Pressmeddelanden

Återvinningsstation flyttas vid Willys

2014-11-06 21:30 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen vid Willys på Österlånggatan kommer att flyttas under veckan 10-14 november till en annan plats inom fastigheten, där det tidigare funnits en bensinmack. Den nya platsen är bättre ur trafiksynpunkt för både besökare och vår personal som tömmer och städar stationen.

Internationellt besök idag på Gästrike återvinnare

2014-11-06 13:05 CET Gästrike återvinnare Nytt grepp för pressmeddelande: Råfilm till dig som journalist! Idag tar Gästrike återvinnare emot studiebesök från Buffalo City i Sydafrika. Intresset för svensk avfallshantering är stort ute i världen och studiebesöket idag är ett av de många internationella besök Gästrike återvinnare tar emot.

2014-11-05 20:47 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 10 november kommer en efterlängtad återvinningsstation ställas ut på Pepparvägen 46. I januari 2013 togs återvinningsstationen vid Munstyckevägen/Tobaksvägen bort på grund av omfattande vägarbeten. En folder med tips och information om återvinning och källsortering delades nyligen ut till hushåll i området i slutet av oktober.

Två nya naturreservat i Västerbotten

2014-11-05 15:16 CET Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att bilda två nya naturreservat, Rödmossamyran i Norsjö kommun och Kronberget i Vännäs kommun.

2014-11-05 06:32 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Södra Lundavägen i Staffanstorp tas bort den 10 november med anledning av att den nya markägaren ska bebygga platsen. – Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner; säger Anneli Viberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Slutpratat om klimatet - dags för handling

2014-11-03 09:12 CET Världsnaturfonden WWF FN:s klimatpanel IPCC presenterade idag i Köpenhamn en ny stor sammanfattade rapport om klimatförändringarna på jorden. IPCC säger att det är fastslaget att mänsklig påverkan leder till global uppvärmning. – Nu borde det vara slutpratat för ett tag och dags att kavla upp ärmarna och agera för klimatet, säger WWF.

En utmaning att energibanta

2014-11-03 08:00 CET Örebro kommun Inom ramen för Örebro kommuns kampanj Klimatsmart vardag har vi nu kommit till utmaningen ”energibanta”. Användningen av hushållsel har de senaste 30 åren fördubblats. Orsakerna är flera, men ökningen beror främst på att antalet apparater i varje hushåll ökat. Idag står energianvändningen till byggnader för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Överlåtbara fiskerättigheter ledde till färre fartyg och ökad lönsamhet

2014-11-03 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten För fem år sedan infördes möjligheten att överlåta fiskerättigheter i det pelagiska fisket, det vill säga fisket efter sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis. I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, görs en första utvärdering av systemet. - Antalet fartyg har minskat och lönsamheten i detta fiske har generellt ökat, säger Qamer Chaudhry på HaV.

2014-10-30 12:36 CET Världsnaturfonden WWF Det finns flera anledningar till att avvakta med licensjakt. Fyra pågående rättsprocesser – två svenska rättsprövningar om licensjakten följer svensk lagstiftning och två överträdelseärenden i EU. Dessutom riskerar Naturvårdsverkets beslut om en omfattande vargjakt i början av nästa år att cementera konflikter och öka polariseringen i stället för att skapa en samsyn kring rovdjurspolitiken.

Blomstermyrar i Boliden bevaras

2014-10-29 08:30 CET Länsstyrelsen Västerbotten Två nya naturreservat har bildats nordost om Boliden i Skellefteå kommun. Det innebär att flera olika orkidéer och andra växter på de blomrika myrarna nu får en fristad.