Pressmeddelanden

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

2014-04-29 09:56 CEST Teknologisk Institut Fördela resurserna rättvist – framgångsrika praktikfall och konkreta verktyg Konferensen Resursfördelning i utbildningsförvaltningen kommer att ta upp det allra senaste för er som arbetar med ekonomistyrning inom utbildningsförvaltningen.

Årsstämma och delårsrapport januari-mars 2014

2014-04-28 17:34 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovations årsstämma hölls den 28 april i Östersund. Till ny ordförande i styrelsen valdes Wilhelm Geijer. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Per Hollander, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand och Elisabeth Norman samt till ny ledamot valdes Siv Svensson.

Överskott i statens budget för första kvartalet

2014-04-28 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Utfallet på statens budget under årets första kvartal är ett överskott på 13 miljarder kronor. Motsvarande period föregående år var utfallet ett underskott på 74 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under första kvartalet 2013 lånade ut 98 miljarder kronor till Riksbanken.

2014-04-16 17:35 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga.

2014-04-16 16:03 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har rekryterat Therese Gripenfjäll som ny ekonomichef. Therese har sedan årsskiftet verkat i företaget som t.f. ekonomichef och har en bakgrund som konsult inom redovisning och affärssystem.

2014-04-16 15:05 CEST Fabel Kommunikation Därför betalar Google en halv miljard till fransk kultur En av gästerna på konferensen Truly Digital är Marc Schwarz, som under 2013 förhandlade fram ett avtal med Google som ger franska mediebolag 60 miljoner euro, motsvarande en halv miljard kronor, under fem år. Avtalet är ett talande exempel på hur vårt komplexa digitala landskap öppnar upp för en ny form av finansiering av kulturen.

2014-04-16 13:44 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.

2014-04-16 10:36 CEST Mälardalsrådet Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.

2014-04-14 11:13 CEST Miljöstyrningsrådet Nu lanserar Miljöstyrningsrådet uppdaterade nyttokalkylatorer för att visa på ekonomisk och miljömässig nytta med att ställa miljökrav vid upphandling. Kalkylatorerna visar på nyttan med att ställa krav på inomhusbelysning, vitvaror, dryckesautomater för varm dryck, fordon, projektorer, tv-apparater och kött.

2014-04-10 14:00 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har tagit fram en vägledning över hur det går att ställa krav på miljö- och hållbarhetsmärkning i offentlig upphandling.