Pressmeddelanden

Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden

2014-03-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten kraftigt försämrats sedan 1980-talet. - Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering.

2014-03-04 17:14 CET QBD Sweden AB Töm poolen på rätt sätt! Bassängvatten som töms ut utan att ha blivit avklorerat kan bilda giftiga och klororganiska ämnen som är svåra att bryta ned och som kan skada miljön. Poolvatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan tömning!

Samverkan kan skydda utsatta arter

2014-03-04 07:03 CET Stockholms universitet Många arter i fragmenterade landskap riskerar att försvinna på grund av brist på spridningsmöjligheter. En ny avhandling från Stockholms universitet beskriver problemet och förslår nya metoder som tar hänsyn till samverkan mellan aktörer. Till exempel kan samverkande kommuner upptäcka och gemensamt skydda värdefulla spridningsvägar över kommungränserna.

2014-03-03 11:54 CET Världsnaturfonden WWF Media inbjuds att följa med till Nordens Ark när vinnaren av WWFs tigertävling – Isak Gustafsson, 12 år, från Värmdö utanför Stockholm – blir tigerskötare för en dag och får lära sig mer om WWFs och Nordens Arks arbete. Isak får bland annat vara med på tigermatning.

2014-03-03 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Redan i höstas påbörjades arbetet med att fräscha upp samtliga återvinningsstationer i Solna och nu är det dags för ytterligare ett antal stationer att få nya större och bättre behållare för insamling.

Nya LOVA-pengar från HaV i år: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

2014-02-28 07:28 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för vatten- och fiskevård. Mest pengar får Västra Götaland, Värmland och Skåne län. 75 miljoner kronor av anslaget går till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. - Det är roligt att vi åter kan dela ut LOVA-pengar, de projekten är ofta väldigt effektiva, säger Christina Hallström på HaV.

Kartläggning av Östersjöns mikroorganismer hjälper oss förvalta havet

2014-02-28 06:02 CET Stockholms universitet En forskargrupp har identifierat 22 miljoner gener hos Östersjöns virus, bakterier och plankton - en storskalig kartläggning som hjälper oss att förvalta havet och ökar kunskapen om klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Resultatet publiceras idag i tidskriften PLOS ONE.

WWF om regeringens etappmål för biologisk mångfald   ”Ambitionen rätt men innehållet skralt”

2014-02-27 16:14 CET Världsnaturfonden WWF Idag har regeringen fattat beslut om nya etappmål när det gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bland annat handlar det om hur mycket natur vi ska skydda i Sverige. – Ambitionerna är bra, men det konkreta innehållet är skralt, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

2014-02-27 08:54 CET CIRKULATION VA-tidskriften Efter kontakt med VA-tidskriften Cirkulation stoppar nu även lågpriskedjan Dollarstore försäljningen av Colgate Total, tandkrämen som innehåller triclosan.

2014-02-27 08:00 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 10 mars kommer återvinningsstationen vid Granvägen i Kalmar att tas bort då platsen ska bebyggas.