Pressmeddelanden

Pressinbjudan - Kulturskolans kortkurser lockar nya elever

Pressinbjudan - Kulturskolans kortkurser lockar nya elever

2017-03-23 13:10 CET
Kulturskolans nya kortkurser Klang & Bang, Fantasi & Brass och Kreativ ateljé har locka...

Örebro kommun, modellkommun och mentor i jämställdhetsarbete.

Örebro kommun, modellkommun och mentor i jämställdhetsarbete.

2017-03-23 13:00 CET
Under 2016 deltog Örebro kommun i projekt Modellkommuner där ett antal kommuner utveckl...

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

2017-03-23 13:00 CET
De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landets kom...

​Hammerglass skyddar boende i miljonprogrammets bostäder

​Hammerglass skyddar boende i miljonprogrammets bostäder

2017-03-23 12:52 CET
Efterhand som bostäder i det s k miljonprogrammet renoveras för miljarder, passar flera...

Föreläsningen - I Trygghetsnarkomanernas Land - med den internationellt uppmärksammade psykiatern David Eberhard!

Föreläsningen - I Trygghetsnarkomanernas Land - med den internationellt uppmärksammade psykiatern David Eberhard!

2017-03-23 12:18 CET
Vårt överdrivna säkerhetstänkande med behov av trygghet och kontroll skapas av bristen ...

Örebro kommun inför bevattningsförbud

Örebro kommun inför bevattningsförbud

2017-03-23 12:14 CET
Tekniska nämnden har i dag beslutat att införa bevattningsförbud i hela Örebro kommun. ...

Äldrenämndens fokus på aktiviteter för seniorer ger mersmak

2017-03-23 12:07 CET
Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 geno...

Föreslaget avtal om Sjöaremossen återremitteras

2017-03-23 11:45 CET
Idag behandlade nämnden för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka kommun ärendet Fortsatt åta...

Folkuniversitet ordnar kurser i vardagssvenska - fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande

Folkuniversitet ordnar kurser i vardagssvenska - fortsatt gratis svenskundervisning för asylsökande

2017-03-23 11:30 CET
Folkuniversitetet har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda asylsökande kortare kurs...