Pressmeddelanden

Hälsa lockade väsbyseniorer till populär mässa

2015-02-27 08:24 CET Upplands Väsby kommun Dansa loss på ett träningspass, smaka på finska bakverk eller dejta Väsbyfixaren. Det och mycket mer lockade Väsbys seniorer att besöka seniormässan som arrangerades i kommunen för tionde året i rad och där hälsan stod i fokus.

2015-02-27 08:05 CET Region Örebro län ​Satsningen på tågförbindelserna inom länet ger resultat. Region Örebro län har de senaste åren medvetet satsat på att förstärka tågtrafiken både inom länet och till våra grannlän. Det har resenärerna upptäckt och antalet resande ökar på alla stationer utom Hallsberg, enligt statistik från Tåg i Bergslagen.

Lekfullt stråk ska levandegöra Terminalgatan

2015-02-27 08:05 CET Helsingborgs stad Den 400 meter långa och grå vandringen från Knutpunkten till Campus är snart ett minne blott. Till hösten vill Helsingborgs stad att de som rör sig längs Terminalgatan ska mötas av kreativitet, aktivitet och färg.

​​Stadsparken pilotprojekt för ätbara växter

2015-02-27 08:04 CET Helsingborgs stad Till våren vill Helsingborgs stad anlägga en plantering med ätbara växter i Stadsparken. Planteringen i Stadsparken blir ett pilotprojekt som om det slår väl ut kan leda till liknande planteringar i andra parker i staden.

Ny rapport om Östersjön: Majoritet av Sveriges kommuner har låg beredskap mot övergödningen

2015-02-27 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Bara en tredjedel av Sveriges kommuner är medvetna om eller har tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöproblemen i Östersjön. Mindre än en procent arbetar långsiktigt och strategiskt. - Nu krävs ett lokalt perspektiv och lokala lösningar om vi ska lyckas vända utvecklingen innan det är för sent, säger Fredrik Lind på The Boston Consulting Group i en artikel tidningen ”Hav & Vatten”.

Pressinbjudan: Fiberutbyggnad i Lindsdal och Smedby

2015-02-27 06:30 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun samverkar med Telia kring utbyggnaden av fiber i kommunen. Som ett led i samverkan kommer villaägare i Lindsdal och Smedby nu erbjudas möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Media hälsas välkomna till en pressinformation om ovanstående.

2015-02-26 16:50 CET Malmö stad Malmö stad uppmärksammas för arbetet med det sk. ”Rosengårdsstråket” av Nöjesguiden som tilldelar projektet årets Malmöpris i kategorin ”Mötesplats”.

10 mars hedrar vi 2014 års idrottsprestationer!

2015-02-26 14:44 CET Eskilstuna kommun ​För sextonde året i rad är det dags för Eskilstuna kommun och Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation att hedra framstående idrottsutövare. I år är det 96 idrottare - 28 kvinnor och 68 män - som blir uppmärksammade med en minnesplakett som delas ut vid en ceremoni tisdagen den 10 mars.

2015-02-26 14:34 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Svenskt Näringsliv säger till Sveriges Radio att det skulle vara förödande för små företag om diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet skulle stärkas. DHRs förbundsstyrelse ställer sig kritisk till hur Svenskt Näringsliv resonerar.

2015-02-26 14:21 CET Umeå kommun ​Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.