Pressmeddelanden

Weeping Willows gästar Sommarlund

2014-04-16 08:00 CEST Lund Sommarlund har glädjen att presentera Weeping Willows i Dalby Stenbrott den 7 augusti! Efter sju år är Weeping Willows äntligen tillbaka med nytt material med låtar som redan känns som klassiker. Stenbrottets dramatiska natur är den perfekta miljön för bandets berörande musik och Magnus Carlsons säregna stämma.

2014-04-16 07:51 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

Tre miljoner till projekt för att minska  sälskador på fisket

2014-04-16 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor till "Program Sälar & Fiske”. Pengarna ska främst gå till utveckling av metoder som minskar sälskador på fiskredskap och fångster, l. - Hittills har det varit mycket fokus på att utveckla burar för torskfiske. Nu går projektet vidare och vill utveckla så kallade pushup-fällor för torsk, abborre och sik, säger Susanne Viker på HaV.

Minskade koldioxidutsläpp i Lund med EU-projektet Cityfied

2014-04-16 07:30 CEST Lund 30 procents energiminskning i bostäder på Linero. Det är ett av målen med det nya EU-projektet Cityfied som Lunds kommun driver tillsammans med Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mer stöd till barn med dyslexi

2014-04-16 07:00 CEST Femklövern i Skåne Redan 2011 tillförde Region Skåne extra pengar till logopedverksamhet för att få ner kötiderna för barn som väntar på en dyslexiutredning. Trots detta har köerna inte blivit kortare och Region Skåne når fortfarande inte vårdgarantin; vård inom 90 dagar. Även om resurserna till utredningarna har ökat så har även antalet personer som vill genomgå en dyslexiutredning ökat de senaste åren.

Ebbot Lundberg och Trummor & Orgel

2014-04-16 06:00 CEST Helsingborgs stad Ebbot Lundberg från The Soundtrack of Our Lives, kommer till Dunkers med Trummor & Orgel, en jazzduo i toppklass, som består av bröderna Anders och Stefan Ljunggren på hammondorgel respektive slagverk.

Allergivaccination eller inte - beror på var du bor

2014-04-16 05:05 CEST Astma- och Allergiförbundet För den som har svår pollenallergi finns det hjälp att få i form av allergivaccination, specifik immunterapi. Behandlingen kan ge en bestående minskning av allergisymtom. Nu visar nya siffror att bostadsorten spelar stor roll för möjligheten att få tillgång till behandlingen.

2014-04-15 17:31 CEST Halmstads kommun Kommunens nya kontaktcenter, kapitaltillskott till Drott och en melodifestival för personer med funktionsnedsättning. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Invånarna rekommenderar Vellinge kommun

2014-04-15 17:08 CEST Vellinge kommun Svenskt Kvalitetsindex har frågat drygt 31 000 kommuninvånare hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor. Vellinge kommun är den fjärde mest rekommenderade i undersökningen.

Medborgarbussen invigdes i Skånela

2014-04-15 16:41 CEST Sigtuna kommun Sigtuna kommun har fått ett medborgarkontor på fyra hjul. ”Medborgarbussen”, som invigdes måndagen den 14 april, kommer besöka olika platser i kommunen för att ge invånarna tillgång till exempelvis konsumentrådgivning och annan form av samhällsservice, samt möjligheter att träffa företrädare från kommunen.