Pressmeddelanden

Färre flickor riskerar könsstympning i Sverige

2015-06-09 13:18 CEST Örebro universitet Hur många flickor i Sverige riskerar att könsstympas? Hur kan attityder och politik förändras för att färre ska drabbas? Det har Örebroforskaren Sofia Strid undersökt. Studien, som presenteras av EU-kommissionen i Lissabon i dag visar att det trots allt är färre flickor som är i riskzonen än man tidigare trott eftersom synen på könsstympning ofta förändras i och med flytten till Sverige.

 Delphi advisor in the sale of Svensk Järnvägsteknik AB

2015-06-05 11:47 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has been legal advisor to Svensk Järnvägsteknik AB in the sale of all shares in the company. The purchase price consisted partly of cash, partly of newly issued shares in NRC Group ASA.

Delphi rådgivare vid försäljningen av Svensk Järnvägsteknik AB

2015-06-05 08:54 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Svensk Järnvägsteknik AB i samband med försäljningen av samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen bestod dels av kontanta medel, dels av nyemitterade aktier i NRC Group ASA.

Delphi advisor when Addtech acquires Mediplast

2015-06-04 16:41 CEST Advokatfirman Delphi Delphi selected as advisor when Addtech acquires all shares in Mediplast. The total purchase consideration of the acquisition of Mediplast amounts to approximately SEK 480 million.

2015-06-04 16:07 CEST Wistrand Advokatbyrå

Delphi rådgivare när Addtech förvärvar Mediplast

2015-06-04 13:53 CEST Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi utvald som rådgivare när Addtech förvärvar samtliga aktier i Mediplast. Den totala köpeskillingen för förvärvet av Mediplast uppgår till cirka 480 miljoner kronor.

Grums kommun motsätter sig företagsbot

2015-06-04 11:34 CEST Grums kommun Kammaråklagare Magnus Clase har åtalat Grums kommun för arbetsmiljöbrott alternativt vållande till annans död. Åklagaren yrkar att kommunen tilldelas en företagsbot om 1 miljon kronor. Kommunen motsätter sig att företagsbot döms ut. Bland annat för att verksamheten inte bedrivs som näringsverksamhet, vilket är en förutsättning för att en företagsbot ska kunna delas ut.

​ID-kapningarna omsätter 3,7 Mdr kronor – en ökning med 37 procent sedan 2013

2015-06-03 09:28 CEST UC AB Id-kapningarna fortsätter att öka i oförminskad takt och är nu ett av de vanligaste brotten. Antalet bedrägerier med hjälp av identitetskapningar uppgick till 67 000 stycken under 2014. Det kan jämföras med antalet polisanmälda cykelstölder som uppgick till 70 900 stycken 2014. UCs enkät visar att id-kapningar nu omsätter 3,7 mdr kr årligen. Det är en ökning med 37 procent (1,0 Mdr) sedan 2013.

​Stockholms län håller ned konkurssiffrorna. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 2 procent

2015-06-02 10:21 CEST UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska, dock endast med 2 procent under maj. Att konkurserna fortfarande minskar på riksnivå beror till stor del på att antalet konkurser i Stockholms län fortsätter att sjunka. Hittills i år har totalt 2 633 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2014.

2015-05-30 09:50 CEST Riksidrottsförbundet RF-stämman beslutade idag att omgående införa ett separat Antimatchfixing-reglemente som ett led för att komma till rätta med de ökade problemen med matchfixing.