Pressmeddelanden

Barn och "hemmafixare" skadar sig på el

2014-05-19 09:47 CEST Elsäkerhetsverket Inga dödsolyckor inträffade under 2013 på grund av el, men elolyckorna är många och mörkertalet stort, något som Elsäkerhetsverket belyser i sin senaste rapport över elolyckor. Två grupper som sticker ut bland de som skadas är små barn och ”hemmafixare”. Du kan ladda ned rapporten.

Riksförbundet FUB har idag släppt rapporten ”Fångad i fattigdom?”

2014-05-16 12:58 CEST Riksförbundet FUB Många personer med utvecklingsstörning lever i livslång fattigdom utan att kunna påverka sina livsvillkor. Många anhöriga går in och stöttar ekonomiskt med följd att även deras ekonomi drabbas. Riksförbundet FUB har sammanställt en rapport där rättsläge, handikappolitiska principer och ekonomiska förutsättningar och regelsystem gås igenom och vilken följd dessa har för levnadsvillkoren.

Rapmusik och politik på Närlunda

2014-05-16 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Den 18 maj bjuds boende på Närlunda in för att diskutera områdets framtid med politiker. Rapparen och artisten Behrang Miri är på plats för att fånga upp frågor som kan ställas till politikerna. Diskussionen kommer att äga rum vid Hyresgästföreningens flyttbara lägenhet som är en inredd container på 15 kvadratmeter. Behrang Miri avrundar dagen med ett rapnummer.

Arbetsskaderapporten 2014: Risken för arbetsskador ökar

2014-05-16 08:30 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. Under 2000-talets första decennium minskade risken för arbetsskador stadigt. Nu ökar risken. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Arbetsskaderapporten 2014: Olycksrisken varierar med ålder

2014-05-16 08:29 CEST AFA Försäkring För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser. De yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden har en förhöjd risk. Högst är risken för arbetstagare i åldern 56-64 år. Det framgår av AFA Försäkrings årliga rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro”.

Uppsalas bostadsmarknad mycket varierad

2014-05-15 17:31 CEST Svenska Mäklarhuset

Ytterförorten kommer starkt

2014-05-15 11:53 CEST Svenska Mäklarhuset

Rapport avslöjar hur våra miljöer påverkar norrländska barn

2014-05-14 10:30 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN) vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Yrkes- och miljömedicin (YMM) vid Umeå universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

2014-05-14 08:30 CEST MMS Annonsmarknaden för Webb-TV-reklam blir nu jämförbar, överskådlig och tryggare för både säljare och köpare, när MMS Webb-TV-valuta lanseras.

2014-05-13 09:05 CEST Statskontoret Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.