Pressmeddelanden

Inbjudan till teckning av units i Zenergy AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Zenergy AB (publ)

2016-05-23 15:25 CEST
Erbjudandet avser en företrädesemission av units om cirka 23 MSEK. Nyemissionen är i hu...

Zenergy inleder teckningsperiod i företrädesemission

Zenergy inleder teckningsperiod i företrädesemission

2016-05-23 14:56 CEST
Zenergy har tidigare offentliggjort Memorandumet och kommunicerat emission av aktier me...

Antura välkomnar Stockholm Vatten som ny kund

Antura välkomnar Stockholm Vatten som ny kund

2016-05-23 14:01 CEST
Efter en utvärderingsprocess implementerar nu Stockholm Vatten Antura Projects som proj...

Bekämpa skadeinsekterna naturligt med mångtusenårig erfarenhet

Bekämpa skadeinsekterna naturligt med mångtusenårig erfarenhet

2016-05-23 13:34 CEST
Med tvåtusenåriga metoder bekämpas skadeinsekterna effektivt, med aktiva ämnen från nat...

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Ny rapport om havet: Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

2016-05-23 08:59 CEST
I dag släpps rapporten ”Havet 2015/2016” som visar på en utveckling i våra havsmiljöer ...

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

Går miljöpengarna till rätt insatser? Ny modell för utvärdering av projekt

2016-05-23 08:10 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har genom uppdrag tagit fram en ny metod för att utvä...

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

Nytt nummer av Hav & Vatten: Han satsade en halv miljard på Östersjön

2016-05-23 07:31 CEST
Vad skulle du göra om du hade en halv miljard kronor över? För finansmannen Björn Carl...

Norrköpings kommun uppmärksammar World Fish Migration Day

Norrköpings kommun uppmärksammar World Fish Migration Day

2016-05-20 14:00 CEST
Tekniska kontoret i Norrköpings kommun uppmärksammar tillsammans med länsstyrelsen och ...

Vinn slaget mot flugorna med MotFluga från GreenLine

Vinn slaget mot flugorna med MotFluga från GreenLine

2016-05-20 13:30 CEST
Den som vill vinna slaget mot envisa flugor måste slå till på bred front. Från GreenLin...

Gästrike återvinnare pratar hållbarhet i Moskva

Gästrike återvinnare pratar hållbarhet i Moskva

2016-05-20 13:09 CEST
Tillsammans med bland annat IKEA och Alfa Laval deltar idag Gästrike återvinnares förbu...