Pressmeddelanden

2015-06-26 08:37 CEST WSP För att klara ökningen av tågtrafiken på Södra stambanan har ett konsortium bestående av WSP, Rejlers och Faveo, fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram FU för totalentreprenad för sträckan Flackarp – Arlöv. Dessutom ingår resurssättning av beställarorganisation, kompletterade utredningar samt byggplatsuppföljning i uppdraget.

​Forsens nya grafiska profil bygger på matematik från 1200-talet

2015-06-24 15:45 CEST Forsen Projekt AB När Forsen Projekt och Bygg-fast Projekt nyligen gick samman blev det en av landets största aktörer inom byggprojektledning. Den nya logotypen är ett litet mästerverk i fråga om tanke och konstruktion.

​Simon Helmér ny vd för Linköpingsexpo AB

2015-06-24 15:00 CEST Vallastaden 2017 Styrelsen för Linköpingsexpo AB har utsett Simon Helmér till ny vd för bolaget från och med den 1 juli. Han är idag vd för Studentbostäder i Linköping AB och Bryggaregården AB, som är två av AB Stångåstadens helägda dotterbolag.

WSP i Almedalen – innovation, bostäder och infrastruktur

2015-06-24 11:52 CEST WSP WSPs talespersoner är på plats i Almedalen och kommer att medverka vid en rad olika seminarier och aktiviteter. Några av ämnena som WSP kommer att diskutera är innovation, bostäder och lösningar för en bättre infrastruktur. Här hittar du WSP i Almedalen - wspgroup.se/almedalen - och även listat nedan.

Fukten viktig i kyrkan

2015-06-24 10:51 CEST Intab Interface-Teknik AB ​Har du koll på den relativa luftfuktigheten i kyrkan? Det är viktigt för att inventarierna och kyrkobyggnaden inte skadas. Fuktnivån kontrolleras med fördel med hjälp av dataloggers som mäter över tid.

Nya bullerregler för bostäder ska ge fler smålägenheter – men vem granskar att reglerna följs?

2015-06-23 15:38 CEST Gyproc När riktvärdet för buller vid små lägenheter ändrades den första juni i år öppnades samtidigt dörren för byggandet av fler små lägenheter. Behovet är stort och det nya regelverket har välkomnats av flera aktörer. Med de nya möjligheterna kommer också ökade risker med sämre hälsa som följd menar kritikerna. Dessa kan undvikas bara man följer anvisningarna för hur husen ska byggas.

Stefan Johansson ny platschef på Hufvudsta Gård Mat & Möten

2015-06-23 14:05 CEST Hufvudsta Gård Mat & Möten Stefan Johansson är sedan våren 2015 på plats som ny platschef för konferensanläggningen Hufvudsta Gård Mat & Möten i Solna. Stefan har lång erfarenhet från ledning och marknadsföring av verksamheter inom besöksnäringen på både nationell och internationell nivå. Han kommer att utveckla produkterna och bearbeta branschen aktivt för att sätta verksamheten än mer tydligt på kartan.

KRÖNIKA: Eko-ologisk fågeldans på Västgötaslätten

2015-06-23 13:58 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Herrgård, huvudbyggnad eller perifer sidobyggnad? När Aspö Gård slutligen rivs, efter en planprocess på nästan 10 år, verkar begreppen plötsligt oklara. Detta trots en konsekvent benämning av huset genom hela prövningsperioden. Peter Sörensen skriver om Skövdebostäders strategiska ordlek i Byggnadskultur 2.15.

WSP vinner handelsutredning för Göteborg

2015-06-22 11:40 CEST WSP ​WSP har tilldelats uppdraget att göra en övergripande handelsutredning för Göteborg. Staden växer och behöver nya ytor för handel och service. I uppdraget ingår att utreda behovet av nya ytor över tid i staden. Även att ge näringslivets perspektiv på handelns utveckling i staden och en bild av vad den kräver för fysiska strukturer. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Åsa Öttenius – ny fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret i Stockholms stad

2015-06-22 08:00 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Den 17 juni 2015 utsåg kommunstyrelsen Åsa Öttenius till ny fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret i Stockholms stad.