Pressmeddelanden

2015-05-21 10:21 CEST Landstinget Västmanland ​Landstinget Västmanland och regionala kulturinstitutioner i Västmanland har beviljats 1,4 miljoner kronor i utvecklingsbidrag av Statens kulturråd.

30 timmars förskola införs i Väsby

2015-05-21 10:20 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

Pressmeddelande: Pengar till projekt som ska ge bättre miljö och fler arbetstillfällen

2015-05-21 10:15 CEST Region Örebro län Nämnden för regional tillväxt valde vid sitt sammanträde den 20 maj att finansiera tre projekt som kombinerar miljövänligt tänkande med en förhoppning om expanderande företag. Projekten handlar om solel, hållbart resande och en grön logistikregion.

2015-05-21 10:13 CEST Stockholms stad Varor som marknadsförs med påståenden som antibakteriella eller minskar dålig lukt brister ofta i märkning och konsumenterna får sällan information om vad produkten är behandlad med. Majoriteten av butikerna upplevde inte heller att det finns någon efterfrågan på biocidbehandlade varor. Det visar en undersökning som miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö har gjort.

Handel fri från prostitution

2015-05-21 10:01 CEST iou.se Pressmeddelande 2015-05-21 Skapa affärsmöjligheter för företag som tar avstånd från prostitution. Kommuner, landsting, myndigheter och organisationer inom social ekonomi som arbetar mot prostitution och sexuella övergrepp behöver hjälp från leverantörer att nå sina mål.

2015-05-21 09:53 CEST Linköpings kommun Vid dagens sammanträde tar ​kultur- och fritidsnämnden bland annat upp fortsatt ekonomiskt stöd till Fotbollsfonden. Finansiering av mötesplatsen Liquid på Arbis under 2015.Ombyggnad av Lill-Valla lekplats.

2015-05-21 09:22 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Möjligheten till deltider och visstidsanställningar är själva förutsättningen för att bedriva personlig assistans i ordets bemärkelse. Det anser Hanna Kauppi och Björn Jidéus i en replik på Kommunals ordförande Annelie Nordströms uttalande tidigare i vår.

2015-05-21 09:11 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

Välkommen på pressvisning! Alexei Svetlov - Flying house

2015-05-21 09:09 CEST Vellinge kommun ​Välkommen till hängningen torsdagen den 28 maj kl. 10-13. Ring oss gärna innan och tala om när ni kommer så att vi kan ta hand om er på bästa sätt: 040-42 55 01.

2015-05-21 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Svensk humansjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats, och visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamma om risken för införsel av LA-MRSA via andra kanaler än importerade avelsgaltar är liten.