Pressmeddelanden

Kockums industriområde blir ny stadsdel

2014-01-24 06:00 CET Tyréns Varvsstaden är ett för Malmö strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden i en ny urban kontext.

Ny region och ny regionchef

2014-01-23 15:41 CET Tyréns Från årsskiftet har Tyréns fem regioner. Region Mitt bildas som en offensiv satsning för att ta nya marknader. Region Mitt består av delar av dagens regioner Nord och Öst, vars organisationer också justeras. Magnus Holmberg har anställts som regionchef för den nya regionen Mitt. Han kommer närmast från Svenska Mätcenter AB där han varit VD för den svenska verksamheten.

2014-01-22 08:27 CET Svenska Bostäder Svenska Bostäder och ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu har inlett ett samarbete med målet att bygga 1 000 nya lägenheter för unga vuxna i Stockholm. Konceptet går under namnet Snabba Hus.

Tyréns delar ut pris på Kirunagalan

2014-01-21 09:01 CET Tyréns Tyréns har sedan ett antal år tillbaka verksamhet och kontor i Kiruna. Vi engagerar oss i Kirunagalan för fjärde året i rad och delar ut priset ”Stort intryck – Litet avtryck”. Årets pristagare är Kiruna Lappland ekonomiska förening.

SSC en betydande leverantör till Karolinska Institutets nya aula

2014-01-21 08:48 CET SSC Efter en ståtlig invigning, nobelföreläsningar och nominering till Årets Bygge 2014 kan snickerileverantören SSC summera sina insatser i Karolinska Institutets nya hörsal Aula Medica. SSC har levererat och monterat produkter till merparten av de synliga tak- och väggytorna inne i den sju våningar stora byggnaden. Dessutom har de bidragit med viktig kompetens.

Vallastadens unika detaljplan och infrastruktur lockar besök från andra kommuner.

2014-01-15 16:22 CET LinköpingsBo2016 Detaljplanen som antogs för Vallastadens första etapp, den etapp som ska invigas av ett Bo- och Samhällsexpo, är unikt i många avseenden och därmed även en förebild för flera kommuner som arbetar med samhällsbyggnadsutveckling i landet. Sollentuna, Upplands Väsby och Uppsala kommun har uppmärksammat arbetet i Vallastaden och kommer att besöka Linköping under torsdagen.

2014-01-15 13:57 CET Länsstyrelsen Västerbotten Ricklundgården i Saxnäs har byggnadsminnesförklarats av Länsstyrelsen Västerbotten.

Tyréns förvärvar danskt konsultbolag

2014-01-10 09:00 CET Tyréns Den 18 december 2013 skrev Ulrika Francke, VD för Tyréns, under avtalet för förvärvet av det danska konsultbolaget Hansen, Carlsen & Frølund A/S (HaCaFrø). Från den 3 januari 2014 är företaget en del av Tyrénskoncernen och kommer organisatoriskt att tillhöra region Syd.

Trygghet och säkerhet på villagator

2014-01-08 09:00 CET Tyréns Det senaste decenniet har det byggts mängder av villagator med principen att smala, vindlande gator ger god trafiksäkerhet. Många inkomna ärenden till trafikkontoren runt om i landet gäller otrygghet i sådana nybyggda områden. Tyréns har, genom telefonintervjuer och en enkätstudie, jämfört de boendes upplevelser av de moderna villagatorna med äldre, raka, breda villagator.

Flygelbyggnaderna i Lindesberg nu ute till försäljning

2014-01-02 06:00 CET Nätverket Lindekultur Flygelbyggnaderna "Café Oscar" och "Spruthuset" vid Rådhustorget i Lindesberg är nu ute till försäljning genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Lindesberg.