Pressmeddelanden

2015-09-03 17:19 CEST Lancelot Asset Management AB

2015-09-02 17:02 CEST Skattebetalarna Regeringen meddelar idag att den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar återinförs i budgeten för 2016 – och dessutom höjs ytterligare jämfört med budgetförslaget för 2015. Trots att detta riskerar att bryta Sveriges ställning som det land i EU där antalet arbetande seniorer ökar snabbast.

2015-09-02 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket Det finansiella sparandet i offentlig sektor stärks, från ett underskott på 75 miljarder kronor förra året till ett underskott på 52 miljarder kronor i år. Kommande år fortsätter sparandet att förbättras men det blir underskott hela perioden. Underskotten är dock mindre än i föregående prognos.

Almega: Dåliga förslag som diskriminerar svenska företag vid upphandling

2015-09-01 11:45 CEST Almega Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Det menar Almega, som anser att regeringens utredare tolkat upphandlingsreglerna fel.

2015-09-01 11:32 CEST Linköpings kommun Linköpings kommun ska bli bättre på att ställa krav vid upphandlingar av varor och tjänster. Det kan exempelvis vara krav på hänsyn till miljö och sysselsättning. Dessutom ska upphandlingarna utvärderas och följas upp. Det är innebörden av den nya stödfunktion för upphandling och utvärdering som ska inrättas på kommunstyrelsens förvaltning.

2015-08-31 08:15 CEST Event in Skåne Kiviks marknad är ett klassiskt skånskt evenemang. Kiviks marknad 2015 omsatte 32,9 miljoner kronor, och besökare och knallar skapade tillsammans 47 000 gästnätter i Skåne. Och besökarna är trogna; i genomsnitt har de besökt Kiviks marknad 15,8 gånger. Allt detta framgår av en turismekonomisk utvärdering som gjorts på uppdrag av Event in Skåne AB.

Inlandsinnovation investerar i bättre diagnoser för äldre med CELDA systems

2015-08-27 14:18 CEST Inlandsinnovation AB Äldre med vattenskalle feldiagnostiseras ofta som att de lider av demens. Likvor heter bolaget bakom CELDA Systems, en produkt som gör att säkrare diagnoser kan ställas och rätt behandling sättas in så att de drabbade kan återfå sin livskvalitet. Inlandsinnovation investerar nu i Umeåföretaget.

Utgifterna för migration och integration ökade med drygt 1 miljard i juli

2015-08-27 10:00 CEST Ekonomistyrningsverket De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor högre än samma månad 2014. Utgifterna för migration och integration uppgick till 3,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor eller 46,6 procent. Orsaken är bland annat att fler ensamkommande barn och ungdomar söker och beviljas asyl.

Regeringen kan inte köpa sig till en fungerande bostadsmarknad

2015-08-26 15:12 CEST Fastighetsägarna Sverige ​När regeringen i dag presenterade sin satsning inom bostadsområdet beskrevs den som den största sedan 1990-talet. Fokus ligger på byggsubventioner och subventioner för renovering av miljonprogrammet. Regeringen vill satsa en miljard per år på stöd för renoveringar och standardhöjningar, med bara begränsat genomslag på hyran. Det är satsningar som Fastighetsägarna ställer sig skarpt kritiska till.

​Vellinge kommun får högsta kreditvärdighet av Standard & Poor’s – igen

2015-08-26 11:00 CEST Vellinge kommun Vellinge kommun får återigen får högsta möjliga kreditvärdighet: AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.