Dokument

2012-11-30 16:38 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

2012-11-23 16:36 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

Förslag till utformning av stöd till innovativt byggande för unga och studenter

2012-11-21 13:21 CET Studentbostadsföretagen I samband med förslaget om stöd till innovativt byggande för studenter och ungdomar som ingick i budgetpropositionen, utreder regeringen hur stödet ska utformas. Studentbostadsföretagen deltog vid ett första möte och sammanställde ett dokument om hur studentbostadsbranschen önskar att stödet utformas och vilka kriterier som är viktiga för att stödet ska ge rätt resultat.

2012-11-19 09:34 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

2012-11-12 08:58 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

2012-11-02 16:20 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

Sociala medier i B2B

2012-10-31 13:33 CET Comsicom Presentation om sociala medier i företag från Swedish social media webinars #SSMW 31 oktober 2012.

2012-10-29 09:04 CET Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

2012-10-19 15:43 CEST Universal Music Sweden Med reservation för ändringar

2012-10-15 09:18 CEST Universal Music Sweden Med reservation för ändringar