Pressmeddelanden

Stark tillväxt 2013 i Airport City Stockholm – fyra miljarder i investeringar, över 1 000 nya arbetstillfällen

2014-03-05 09:30 CET Airport City Stockholm 2013 var ett framgångsrikt år för Airport City Stockholm, flygplatsstaden som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Ett stort antal investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i området under året, vilket medfört över 1000 arbetstillfällen. Utvecklingen visar att Airport City Stockholm befäster sin ställning som en attraktiv och lättillgänglig knutpunkt för tillväxt.

Reselandet Tyskland hävdar topplacering bland européernas främsta affärsresedestinationer

2014-03-04 16:42 CET Tyska Turistbyrån AB De första preliminära resultaten från IPK International och World Travel Monitor (WTM) visar att Tyskland fortsatt innehar en ledande ställning som affärsresmål. 2013 uppgick antalet affärsresande från Europa till 12,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning på 1,6 procent jämfört med året innan.

Valet kan vinnas eller förloras i Skåne!

2014-03-04 11:18 CET Handelskammaren Sifo har på uppdrag av Handelskammaren frågat 1000 personer i Skåne om deras syn på satsningar på infrastruktur mot bakgrund av deras partival. Var femte väljare (20%) anser att frågan om utbyggd väg och järnväg är så viktigt att man kan tänka sig att byta parti vid valet 2014.

2014-03-04 09:16 CET Elsäkerhetsverket I Sverige saknas kunskap om var personer som arbetar med el är yrkesverksamma. Nu har ett första steg mot att identifiera yrkesgrupperna tagits fram genom en kartläggning av Elsäkerhetsverket.

2014-03-03 14:06 CET Handikappförbunden I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Enskilda individer kan nu få rätt att driva diskrimineringsärenden om tillgänglighet i domstol.

2014-03-03 14:03 CET TaxiKurir Fredagen den 28 februari 2014 överlämnade Transportstyrelses generaldirektör Staffan Widlert sin redovisning av det tilläggsuppdrag han fått av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, om ”fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”. Vi på TaxiKurir välkomnar Transportstyrelsens förslag.

Ny norm - en kvinna i ledningen

2014-03-03 09:46 CET AllBright Kvinnors roll har tagit ett stort steg i bolagens ledningsgrupper under det senaste året: i genomsnitt har nu svenska börsbolags ledningsgrupper minst en kvinna. Börsbolagens ledningsgrupper har aldrig varit så jämställda. Men trots detta är det många årtionden kvar tills de är helt jämställda.

Hyresgästföreningen pratar bostadspolitik med politiker inuti flyttbar lägenhet

2014-03-03 08:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Tisdagen den 4 mars kl 9.30-16.30 ställer Hyresgästföreningen upp en flyttbar lägenhet utanför Nettobutiken på Österäng för att diskutera bostadspolitik med lokala politiker.

Rattfulla föräldrar kör barnen till idrotten

2014-02-28 08:00 CET MHF Att polisen hittar många rattfyllerister utanför Systembolaget på lördagar är ingen nyhet. Tyvärr kan de få samma resultat vid kontroller utanför idrottsanläggningar dit föräldrar skjutsar sina barn på träning. I samband med lördagens bandyturnering i Nora kommer han och andra från MHF, MADD, NBV, Nitro/Nora BS och Nora Kommun att informera om alkohol och droger i trafiken.

2014-02-28 07:32 CET Handikappförbunden Handikappförbunden är missnöjda med regeringens svar till FN gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I april ska Sverige förhöras.