Pressmeddelanden

Fair Trade Center granskar våra pensionspengar: AP-fonderna bidrar till förlust av arter och ekosystem

2014-06-17 10:47 CEST Världsnaturfonden WWF AP-fonderna investerar miljontals kronor i företag som bidrar till förstörelse av unika naturområden, avskogning och klimatförändringar. Fonderna förvaltar över 1200 miljarder av vårt gemensamma pensions¬kapital men har otillräckliga strategier för att minska miljöeffekterna. Det visar en rapport från Fair Trade Center som tagits fram med stöd av WWF.

Parallell evolution bland flera fiskarter 300 år efter dammbyggen i USA

2014-06-17 07:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sedan kolonialtidens dammbyggen satte stopp för gumsillars vandringar mellan sjöar och hav i delar av östra USA har dessa instängda fiskbestånd förändrats, och fisken livnär sig på mer småvuxna djurplankton än tidigare. Nu visar Magnus Huss från SLU och kollegor vid Yale University att den nya varianten av gumsill också har drivit fram anpassningar hos en annan djurplanktonätande art i sjöarna.

HaV om rödlistningen: Vi tar hänsyn till räkans utveckling i vår förvaltning

2014-06-17 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten I går meddelade ArtDatabanken att de för 2015 års rödlista preliminärt bedömer nordhavsräkan som ”sårbar”. - Räkbeståndet har sjunkit och rödlistningen är en spegling av det som Internationella Havsforskningsrådet, ICES, redan visat. Vi tar redan hänsyn till beståndsutvecklingen i och med att vi följer ICES rådgivning, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

2014-06-16 15:09 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen Västerbotten genomför för närvarande, liksom övriga länsstyrelser i landet, en översyn av beslut gällande utvidgat strandskydd i länet. Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Hittills har Robertsfors och Nordmalings kommuner varit föremål för översynen. Nu står Umeå kommun i fokus.

Ökad kontroll på båtarna och selektiva redskap kan förbättra räkfisket

2014-06-16 12:51 CEST Världsnaturfonden WWF Läget är fortfarande allvarligt för nordhavsräkan. Det står klart idag när den för första gången tas med på Artdatabankens preliminära rödlista inför 2015. Ökad kontroll ombord på båtarna och mer selektiva redskap är några åtgärder som kan hjälpa till att få räkfisket MSC-certifierat och på rätt köl igen, menar WWF.

2014-06-16 09:18 CEST Linköpings kommun Presskonferens i dag måndag 16 juni klockan 14.30 om giftfri miljö för barn. Verdesalen i Linköpings stadshus.

2014-06-13 17:10 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Kom till vår ”dopceremoni” den 16 juni klockan 17:00. Ceremonin markerar vårt arbete för nolltolerans mot nedskräpning och vandalisering vid återvinningsstationerna i kommunen. Arbetet sker främst genom att fyra föreningar i Sigtuna kommun beslutat sig för att adoptera var sin återvinningsstation i kommunen som en aktivitet mellan Sigtuna kommun och Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI).

2014-06-13 14:23 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 17 juni ställs en ny återvinningsstation ut vid Enebyängens handelsplats. Den är efterlängtad och kommer att täcka det ökade behovet av återvinning i Danderyds kommun. Nu pågår det sista arbetet för att göra i ordning platsen så att det blir enkelt att lämna sina källsorterade förpackningar.

2014-06-13 11:16 CEST Parken Zoo Tisdagen den 17 juni klockan 10.15 bjuder Parken Zoo och Volvo CE in till presskonferens för att presentera ett nytt och annorlunda samarbete. Plats; geopardhägnet i Parken Zoo Eskilstuna.

2014-06-13 10:55 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Idag den 13 juni flyttas stationen vid Dalahästen i Åsbo tillfälligt till Högboleden, vid den stora informationsskylten i höjd med Högbovägen 53. Flytten görs med anledning av att den ordinarie platsen är byggarbetsplats.