Pressmeddelanden

​Sökes: kulturverksamheter som vill öka sina internationella kontaktytor

2015-04-16 12:50 CEST Region Skåne Kulturnämnden inleder en treårig satsning på att skapa möjligheter för kulturverksamheter att ta emot internationella konstnärer och kulturutövare i s.k. residens. – Starka kulturinstitutioner och kommuner med ett öppet förhållningssätt till omvärlden vitaliserar kulturlivet i stort och bidrar till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region, säger ordförande Torbjörn Lövendahl (S).

Europaparlamentet erkänner antiziganismen och romernas förintelse

2015-04-15 19:32 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs resolution gick igenom i Europaparlamentet med 554 röster för, 13 röster emot och 44 som avstod. Erkännandet av antiziganismen och romernas förintelse är grundläggande steg för en genuin integrationsprocess för romerna i Europa. I resolutionen förklarar Europaparlamentet också att en särskild europeisk minnesdag ska inrättas för romernas förintelse under andra världskriget.

Brewhouse presenterar stolt: Dansa min Docka till förmån för BRIS

2015-04-15 14:33 CEST Brewhouse ​Opera möter gospel under en unik kväll om sorg, kärlek och liv - till förmån för BRIS. I ett Sverige där barn och unga i allt högre grad lider av psykisk ohälsa behöver även operakonsten ta del och ställa frågor. Opera behöver handla om här och nu. Pernilla Warberg leder förhandstitten denna kväll på Brewhouse som framförallt handlar om engagemang.

​Scenkonstens utmaningar större än 15 miljoner

2015-04-15 13:07 CEST Svensk Scenkonst I vårbudgeten för regeringen tillbaka de 15 miljoner kronor man tog från regional kulturverksamhet vid årsskiftet. För scenkonstområdet, framförallt arbetsgivare med musiker och sångare anställda, väntar istället en stor skattesmäll 2016 på minst 70 miljoner kronor då de förändrade reglerna för kostnadsavdrag på arbetsgivaravgifterna för dessa målgrupper beräknas träda i kraft.

​Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

2015-04-15 09:06 CEST Kungl. biblioteket – Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Göran Konstenius ny bitr. riksbibliotekarie

2015-04-14 15:34 CEST Kungl. biblioteket Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har idag utsett Göran Konstenius till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 november med anledning av att Agneta Holmenmark går i pension vid årsskiftet.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

2015-04-14 12:16 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

2015-04-14 11:58 CEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

2015-04-14 11:38 CEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

2015-04-10 13:24 CEST Region Skåne Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 16 april 2015 mellan klockan 10.00 och cirka 12.00. Dagordning samt handlingar via länk till hemsidan. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.