Pressmeddelanden

Finansmarknadsminister Peter Norman håller öppen föreläsning på Högskolan i Gävle

2013-12-10 08:30 CET Högskolan i Gävle Finansmarknadsminister Peter Norman besöker Högskolan i Gävle den 11 december och håller en öppen föreläsning.

2013-12-09 12:13 CET Ekonomistyrningsverket De offentliga finanserna blir bättre över tid, även om regering och riksdag inte fattar särskilda beslut för att stärka dem, det kallas automatisk diskretionär finanspolitik. ESV:s senaste beräkning visar att effekten av den automatiska diskretionära finanspolitiken är 0,5 procent av BNP per år, vilket motsvarar ungefär 20 miljarder kronor.

2013-12-06 12:23 CET Spårvagnsstäderna Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

2013-12-03 14:40 CET Spårvagnsstäderna Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas Höstkonferens med temat ”Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer”. Hundratalet personer från hela landet samlades i Linköping för att diskutera stadsplanering och spårvagnens roll i den nya stadsbilden. Referatet får fritt publiceras med angivande av författare.

2013-12-02 10:39 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) CEN-standarden "Rekommendationer för spelansvar som gäller onlinespel" togs fram 2011 av experter inom en rad områden som är av betydelse för spelbolagens ansvarsarbete. Den har godkänts av de internationella medlemmarna i CEN. Standarden samlar medlemmarnas standardiserings- och specifikationskrav för att medlemsländernas konsumenter ska ha samma skydd. Standarden har nu översatts till svenska.

Fler förvärv stärker Mazars i Sverige

2013-12-02 09:21 CET Mazars SET Revisionsbyrå Revisions- och konsultbyrån Mazars har gjort ytterligare förvärv. Med förvärven av redovisningsbyrån Lag & Taxering och tidigare i höstas revisionsbyrån Hollerup & Partner förstärker byrån nu sin position som en av landets ledande revisionsbyråer.

Underskott i statens budget i oktober

2013-11-29 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Inkomsterna i statens budget uppgår till 55,0 miljarder kronor i oktober. De totala utgifterna är 62,4 miljarder kronor. Statens budget visar därmed ett underskott på 7,4 miljarder kronor i oktober.

Svenskt möte i Washington om hållbar blå tillväxt

2013-11-27 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten På mötet ”Economics of Oceans” i Washington den 3-4 december träffas amerikanska och svenska beslutsfattare för att ta upp tekniklösningar och miljön i haven. Arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten (HaV), miljödepartementet och svenska ambassaden i USA. - Intresset är stort i både Sverige och USA för samarbete inom marin teknik, havsplanering och övergödningsfrågor, säger Catarina Hedar på HaV.

2013-11-22 14:12 CET Branschföreningen för onlinespel (BOS) Sammanfattning av den jämförande studien som BOS låtit eCOGRA genomföra, där CEN-standarden ställs mot de riklinjer och direktiv som gäller för onlinebolag med svenska spellicenser, pekar på att CEN-standarden ger spelare större skydd än de svenska reglerna.

Lånefinansiering från Inlandsinnovation blir nystart för Ludvika Gruvor

2013-11-22 13:51 CET Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsätta.