Pressmeddelanden

Oro över underskott i äldreomsorgen

Oro över underskott i äldreomsorgen

2016-09-29 07:00 CEST
- Den ekonomiska utvecklingen inom äldreomsorgen i Stockholms stad är mycket oroande. T...

Svenska staten flyger vidare med Air France-KLM

Svenska staten flyger vidare med Air France-KLM

2016-09-27 11:59 CEST
KLM får utökat förtroende när Kammarkollegiet har upphandlat utrikes flygresor för sven...

​”Museets arkiv den stora utmaningen i framtiden”

​”Museets arkiv den stora utmaningen i framtiden”

2016-09-21 21:14 CEST
Med anledning av Regeringens presentation av kommande års kulturbudget tidigare i vecka...

Generöst svenskt flyktingmottagande behövs – men det är inte bistånd

2016-09-20 17:28 CEST
Stora delar av det svenska biståndet föreslås även under 2017 få bekosta ett inhemskt f...

Höstbudgeten: Tydligare satsningar för jämställda pensioner efterfrågas

Höstbudgeten: Tydligare satsningar för jämställda pensioner efterfrågas

2016-09-20 17:18 CEST
Idag presenterar finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. Trots att 2...

Återigen en budget som ökar administrationen för små hantverksföretagare

Återigen en budget som ökar administrationen för små hantverksföretagare

2016-09-20 15:32 CEST
Ökad administration och ytterligare bördor för små hantverksföretagare, så kan 2016 års...

​Skadliga skatter smyghöjs

2016-09-20 13:26 CEST
I dag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2017. Den innehåller högre ska...

SABOs kommentar till regeringens budget

SABOs kommentar till regeringens budget

2016-09-20 11:02 CEST
Det är bra att det kommer flera konkreta förslag för att råda bot på bostadsbristen, me...

Stockholms företagsklimat – det sämsta på 10 år

Stockholms företagsklimat – det sämsta på 10 år

2016-09-20 09:32 CEST
I dag den 20 september presenterar Svenskt Näringsliv årets granskning av det lokala fö...

Startskott för åtgärdsvalsstudie Oslo-Stockholm

2016-09-18 20:52 CEST
Den 19 september genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättr...