Pressmeddelanden

Delphi har biträtt Metallvärden i Sverige AB (publ) vid genomförandet av en fullt garanterad företrädesemission

2014-04-11 09:41 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Metallvärden i Sverige AB (publ) som är listat på NGM Nordic MTF vid dess fullt garanterade företrädesemission om cirka 25,7 MSEK.

Legal 500 publishes new rankings - Delphi alone top-ranked in the field of public procurement

2014-04-10 16:44 CEST Advokatfirman Delphi Delphi is rising in ranking when the prestigious ranking institute Legal 500 today released its rankings for 2014. It is particularly pleasing to find Delphi as the only law firm top-ranked in the field of public procurement.

Legal 500 publicerar nya rankingar - Delphi ensam på topplacering inom området offentlig upphandling

2014-04-10 16:03 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi klättrar i placeringar när det väl ansedda rankinginstitutet Legal 500 idag släpper sina rankingar för 2014. Det är extra roligt att se Delphi som enda byrå rankad i toppen inom public procurement/offentlig upphandling.

2014-04-10 15:48 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning Diskrimineringsombudsmannen meddelade idag att barnmorskan som vägrats anställning på grund av att hon inte vill medverka vid aborter –inte är diskriminerad av arbetsgivaren. – Det är med stor glädje vi tar emot dagens besked från DO. Beslutet visar att en enskild vårdutövares samvetsbetänkligheter inte får gå ut över patienters rätt till vård, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.

Delphi advisor in connection with CybAero AB’s (publ) private placement

2014-04-10 09:29 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to CybAero AB (publ) in a private placement of 1.8 million new shares. The new shares were subscribed April 8, 2014 by international institutional investors. The new issue of shares is subject to approval at the Extraordinary General Meeting to be held on 6 May, 2014.

Delphi rådgivare i samband med att CybAero AB (publ) genomför nyemission

2014-04-09 16:22 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt CybAero AB (publ) vid en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier. De nya aktierna tecknades den 8 april 2014 av internationella institutionella investerare. Nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 6 maj 2014 i anslutning till CybAeros årsstämma.

PatentEye: Intervju med Annika Kilander (BRANN AB) ny ordförande i SIPF

2014-04-09 15:47 CEST Brann I det första numret av PatentEye i år intervjuas Annika Kilander, Europeiskt patentombud på Brann. Annika är den första ordföranden för SIPF som inte är baserad inom industrin, vilket uppmärksammas i intervjun.

2014-04-08 16:19 CEST Riksförbundet FUB FUB anser det bekymmersamt att handikapprörelsen inte verkar varit delaktiga eller informerade om den situation som beskrivs i ett öppet brev publicerat i Dagens samhälle i dag. - Jag hoppas att de parter som berörs tar del av farhågorna som den assistansberättigade beskriver.

2014-04-07 14:28 CEST SPR Svensk Mink välkomnar att det blev fällande domarna mot samtliga av de åtalade djurrättsaktivisterna, men tycker att domstolen varit för försiktig i sin bedömning. - Detta är framför allt ett samhälls- och demokratiproblem, inte primärt ett problem för en enskild näring. Brott mot demokratin och systematisk terrorliknande förföljelse måste få konsekvenser, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink.

Delphi’s Per Granström named first choice in General Corporate Law by in-house lawyers

2014-04-07 09:52 CEST Advokatfirman Delphi Per Granström, head of Delphi’s Corporate group, has been awarded the 2014 Client Choice Award for Sweden in General Corporate law. The prize is awarded to the lawyer who has distinguished themselves for their client service. In-house lawyers have rated lawyers around the world and Per has received the highest score in General Corporate Law in Sweden.