Pressmeddelanden

SKAP gör satsning på mångfald och jämställdhet i musiklivet

2014-01-28 09:05 CET SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare Under 2014 sätter SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, särskilt fokus på mångfald och jämställdhet i musiklivet. Som projektledare anlitas Lina Thomsgård.

2014-01-27 13:05 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet på funktionshindersområdet.Samarbetet på området har lång tradition och är ett av grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-01-27 11:33 CET Nordens Välfärdscenter Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm. Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning. Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter, doktor Staffan Furusten och professor Jeff Collin.

Läsrörelsens unika projekt med närläsning för 1-3-åringar fortsätter

2014-01-27 10:04 CET Läsrörelsen Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” fortsätter sitt unika projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA för de yngsta barnen i ett samarbete med förskolor och bibliotek i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län och dess 31 kommuner. Projektet genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015. Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare.

2014-01-24 09:11 CET Svensk Scenkonst Imorgon arrangerar Svensk Scenkonst en nationell danskonferens för professionella dansverksamma i hela Sverige. Intresset från branschen är stort: - Dansens position som konstform och dess organisation behöver diskuteras mer i takt med ett ökat intresse i landet och vi vill erbjuda en plattform, säger Ulrika Holmgaard, VD för Svensk Scenkonst.

2014-01-21 12:37 CET Folkoperan Folkoperan och kommunikationsbyrån Prime inleder samarbete våren 2014. Målet är att integrera PR och reklam och synligggöra Folkoperan i mer förtjänade kanaler.

Sveriges Arkitekter framtidsspanar!

2014-01-21 10:00 CET Sveriges Arkitekter

2014-01-20 09:48 CET Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket får anslag från VINNOVA för att uveckla metoder för digitalisering av svenska skivinspelningar.

Forskningen bakom Idrottens himmel och helvete

2014-01-16 16:28 CET Centrum för idrottsforskning Idrottsforskningen ser inga vinster med att satsa på några få TV-puckspelare eller elitläger för 15-åringar i fotboll. Tvärtom. Det första avsnittet i UR:s serie "Idrottens himmel och helvete" tittar närmare på fenomen som toppning och selektering som inte tycks försvinna från idrotten, trots all kritik från forskare. Centrum för idrottsforskning bjuder på läsning för den som vill lära sig mer.

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

2014-01-13 13:44 CET Nordens Välfärdscenter Trots de nordiska ländernas rikedom finns fattiga barn även i våra länder. Vi upprörs av att en del barn far illa, växer upp under sämre levnadsförhållanden än andra barn och därmed får sämre livsmöjligheter i framtiden.