Pressmeddelanden

KRÖNIKA: Eko-ologisk fågeldans på Västgötaslätten

2015-06-23 13:58 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Herrgård, huvudbyggnad eller perifer sidobyggnad? När Aspö Gård slutligen rivs, efter en planprocess på nästan 10 år, verkar begreppen plötsligt oklara. Detta trots en konsekvent benämning av huset genom hela prövningsperioden. Peter Sörensen skriver om Skövdebostäders strategiska ordlek i Byggnadskultur 2.15.

2015-06-23 10:00 CEST Naturskyddsföreningen i Stockholms län Media välkomnas att delta när en ny kull pilgrimsfalksungar sätts ut på 27:e våningen på Folksamskrapan på Södermalm på torsdag den 25 juni kl 14.00 på Folksamskarapans tak på Södermalm i Stockholm.

HaV fokuserar på dricksvatten och kemikalier i Almedalen

2015-06-23 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, deltar även i år på Almedalsveckan i Visby. Totalt kommer medarbetare att delta vid 18 olika seminarier och debatter. - I år väljer vi att lyfta frågan om hur kemikalier påverkar vårt dricksvatten och vår hälsa med exempel från erfarenheterna med brandsläckningsmedel, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Nya ökenhuset i Parken Zoo invigt – prova på att vara en surikat

2015-06-22 13:17 CEST Parken Zoo Nya ökenhuset i Parken Zoo är nu invigt och öppet för allmänheten. Ökenhuset ger nytt hem åt tre olika afrikanska ökenlevande arter; surikat, sandkatt och strålsköldpadda. Allt tematiserat för att efterlikna djurens naturliga miljöer. Här får besökarna komma ännu närmare djuren, bland annat genom att prova på att vara en surikat.

​Efterlängtad ny återvinningsstation ställs ut vid Gränby centrum

2015-06-18 14:47 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 22 juni ställs en ny återvinningsstation ut på Marknadsgatan vid Gränby centrum i Vaksala i Uppsala. Med anledning av markarbeten har några återvinningsstationer i området flyttats eller tagits bort. En ny återvinningsstation vid ett affärscentrum blir dubbelt positivt och är dessutom praktiskt för många invånare som därmed kan uträtta flera ärenden vid samma tillfälle.

Bakom kulisserna i Järavallen

2015-06-18 11:28 CEST Stiftelsen Skånska Landskap Mountainbikeslinga, fikaplatser runt den nya badsjön, nya skyltar och ny folder. Och lättare att ta bussen. Just nu händer mycket i Järavallen strövområde.

Återvinningsstationen i Hole flyttas

2015-06-18 06:07 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen som står vid Brändans galleria i Hole, i Malung flyttas den 25 juni till fotbollsplanen på Storbyvägen med anledning av att bygglov inte kunnat förlängas för den gamla platsen. Kommunen har varit FTI behjälpliga genom att hitta den nya platsen, som vi hoppas ska bli ännu bättre att använda för våra återvinnare för att lämna sina förpackningar och tidningar.

Vinnaren i Skogen i Skolans skrivtävling är utsedd!

2015-06-17 15:22 CEST Föreningen Skogen Martin Widlund, Fredsborgskolan, är första pristagare av Skogen i Skolans skrivtävling 2014-2015. Martin får 5000:- att dela med sina klasskamrater. Motivering: Martin har skrivit en text i jag-perspektiv om skogen med ett målande språk. Han beskriver hur vi reagerar på den brukade skogen som är en viktig källa till produktion, nationell ekonomi och samtidigt hälsa och välbefinnande.

Inbjudan: Länsstyrelsen rustar upp naturreservat

2015-06-17 15:05 CEST Länsstyrelsen i Hallands län Från Särö Västerskog i norr till Osbecks bokskogar i söder rustar länsstyrelsen i Halland upp och kompletterar anordningar i naturreservat som vi anser vara särskilt värdefulla för friluftslivet. De 32 utvalda reservaten finns också presenterade i boken ”Upptäck naturen Halland” som vi nu släpper en nyutgåva av.

2015-06-17 05:53 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar finns idag för över 1 300 000 hushåll, det vill säga över 30 % av svenska hushåll har genom fastighetsägarens försorg möjligheten att återvinna i närhet till bostaden. I ett utvecklingsprogram inom FTI ska antalet öka till 50 % de närmsta åren.