Pressmeddelanden

John Kleven AS väljer Prodtex

2014-10-03 12:12 CEST Prodtex AB John Kleven AS går in som delägare i företaget Prodtex AB. John Kleven AS är ett investmentföretag från Ulsteinvik i Norge. Företagets största investering är Kleven Maritime där man även är största ägare. Utöver detta investerar John Kleven AS i lokala bolag, börsnoterade företag samt fonder.

Ett Mekka för designers

2014-10-03 11:55 CEST Oxyma Innovation Hos Materialbiblioteket finns mer än 3 000 materialprover – trä, metall, glas, plast, betong, papper, textilier – och hit vallfärdar produktdesigners från hela Sverige för att få hjälp. Björn Florman, en av grundarna, kommer till Oxymas seminarium den 22 oktober för att berätta om de nya trenderna inom materialutveckling och ge konkreta exempel på vad som är nytt och spännande.

Kvinnors företagande ökar

2014-10-03 10:54 CEST Svenska Standardbolag AB Ny statistik som Tillväxtverket har beställt av Statistiska Centralbyrån visar att fler företag drivs av kvinnor och att ökningen syns i hela landet. Även antal sysselsatta ökar samt den utbetalda lönesumman till anställda i kvinnors företag. Svenska standardbolag kan hjälpa dig med det allra mesta som har med företagande att göra, inklusive registrering hos Bolagsverket.

Företagens utmaningar inom digital marknadsföring

2014-10-02 15:11 CEST Eniro Rapporten är inriktad på små och medelstora företag och deras digitala marknadsföring i Sverige. Vi ville kartlägga vilka verktyg företagen använder sig av och hur de kan utveckla den digitala marknadsföringen. Vi har också kartlagt glappet mellan vad konsumenterna och kunderna förväntar sig att hitta på nätet och det som företagen prioriterar att presentera.TNS Sifo har genomfört undersökningen.

Tack Miljöpartiet för fortsatt Rutavdrag!

2014-10-02 14:40 CEST Nannynu! Barnpassning Rutavdraget blir kvar precis som tidigare, 50 tusen kronor per person i hushållet. Tack Miljöpartiet för det. Nu kan våra 800 aktiva barnvakter fortsätta jobba vitt som barnvakter.

ÅF tecknar konsultavtal med Riikinvoima för ny waste-to-energy-anläggning

2014-10-02 09:26 CEST ÅF ÅF har tecknat ett Owner´s Engineer-kontrakt med Riikinvoima Oy om en ny kraftvärmeanläggning i Varkausområdet, ca 300 km nordost om Helsingfors i Finland.

Så skyddar Sweco Göteborg mot översvämningar

2014-10-02 09:26 CEST Sweco Sweco får uppdraget att utforma två yttre skyddsportar för att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Uppdragsgivare är Göteborgs stads stadsbyggnadskontor. Göteborg är första staden i Skandinavien, som planerar att bygga yttre skyddsvallar för att skydda en hel stad.

Milstolpe på Qamcom: 20 tekniska doktorer

2014-10-01 23:29 CEST Qamcom Research & Technology AB En milstolpe nåddes idag när Qamcoms 20:e tekniska doktor började på företaget. Av företagets 52 anställda har nu 20 en teknisk doktorsexamen, och två av dem är dessutom docenter. Och som extra krydda är två av Qamcoms anställda medlemmar i Kungliga Vetenskapsakademin, KVA.

Frontit tecknar ramavtal med Bolagsverket

2014-10-01 22:44 CEST Frontit Frontit tecknar 4-årigt ramavtal med myndigheten Bolagsverket inom området för ’konsulttjänster IT eller med anknytning till IT’. Avtalet börjar gälla år 2015 och pågår till och med 30 april 2019. Uppskattad omfattning på upphandlingen är mer än 100 MSEK.

2014-10-01 16:44 CEST DTZ Det råder just nu stark efterfrågan på kommersiella fastigheter i Sverige. Aktiviteten på transaktions-marknaden är hög och hittills i år uppgår transaktionsvolymen till 91 miljarder kronor (affärer över 50 miljoner kr). Detta är 33 procent högre än under samma tid förra året. Det var framför allt under andra kvartalet som omsättningen ökade starkt, då fastigheter för 41 miljarder kronor omsattes.