Pressmeddelanden

Satsningar i vårbudgeten värdefulla för Värmland

2014-04-09 17:20 CEST Länsstyrelsen Värmland Regeringen presenterade idag sin vårbudget som innehöll flera satsningar som gynnar länet. - De satsningar som görs i vårbudgeten för landsbygden och för utbildningen är viktiga och välkomna för Värmland säger landshövding Kenneth Johansson.

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 CEST Airport City Stockholm PwC har på uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb.

Årets vinnare har hållbar helhetssyn på fastigheter och kaffe

2014-04-08 16:01 CEST Miljöstyrningsrådet Landstingsfastigheter i Värmland vann Miljöstyrningsrådets pris Utmärkt hållbar upphandlare 2014 för sitt arbete med hållbara byggnader. Löfbergs Lila AB vann motsvarande pris för leverantörer för sitt strategiska arbete med hållbarhetsfrågor.

Ostlänken bra – men mer krävs för östra Mellansverige

2014-04-08 15:48 CEST Mälardalsrådet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) presenterade idag regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Mälardalsrådet ser särskilt positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra Mellansverige, men för att kunna fortsätta växa behövs mer resurser.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

2014-04-07 15:08 CEST Spårvagnsstäderna Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den 27- 28 mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare.

Arbetsmiljöverket ny hyresgäst hos Corallen

2014-04-04 08:51 CEST Fastighets AB Corallen Arbetsmiljöverket i Växjö flyttar. Den nya adressen är Hejaregatan 10A i centrala Västra Mark, alldeles intill Arenastaden. Hyresvärd är Corallen.

2014-04-03 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av BNP. Det är ett lika stort underskott som vi räknade med i december.

2014-04-02 10:31 CEST Miljöstyrningsrådet Det offentliga köket är en energikrävande verksamhet. Till exempel använder utrustningen i ett skolkök omkring 13% av skolornas elenergi. Miljöstyrningsrådet lanserar nu uppdaterade miljökrav för storköksutrustning.

2014-04-02 09:15 CEST Phoniro AB Phoniro och Tieto tecknar ett nordiskt samarbetsavtal som kommer att ge samtliga kommuner i Norden tillgång till en unik mobil helhetslösning för hemtjänsten med digital nyckelhantering. Samarbetet mellan Tieto och Phoniro ökar vårdtagarens trygghet och säkerhet samt förenklar och effektiviserar hemtjänstpersonalens arbete.

Överskott i statens budget i februari

2014-03-31 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Överskottet i statens budget i februari blev 42,2 miljarder kronor. Budgeten hittills i år visar ett överskott på 15,9 miljarder kronor.