Pressmeddelanden

2014-04-08 16:19 CEST Riksförbundet FUB FUB anser det bekymmersamt att handikapprörelsen inte verkar varit delaktiga eller informerade om den situation som beskrivs i ett öppet brev publicerat i Dagens samhälle i dag. - Jag hoppas att de parter som berörs tar del av farhågorna som den assistansberättigade beskriver.

2014-04-07 14:28 CEST SPR Svensk Mink välkomnar att det blev fällande domarna mot samtliga av de åtalade djurrättsaktivisterna, men tycker att domstolen varit för försiktig i sin bedömning. - Detta är framför allt ett samhälls- och demokratiproblem, inte primärt ett problem för en enskild näring. Brott mot demokratin och systematisk terrorliknande förföljelse måste få konsekvenser, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink.

Delphi’s Per Granström named first choice in General Corporate Law by in-house lawyers

2014-04-07 09:52 CEST Advokatfirman Delphi Per Granström, head of Delphi’s Corporate group, has been awarded the 2014 Client Choice Award for Sweden in General Corporate law. The prize is awarded to the lawyer who has distinguished themselves for their client service. In-house lawyers have rated lawyers around the world and Per has received the highest score in General Corporate Law in Sweden.

Fortsatt minskning av företagskonkurserna

2014-04-03 12:25 CEST UC AB Företagskonkurserna minskade med 5 procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling vi sett sedan andra halvan av förra året. Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Per Granström, Advokatfirman Delphi, utnämnd till bolagsjuristernas förstahandsval inom General Corporate

2014-04-02 10:01 CEST Advokatfirman Delphi Per Granström, ansvarig för Advokatfirman Delphis corporate-grupp, har tilldelats Client Choice Award för Sverige 2014 inom General Corporate. Client Choice Award lyfter fram de jurister som utmärkt sig för sin klientservice. Det är bolagsjurister som har fått betygsätta jurister runt om i världen och Per har fått högst poäng inom General Corporate i Sverige.

Delphi’s Johan Kahn appointed first choice in IT by in-house lawyers

2014-04-01 16:50 CEST Advokatfirman Delphi Johan Kahn, head of Delphi’s TMT/IP group, has been awarded the 2014 Client Choice Award for Sweden in 2014 in IT law. The prize is awarded to the Swedish IT lawyer that most in-house lawyers consider to be the foremost in terms of adding value to their business.

Har ni kalibrerat ert alkolås? E-Minder påminner dig när det är dags.

2014-04-01 08:56 CEST Stjärnafyrkant - Umeå | Skellefteå Har man inte kalibrerat sina alkolås kan man förlora både kunder och leverantörer. För att underlätta detta togs verktyget E-minder fram av StjärnaFyrkant. E-Minder är ett mycket bra hjälpmedel att hålla reda på sina fordons alkolås att dom verkligen underhålls och kalibreras inom föreskriven tid.

Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, utnämnd till bolagsjuristernas förstahandsval inom IT

2014-04-01 08:36 CEST Advokatfirman Delphi Johan Kahn, ansvarig för Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp, har tilldelats Client Choice Award för Sverige 2014 inom IT-relaterad juridik. Priset tilldelas den svenska advokat inom IT-relaterad juridik som flest bolagsjurister anser vara den främste vad gäller att tillföra värde till deras verksamhet.

Delphi strengthens its team within public procurement

2014-03-27 09:06 CET Advokatfirman Delphi Delphi strengthens its team within public procurement by recruiting Linda Dahlström. Linda will be responsible for the continued development of Delphi’s procurement group in Gothenburg. Linda has fifteen years’ experience in public procurement and related areas.

2014-03-27 01:01 CET Amnesty International, svenska sektionen När Amnesty presenterar sin årliga statistik över antalet avrättningar och dödsdomar i världen är det tre länder som särskilt sticker ut: Kina, där användningen av dödsstraff är en statshemlighet men där tusentals avrättas varje år och Iran och Irak där en kraftig ökning skedde under 2013.