Pressmeddelanden

Riksförbundet FUB har idag släppt rapporten ”Fångad i fattigdom?”

2014-05-16 12:58 CEST Riksförbundet FUB Många personer med utvecklingsstörning lever i livslång fattigdom utan att kunna påverka sina livsvillkor. Många anhöriga går in och stöttar ekonomiskt med följd att även deras ekonomi drabbas. Riksförbundet FUB har sammanställt en rapport där rättsläge, handikappolitiska principer och ekonomiska förutsättningar och regelsystem gås igenom och vilken följd dessa har för levnadsvillkoren.

Det finns ett Sverige där fler än var tredje person har en betalningsanmärkning!

2014-05-16 08:50 CEST UC AB Ny statistik från UC betalningsanmärkningar visar att antalet personer med betalningsanmärkningar har sjunkit något de senaste fyra åren. De allra flesta svenskar sköter sin ekonomi och sina betalningar men det finns dock undantag. Det finns kommuner i Sverige där antalet personer med betalningsanmärkningar ökat kraftigt de senaste åren.

Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar förslaget om skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

2014-05-15 16:00 CEST UC AB Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier välkomnar regeringens förslag om skärpta straff för att komma åt systematiskt fakturabedrägeri. Förslaget ligger helt i linje med vad samverkansgruppen har framfört.I Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier ingår Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Svensk Handel, Företagarna, UC och Polisen

MIP-rankingen 2014 – Brann markerar position som fullservicebyrå inom IP

2014-05-14 15:50 CEST Brann MIP-rankingen 2014 är nu klar, och Brann behåller samma goda position som tidigare inom alla områden (Patent Prosecution (2), Patent Contentious (3), Trade Mark Prosecution (2), Trade Mark Contentious (4), och Copyright (4)).

Hit vänder sig Sveriges unga jurister när de söker nytt arbete

2014-05-13 09:23 CEST Blendow Group AB När dagens unga jurister söker nya karriärmöjligheter så är det Dagens Juridik som gäller som mötesplats och kanal – det visar resultatet av årets Juristbarometer. De unga juristerna är målmedvetna och välinformerade och de vet vad de vill med arbetslivet. Arbetsgivare som vill attrahera jurister och träffa rätt vid rekryteringarna har allt att vinna med en genomtänkt profilering mot målgruppen.

2014-05-08 14:08 CEST Amnesty International, svenska sektionen År 1964 bildades den svenska sektionen av Amnesty International. Detta kommer att uppmärksammas och firas i samband med Amnestys årsmöte i Malmö den 9-11 maj.

Det vi inte talar om – livet bakom fasaden av ett lyckligt hem

2014-05-08 10:28 CEST Hoi Förlag AB Tänk er den perfekta familjen som gör allt för att dölja sin skam och stora familjehemlighet. Familjen, Anders och Beatrice med två barn som dessutom får blickarna på sig i en polisutredning. Där har ni fröet till Maja Britzelli spänningsroman Som om inget hade hänt, en berättelse som lyfter fram ett perspektiv vi sällan pratar om – våld i nära relationer med en man i offerrollen.

Delphi advisors in logistics transaction

2014-05-05 16:49 CEST Advokatfirman Delphi Delphi has advised the Turkish group Yildirim Group in its acquisition of Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, which was established in 1963, is today one of the fastest growing industrial groups in Turkey with headquartered in Istanbul.

Delphi rådgivare i logistiktransaktion

2014-05-05 16:12 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har biträtt den turkiska företagsgruppen Yildirim Group vid förvärvet av Gävle Container Terminal AB. Yildirim Group, som bildades 1963, är idag en av de snabbast växande industriella företagsgrupperna i Turkiet med huvudkontor i Istanbul.

Företagskonkurserna minskar med 11 procent

2014-05-05 13:48 CEST UC AB Konkurserna fortsätter att minska. I april gick 570 företag i konkurs, vilket innebär en nedgång med 11 procent jämfört med april 2013. De största minskningarna ser vi inom transportsektorn, detaljhandeln, information/kommunikation samt byggindustrin. Nedgången är jämnt fördelad över länen. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.