Pressmeddelanden

2014-06-02 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Tisdagen den 3 juni kl 10-14 ställer Hyresgästföreningen upp en flyttbar lägenhet vid Norra station i Hässleholm för att diskutera kommunens bostadssituation med lokala politiker. Samtalen kommer att äga rum i en 15 kvadratmeter stor lägenhet som är byggd av en container och inredd som en riktig bostad.

OLW ny stolt samarbetspartner till Maskrosbarn

2014-06-02 09:00 CEST Maskrosbarn Maskrosbarns nya partner heter OLW. Samarbetet innebär att OLW stöttar Maskrosbarn ekonomiskt och fokuserar på att bidra med aktiviteten ”Fredagsmys med OLW”. För många barn är fredag och helg sorgligt nog förknippat med något helt annat än mys med familjen. Genom sitt sponsorskap vill OLW sprida glädje till alla utsatta barn och ungdomar inom verksamheten...

2014-05-30 10:55 CEST Hjärnfonden Bland de 30 000 svenskar som drabbas av stroke varje år kan fler liv räddas tack vare stora genombrott inom strokeforskningen. En av metoderna är stentretriever – en överlägsen metod där hälften av de strokedrabbade kan bli helt återställda eller klara sig utan hjälp, visar en granskning som Hjärnfonden har gjort.

Gott & blandat – om Örebro Universitet själv får välja

2014-05-27 11:27 CEST Mälardalsrådet Örebro har den mest varierade rekryteringen av studenter i hela Stockholm-Mälarregionen. En rapport om rekryteringsmönster som tagits fram på beställning av Mälardalsrådet visar att Örebro Universitet har en större geografisk spridning i sin rekrytering än övriga lärosäten i regionen, samt ligger över rikssnittet vad gäller rekrytering från studieovana hem.

2014-05-27 09:53 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden uppmanar alla nya och omvalda EU-parlamentariker att lyfta och driva frågan om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU. Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning, och nu förväntar sig många att EU ska arbeta med värderingar som utvecklar demokrati och mänskliga rättigheter.

Villkorat körkort med alkolås räddar jobbet

2014-05-27 08:00 CEST MHF Att köra rattfull och förlora körkortet kan bli en katastrof om man är beroende av körkortet för sitt jobb. Räddningen kan vara att ansöka om körkort med villkor om alkolås. Motorföraren har träffat Roland som tog den möjligheten.

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken, Sveriges officiella biblioteksstatistik 2013

2014-05-27 00:03 CEST Kungl. biblioteket Användningen av e-resurser ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Det sker en omstrukturering av biblioteken, bl.a. genom ökad digital användning, som statistiken inte fullt ut mäter. På www.kb.se finns hela materialet nedladdningsbart för analys på tex kommunnivå.

Kronan försvårar handeln med Tyskland

2014-05-26 11:00 CEST Tysk-Svenska Handelskammaren De olika valutorna i Tyskland och Sverige är det största enskilda handelshindret som kvarstår mellan länderna. Det framgår ur konjunkturbarometern som Tysk-Svenska Handelskammaren har sammanställt från tyska och svenska exportföretags enkätsvar. De flesta andra handelshinder som nämns i enkäten är däremot problem som företagen själva skulle kunna ta itu med, utan att politiken behöver blandas in.

Var säker på fyrhjulingen

2014-05-23 08:00 CEST MHF Fyrhjulingarna ökar i antal och med det olyckorna med just dessa fordon. Men det är inte läge att döma ut hela fordonskategorin – rätt använd och med rätt skydd kan en fyrhjuling vara både rolig och nyttig. Motorföraren har i sitt senaste nummer undersökt hur.

2014-05-22 15:20 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.