Pressmeddelanden

2014-05-19 11:00 CEST Ekonomistyrningsverket Försvarsmakten beställer försvarsmateriel av Försvarets materielverk (FMV) som i sin tur beställer den från försvarsindustrin. Detta dubbla beställningsled leder enligt ESV till obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Modellen begränsar även riksdagens och regeringens möjligheter att utöva finansiell styrning. ESV:s slutsats är därför att FMV bör uppgå i Försvarsmakten.

Upplands-Bro kommun på plats i Almedalen

2014-05-13 05:00 CEST Upplands-Bro kommun Söker du paneldeltagare inom ekonomi, utbildning, e-förvaltning, utveckling eller näringsliv? I år har Upplands-Bro kommun flera representanter på plats under Almedalen och de deltar gärna i paneler eller intervjuer. Här ser du vilka de är och vilka ämnen de är specialister inom.

Fler researrangörer vill sälja Sverigeupplevelser

2014-05-12 13:50 CEST VisitSweden På Swedish Workshop, som just nu arrangeras Swedish Workshop av VisitSweden och Stockholm Visitors Board, där destinationer och reseföretag från hela Sverige tar emot utländska reseföretagen i 1 800 affärsmöten.

2014-05-12 11:16 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.

Positivt resultat för Upplands-Bro 2013

2014-05-09 05:00 CEST Upplands-Bro kommun Upplands-Bro kommuns resultat för 2013 uppgår till 32,5 miljoner kronor, därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

2014-05-08 14:18 CEST Skattebetalarna Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i landet. De lokala variationerna är dock stora. I Kiruna ökar taxeringsvärdena mest (49 %), vilket ger en skattehöjning på i snitt 1 300 kronor. I Uppvidinge sänks skatten med 405 kr. Det visar en ny prognos som SCB gjort på uppdrag av Skattebetalarna.

2014-05-05 14:29 CEST Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 CareerBuilder och Öresundskomiteen anordnar nordens största karriärmässa

2014-05-02 13:05 CEST Öresundskomiteen Career Days är nordens största karriärmässa som riktar sig mot sista-års studenter och yrkesverksamma akademiker. Tillsammans med de utställande företagen på Career Days vill CareerBuilder, Öresundskomiteen och Öresunddirekt hjälpa mässbesökarna att utvecklas i sin karriär i hela Öresundsregionen. Årets Career Days i Malmö går av stapeln den 17 oktober i Malmö Arena.

2014-05-02 11:41 CEST Skattebetalarna Skattebetalarna har jämfört hur skatten på hela lönen, dvs inklusive sociala avgifter, utvecklats jämfört med 2006. Det har varit betydande skattesänkningar på arbete tack vare de jobbskatteavdrag som genomförts i fem steg, men också genom sänkta arbetsgivaravgifter.

2014-05-01 07:34 CEST Ipsos Sweden AB I väljarkåren som helhet finns en majoritet för att bibehålla eller öka de ekonomiska resurserna till försvaret. Det visar Ipsos undersökning, gjord på uppdrag av Dagens Nyheter om allmänhetens inställning i frågan om resurser till Sveriges försvar.