Pressmeddelanden

2015-04-23 18:00 CEST Svenska Bostäder Nu är hyresförhandlingarna för 2015-års hyror klara. Det betyder att hyresgästerna i Svenska Bostäders drygt 25 000 lägenheter i Stockholm får en höjning på 1,12 procent från den 1 juni.

WSP förvärvar FLK

2015-04-23 14:28 CEST WSP WSP har förvärvat FLK AB med huvudkontor i Växjö. FLK är verksamma inom VVS- och energisektorn. Företaget grundades 1934 och har cirka 55 medarbetare på sex orter i södra Sverige. Per Graesén tillträdde som VD för FLK under 2014 och blir fortsatt ansvarig för verksamheten efter integrationen med WSP.

Byggnadsvårdsföreningen avstyrker planen för Nobel Center

2015-04-20 11:06 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen I fredags lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt yttrande över planförslaget för Nobel center på Blasieholmen till Stockholms stadsbyggnadskontor. Föreningen avstyrker planförslaget som bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.

Upplyst lekplats kan förbättra barns välmående

2015-04-15 12:00 CEST Philips ​Idag publiceras resultaten av projektet “Philips Light Up the Dark”, vars syfte är att öka möjligheterna för utomhuslek för små barn. Den numera permanent upplysta lekplatsen i Tegnérparken i Uppsala innebär att mer tid kan spenderas utomhus även under mörkare tider, vilket i sin tur kan påverka barns välmående positivt.

Fox Design AB dotterbolag Fox Gatubelysning AB

2015-04-14 13:50 CEST Belysning från Fox Design Fox Design presenterar dotterbolaget Fox Gatubelysning AB. Vi kommer nu att öka våra marknadsaktiviteter beträffande utomhusbelysning till alla Sveriges kommuner och energibolag och har då beslutat att starta ett dotterbolag för detta. Vi har anställt Urban Agerberg som ansvarig säljare för detta segment.

Grontmij hjälper Sundbyberg expandera

2015-04-14 08:15 CEST Grontmij Grontmij har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att bistå med konsulttjänster när Ursvik ska växa och när Hallonbergen ska moderniseras och förtätas. Uppdragen omfattar väg, VA, ledningssamordning, geotekniska undersökningar, miljöutredningar, datasamordning och inmätning.

Framtidens operationsavdelning – Rent som industriella renrum, eller?

2015-04-10 12:58 CEST Teknologisk Institut Hur planerar vi för framtidens operationsavdelning för att i största möjliga mån gynna såväl personal som patienter, samtidigt som man underlättar och förbättrar de processer som ständig sker på en operationsavdelning?

Gör Tingshuset i Lindesberg till kultur- och föreningshus - sista dagen för namninsamlingen idag

2015-04-10 09:00 CEST Nätverket Lindekultur Idag (fredag 10 april) avslutas namninsamlingen för alla som vill att Tingshuset i Lindesberg ska bli ett kultur- och föreningshus. Namnlistorna kommer att överlämnas av Linde Fornminnes- och Hembygdsförening till berörda politiker nästa vecka. Idag publicerar vi även vad politikerna tycker.

Ja till 1 000 studentlägenheter i Albano

2015-04-09 15:41 CEST Svenska Bostäder Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag beslutat att den nya detaljplanen för det planerade universitetsområdet Albano godkänns. Svenska Bostäder kan nu planera byggstart för 1 000 studentlägenheter, varav 200 under 2016.

1000 bostäder byggs i Linköpings nya stadsdel Vallastaden - bostadsministern imponerad av det innovativa projektet

2015-04-09 08:30 CEST LinköpingsBo2017 Linköpings satsning på Vallastaden innebär 1000 nya bostäder till 2017. Både byggandet och boendet präglas av miljömässig och social hållbarhet, vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Det konstaterar bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan efter sin rundvandring på byggområdet.