Kontaktpersoner

Louise Arodén Arvidsson
Jessica Elgenstierna

Landstinget i Uppsala län Presschef med placering vid landstingets ledningskontor. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Busschef för BrainBus

Neuroförbundet Ansvarar för BrainBus utställning.

Stefan Lindgren

Svenska Läkaresällskapet Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Svenska Läkaresällskapets vice ordförande Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Håkan Billig

Svenska Läkaresällskapet Håkan Billig är ordförande i SLS forskningsdelegation. Han är professor i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Birgitta Villner Gyllenram
Birgitta Persson
Mailis Lundgren
Lennart Magnusson