Pressmeddelanden

2015-04-16 09:23 CEST Alla tiders Kalmar När Montessoriskolan Regnbågen vann regionfinalen i Vi i femman uppmärksammade Kalmar kommun framgången med isglass ute på skolan. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) lovade då att bjuda in klassen till stadshuset om eleverna även vann riksfinalen. Nu står vi inför fullbordat faktum...

2015-04-16 09:00 CEST Aleris

2015-04-16 08:51 CEST Umeå kommun Umeå är Fairtrade city sedan 2013 och har nu fått förnyat förtroende. Sedan den första diplomeringen har Umeå bland annat ökat antal fairtradeprodukter som finns på restauranger, på kaféer och i affärers utbud.

Alliansen skär utan utskiljning

2015-04-16 08:44 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Psoriasisföreningen har varnat för landstingets neddragningar i vårdvalen. Nu är risken överhängande att deras verksamheter kan komma att läggas ner.

2015-04-16 08:37 CEST Region Blekinge Hur får vi den planerade höghastighetsbanan att byggas i en östlig sträckning med stationer i Växjö och Hässleholm? Vilka åtgärder bör göras på Blekinge kustbana för att korta restiden till Hässleholm? Region Blekinges arbetsutskott har beslutat att dessa för framtiden viktiga frågorna ska utredas i ett projekt i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen Blekinge län och Blekinges kommuner.

2015-04-16 08:15 CEST Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Alla som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES måste förhålla sig till relevanta regelverk som finns till för att skydda konsumenter och användare och motverka snedvriden konkurrens. Seminariet avhandlar bl a CE-märkning, Tullverkets roll och import från tredje land, regler för elektrisk utrustning, radioutrustning, byggprodukter och kosmetika och IKEAs produktsäkerhetsarbete.

600 bostäder planeras i Jakobsberg

2015-04-16 08:00 CEST Järfälla kommun Nu är det Jakobsbergs tur att förtätas och bli mer attraktivt. I ett nytt förslag till detaljplan för Jakobsbergs centrum finns planer för 600 nya bostäder. Nu ska planen ut på samråd.

2015-04-16 08:00 CEST Helsingborgs stad Under april och maj testar ett trettiotal försörjningsstödstagare en helt ny e-tjänst där de kan följa sitt ärende. Syftet med tjänsten är ökad service och tillgänglighet. Efter pilotperioden vill kommunen veta vad testpersonerna tycker om e-tjänsten. Helsingborg stad är en av de första kommunerna som testar den här typen av e-tjänst för försörjningsstöd.

Svensk delegation till Guatemala  för att belysa människorättsbrott

2015-04-16 07:55 CEST We Effect Människorättsförsvarare i Guatemala hotas, förföljs och utsätts systematiskt för våld. Situationen är alarmerande. På söndag reser en svensk delegation med representanter från näringsliv, kyrka, riksdag och biståndsorganisationer till landet för att visa sitt stöd för civilsamhället i Guatemala.

2015-04-16 07:33 CEST Region Örebro län ​Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsorgan för tillväxt och näringslivsfrågor mellan kommuner i Örebro län. Verksamhetens budget tillsammans med verksamhetsplan för 2015, på cirka fem miljoner kronor, fastställdes av nämnden för tillväxt, Region Örebro län, den 15 april. Samverkande kommuner i länet finansierar till hälften och Region Örebro län står för den andra halvan.