Pressmeddelanden

2014-05-01 07:34 CEST Ipsos Sweden AB I väljarkåren som helhet finns en majoritet för att bibehålla eller öka de ekonomiska resurserna till försvaret. Det visar Ipsos undersökning, gjord på uppdrag av Dagens Nyheter om allmänhetens inställning i frågan om resurser till Sveriges försvar.

Året som gått i Linköping med ett klick på webben

2014-04-30 09:11 CEST Linköpings kommun I år är första gången som Linköpings kommun ger ut en digital årsredovisning. Genom att göra årsredovisningen digital sparar vi på miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten för alla – politiker, medborgare och andra intressenter. Det är lätt att klicka sig fram till det man vill veta.

BDO skapar läxläsningsrum - Läxhjälp i kampen mot utanförskapet

2014-04-29 10:30 CEST BDO Sverige Den 29 april är det den nationella Läxhjälpsdagen – ett initiativ som stiftelsen Läxhjälpen infört. För dagen skapar BDO ett läxläsningsrum på huvudkontoret i Stockholm och välkomnar elever från Sätraskolan som kommer att få läxhjälp av BDO:s medarbetare.

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

2014-04-29 09:56 CEST Teknologisk Institut Fördela resurserna rättvist – framgångsrika praktikfall och konkreta verktyg Konferensen Resursfördelning i utbildningsförvaltningen kommer att ta upp det allra senaste för er som arbetar med ekonomistyrning inom utbildningsförvaltningen.

Årsstämma och delårsrapport januari-mars 2014

2014-04-28 17:34 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovations årsstämma hölls den 28 april i Östersund. Till ny ordförande i styrelsen valdes Wilhelm Geijer. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Per Hollander, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand och Elisabeth Norman samt till ny ledamot valdes Siv Svensson.

Överskott i statens budget för första kvartalet

2014-04-28 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Utfallet på statens budget under årets första kvartal är ett överskott på 13 miljarder kronor. Motsvarande period föregående år var utfallet ett underskott på 74 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under första kvartalet 2013 lånade ut 98 miljarder kronor till Riksbanken.

2014-04-16 17:35 CEST Branschföreningen för onlinespel (BOS) I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga.

2014-04-16 16:03 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har rekryterat Therese Gripenfjäll som ny ekonomichef. Therese har sedan årsskiftet verkat i företaget som t.f. ekonomichef och har en bakgrund som konsult inom redovisning och affärssystem.

2014-04-16 15:05 CEST Fabel Kommunikation Därför betalar Google en halv miljard till fransk kultur En av gästerna på konferensen Truly Digital är Marc Schwarz, som under 2013 förhandlade fram ett avtal med Google som ger franska mediebolag 60 miljoner euro, motsvarande en halv miljard kronor, under fem år. Avtalet är ett talande exempel på hur vårt komplexa digitala landskap öppnar upp för en ny form av finansiering av kulturen.

2014-04-16 13:44 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en ny rapport från Skattebetalarna.