så krishanterar McDonald's – tystnad hellre än öppenhet

2015-08-18 10:57 CEST Uhrvis Under de senaste dagarna har det i media rapporterats om den matförgiftning som drabbat fler än 30 besökare på McDonald's restaurang i Nördinge. Det inträffade kan få inverkan på trovärdigheten för varumärket. Det finns ingen kommentar eller information till kunder och allmänhet från huvudkontorets sida om det inträffade och McDonald's väljer att inte kommentera sin krishantering vid direkt fråga.

Finansieringsguide ska hjälpa företag hitta kapital

2015-08-18 08:48 CEST Science Park Nu kompletteras webbtjänsten finansieringsportalen.se med en finansieringsguide som ska stötta Jönköpings läns företagare i jakten på kapital för tillväxt. - Vi vet att många främst tänker på banken när det gäller finansiering och vi vill visa på fler alternativ säger finansieringsguide Martin Harbäck.

Stort intresse för Stora Lulemässan

2015-08-18 08:14 CEST Nolia AB Allhelgonahelgen i år blir första gången Stora Lulemässan hålls. Redan nu är över 70 procent av mässan fylld med utställare. – Vi vill ha ett brett utbud och ser till att det ännu finns möjligheter till att boka plats på mässan, säger Ann Vikström, projektledare för mässan.

Uppfinnarhjärta del 2 - Produkter är vår förlängda arm

2015-08-18 08:00 CEST Runius Design När funktion, material och beteende möts i en produkt tillgodoses våra ambitioner som sträcker sig bortom våra praktiska förmågor. Ambulanssjukvården är en idealisk miljö för att observera relationen mellan människa och produkt där jag under en dag hade möjlighet att få följa med en ambulansbesättning i intensivvårdsambulansen i Stockholm.

2015-08-17 23:20 CEST DTZ DTZ har varit rådgivare när Bambora, verksamma inom betalbranschen, samlokaliserar sina verksamheter Euroline, Samport Payment Services samt Mobile Payment Solutions (MPS). I september offentliggjordes företagets satsning på offensiv expansion inom den globala betalbranschen genom flera företagsförvärv och den 1 april 2016 flyttar Bambora till nya lokaler i Klara C på Vasagatan 16 hos Vasakronan.

Utdelning på Moretime Financial Services AB:s Preferensaktier

2015-08-17 12:36 CEST Moretime Professional Services AB ​Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ) har beslutat att bolaget lämnar utdelning på Preferensaktie för andra kvartalet 2015. Utdelning lämnas med 1,50 kr per Preferensaktie.

Företaget Nolia AB vill utveckla norra Sverige med fler bra mötesplatser

2015-08-17 10:22 CEST Nolia AB De allra flesta känner till mässan Stora Nolia. Det är däremot väldigt få som vet att den anordnas av företaget Nolia AB. Nu är det dags att förändra den bilden. Nolia AB planerar att utveckla hela norra Sverige genom fler och bättre mötesplatser.

Bemanningsindikatorn Q3 2015: Förväntat efterfrågeläge paradoxalt lågt

2015-08-14 11:00 CEST Bemanningsföretagen Trots ökade orderingångar i industri och tillväxt i tjänstesektorn förväntar sig bemanningsbranschen minskad efterfrågan. Den enda parameter som förändrats, och därmed den sannolikaste orsaken till de låga förväntningarna, är de ökade sociala kostnaderna för unga. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern.