Kontaktpersoner

Svenska Läkaresällskapet Hans Rutberg är professor vid Linköpings universotet. Han var med och startade hjärt­kirurgi i Linköping 1989 med medicinska uppföljningar av resultatet för att kunna kontrollera kvaliteten på det som gjordes. Han har varit med och startat Patientsäkerhetsenheten i Östergötland. Han har deltagit i arbetet med de svenska versionerna av handböckerna för patientsäkerhet. Han har varit...

Catarina Almqvist Malmros

Svenska Läkaresällskapet Akademisk titel: Professor vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet Stockholm Klinisk titel: Specialist i pediatrik vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm "Som barnläkare är jag intresserad av att identifiera faktorer i arv och tidig miljö som kan utgöra risk för utveckling av astma och inflammatorisk sjukdom...

Ola Rolfson

Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Filippa Nyberg

Svenska Läkaresällskapet Filippa Nyberg är väl förankrad i Svenska Läkaresällskapets organisation. I många år har hon varit engagerad i sektionen för dermatologi och venereologi, de senaste två åren som ordförande. Hon har mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap. Efter specialistutbildning och avhandlingsarbete vid Karolinska institutet, blev hon verksamhetschef vid hudkliniken på Danderyds sjukhus. För fyra år...

Lafa

Sören Roland
Kundservice och växel Etac Sverige

Etac Ring gärna till kundservice så blir du kopplad till rätt person.

Ulrika Holmgaard
Magnus Andén

JAG