Pressmeddelanden

2015-02-09 11:14 CET Världsnaturfonden WWF PRESSKONFERENS Tid: Tisdag 17 februari kl 11:00 (inklusive lunch kl 12-13). Plats: Eriks Gondolen, Stadsgården 6, Stockholm (T-bana: Slussen)

Svenskt teknikkonsortium ger noshörningar en framtid

2015-02-09 10:40 CET Linköpings universitet (LiU) Tjuvskytte av utrotningshotade djur, som noshörningar och elefanter, måste stoppas innan det är för sent. Tolv svenska företag, Vinnova, Linköpings universitet, Stimson Center och internationella partners, bygger en ny guldstandard för skydd av utrotningshotade djur och naturresurser. Projektet startar i reservatet Ngulia i Kenya.

Stort intresse för att hjälpa HaV förstå problemen i Hanöbukten

2015-02-09 08:33 CET Havs- och vattenmyndigheten Plastskräp i vattnet och på stränderna, döda fiskar och sjöfåglar. Det är några av de observationer från Hanöbukten som allmänheten och fiskare rapporterat in till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den senaste månaden. - Ju mer kunskap vi får desto större chans att vi kan förståsituationen i Hanöbukten, säger Fredrik Ljunghager.

Eric Saade till Parken Zoo söndag 5 juli

2015-02-06 09:09 CET Parken Zoo På lördag intar Eric Saade scenen på Melodifestivalen för tredje gången. Söndagen den 5 juli landar han på Parken Zoo, då för fjärde gången. En efterlängtad artist som tidigare år fått scenen att bokstavligen gunga. Konserten är inkluderad i ordinarie Parken Zoo-entré och årskort.

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

2015-02-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. - De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt, säger Marie Berghult, enhetschefpå HaV.

Vindelälven – Norrlands första biosfärområde?

2015-02-04 09:00 CET Länsstyrelsen Västerbotten Vindelälven kan bli Norrlands första biosfärområde. På fredag förmiddag den 6 februari tar Svenska MAB-kommittén (UNESCO) ställning till om Vindelälven får ta nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

HaV ger halv miljon för att kunna sanera Östersjöns miljöfarliga vrak

2015-02-04 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nästan 500 000 kronor till ett projekt för sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön. Pengarna ska gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även ner till 100 meters djup. - Målet är att kunna utveckla ett samarbete med länderna kring Östersjön, säger Catarina Hedar på HaV.

Hållbar utveckling på internationell arena

2015-02-03 07:45 CET Gästrike återvinnare ​Förra veckan Belgrad i Serbien, den här veckan är Gästrike återvinnares i Buffalo City i Sydafrika och i Polen. I Sverige återvinner vi 99 procent av soporna och vi är knappt en procent av världens befolkning. Att hjälpa övriga 99 procent av världens befolkning att komma vidare med avfallshanteringen är ett sätt att göra skillnad för miljön!

Skogsäventyr för 12 000 elever

2015-02-02 14:39 CET Stiftelsen Skånska Landskap Närmare 12 000 skånska elever får i år möjlighet att delta i olika utomhuspedagogiska projekt med Stiftelsen Skånska Landskap - i något av våra strövområden och tillsammans med sagoberättare, skådespelare, utomhuspedagoger och naturvägledare. Samtidigt satsar vi extra i år på att utveckla vår utomhuspedagogik och bygga upp ett utomhuspedagogiskt centra i Fulltofta strövområde.

Uppsamlingskärl med dubbelt skydd i ny design

2015-02-02 07:45 CET Denios AB I nya serien VarioTwin har DENIOS utvecklat flera nya uppsamlingskärl för säker lagring av miljöfarliga ämnen och brandfarliga vätskor. Den innovativa kombinationen av stål och plast (polyeten - PE) optimerar korrosionsskyddet och ökar livslängden på uppsamlingskärlen.