Pressmeddelanden

Sveriges mest anlitade revisor har 756 uppdrag

2015-03-10 19:30 CET UC AB Affärsinformation och kreditupplysningsföretaget UC har i en ny studie kartlagt revisorsuppdragen i svenska bolag. UC:s granskning visar att mer än var femte revisor har fler än 100 aktiva uppdrag och att den revisor som har flest antal revisorsuppdrag har hela 756 stycken aktiva uppdrag och är engagerad i 1 157 stycken olika bolag.

Niklas Eskilsson new partner at Delphi

2015-03-10 14:34 CET Advokatfirman Delphi Delphi is pleased to announce that Niklas Eskilsson was appointed as partner at Delphi’s office in Gothenburg on 2 March 2015. Niklas, who previously worked preferably with mergers and acquisitions, will be responsible for the M&A- and corporate department at the office in Gothenburg.

2015-03-09 16:40 CET Centrum för rättvisa

Niklas Eskilsson ny partner på Delphi

2015-03-09 09:24 CET Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Niklas Eskilsson valts in som partner vid Delphis kontor i Göteborg med start 2 mars 2015. Niklas, som tidigare arbetat företrädesvis med företagsöverlåtelser, kommer ansvara för Göteborgskontorets M&A- och corporate-avdelning.

FUB fick 10 miljoner från Postkodlotteriet

2015-03-05 16:16 CET Riksförbundet FUB - Postkodpengarna kommer att göra stor skillnad för våra medlemmar och vår verksamhet. Vi kan fortsätta att utveckla och stärka FUB vilket gör att våra medlemmar kommer att kunna få det bättre i framtiden. Vi kan också fortsätta att göra skillnad genom Come Together för barn med utvecklingsstörning i bland annat Rwanda och Tanzania, säger Thomas Jansson, förbundsordförande Riksförbundet FUB.

​Språkanalyser – med kvalitet?

2015-03-05 12:10 CET VERIFIED Språkanalyser som verktyg vid asylärenden ifrågasattes när SvT Uppdrag granskning igår (2015-03-04) tog upp nya fall med tveksamma handläggningar av Migrationsverket. Återigen figurerar analytikern EA20.

​LSS gäller även Försäkringskassan

2015-03-04 09:17 CET Riksförbundet FUB Det är ett allvarligt problem när en myndighet vid sin myndighetsutövning inte förstår att tolka den lag som myndigheten är satt tillämpa. FUB kräver återigen att Åsa Regnér som ansvarig minister för bland annat assistansersättningen åtgärdar denna stora och uppenbara brist hos en av hennes underlydande myndigheter.

​Antalet företagskonkurser rasade med 13 % under februari

2015-03-02 15:15 CET UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i februari sjönk antalet konkurser med hela 13 procent. De största minskningarna är inom Byggindustri, Parti och Detaljhandel. Hittills i år har totalt 924 företag gått i konkurs. Vilket är en minskning med 17 procent jämfört med samma period 2014.

Agne Lindberg, partner at Delphi, wins another nomination as Sweden's leading IT Lawyer:  Client Choice Awards 2015

2015-02-26 09:24 CET Advokatfirman Delphi Agne Lindberg is the only Swedish lawyer that has been appointed to be the legal counsels favorite in the category IT and Internet in International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2015.

Agne Lindberg, partner på Delphi, vinner ytterligare en utnämning som Sveriges ledande IT-jurist: Client Choice Awards 2015

2015-02-26 09:18 CET Advokatfirman Delphi ​Agne Lindberg har som enda svensk advokat blivit utsedd till bolagsjuristernas favorit i kategorin IT och Internet i International Law Office (ILO) Client Choice Awards 2015. Nomineringarna och val av vinnare görs endast av bolagsjurister och utmärkelserna delas ut till byråer och advokater runt om i världen som utmärker sig extra genom sin förmåga att addera värde till klientens affärer.